Sobota, 20 července, 2024

Twitonomy – Nástroj pro analýzu uživatelského chování na Twitteru

Sdílet

Úvod

V dnešní době, kdy je nemalé procento světové populace zapojeno do sociálních sítí, vzniká potřeba subjektů (ať již komerčních, věřejných nebo soukromých) vyhodnocovat svoje i cizí chování a interakce na těchto platformách. Ať již k porozumění chování uživatelů a cílové skupiny, nebo k analýze výsledků vlastní práce, analytické nástroje nábízí přesně tuto funkcionalitu, která výše zmiňuji. Pomocí přístupu k API jednotlivých sítí jsou schopny získávat požadované informace a nabízí je k další analýze.

Jednou z výše zmiňovaných sociálních sítí je Twitter a jednou z výše zmiňovaných analytických služeb je Twitonomy. Protože mám k této síti největší vztah, rozhodl jsem se funkcionality a prostředí tohoto nástroje přiblížit odborné, ale i laické obci, kterou by téma analytiky sociálních sítí mohlo zaujmout. V následujících řádcích se dočtete krátkou reportaci systému, cenovou politiku a jednotlivé případy použití pro dané přehledy, dashboardy a reporty, grafy a ukazatele.

K čemu je Twitonomy?

Twitonomy je nástroj, který vám pomůže naučit se vzorům chování uživatelů, jak přemýšlí, co se jim líbí nebo na co nejvíce reagují. To vše za pomocí analýzy hloubkového učení dat. Twitonomy poskytuje statistickou analýzu uživatelského profilu, jeho followers, analýzu kampaní, výkon #hashtags atd. Pomáhá identifikovat vlivné osoby a klíčová místa pro růst marketingu. Vyniká dobrými možnostmi analýzy, díky nimž si jednodušezjistíte, které z vašich tweetů byly nejvíce retweetovány, které měly největší dosah, míru prokliku či konverzní poměr. Umožňuje analyzovat váš a další uživatelské účty a průběžně je sledovat. Vedle toho pomůže porozumět datům z vašeho profilu / hashtagu / kampaně a analyzovat jej pomocí skvělých formátů vizualizací, grafů atd., přičemž umožňuje stáhnout všechny tyto údaje pro externí analýzu dat. Poskytuje data v reálném čase, rychlé sledování klíčových slov a poskytuje aktualizovanou odpověď a výsledek.

Pricing

Zřízení účtu a základní fungování je zdarma. V neplacené verzi jsou však velice omezené možnosti. S premium verzí uživatel získává právě ty zajímave funkcionality, které dělají Twitonomy tak atraktivní.

Obr.1 Pricing Twitonomy. Zdroj: Autor

 

Mezi tyto funkcionality patří:

 • Stahování tweetů od uživatelů, seznámů či z vyhledávání do tabulek Excel nebo dokumentů PDF pro zálohování, sdílení, tisk nebo další analýzy a akce
 • Upřesnění sledovaného období a nastavení vlastních rozsahů dat pro analýzu tweetů.
 • Stahování tweetů a oblíbených položek od všech uživatelů do Excelu a PDF.
 • Ukládání Tweet Analytics pro snadné sdílení dokumentů Excel a PDF.
 • Více informací o zmínkách (mentions): Nejzajímavější uživatelé, nejaktivnější dny / hodiny, nejlepší hashtagy, nejvíce retweetované a oblíbené zmínky.
 • Rychlé vytváření přehledů, vlastní rozsahy dat a analýza zmínek.
 • Záloha dat a sdílení analytických dat.
 • Analýza vyhledávání na jakákoli klíčová slova, #hashtags nebo @users (včetně exportu dat)
 • Větší vhled do struktury dat o tom, jak byl tweet retweetován
 • Sledování real-time dat a denních statistik účtu a jakýchkoliv dimenzí náhledu na data z twitteru.
 • Zálohování lidí, které sledujete a které sledují Vás.

 

Uživatelské rozhraní

Samotné prostředí Twitonomy je jednoduché a příjemné. Uživatelské rozhraní je vcelku jasné a intuitivní. Hned po příchodu se dostaneme na hlavní dashboard, kde můžeme vidět defaultně nastavený přehled „Your Timeline“ opisující to, co vidíte jako uživatel Twitteru.

Obr. 2 Přehled „Your Timeline“. Zdroj: Autor

Na hlavní dashboard je možné si připnout přehledy pro sledování uživatelů, které chceme analyzovat a dále s nimi pracovat. Přehled se zobrazuje jako náhled uživatelský profil včetně veškerých tweetů a retweetů.

Obr. 3 Přehled sledování účtu Andreje Babiše. Zdroj: Autor

Dále se naskýtá možnost přidat si přehled sledování určité fráze vyhledávání. Seřazené v čase se nám zobrazují Tweety, které s touto frází souvisí.

Obr. 4 Přehled sledování vyhledávání „COVID19“. Zdroj: Autor

Všechny přehledy se dají otevřít přímo v rozhraní Twitteru, nebo v placené verzi exportovat v podobě excelové tabulky či PDF souboru. U každého tweetu v přehledu můžeme vidět počet reakcí, retweetů a zařízení, ze kterého byl tweet zveřejněn.

V dalším dashboardu, který se Váže k vlastníkovu profilu, můžeme sledovat osobní statistiky našeho působení na Twitteru. Pokud by nás např. zajímala informace o tom, v jaký den a jakou hodinu nejvíce tweetujeme, lze si pomocí jednoduchých grafů udělat jasný obrázek o naší aktivitě.

Obr. 5 Graf uživatelské aktivity. Zdroj: Autor

Mimo to můžeme na stejnou otázkou odpovědět pomocí jednoduchého přehledu průměrných metrik, které nám mapují veškeré pusobení v rozmezí od vstoupení na Twitter až do dnes. V placené verzi můžeme výběr dat personalizovat.

Obr. 6 Přehled klíčových metrik uživatelské aktivity. Zdroj: Autor

V dalších přehledech můžeme analyzovat např. zmínky Vašeho profilu jinými profily. V rámci vizualizace dat můžeme pracovat s několika dimenzemi náhledu na data. Pro nejzajímavější využití byly vybrány dimenze:

 • geografická lokace zmínek,
 • uživatelé, kteří Vás zmiňují,
  • nejaktivnější z nich
  • nejvlivnější z nich
 • retweetovaní zmínek
 • hashtagy ve zmínkách

Stejným způsobem můžeme analyzovat retweety a průsečíky s jinými metrikami, jako oblíbenost tweetu nebo interakce, a to v různých dimenzích.

Vedle analytických dat ohledně našeho působení, můžeme sledovat a analyzovat chování jíných uživatelů. Tato zajímavá funkcionalita je však placená a v rámci práce k ní nebyl udělen přístup.

Závěr

Analýza uživatelů sociálních sítí je důležitá, a proto existuje Twitonomy. Zprostředkovává vhledy do uživatelského chování a naskýtá možnosti analytických podkladů pro hloubkové analýzy textu, chování, nebo celkové nálady ve společnosti. Využitelnost je možná v polích marketingu, PR, datové analýzy a datového inženýrství. V rámci těchto polí se může sledovat radikalizace a tvorba tzv. „králičích nor“, nebo polarizace společnosti a rozbíjení etických otázek. V komerčním světě potom např. v analýze segmentu cílové skupiny zákazníků na Twitteru, či v marketingovém rozšíření povědomí o značce a tvorbě komunity kolem ní na základě datové analýzy.

Z práce vyplývá, že možností, které Twitonomy naskýtá, je opravdu hodně. Bohužel je plno zajímavých funkcionalit placených a nebylo možno je více přiblížit. Pokud vezmeme neplacenou verzi, která byla přiblížena, můžeme i tu považovat za příjemnou cestu, jak získat celistvá data nad svým působením na Twitteru a jak analyzovat interakce, sledovat time management, nebo pozorovat jiné metriky, které nás zrovna napadnou.

Seznam Obrázků

Obr.1 Pricing Twitonomy. Zdroj: Autor

Obr. 2 Přehled „Your Timeline“. Zdroj: Autor

Obr. 3 Přehled sledování účtu Andreje Babiše. Zdroj: Autor

Obr. 4 Přehled sledování vyhledávání „COVID19“. Zdroj: Autor

Obr. 5 Graf uživatelské aktivity. Zdroj: Autor

Obr. 6 Přehled klíčových metrik uživatelské aktivity. Zdroj: Autor

Zdroje

Twitonomy. 2021. Diginomy Pty Ltd. [online]. [cit. 11.02.2021]. Dostupné z: https://www.twitonomy.com/

 

Číst více

Další články