Domů Informační zdroje & nástroje Webový prohlížeč Brave: důraz na soukromí a rychlost

Webový prohlížeč Brave: důraz na soukromí a rychlost

0
2258

1       Úvod

Brave je webový prohlížeč, který v prosinci roku 2020 měl méně než 1% celkového tržního podílu (resp. jeho tržní podíl je tak malý, že se uvádí ve vícero statistikách jako „others“) [1], a dal by se tedy označit za alternativní aplikaci využívanou k prohlížení internetu. První stabilní verze 1.0 byla vydána teprve v listopadu 2019 [2], se většinou klíčových funkcionalit pro Windows, iOS, macOS a Linux.

Hlavním aspektem a taky důvodem, proč Brave používat, je jeho důraz na soukromí – prohlížeč má již v sobě zabudovaný algoritmus na blokování reklam (fungující analogicky jako tzv. „ad-blocker“), blokování webových trackerů, integraci s anonymním prohlížečem Tor a také integraci s alternativními webovými vyhledávači, jako je např. DuckDuckGo, Qwant nebo Ecosia.

V této práci se pokusím detailněji rozebrat nejen výhody, ale také nevýhody Brave, způsob jeho využití a doporučení pro čtenáře. Nebudu zde rozebírat základní vlastnosti, které by měl mít každý kvalitní webový prohlížeč, ale spíše se zaměřím na rozdíly a klíčové výhody Brave oproti ostatním.

2       Soukromí

Jak bylo zmíněno výše, hlavní výhodou Brave je jeho anonymita, tedy např. absence sdílení cookies, trackerů, fingerprintingu a dalších běžně využívaných mechanismů masovými prohlížeči jako je Chrome, Edge nebo Mozilla – většinou za účelem identifikace uživatele a následné cílené reklamy. Brave má tzv. štíty („Brave shields“), jejichž účel je právě zamezení sledování aktivity uživatele na internetu. Vzhledem k tomu, že Brave blokuje spoustu běžných funkcionalit webových stránek, umožňuje mj. načítat stránky rychleji – dle tvrzení vývojářů načítá Brave webové stránky 3 až 6 krát rychleji než konkurenční Chrome [2].

Obrázek 1: Ukázka Brave Shields (vlastní tvorba)

Obrázek 1: Ukázka Brave Shields (vlastní tvorba, nastavení prohlížeče)

Když se podíváme např. na známém českém portálu Novinky.cz na seznam blokovaných trackerů a reklam, zjistíme, že Brave blokuje 6 položek. Ty lze také libovolně měnit – můžeme například povolit cookies napříč stránkami, zajistit bezpečnější připojení pomocí HTTPS a jiné. Lze však tuto funkcionalitu i vypnout, a to například v případě, že chceme podpořit autora webových stránek, či z nějakého důvodu kvůli blokování stránka nefunguje.

Výhodou oproti použití různých přídavků např. do Chrome (adblock, Ghostery, atp.) je integrace těchto nástrojů do jednoho – tedy přímo do prohlížeče. Uživatel si navíc může nastavit Brave Shields pro jednotlivé webové stránky, upravit globální defaultní nastavení atp.

3       Systém odměn

Kromě blokování cílených i necílených reklam má Brave svou vlastní funkcionalitu tzv. „etických reklam“, tedy takových, které nejsou cílené přímo na konkrétní uživatele. Podobně jako vyhledávač DuckDuckGo[3] je obchodní model založen právě na tomto principu – každý uživatel má možnost si vypnout zobrazování reklam kompletně, avšak pokud si je zapne, dostává za každé zobrazení reklamy tzv. BAT (Basic Attention Token), kryptoměnu, kterou si pak může převést do své peněženky [4]. Lze specifikovat i frekvenci vyskytování reklam, a tyto reklamy se zobrazují velmi decentně pomocí malého informačního okna v pravém dolním rohu, a neblokují tak UI prohlížeče.

BAT si pak lze převést i na měnu USD, avšak odměny jsou velmi malé (pro srovnání po roce používání Brave mám našetřeno 5.750 BAT, tedy zhruba 2 USD). Proto má Brave funkci, pomocí které lze podporovat oblíbené stránky či konkrétní tvůrce obsahu právě BAT. Na obrázku 2 lze vidět i nastavení pravidelných příspěvků, zde konkrétně například vyhledávači DuckDuckGo. Stránka musí sice mít nastavenou podporu pro přijímání BAT, ale vzhledem k uživatelské bázi je čím dál více podporovaných entit. Dnes je podporovaných více než 240 tisíc stránek a tvůrců, mezi které patří například Wikipedia[4].

Obrázek 2: Ukázka pravidelné podpory. Zdroj: https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360018123651-How-do-I-use-Brave-Rewards-

Obrázek 2: Ukázka pravidelné podpory. Zdroj: https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360018123651-How-do-I-use-Brave-Rewards-

4       Webové vyhledávače

Bylo by samozřejmě pošetilé, kdyby Brave přes všechnu snahu udržet anonymitu používal Google jako vyhledávač. Lze to samozřejmě nastavit, a je nutno zmínit, že občas je vhodnější použít Google, ale standardně lze volit z vícero alternativních vyhledávačů. Mezi ně patří například dnes už poměrně užívaný a vícekrát zmíněný DuckDuckGo, který má dnes nezanedbatelný podíl na trhu, a to 0.6 %[5]. Jako další lze využít např. francouzský Qwant[6], případně mnou využívaný vyhledávač Ecosia[7], který funguje na backendu vyhledávače Bing, a který věnuje značnou část zisku z necílených reklam (opět podobný model jako Brave, DDG) organizacím sázejícím stromy v deštných pralesích v Asii, Africe a Jižní Americe.

Brave navíc umožňuje si nastavit zkratky pro použití konkrétních vyhledávačů. Pokud z nějakého důvodu uživatel potřebuje použít například Google, stačí, když do adresového řádku pro URL zadá „:g“ a může vyhledávat přímo přes Google. Analogicky to funguje s ostatními prohlížeči, a v některých případech si lze nastavit automatické vyhledávání přímo na konkrétní, podporované stránce (např. „:a“ pro vyhledávání na Amazonu, „:d“ pro DuckDuckGo atd.).  

5       Přídavky (add-ons)

Vzhledem k tomu, že Brave je založený na open-source projektu Chromium od společnosti Google[8], podporuje všechny přídavky, které jsou dostupné pro Chrome – prohlížeč, který dnes využívá téměř 60% uživatelů internetu. Nespornou výhodou je tedy to, že si lze nainstalovat běžně používané přídavky, které umožňují například přiblížení obrázků pomocí myši (HoverZoom), překládání myší označených slov (ImTranslator), asistenty při nákupu (hledání levnějších cen) ale také další asistenty, které například sumarizují podmínky použití (Terms of Service: Didn’t Read).

Ač je Brave vybavený solidními nástroji proti trackingu, které podporují soukromí, tato možnost víceméně uživateli umožňuje si Brave vyladit dle svých možností a potřeb.

6       Kritika Brave

Kritika prohlížeče samozřejmě existuje již od jeho první beta verze od roku 2015, avšak vzhledem ke kontinuálnímu zlepšování jeho funkcí je užitečnější se zabývat spíše kritikami aktuální verze 1.0 (rok 2019).

Internetový portál CNet.com vydal recenzi Brave[9], ve které shrnul jak výše zmíněná pozitiva, tak negativa. Mezi to hlavní patří jeho stále relativně malá báze uživatelů, čítající kolem 15-20 milionů aktivních uživatelů. To by samo o sobě nemuselo vadit, potíž je nicméně v tom, že systém reklam vyžaduje velký počet potenciálních konzumentů těchto reklam. Už jen z používání Brave je patrné, že moc inzerentů si reklamní prostor nekupuje, neboť i při nejvyšším nastavení frekvence reklam kvůli maximalizaci zisku BAT se nezobrazuje tento maximální počet – reklamy se navíc často opakují a je zřejmé, že jsou mířené na specifickou cílovou skupinu uživatelů tohoto prohlížeče (např. reklamy na VPN služby, kryptoměny atp.).

Jako hlavní kontroverzi lze označit přidávání tzv. referral odkazů při použití kryptoměnových tradingových portálů (např. Binance), kde Brave vydělával přes tyto odkazy peníze na úkor nic netušících uživatelů. CEO Brave, Brendan Eich, se za tuto skutečnost na Twitteru omluvil[10] a potvrdil, že k tomu opravdu docházelo. Nechávají se slyšet, že ačkoliv se Brave snaží být vůči uživatelům transparentní a nevydělávat na tom, že sbírají jejich data, pořád potřebují udržitelný obchodní model, který bude generovat obrat.

7       Závěr

Z hlediska vyhledávání informací, získávání poznatků ze zdrojů na internetu a k běžnému surfování je jednoznačně plnohodnotný v porovnání s konkurencí. Je samozřejmě otázkou, nakolik je potenciální uživatel investován do ochrany svého soukromí, avšak lze říci, že skutečnost sledování naší aktivity na internetu je problémem celospolečenským – pokud tedy není v zájmu jedince si chránit své vlastní soukromí, může být v jeho zájmu pasivně bojovat proti hromadnému zneužívání těchto taktik (např. při volbách). Tak či tak je nesporně jednodušší si svá data chránit, protože Brave to dělá za uživatele, a tak ho lze určitě doporučit méně zkušeným uživatelům. Stejně tak je vhodný pro ty, kteří vyžadují po svém prohlížeči pokročilou funkcionalitu (některé ani tato práce nezmiňuje, jako např. IFPS integraci), případně kteří chtějí podpořit podobný projekt.

Jediný problém, který občas nastává, je nefunkčnost webových stránek v Brave, které v Chrome normálně fungují (a to i po vypnutí Brave Shields). Jedná se o skutečné minimum adres, z nichž valná většina je stará, neudržovaná a neoptimalizovaná, avšak stejně vyžaduje mít Chrome alespoň nainstalovaný a v záloze. Ač Brave používá Chromium a je tedy optimalizovaný na všechny stránky, které optimalizují primárně pro Chrome, pořád nezobrazuje 100 % všech URL.

Když shrnu výhody a nevýhody prohlížeče, nevidím důvod ho nepoužívat. Velmi malé procento nezobrazitelných adres (v řádech setin procent) je vykoupeno funkcemi jako je Brave Shields, integrace s prohlížečem Tor, integrace s alternativními vyhledávači, možnost využívat přídavky do Chrome a v neposlední řadě systém odměn BAT.

8       Použité zdroje

[1] Browser Market Share Worldwide Statcounter [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://gs.statcounter.com/browser-market-share

[2] Brave Launches Next-Generation Browser that Puts Users in Charge of Their Internet Experience with Unmatched Privacy and Rewards [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://brave.com/brave-launches-next-generation-browser/

[3] DuckDuckGo [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://duckduckgo.com/

[4] Rewards [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://support.brave.com/hc/en-us/categories/360001053052-Rewards

[5] Wikipedia is now a Brave Verified Publisher, Ready to Receive BAT Donations from Brave Users. Brave [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://brave.com/wikipedia-verified-publisher/

[6] Search Engine Market Share Worldwide. Statcounter [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share

[7] Qwant, the European search engine that respects your privacy. Qwant [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://about.qwant.com/

[8] Ecosia: About. Ecosia [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://ecosia.zendesk.com/hc/en-us/categories/200735011-About-Ecosia

[9] Brave 1.0 browser review: Browse faster and safer while ticking off advertisers. CNet [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://www.cnet.com/news/brave-1-0-browser-review-browse-faster-and-safer-while-ticking-off-advertisers/

[10] https://www.theverge.com/2020/6/8/21283769/brave-browser-affiliate-links-crypto-privacy-ceo-apology

Žádné komentáře

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno