Pátek, 21 června, 2024

Twitonomy: Vyťažte maximum užitočných informácií zo sociálnej siete Twitter

Sdílet

Úvod

Twitonomy je nástrojom, ktorý umožňuje pokročilé vyhľadávanie, analýzu a sledovanie aktivít na sociálnej sieti Twitter. Pre komplexné získavanie informácii zo sociálnych sietí typu Twitteru je v podstate nutné používať nejaký analytický pokročilejší nástroj, akým je napríklad Twitonomy.

Základné informácie

Dáta Twitonomy čerpá skrz API Twitteru, a preto je podmienkou pre akúkoľvek prácu s Twitonomy s ním mať prihlasovacie údaje k užívateľskému účtu na sociálnej sieti Twitter. Tento report je zameraný pre prácu s pokročilejším nástrojom Twitonomy, čím sa pre jeho použite predpokladá, že používateľ je zoznámený so základným fungovaním sociálnej siete Twiter a so všeobecnými termínami a názvoslovým z oblasti sociálnych sietí.

Využívanie Twitonomy je možné v rozhraní webového prehliadača na stránke https://www.twitonomy.com/ alebo po stiahnutí mobilnej aplikácie na platformách Android a iOS z Obchod Google Play a App Store.

Princíp funkcií na odlišných platformách je veľmi podobný, a preto tento návod bude zameraný len na webové rozhranie.

Je nutné poznamenať, že pre používanie Twitonomy existujú dve licencie pričom jedna je zdarma a druhá platená – Premium. Verzia Premium poskytuje viac vylepšených funkcií, napríklad možnosť exportu dát a prístup k jeho funkcionalitám bez obmedzení. Mesačný poplatok je vo výške 20 $ a tento návod sa bude venovať práve funkciám verzie Premium.

Funkcie

Na hornej časti obrazovky sa nachádza menu či ovládacia lišta, na ktorej sú hlavné „tlačidlá“ s oblasťami vyhľadávania, ktorými sa ovládajú základné funkcie vyhľadávača. Smerom zľava doprava sú to: Dashboard, Profile, Mentions & RTs, Search, Followers, Following, Lists, Account, Sign out a úplne vpravo je vždy prístupné okno pre vyhľadávanie hashtagu s použitím prefixu # alebo užívateľa s prefixom @.

Obr.1. Záložka Dashboard, úvodná stránka Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

Po prihlásení sa cez Twitter účet sa nám automaticky ako prvé zobrazí okno Dashboard, ktoré slúži pre rýchly prehľad sledovaných objektov. Tu užívateľ vidí nedávnu aktivitu ním sledovaných účtov alebo aj špecifické kľúčové slová použité v tweetoch, ktoré sa rozhodol monitorovať. V pravo hore je možné nájsť štatistiky týkajúce sa rastu počtu followerov, following a tweetov. Na dashboarde je možné pridať a sledovať „list“, čo nie je nič iné ako dopredu definovaná skupina účtov, ktoré sledujeme.

Oblasť Profile je určená na vyhľadávanie všetkých informácií, ktoré súvisia s užívateľskými účtami. Hneď na vrchu je možné vidieť id účtu, dátum založenia a pomer sledovaných a sledovateľov užívateľa, ktorého výška značí vplyv užívateľa na sieti.

Je možné tu sledovať detailné štatistiky napríklad históriou, priemerný počet tweetov za deň, re-tweetov. Grafy a aj úplne celý zoznam tweetov účtu spolu s metadátami je možné vyexportovať vo formáte .xls alebo .pdf.

Obr.2. Záložka Profile v Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]
Obr.3. Export tweetov vo formáte .xls z Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

Mentions & RTs je oblasť určená pre pohľad na „zmienky“ a re-tweety o užívateľovi. Čo je jedna z dôležitých funkcionálít siete Twitter, pomocou ktorej účty medzi sebou zdieľajú obsah.

Sú tu dostupné štatistiky, kedy bol užívateľ označený alebo zmienený v komentári či tweete pomocou @ alebo o jeho tweetoch, ktoré boli retweetnuté.  Užitočná je funkcia geografického znázornenia účtov na mape od Google maps, ktorý zmienili nejakým spôsobom používateľa. Pomocou nej môže užívateľ vidieť svoj približný dosah do rôznych krajín.

Obr.4. Záložka Mentions & RTs v Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

V oblasti Search si používateľ vo vyhľadávacom okne zvolí účet či kľúčové slovo. A môže tak sledovať dáta nielen zo svojho profilu ale aj iných účtov. To môže byť prínosným nástrojom pri sledovaní konkurencie či úspešných účtov a dané informácie se dají použit na zlepšenie dosahu a počtu sledovateľov.

Čo sa týka kľúčových slov, je možné vidieť počet tweetov s daným výrazom za deň, potenciálny počet účtov, ktorý mohli daný termín vidieť, a zároveň najvplyvnejších a najaktívnejších užívateľov, ktorý ho zmienili. Najčastejšie hashtagy použité spoločne s termínom. Takisto je tu možné vygenerovať pohľad  na svetovú mapu so značkami oblasti odkiaľ boli príspevky pridané za posledných 6-9 dní.

Obr.5. Záložka Search v Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]
Obr.6. Mapa s geografickou polohou tweetov [zdroj obrázku: Autor]

Followers

Pracuje ako filter „Followers“, ktorý sledujú náš účet. Je možné vybrať si zoznam:

a) všetkým sledovateľov

b) účty sledovateľov ktoré sledujem

c) účty sledovateľov ktoré nesledujem.

V jednotlivých stĺpcoch môžeme vidieť a radiť od najväčšieho po najmenšie či opačne: dátum založenia účtu, počet tweetov, počet Following, počet Followers koľkokrát je užívateľ súčasťou listu, a pred akým časom publikoval svoj posledný tweet.

Obr.7. Záložka Followers v Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

Following

Pracuje ako filter „Following“, ktorých sledujeme. Je možné vybrať si zoznam:

a) všetkým mnou sledovaných účtov

b) účtov ktoré sledujem, ale nesledujú môj profil

c) účtov, ktoré ma sledujú.

V jednotlivých stĺpcoch môžeme vidieť a radiť od najväčšieho po najmenšie či opačne: dátum založenia účtu, počet tweetov, počet Following, počet Followers, koľkokrát je užívateľ súčasťou listu, a pred akým časom publikoval svoj posledný tweet.

Obr.8. Záložka Following z Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

Lists slúži k vytváraniu a úprave a sledovaniu zoznamu užívateľov.

Obr.9. Záložka Lists z Twitonomy [zdroj obrázku: Autor]

Použitie

Twitonomy bude užitočný aparát pre niekoho, koho zaujíma verejná mienka a aktuálne trendy na internete.A aj keď sociálna sieť Twitter nie je až taká rozšírená v prostredí Českej a Slovenskej republiky, stále je tu možné nájsť dosť ľudí s veľkým vplyvom na verejnú mienku.

Nástroje tohto typu môžu využívajú marketingový špecialisti, ľudia z PR oddelení, žurnalisti, influenceri ale aj bežní ľudia, ktorý sa hlbšie zaujímajú o dianie na sociálnych sieťach. Pre profesionálnu prácu PR manažéra a marketingového guru je nutnosť vedieť analyzovať úspešnosť reklamných kampaní a aj jednotlivých príspevkov.

Oproti natívnym analýzam, ktoré poskytuje samotný Twitter, ponúka Twitonomy prehľady aj v aplikáciach na smartphone. Taktiež Twitonomy ponúka široký pohľad na dianie na Twittery a možnosť nahliadať na štatistiky iných užívateľov. Poskytuje tak cenný zdroj informácii, ktoré môže napomáhať k efektívnejšiemu využívaniu sociálnej siete.

Na druhú stranu je občas práca s Twitonomy neplynulá a vygenerovanie pohľadu trvá nejaký čas alebo sa stopne a je nutné stránku znovu obnoviť. Aj na základe dátumu výsledkov z vyhľadávania informácií o Twitonomy to vyzerá, že bez zásadnej aktualizácie má svoju najväčšiu slávu už pravdepodobne za sebou.

Záver

Tento report sa venoval základnej práci a funkciám nástroju Twitonomy, ktorý sa využíva k analýzam sociálnej siete Twitter, pričom z nej získava netriviálne informácie a štatistiky týkajúce vlastného ale aj iných účtov a ich vzájomných interakcií.

Zdroje

[1] Twitonomy [online] [cit. 11.2.2022a]. Dostupné na: https://www.twitonomy.com/dashboard.php

[2] Google Trends [online] [cit. 11.2.2022b]. Dostupné na: https://trends.google.com/trends/explore?date=2013-11-01%202022-02-11&q=twitonomy

Číst více

Další články