Neděle, 23 června, 2024

Techportál: technický management a strojírenství v hrsti

Sdílet

Úvod

Techportál je největší českou on-line knihovnou, potažmo databází, odborných článků v oblasti technického managementu a strojírenství. Obsahuje více než 11 000 odborných textů, které pokrývají následující oblasti:

• Logistika
• Strojírenství
• Podniková ekologie
• BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a požární ochrana
• Energetika
• Systémy řízení
• Uvádění výrobků na trh

Techportál dále poskytuje:

• Aktuální zpravodajství týkající se zmiňovaných oblastí
• Úplné znění právních předpisů včetně evidence změn
• Technické kreslení a strojnické tabulky
• Materiálové listy technických materiálů
• Odpovědní servis

Techportál lze v omezené míře využívat zdarma. Bezplatnou registrací si pak navíc zajistíte dávku novinek, vybraných zajímavostí a aktualit za každý týden ve formě e-mailu. Registrace dále umožňuje pokládat dotazy. Na dotaz z oblasti, kterými se Techportál zabývá, pak obdržíte za úplatu 500 Kč do tří týdnů kvalifikovanou odpověď od odborníka. Pro stálé klienty portálu je proto poskytována možnost koupě předplatného. Teprve s předplatným lze využívat systém kompletně. Uživatelům tak vzniká nárok na pokládání dotazů zdarma, rozsáhlé týdenní periodikum, lepší možnosti filtrování, přístup do archivu zpravodajství starších než jeden týden a zpřístupnění kompletní databáze článků.

Struktura zdroje

Obrázek 1: Úvodní stránka platformy Techportál. [Zdroj: autor]

Techportál je velice přehledně a logicky členěn do sekcí, kterými se databáze zabývá. Lze buďto brouzdat mezi články podle rozdělení na technický management a strojírenství a dále podle jejich kategorií, například si zobrazit veškeré informace, které se řadí do kategorie Strojírenství – Mechanika tuhých těles.

Obrázek 2: Typologie dat podle odvětví. [Zdroj: autor]

Druhý způsob indexace je potom prohledávání databáze podle typu informace, kterou hledáme a vyselektovat například pouze řešené dotazy a právní předpisy.

Obrázek 3: Typologie dat podle typu hledané informace. [Zdroj: autor]

Možnosti vyhledávání

V případě, že uživatel hledá zcela konkrétně, může být snazší si dotaz pro vyhledávání napsat sám a neproklikávat se kategoriemi podle předpřipravené typologie.

Po zadání klíčového slova, slovního spojení, nebo části hledaného textu lze v první řadě lze vybrat způsob řazení výsledků vyhledávání. Výsledky lze řadit dle následujících kritérií:

Relevance
Výchozí způsob řazení, zohledňuje všechna kritéria.

Data
Řazení od nejnovějších příspěvků po nejstarší nebo naopak. Ideální pro dohledání aktuálních informací, nebo informací vázaných ke konkrétnímu datu.

Abecední řazení názvu článku
Hodí se téměř pouze pro případ, kdy známe název článku.

Čtenost
V případě vyhledávání dle jediného klíčového slova nebo ustáleného slovního spojení často vede k preferenci příspěvků, které tematicky nemusí odpovídat.

Hodnocení
Každý článek lze ohodnotit. Hodnocení zohledňuje čtyři různé aspekty.

Obrázek 4: Hodnocení příspěvků. [Zdroj: autor]

Další možností v rámci vyhledávání jsou pak samotné filtry pro zpřísnění vyhledávání:

Téma
Výběr z kategorií Technického managementu, Strojírenství a jejich podkategorií.

Typ informace
o Aktualita
o Článek
o Řešený dotaz
o Vzor/checklist
o Právní předpis

Aktuálnost
Jednotlivé příspěvky mohou disponovat štítky, které určují jejich aktuálnost a relevanci. Jedná se například o štítek garance pro příspěvek od kvalifikovaného odborníka, případně další osobou zkontrolovaný nebo dostatečně dobře ohodnocený příspěvek, nebo štítek archiv.

Země

Dostupnost
V případě neplacené verze se vyhledáváním sice vrátí všechny výsledky z kompletní databáze, ale články, které nejsou uživateli přístupné nelze číst v plném znění.

Ve chvíli kdy dohledáme požadovaný příspěvek pak zvídaví zájemci o vyhledávané informace, kteří chtějí ještě více proniknout do dané problematiky, jistě ocení funkci doporučení souvisejících článků.

Příklady využití

Techportál má opravdu velký potenciál v praktickém světě. Informace, které přináší, poslouží jak obsluze technických strojů, stavby vedoucím, obráběčům a mnoha dalším manuálním profesím nebo poskytnou základ pro zpracování materiálů.

Stejné využití se pak určitě dostane i příspěvkům ze soudku technického managementu v rámci řešení logistických problémů, legislativních předpisů, norem a vyhlášek, průzkumu trhu energetiky nebo ekologických regulích práce s nebezpečnými materiály.

Třešničkou na dortu je potom možnost konzultace a pokládání dotazů kvalifikovaným osobám a historie dříve položených a již zodpovězených otázek. Právě repertoár individuálních praktických poznatků je nenahraditelným zdrojem podnětných informací.

Závěr

V tomto reportu o zdroji byla popsána odborná databáze Techportál, která se zabývá oblastmi technického managementu a strojírenství. Po úvodním přestavení byly zachyceny vlastnosti, funckionality a možnosti, které tento informační zdroj poskytuje, zejména topologie informací a možnosti vyhledávání.

Závěrem bych rád popisovaný informační zdroj zhodnotil. Platforma svou odborností a koncentrací odborných článků, dat a informací a také svou komunitou převyšuje všechny ostatní informační zdroje. Jedná se skutečně o obsáhlá technická skripta mezi obecnými nepřesnými encyklopediemi, kterými jsou ostatní portály.

Jediným možným záporem je nemožnost využití pokročilých vyhledávacích operátorů, jako jsou například poziční a vzdálenostní operátory nebo zástupné znaky a masky. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o opravdu úzce zaměřený zdroj s komunitou stavařů a techniků, myslím, že by tato možnost tak či tak nedostála hojnějšímu využití.

Zdroje

[1] techportal.cz – Techportál [online]. [cit. 09. 02. 2022]. Dostupné z: https://www.techportal.cz/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní stránka platformy Techportál. [Zdroj: autor]
Obrázek 2: Typologie dat podle odvětví. [Zdroj: autor]
Obrázek 3: Typologie dat podle typu hledané informace. [Zdroj: autor]
Obrázek 4: Hodnocení příspěvků. [Zdroj: autor]

Číst více

Další články