Techportal.cz: Ráj pro pracovníky technického oboru

0
552
person welding steel

Úvod

V dnešní době jsou informace klíčové pro úspěšný chod celé ekonomiky. Mít přehled o současném dění na trzích není důležité jenom pro spotřebitelé, ale i pro výrobce. Například ceny energií zejména ropy a zemního plynu jsou klíčové pro spotřebu domácností, ale také to ovlivňuje i celou produkci či činnosti firem, proto velký počet ekonomických subjektů hledají jiné alternativní řešení k danému problému. S rychlým technologickým vývojem je v dnešní době už celkem možné i relativně jednoduché přejít z výroby energií z neobnovitelných surovin na obnovitelné. Při takovém přechodu je potřeba se předem dobře informovat. Techportal.cz funguje jako online knihovna, kde si mohou návštěvníci najít témata, která je zajímají v oblastech strojírenství, ekologie v podniku, management a jakosti, bezpečnost práce a v poslední řadě energetice.

V této databázi se shromažďují informace z dalších zdrojů (International Renewable Energy Agency, ČTK, ODok.cz, ENVIprofi.cz, apod.), které následně stránka přidává do svých skupin dle daného tématu. Tato databáze je více cílena na firmy, ale i spotřebitelé tu mohou najít velmi užitečné informace pro ně. Na techportal.cz jsou také k dispozici články, jak se dané problematiky řeší legislativně. Více se také mohou návštěvníci dozvědět různé technické informace z určitých oblastí. Techportal.cz také nabízí záznamy ze seminářů, které si mohou návštěvníci zhlédnout online po jejich skončení. V případě, že by uživatel měl nějaký dotaz, tak může tento svůj dotaz položit v sekci Položit dotaz.

O techportal.cz

Techportal.cz poskytuje jednoduchou online databázi, která je optimalizovaná pro různé vyhledávače. Je k dispozici online a práce s ní není příliš odlišná od jiných databází, vyhledávání informací je velmi rychlé a efektivní, protože díky optimalizacím pro různé vyhledávače ji umožňuje s velkou rychlostí nalézat potřebné články/informace. Techportal.cz je velmi přehledný a články jsou logicky seřazené.

Stránka je zaměřena na odborné informace v technické sféře a práce na ní nenarušují nevyžádané reklamy. Techportal.cz poskytuje velké množství článků a rad pro pracovníky v oblasti technologií. Hlavní dělení obsahu je do dvou oblastí, a to na Technický Management nebo na Strojírenství. Techničtí manažeři mohou na této stránce najít potřebné informace, které pak vedou ke správné definici a implementaci jejich rozhodování, stanovení efektivní strategií organizace.

Dále u příspěvků jsou i mnohá doporučení a související linky, díky nímž může uživatel zkoumat témata hlouběji a také z různých úhlů. Jak už bylo dříve zmíněno, tato databáze cílí více na firmy a pracovníky v technických oblastí. Texty jsou napsané v českém jazyce.

 Příspěvky s označením Garance jsou průběžně upravovány na základě současných platných legislativ s pomocí autorských kolektiv, do kterého patří profesionálové z odlišných oborů.

Hlavní stránka

Obrázek 1 Hlavní stránka techportalu.cz [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/]

Na hlavní stránce může uživatel najít 6 karet/základních voleb: Domů (ikona dům), Téma, Knihovna, Položit dotaz, Kontakt, Správce dokumentů a Termínů. Některé články nejsou veřejně dostupné. Pro přístup k těmto článkům je potřeba se bezplatně registrovat a zakoupit si předplatné. Jestliže se uživatel rozhodně pro větší přístup, může si zaplatit moduly: Techportál – Strojírenství, Techportál – Technický Management, Techportál – Strojírenství a Technický Management.

Obrázek 2 Možnosti předplatného a popis služeb [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/predplatne/]

Pro vyhledávání informací se využívá nástroj vyhledávací panel, do kterého uživatel zadává buď určitý text/pojem nebo číslo zákona. Tento nástroj funguje jako každý jiný vyhledávací nástroj. Lze do vyhledávacího panelu vkládat klíčová slova, celé slovní spojení, nebo části textu. Po zadání příkazu se níže objeví související články. Ve volbě Téma jsou témata dále rozdělena na dvě další „podtémata“: Technický Management a Strojírenství. V každém z nich jsou další oblasti.

Technický Management

 • BOZP
 • Ekologie a v podniku
 • Energetika
 • Systém řízení
 • Uvádění výrobků na trh
 • Logistika

Strojírenství:

 • Svařování
 • Aktuální informace, všeobecné tabulky a normy
 • Matematika
 • Mechanika a tuhých těles
 • Hydromechanika
 • Termodynamika
 • Pružnost a pevnost
 • Technická dokumentace
 • Technická normalizace
 • Technické materiály
 • Strojní součásti a spoje
 • Objemové tváření kovů
 • Obrábění
 • Slévání

Knihovna

Karta knihovna má velmi podobný vzhled jako každá jiná databáze. Výsledky lze upravit dle řazení: Relevance, Datum, Abeceda, Čtenost a hodnocení. Použití řazení si může upravit uživatel své vyhledávání podle svých potřeb.

 • Relevance
  • Relevance se nastavení pro výchozí způsob řazení, bere v potaz všechna kritéria.
 • Datum
  • Řazení podle datumu jsou pak články seřazeny podle datumu přidání. Řazení může být buď od nejnovějších příspěvků po nejstarší anebo naopak.
 • Abeceda
  • Tento druh řazení je vhodné, jestliže chceme, aby se témata řadila podle abecedy, nebo víme název příspěvku.
 • Čtenost
  • Díky řazení podle čtenosti můžeme zjistit seřadit články podle toho kolik lidí si daný článek přečetlo.
 • Hodnocení
  • Všechny články mohou uživatelé ohodnotit dle těchto kritérií: srozumitelnost, přínos pro praxi, komplexnost. Hodnocení je od 1 hvězdičky do 5 hvězdiček na konci je pak celkové zhodnocení.

K dispozici jsou také Filtry (vlevo nahoře na obrázku 3) pro zpřesnění výsledků, do které patří: Téma, Typ informace, Aktuálnost, Země, Můj obsah, Mně dostupné. Dodatečně je stránce navíc Moje historie, ve kterém se zobrazují historie předešlých vyhledávání. Skvělým nástrojem je též Nejhledanější slova. Vidíme v této části nejhledanější slova jiných uživatelů.

Obrázek 3 Knihovna z techportal.cz [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Téma

Ve filtru Téma je články dělí podle témat, které patří buď do Technického Managementu nebo do Strojírenství. Tento filtr hezky zpřehledňuje témata pro uživatele při vyhledávání a filtruje nepotřebné informace z jiných oblastí.

Obrázek 4 Knihovna – filtr Téma [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Typ informace

Tento filtr funguje tak, že vyfiltruje výsledky vyhledávání podle zvoleného typu informace: Aktualita, Článek, Řešený dotaz, Vzor/checklist, Právní předpis, Vzdělávání. Pomocí tohoto nástroje jsou nalezené informace ve správné podobě a uživatel nemusí dále pracně hledat mezi nepotřebných výsledků vyhledávání. Každý typ informace si může uživatel více zúžit do dalších typů např. u právního předpisu lze si zvolit jestli chceme zákon, mezinárodní smlouvu, vyhlášku nebo nařízení vlády.

Obrázek 5 Knihovna – filtr Typ informace [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Aktuálnost

Filtr Aktuálnost rozděluje informace do dvou skupin: Garance a Archiv. Jak už bylo dříve zmíněno články s označeném Garance, jsou články, které jsou průběžně upravovány, aby byly v souladu se současnými legislativními podmínkami. Na druhou stranu články s označením Archiv jsou články, které spadají už do archivu a nejsou aktuální.

Obrázek 6 Knihovna – filtr Aktuálnost [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Země

Dalším skvělým filtrem můžeme zařadit filtr Země. Pomocí toho rozdělení můžeme rozdělit výsledky vyhledávání do tří kritérií: ČR, EU, Mimo EU. S tímto filtrem může uživatel odlišit články podle území, ve kterých se tématika projednává a své vyhledávání zpřesnit. Jak už se ví, tak legislativa může být velmi odlišná v různých zemích a legislativních oblastech. Jelikož ČR je součástí EU, tak některé legislativní opatření mohou být stejné pro všechny členské státy, ale některé nemusí být, proto je vhodné podle tohoto filtru odlišovat informace. Podmínky pro státy mimo EU mohou být také stanovené úplně jinak, proto tento nástroj je velmi užitečný pro rozlišování legislativních oblastí. Tento typ filtru není moc obvyklý na jiných internetových databázích a mít tuto možnost je zvyšuje velmi uživatelskou efektivitu práce.

Obrázek 7 Knihovna – filtr Země [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Mně dostupné

Pomocí Mně dostupné vidí uživatel, jaké články jsou mu dostupné a u kterých přístup nemá. Dostupnost článků se liší podle toho, zda je uživatel registrován nebo není, jestliže je uživatel registrován, tak má větší přístup ke článkům, které by bez registrace neměl, dále jestli má zakoupené předplatné. Zakoupením předplatného získává uživatel mnoho výhod jako je přístup do archivu zpravodajství z technického managementu a strojírenství – aktuality starší než jeden týden, přístup v strojírenství k databázi článků atd.

Obrázek 8 Knihovna – filtr Mně dostupné [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Níže (obrázek 9) je vidět příklad, kdyby si uživatel zvolil Technický Management v oblasti energetiky a přidal by si do svého vyhledávání téma – energetika, typ informace – právní předpis – vyhlášku, aktuálnost – garanci. Bylo přidané řazení podle datumu, takže články jsou řazené podle nejaktuálnějšího data vydání. Systém podle filtru našlo 91 relevantních článků z 29 704 celkových počtu výsledků.

Obrázek 9 Knihovna z techportal.cz – vzor vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Položit dotaz

Na stránce Položit dotaz mohou uživatelé pokládat své dotazy na které pak odpovídá nakladatelství Verlag Dashöfer. Nakladatelství V. D. nabízí informační službu pouze k určitým produktům. Souvisí to s předplatnými, které si může uživatel zakoupit, jestliže má uživatel zakoupeno správné předplatné, tak se v rámci daného typu balíčku má i zadarmo dotazování. Pro další dotazy poskytuje techportal.cz placenou odpověď za cenu 500 CZK. Stránka odpovídá pouze na dotazované otázky na webových stránkách. K zadávání dotazů slouží formulář, do kterého uživatel vkládá své dotazy. Do formuláře je možné vkládat více dotazů, ale stránka odpoví pouze na první položenou otázku.

Obrázek 10 Položit dotaz z techportal.cz – vzor formuláře na položení otázek [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/6/12/muj-dotaz/]

Je důležité ještě jednou zmínit, že zpoplatnění dotazů závisí na tom, zda uživatel má zakoupené předplatné nebo ne. Když nemá, tak za každou položenou otázku platí 500 CZK.

Akademie, Semináře, Webináře

Na stránce techportal.cz jsou k dispozici záznamy z online seminářů (webinářů) z stránky Kursy.cz. Jedná se vlastně programy pro dodatečné vzdělávání pro návštěvníky. Kurzy trvají maximálně dvě hodiny, po skončení jsou k dispozici záznamy z nich. Když se účastník chce na něco zeptat v rámci semináře, tak má možnost pokládat své dotazy pomocí chatu. Mít možnost si takhle dovzdělávat otevírá návštěvníkům dveře na trh práce a být více konkurenceschopné. S profesionálnějšími vědomosti v dané oblasti umožňuje člověku více pochopit danou problematiku, tak přicházet s novými nápady jak jej řešit.

Obrázek 11 Kursy.cz [zdroj: autor, dostupné z: kursy.cz]

Závěr

Na závěr bych rád zhodnotil tuto stránku techportal.cz. Tato online databáze je podle mě velmi užitečná pro pracovníky technických oblastí, ale podle mě by mohla být používána i pro lidi z netechnického oboru. Stránka je velmi přehledná a vyhledávání velmi rychlé. To že nemá zakomponované nástroje pro pokročilé vyhledávání jsem ani nepocítil. Cílová skupina pro tuto stránku jsou odborníci z technických oblastí a ti by si podle mě obešli bez těchto nástrojů. Články jsou velmi odborně a srozumitelně napsané se spoustou dat, odkazování na další články přidává jenom na komplexitě těchto článků. Pro větší přístupnost si každý uživatel může zakoupit nabízené předplatné. S ohledem na to, že na této stránce nejsou reklamy, tak jsou předplatné trochu dražší, ale když se vezme v potaz výhody těchto předplatných, tak si myslím, že ceny nejsou nastavené vysoko. Nesmí se zapomenout na možnosti dotazování, kterým se dále zabývají odborníci v daných oblastí. Díky tomu mohou pokládat otázky na které v jiných stránkách by nenašli odpovědi, nebo by hledali odpovědi velmi pracně.

Zdroje

[1] techportal.cz – Techportál [online]. [cit. 7. 05. 2022]. Dostupné z: https://www.techportal.cz/

Seznam obrázků

Obrázek 1 Hlavní stránka techportalu.cz [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/]

Obrázek 2 Možnosti předplatného a popis služeb [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/predplatne/]

Obrázek 3 Knihovna z techportal.cz [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 4 Knihovna – filtr Téma [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 5 Knihovna – filtr Typ informace [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 6 Knihovna – filtr Aktuálnost [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 7 Knihovna – filtr Země [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 8 Knihovna – filtr Mně dostupné [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 9 Knihovna z techportal.cz – vzor vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 10 Položit dotaz z techportal.cz – vzor formuláře na položení otázek [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/6/12/muj-dotaz/]

Obrázek 11 Kursy.cz [zdroj: autor, dostupné z: kursy.cz]

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno