Pátek, 21 června, 2024

VesselFinder: 729 000 lodí na mapě světa v reálném čase, jejich databáze, cesty a přístavy

Sdílet

V posledních letech se lodní doprava vrátila do středu pozornosti a znovu se začala vracet ke svojí dřívější slávě. Během pandemie COVID-19 došlo k dramatickému posunu v preferovaných dopravních metodách, lodní doprava se tak vyšplhala vzhůru a převzala část trhu, kterou dříve ovládala letecká doprava. Tento nárůst lodi jako preferovaného způsobu přepravy byl ovlivněn několika faktory, jako bylo omezení leteckých tras, masivní nárůst počtu nákladů a zvýšená ekonomická efektivita lodních přeprav. I přesto, že lodní přeprava trvá déle než doprava letadlem a může být méně spolehlivá, získala během pandemie velké množství nových zákazníků, což jí pomohlo udržet si svou pozici i poté, co se omezení letecké dopravy uvolnila.

Jak už název napovídá stránka VesselFinder funguje obdobně jako Flightradar24, Plane Finder nebo MarineTraffic. Je to klíčový nástroj pro všechny, kdo se zajímají o námořní dopravu, protože umožňuje sledovat lodě v reálném čase po celém světě. Otevírá dveře k monitorování, lokalizaci a získávání informací o lodích, ať už se plaví po oceánech, plují po řekách nebo kotví v přístavech.

VesselFinder spojuje nejmodernější technologie, včetně satelitního sledování a široké škály datových zdrojů, aby uživatelům poskytl aktuální polohu lodí. Ale není to jen o mapování – umožňuje také detailní pohled na plánované trasy, rychlosti, směry plavby a další klíčové údaje. Tato platforma je k dispozici ve 12 světových jazycích a její využití se rozšířilo napříč různými odvětvími. Od logistiky a obchodního průmyslu až po rybolov a zvědavé jednotlivce sledující pohyb lodí kvůli balíčku nebo prostě ze zvědavosti, jak se vyvíjí světový námořní provoz.

VesselFinder tedy představuje velice mocný nástroj, který může sloužit jak jednotlivcům, tak korporacím. V placené verzi je mnoho funkcionalit, jejichž využití může mít pozitivní dopad na podnik, jako například historické záznamy lokací a detailů lodí, plánování a orientační ceníky pro lodní dopravu nebo sledování vybraného kontejneru místo celé lodi. To vše s faktem, že je VesselFinder dostupný i v podobě mobilní aplikace, může mít každý informace o lodní dopravě doslova v kapse. Umožňuje sledovat a analyzovat námořní dopravu, což je klíčový prvek pro efektivní řízení logistiky a obchodních operací, a to v reálném čase. Jeho význam v oblasti námořní dopravy neustále roste a poskytuje komplexní informační zdroj pro uživatele na celém světě.

Seznam osmi funkcí rozdělený na placenou a neplacenou verzi
Obrázek 1 Verze nástroje [zdroj obrázku: autor]

Aktuální mapa lodí

Hlavním tahákem VesselFinderu je jeho živá mapa, která okamžitě ukazuje, kde se momentálně nacházejí všechna plavidla na vodní hladině. Aby byla tato mapa co nejpřesnější, VesselFinder využívá několik metod. Začněme Terrestrial AIS (T-AIS), což je standardní systém pro komunikaci mezi loděmi.

Mapa světa s šipkami označujícími loděmi
Obrázek 2 Mapa lodí [zdroj obrázku: autor]

Tento systém je původně určen pro samotné lodě, aby získaly širší přehled o ostatních plavidlech v okolí a přesněji určily jejich polohu. To všechno je pro zvýšení bezpečnosti, minimalizaci rizika kolizí v podmínkách omezené viditelnosti a prevenci nehod. Dodatečné sledování polohy pak zajišťují satelity, které doplňují informace na VesselFinderu a sledují pohyb z výšky. Tímto způsobem slouží jako sekundární zdroj dat. Uživatel si dokonce může tuto funkci v menu zapnout nebo vypnout, a tím získat pouze informace potvrzené systémem T-AIS. Nedostatek T-AIS je ale při pohybu lodi ve velké vzdálenosti od pevniny, kdy klesá přesnost určení polohy. Proto je kombinace T-AIS a S-AIS důležitým faktorem pro funkčnost nástroje. Polohy plavidel jsou pravidelně aktualizovány každých několik minut. Samotný VesselFinder uvádí, že informace o poloze lodí se obvykle aktualizují s latencí od několika minut až po hodiny. Když najedeme na určité plavidlo, okamžitě vidíme, kdy byla jeho poloha naposledy zaznamenána.

Filtr, výběr lodí podle typu (rybářská, vojenská,...)
Obrázek 3 Filtr [zdroj obrázku: autor]

Původně tento systém slouží přímo plavidlům, aby se zajistil široký přehled o ostatních plavidlech poblíž a k přesnějšímu určení polohy. To má zajistit zvýšení bezpečnosti, minimalizování nebezpečných situací při snížených viditelnostních podmínkách a prevence srážek plavidel. Druhou složkou tohoto sledování polohy jsou satelity, které na VesselFinder doplňují informace pozorováním výšky a slouží tedy spíš jako sekundární zdroj dat. Nejspíš proto ho lze zapnout i vypnout v menu. Poloha plavidel se pravidelné obnovuje po několika minutách. VesselFinder sám uvádí, že k přesná poloha lodi je aktualizována s latencí minuty až hodiny. Při najetí na plavidlo se nám okamžitě zobrazí, kdy byla poloha zaznamenána.

Lodě se dají lehce filtrovat. Pro základní neplacenou verzi je dostupné pouze filtrování pomocí typu lodi, ty se děli na několik skupin, mezi nimiž můžeme najít rybářské lodě, tankery, jachty nebo dokonce vojenské lodě. Mezi filtry dostupné pouze pro prémiové uživatele, najdeme například vlajku, cíl cesty, poslední navštívený přístav nebo dokonce váhu.

Zajímavou funkcí pro prémiovou verzi VesselFinder je Fleet mode (Režim flotily). V případě, že si VesselFinder platíme, můžeme si vybrat jen určité lodě. Například si vyberete pouze lodě, které patří vašemu podniku. Nebo si vyberete, na kterých se převáží váš náklad. Tímto způsobem si můžete vybrat až deset lodí, přidat je do flotily, a mít jednoduchý přehled o tom, kde se na mapě právě nachází.

Je také možné rychle a jednoduše zapnout Density map, která nám zobrazí kde se nejčastěji na mapě vyskytují lodě, a to i s ohledem na minulost. Tím nám vlastně zobrazí lodní trasy. Tyto trasy je v prémiové verzi možné dále filtrovat podle nákladu či typu lodi.

Heat mapa lodních cest
Obrázek 4 Density map [zdroj obrázku: autor]

Kdykoli si pak kteroukoli loď na mapě můžeme rozkliknout a získat podrobné informace o lodi. V detailu se můžeme podívat na informace jako je rychlost, kurz, status, počasí v místě, ve kterém se právě loď nachází a další.

Detaily o lodi a mapa s polohou lodi
Obrázek 5 Detail lodi [zdroj obrázku: autor]

Databáze lodí a přístavů

VesselFinder ale není pouze aktuální mapa lodí a přístavů. Je to i jejich databáze. Při otevření databáze hned můžeme vidět, že VesselFinder udržuje přehled o skoro 729 000 lodích. V tomto seznamu najdeme různé lodě, od těch patnácti metrových, až po ty skoro pětiset metrové. Navíc si je můžeme vyfiltrovat podle údajů, stejných jako na aktuální mapě. Většina lodí zde má i vlastní foto, těch je v databázi dokonce přes milion. Podobným způsobem jsou v databázi i přístavy, u kterých je nejen v jakém státě se nachází a jak se jmenují, ale i jejich kód využívaný pro lodní dopravu. Přehled o počasí v místě přístavu je už jen taková třešnička na pomyslném dortu. VesselFinder tak poskytuje ucelený přehled o všech objektech, které zobrazuje na Aktuální mapě.

Databáze lodí
Obrázek 6 Databáze lodí [zdroj obrázku: autor]

Další funkce

VesselFinder obsahuje i několik dalších funkcí, které mohou být použity okrajově, ale mají svůj význam. Jednou z nich je přehledná sekce se zprávami ze světa lodní dopravy. Kromě očekávaných témat, jako jsou zprávy o nehodách a finančních událostech, obsahuje i sekci věnovanou pirátství. Tato sekce poskytuje informace o unesených lodích a snahách o potlačení moderního pirátství, což je zajímavý a důležitý prvek v kontextu současných výzev v námořní dopravě.

Možnost sledovat konkrétní kontejner je jedním z těch atraktivních prvků, které dokáží zaujmout malé i velké společnosti. I když je tato funkce dostupná pouze v placené verzi, stránka alespoň nabízí náhled toho, jak takové sledování funguje. Vedle mapy obsahuje tato funkce plán plavby kontejneru od jeho nalodění přes všechny události, které již proběhly, až po plánované doručení, poskytující tak komplexní přehled o každém kroku přepravy

Pro registrované uživatele je k dispozici funkce plánování plavby. Stačí zadat výchozí a cílový přístav, odhadovanou průměrnou rychlost lodi, a získáme plánovanou trasu, kterou loď může plout, podobně jako když si v mobilní mapě naplánujete trasu k nejbližší kavárně, získáte informace o plánované cestě, včetně vzdálenosti a doby trvání trasy. Navíc, jak už bylo řečeno, v placené verzi tato funkce dává uživateli možnost si zobrazit přibližnou cenu, kterou může očekávat, pokud by se chtěl touto cestou plavit, či poslat nějakou zásilku.

Časový rozvrh doručení kontejneru rozdělený na části podle místa zpracování úkonu
Obrázek 7 Sledování kontejneru [zdroj obrázku: autor]

Výhody a nevýhody

VesselFinder není jediný nástroj na sledování lodí na jejich cestě. Další velice známy nástroj je MarineTraffic. Ale co z toho je lepší použít? Ke správnému rozhodnutí může sloužit tato část porovnání, protože každý nástroj, je lepší v něčem jiném.

VesselFinder
Výhody:
Uživatelské rozhraní: Nabízí přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje navigaci a použití.Zobrazení informací: Poskytuje široké spektrum informací o lodích, včetně jejich polohy, rychlosti, plánované trasy a dalších technických údajů.Přesnost dat: Je známý pro svou přesnost dat a spolehlivost informací poskytovaných uživatelům.
Nevýhody:
Cena: Může být nákladnější než jiné služby pro uživatele, kteří hledají levnější možnosti sledování lodí.Omezená zdarma verze: Může mít omezené možnosti pro uživatele, kteří využívají bezplatnou verzi aplikace.
MarineTraffic
Výhody:
Rozsáhlá síť uživatelů: Má velkou uživatelskou základnu a komunitu, což může poskytnout rozšířené informace a komunitní zpětnou vazbu.Více funkcí v bezplatné verzi: Může nabídnout širší spektrum funkcí a informací v rámci bezplatné verze.
Nevýhody:
Komplikované uživatelské rozhraní: Může být více složité na použití a navigaciMenší přesnost dat: Mohou se objevit nesrovnalosti ohledně přesnosti a spolehlivosti některých poskytovaných informací.

Závěr

Celkově je tedy VesselFinder je opravdu mocným nástrojem poskytujícím komplexní informace o námořní dopravě a otevírajícím uživatelům široké možnosti sledování a analýzy. Jeho význam v oblasti námořní dopravy neustále narůstá, což zvyšuje jeho hodnotu v konkurenceschopnosti firem, které ho využívají. Ať už slouží rybářským společnostem k efektivní koordinaci jejich rybářských bárek nebo mezinárodním firmám k plánování dodávek zboží a aktualizaci plánu na základě informací o nákladních lodích, VesselFinder se stává nedocenitelným partnerem pro efektivní řízení a optimalizaci procesů v oblasti námořní dopravy.

Zdroje

Seznam obrázků

  • Obrázek 1 Verze nástroje [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/]
  • Obrázek 2 Mapa lodí [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/]
  • Obrázek 3 Filtr [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/]
  • Obrázek 4 Density map [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/]
  • Obrázek 5 Detail lodi [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/]
  • Obrázek 6 Databáze lodí [zdroj obrázku: autor ze stránky https://www.vesselfinder.com/vessels]
  • Obrázek 7 Sledování kontejneru [zdroj obrázku: autor https://container.vesselfinder.com/]

Číst více

Další články