Na Twitteru přehledně pomocí Twitter Advanced Search

0
1089
blue and white heart illustration

Twitter je sociální síť fungující na principu mikroblogu. Ve většině případů se skládá z veřejných profilů, příspěvků a komentářů. Registrovaný uživatel tak může příspěvky nejenom číst, ale může na ně reagovat lajkem nebo komentářem, případně může příspěvek retweetnout, v překladu můžeme říci přesdílet, svým sledujícím i s možností případného komentování retweetovaného příspěvku.

Twitter příspěvek
Obrázek 1-Příklad twitterového příspěvku, zdroj: [4], autor: autor

K roku 5.1.2022 hlásí Twitter 396.5 milionů uživatelů z nichž 206 milionů navštěvuje síť každý den. Příspěvky mají omezenou délku na 280 znaků, uživatel má však možnost napsat delší příspěvek pomocí služby TwitLonger a následně sdílet text na svém twitterovém účtu.

V dnešní době Twitter využívá většina státních institucí z celého světa, sportovní organizace, politické i kulturní osobnosti a tak bychom mohli ve výčtu pokračovat. To však v dnešní době může způsobit i různé problémy v podobě falešných profilů, které mohou šířit falešné zprávy nebo jen opačné názory než člověk, za kterého se vydávají, proto má i Twitter implemetovanou funkci takzvaného checkmarku. Checkmark je označení pravého profilu a vím tak, že účet patří skutečné osobě či organizaci, za kterou se vydává.

Obrázek 2 – Oveřený profil, zdroj: [4], autor: autor

Twitter Advanced Search a jeho možnosti

Pro základní vyhledávání v sociální síti slouží klasický vyhledávač, který splní svoji funkcionalitu při používání běžnými uživateli. Nabízí základní filtry v podobě top, nedávných příspěvků, účtů, obrázků a videí.

Obrázek 3- Základní vyhledávání, zdroj: [4], autor: autor

Tyto základní možnosti však nejsou vše, dle čeho můžeme filtrovat naše vyhledávání. Za použití funkcí, označovaných jako součást vyhledávací nadstavby Twitter Advanced Search, máme možnost dohledat jakýkoliv příspěvek na základě různých parametrů filtru. Rozšířené vyhledávání je velice jednoduché a má vlastní interface do kterého uživatel zadá vlastní parametry. Zkušenější uživatelé si vystačí s klasickým vyhledávacím oknem a fráze pouze doplní o filtrovací znaky/operátory. Na rozšířené vyhledávání se dostaneme pomocí nabídky možností vpravo od vyhledávacího okna(viz obrázek 4).

Obrázek 4 – Přechod na rozšířené vyhledávání, zdroj: [4], autor: autor

Hledání na základě klíčových slov

Rozšířené vyhledávaní má vlastní interface, který umožňuje i nezkušeným uživatelům využívat tyto pokročilé funkce. Pro časté používání je však zbytečné rozepisovat svůj dotaz do mnoha polí a místo této funkce může uživatel použít základní vyhledávací pole a operátory, které se mohou vzájemně kombinovat.

Obrázek 5 – Interface rozšířeného vyhledávání, zdroj: [4], autor: autor

Všechna slova

První pole All of these words představuje standardní funkci vyhledávače a při zadání určitých slov vyhledá příspěvky obsahující tato slova v jakémkoli pořadí.

Přesná fráze

Jak již název filtru napovídá, tak nám budou vyhledány pouze příspěvky obsahující přesně zadaný termín. Využití si můžeme demonstrovat na případu vyhledávání příspěvků, které se obsahují slovo káva a zároveň frázi příjemná obsluha

Obrázek 6 – Přesná fráze, zdroj: [4], autor: autor

Některé ze slov

Jednoduchý filtr, který funguje jako a představuje logický operátor OR, české nebo. Například vyhledávací fráze (rychlý OR pomalý) internet zobrazí veškeré příspěvky, které obsahují slovo internet a rychlý nebo pomalý(viz obrázek 7)

Obrázek 7- Některé ze slov, zdroj: [4], autor: autor

Žádné ze slov

Funkce, která slouží k odfiltrování příspěvků obsahující zvolené slovo. Jako operátor zde figuruje znak , příkladem využití může být vyhledávací dotaz olympijské hry -letní.

Hashtagy

Klíčové slovo uvedené znakem #, hashtag figuruje jako označení příspěvku klíčovým slovem. Zjednodušují vyhledávání příspěvků a zároveň pomáhá autorům zvýšit dosah jejich tweetů.

Jazyk

Volba, která pomáhá obzvláště při vyhledávání klíčových slov, které jsou například anglicismy a my vyhledáváme příspěvky pouze v češtině. Na výběr je nespočetné množství jazyků včetně češtiny. Příspěvky pouze v češtině získáme pomocí operátoru lang:cs.

Filtrování přes uživatelské účty

Twitter Advanced Search nabízí tři možnosti filtrování dle uživatelských účtů. První možností je autor příspěvku, jenž v podobě operátoru má syntaxi ve formátu from:account_name. Pokud však chceme účty, které reagují nebo jsou mířeny na námi sledovaný učet, využijeme možnost To these account nebo operátor to:account_name.

Poslední možností je pak zmínění sledovaného účtu za pomoci operátoru @account_name.

Obrázek 8 – Filtrování přes uživatelské účty, zdroj: [4], autor: autor

Trendovost a časová dimenze

Velmi užitečným filtrem je také engagement, ve kterém můžeme výsledky filtrovat na zákadě minimálního počtu komentářů, lajků nebo retweetů. Pokud tak sledujeme různé trendy nebo například zmínění nějakého produktu, tak touto funkcí odfiltrujeme vešekré příspěvky, které nenabraly veřejný ohlas nebo měly pouze minimální dosah či dopad.

Operátor minimálního počtu komentářů

min_replies:

Operátor minimálního počtu lajků

min_faves:

Operátor minimálního počtu retweetů

min_retweets:

Časová dimenze umožňuje filtrování příspěvků dle data, tedy například příspěvky od 1.1.2022 do 10.2.2022 a to pomocí operátorů since: (od) a until: (do).

Obrázek 9- Trendovost a časová dimenze, zdroj: [4], autor: autor

Další filtry

Hledání dále můžeme omezit pouze na původní příspěvky, tedy vymazat odpovědi nebo naopak pouze odpovědi, zároveň můžeme určit, jestli chceme zobrazovat všechny tweety a nebo pouze tweety obsahující odkaz.

Obrázek 10 – Odpovědi a odkazy, zdroj: [4], autor: autor

Tímto jsou obsaženy všechny filtrovací funkce, které obsahuje interface Advanced Search. Při psaní textového dotazu obsahuje search engine ještě další skryté funkce(viz obrázek 11 a 12) a také geolokační funkci near:, za kterou můžeme doplnit název lokace, poštovní směrovací číslo, město, stát nebo GPS souřadnice.

Obrázek 11 – skryté filtry, zdroj: [1], autor: autor

Obrázek 12 – skryté filtry 2, zdroj: [1], autor: autor

Využití TAS v praxi

Twitter je sice označován jako sociální síť, stal se však i prostorem, kde se zabydlely státní instituce, novináři nebo politici. Představuje tak kvalitní zdroj informací různého charakteru. Pomocí představených pokročilých filtrů má uživatel možnost dohledat získat jakékoli informace, které jsou na službě dostupné.

Případů užití je tak nepřeberné množství. Půjdeme-li na situaci například z pohledu novináře, můžeme například sledovat politickou krizi na základě filtrování pomocí klíčových slov, uživatelů a časové dimenze.

Jako další příklad si můžeme představit majitele pražského restauračního podniku. Ne každý návštěvník píše recenze, ať už je to na Yelp či do Google maps. Mohou být ale případy, kdy se zákazník svěří se zkušeností s podnikem na Twitteru, kde na příspěvek může reagovat větší množství uživatelů.

Závěr

K roku 2020 bylo na Twitteru zveřejněno každou vteřinu průměrně 6000 tweetů, to znamená 500 milionů tweetů každý den. Síť tak obsahuje nepřeberné množství obsahu, ve kterém je velice těžké se orientovat. Tyto pokročilé možnosti filtrování tak usnadňují orientaci v příspěvcích jak obyčejným uživatelům, tak uživatelům, které spravují účty velkým společnostem či státním institucím.

Zdroje

  1. Search operators | Docs | Twitter Developer Platform . 302 Found [online]. Copyright © 2022 Twitter, Inc. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/v1/rules-and-filtering/search-operators
  2. Everything You Need to Know About Twitter Advanced Search. Search Engine Journal – SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/twitter-advanced-search-guide/214202/#close
  3. How Many People Use Twitter in 2022? [New Twitter Stats]. SEO Training and Link Building Strategies – Backlinko [online]. Copyright © 2022 Backlinko is a Trademark of Backlinko LLC [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://backlinko.com/twitter-users
  4. Twitter. It’s what’s happening.. Twitter. It’s what’s happening. [online]. Copyright © 2022 Twitter [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://twitter.com

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno