Vizuální informace z vědeckých článků těží Viziometrics

0
1971
viziometrie_informační gramotnost
Nová vědecká metrika - viziometrie

Zajímavou výzkumnou činností se zabývají Po-shen Lee, Jevin D.  West a Bill Howe z University of Washington. Jejich projekt Viziometrics dokáže extrahovat vizuální informace z vědeckých článků. A že jich není málo. V současnosti můžete prohledávat miliony dokumentů.

Výzkumníkům se povedlo dokázat větší dopad vědeckých děl obsahující vizuální informace. Například dle jejich zjištění obsahuje většina významnějších (impaktových) děl více diagramů.

Viziometrie – nová metrika

Zároveň však poukázali na problém dostupnosti těchto informací zejména s ohledem na obrovské množství generovaných článků. Jejich systém Viziometrics v této souvislosti nabízí poměrně unikátní možnost těžit vizuální informace (prozatím) z biomedicínské databáze PubMed. Vyhledávací rozhraní lze označit jako ojedinělé – na základě klíčových slov, případně identifikátoru PMCID lze získávat:

  • vzorce
  • tabulky
  • diagramy / grafy / modely
  • fotografie
  • kombinace více prvků
viziometrics_informační gramotnost
Základní rozhraní systému Viziometrics. Můžete prohledávat miliony dokumentů, které obsahují diagramy, tabulky, či fotografie.

Autoři tímto projektem stanovili nový termín v oblasti informační vědy a knihovnictví – viziometrie. Ta má určovat souvislost mezi kvalitou díla a v nich obsaženými vizuálními informacemi.

Použitá literatura:

LEE, Po-shen, Jevin D. WEST a Bill HOWE, 2016. Viziometrics: Analyzing Visual Information in the Scientific Literature. IEEE Transactions on Big Data [online]. 7790(c), 1–1 [vid. 2017-08-18]. ISSN 2332-7790. Dostupné z: doi:10.1109/TBDATA.2017.2689038

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno