Pondělí, 24 června, 2024

VisualPing.io: Monitoring webů pro každého

Sdílet

Úvod

Každý z nás již někdy netrpělivě očekával výsledky důležité zkoušky, nové informace o konkurenčním produktu, či jsme očekávali zlevnění našeho vysněného zboží. Při tomto očekávání denně nebo dokonce každou hodinu obnovovali webové stránky doufajíc ve zveřejnění tíženého obsahu. V této oblasti nám může pomoaci nástroj VisualPing.io.

Co je VisualPing?

VisualPing je nástroj, který dle vašich požadavků dokáže ve vámi zadaném časovém intervalu kontrolovat změny na webové stránce a upozornit vás na její případné změny.

Této funkce lze využít pro soukromé účely. Například pro sledování ceny produktu, který chcete zakoupit, pro sledování aktualit na stránkách školy či zaměstnavatele, nebo pro hlídání volné pozice ve vaší vysněné firmě.

Stejně dobře lze ale využít této funkce i ve firemním prostředí, kde tento nástroj využijete pro sledování vaší konkurence, udržení si přehledu v nové legislativě, sledování nově zveřejněných dat, nebo jako kontrolu zobrazení vaší webové stránky z pohledu koncového uživatele.

Tento online nástroj je navíc zdarma dostupný jako rozšíření webového prohlížeče, widget na vaší webové stránce a v plánu je i mobilní aplikace.

Práce s VisualPing

Již na úvodní stránce online nástroje máme možnost si vytvořit náš první „Job“. Tento formulář zároveň slouží k registraci nového uživatele. (Viz. Obrázek 1) Pro vytvoření našeho prvního Jobu nepotřebujeme nic víc než URL adresu stránky, kterou chceme sledovat, a emailovou adresu, kam chceme report zasílat.

Obrázek 1: Část úvodní strany VisualPing.io obsahující formulář k vytvoření Jobu. [Zdroj: visualping.io]

Z Obrázku 1 lze okamžitě vysledovat většinu pokročilého nastavení, které vám aplikace dává k dispozici, a se kterým vás v následujících odstavcích obeznámím.

Nejdříve je však dobré se seznámit s vylepšeným prostředím, které vám umožní správu všech vašich Jobů. (Obrázek 2) Na levé straně obrazovky naleznete seznam všech Jobů a zároveň okno pro rychlé vyhledávání. Napravo naleznete detail konkrétního Jobu včetně historie již proběhlých kontrol. A v záhlaví stránky pak naleznete informace o zbývajících kontrolách daný měsíc, přístup k nastavení účtu a případnému přechodu k měsíčnímu předplatnému.

Obrázek 2: Rozhraní správy Jobů. Použitá stránka náhledu https://fis.vse.cz/ [Zdroj: autor]

Jakých funkcí v rámci VisualPing lze vlastně tedy využít? Je to:

Nastavení periodicity, kde máte možnost vybrat z devíti časových úseků od 5 minut do 1 týdne. Zároveň je vám v pokročilém nastavení umožněno z těchto intervalů vyloučit specifické dny v týdnu a konkrétní čas, kdy daný Job má probíhat. Tím vám VisualPing umožňuje šetřit jednotlivými kontrolami, což vám ve výsledku šetří peníze.

Selekce části stránky pak zařídí, abyste sledovali pouze ty změny, které vás opravdu zajímají. Tato funkce je dostupná ve dvou variantách. V první lze sledovat vámi nastavenou vizuální výseč stránky a druhá vám pak umožňuje vybrat konkrétní předem identifikovaný prvek stránky. Tento druhý způsob vám poskytuje vyšší odolnost proti změně rozložení stránky.

Sledování změny textu je nejjednodušší způsob kontroly stránky. API zkontroluje celou stránku a upozorní vás na jakoukoli textovou změnu. Tuto funkci lze omezit pomocí klíčových slov, kdy upřesníte slovo či slovní spojení, které vás zajímá, a jestli se má jednat o jeho odstranění nebo naopak přidání.

Zabezpečení proti falešným upozorněním nabízí možnosti jako je dvojitá kontrola, prodleva před pořízením snímku obrazovky, užívání fixní IP adresy a v případě vizuálního ověření procentuální změna oproti poslednímu obrázku. Tato změna lze nastavit v pěti variantách: Any, Tiny (1 %), Medium (10 %), Major (25 %), Gigantic (50 %).

Proxy. Aplikace vám v základu nabízí možnost navštívit stránku pomocí proxy serveru 12 různých zemí. Pro firmy pak nabízí zřízení přihlášení z vlastní domény.

Notifikace lze v pokročilém nastavení posléze rozšířit o zprávy na Slack, discord, Rss a dalších platformách.

Akce jsou poslední a nejzajímavější funkcí VisualPing. Tato funkce vám umožňuje nastavit akce, které se mají stát předtím, než bude screenshot pořízen. Tuto funkci tak lze použít například pro přihlášení do systému nebo pro zablokování určitých prvků reklamy, které by případně spouštěly falešné notifikace. Prvky stránky můžete identifikovat ve vizuálním rozhraní nabízeným aplikací, přímo pomocí Xpath, nebo u některých příkazů lze vybrat rovnou celou třídu elementů.

K dispozici máte příkazy: Click, Type, Select, Block, Wait, iFrame, Cookie a Refresh.

Obrázek 3: Příklad využití akcí. [Zdroj: visualping.io]

Pricing

VisualPing nabízí buďto standardizované ceny pro jednotlivce, a to buďto ve verzi měsíčního předplatného, které se dále dělí dle velikosti balíčku, nebo verzi pay per use, která vám umožní koupit určitý počet kontrol a ty smíte spotřebovat kdykoli.

Druhý ceník je pro podniky. Tento ceny jsou udělovány vždy po předchozí domluvě s klientem a mohou být individualizované dle potřeb klienta.

Závěr

Ve zkratce je tedy VisualPing velmi užitečný nástroj pro úplné laiky, i pro pokročilé uživatele. Tento nástroj umožňuje kontrolovat změny na jakémkoli webu. Díky jeho obsahem téměř neomezeným hranicím může sloužit jako competitive intelligence nástroj pro velmi širokou škálu firem. Úplný laik sice může při špatném zacházení s tímto nástrojem dostávat falešná upozornění. Mírně pokročilým uživatelům však jejich zamezení i s dalšími užitečnými funkcemi nástroj nabízí. Jeho nedostatkem pro pokročilého uživatele by pak mohla být nedostatečná volnost v personifikaci vlastních Jobů. Například totiž periodicitu kontrol si uživatel nemůže nastavit sám, ale musí vybrat z předem definovaných možností.

Zdroje

[1] VisualPing – Website monitoring [online]. [cit. 10.2.2021]. Dostupné z: https://visualping.io/

[2] VisualPing – FAQ [online]. [cit. 10.2.2021]. Dostupné z: https://visualping.io/faq

Seznam obrázků

Obrázek 1: Část úvodní strany obsahující formulář k vytvoření Jobu. [Zdroj: autor]

Obrázek 2: Rozhraní správy Jobů. Použitá stránka náhledu https://fis.vse.cz/ [Zdroj: autor]

Obrázek 3: Příklad využití akcí. [Zdroj: visualping.io]

Číst více

Další články