V novém rozhraní LinkedIn se objevily rovněž nové techniky vyhledávání osob, firem a institucí a to pomocí pokročilých operátorů, kterými tato sociální síť sice  oplývala, nicméně v nepříliš efektivní formě. Dnes se již blížíme k možnosti výsledky poměrně efektivním způsobem ovlivňovat.

LinkedIn netřeba představovat. Jedná se o profesní síť s podrobnými profily jednotlivců, kteří zde prezentují své současné, ale i minulé zaměstnání, vzdělání, projekty (případně podnikatelskou činnost) s tím, že se navzájem propojují s lidmi podobného ražení, či zájmů z celého světa. Samozřejmě tu mají své místo i prezentace podniků a organizací. Stovky milionů záznamů tak představuje unikátní vhled do různých odvětví.

Hledání informací v této sociální síti se dalo označit jako nepříliš ovlivnitelné a zpřesnitelné. Čerstvá verze LinkedIn již přichází s novým rozměrem vyhledávání  – „funkčními“ pokročilými operátory (nemyslíme nyní booleovské operátory). Posledních několik týdnů se řeší zápis těchto operátorů, protože zatím společnost nepřišla s oficiální dokumentací, nicméně pojďme se na ně podívat a vyzkoušet je.

LinkedIn operátory verze 2017

Následující výčet obsahuje vyzkoušené operátory, kterými můžete ovlivňovat oblast vyhledávané entity.

firstname: vyhledává křestní jméno osoby.

lastname: vyhledává příjmení osoby.

company: vyhledává společnost, v které osoba pracuje.

title: vyhledává název pracovní pozice, kterou člověk zastává či zastával.

lang: vyhledává jazyk, kterým se osoba domluví (neposuzuje úroveň, pouze pro některé jazyky)

Zkusme si vyřešit následující informační potřebu. Hledáme zaměstnance z oddělení lidských zdrojů společnosti Recorded Future.

Syntax bude následující:

company:"recorded future" AND title:"human resources"

LinkedIn vyhledávání
Využijte pokročilé operátory LinkedIn například pro zjišťování konkrétních osob na určitých pozicích.

A abychom si trochu náš dotaz ztížili, tak bychom chtěli od stejné společnosti zjistit osoby, které se věnují také marketingu.

company:"recorded future" AND (title:"human resources" OR title:marketing)

LinkedIn vyhledávání
Pozor na využití závorek. Mají svá specifická pravidla.

Jak lze ze zápisu syntaxe vidět, v případě využití závorek musíme operátor použít pro každé klíčové spojení zvlášť. Zároveň můžeme využít booleovské operátory.

Mezi další příklad, který si můžeme uvést, je pátrání po určitém jméně v konkrétní společnosti. Představme si tedy situaci, kdy chceme nalézt všechny osoby s příjmením Smith ze společnosti Microsoft, které se věnují marketingu nebo prodeji.

company:microsoft AND lastname:smith AND (title:marketing OR title:sales)

LinkedIn vyhledávání
Lze také hledat konkrétní příjmení v určité společnosti.

Hledání také podle jazyků

Dále jsme zkoumáním zjistili, že při vyhledávání můžete zjišťovat osoby i podle jazyků, kterými dané osoby mluví, resp. určitou jazykovou dovednost uvádí.

Takže bychom tentokrát chtěli vědět, zdali se na síti LinkedIn nachází někdo z marketingu Microsoftu, kdo mluví francouzsky.

company:microsoft AND title:marketing AND lang:fr

Tento operátor lze využít i pro globální zjištění počtu lidí, kteří uvádějí, že mluví určitým jazykem. Některé jazyky však LinkedIn prozatím pod tímto operátorem neindexuje, například finštinu, vietnamštinu nebo maďarštinu. Oproti tomu čeština, angličtina, francouzština, němčina, japonština, švédština byly v rámci testování rešerší úspěšné.

Dalším diskutovaným operátorem je school:, který lze podle všeho využít při hledání osoby podle vzdělávací instituce, kterou absolvoval (případně studuje), nicméně při jeho využití nebyly výsledky úplné, či nerelevantní.

Napište nám vaše zkušenosti. Děkujeme

Shrnutí:

  • LinkedIn nově umožňuje vyhledávat pomocí pokročilých operátorů
  • firstname: vyhledává křestní jméno osoby.
  • lastname: vyhledává příjmení osoby.
  • company: vyhledává společnost, v které osoba pracuje.
  • title: vyhledává název pracovní pozice, kterou člověk zastává či zastával.
  • lang: vyhledává jazyk, kterým se osoba domluví (neposuzuje úroveň)

 

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno