Taylor & Francis Online

0
550
person holding folders

Úvod

Obrázek 1: Logo Skupiny Taylor & Francis, zdroj: https://taylorandfrancis.com/about/our-brands

Taylor & Francis Online je informační služba, poskytovaná společností (skupinou) Taylor & Francis Group, která sama patří pod společnost Informa UK Limited.

Throughout Informa, in every market and Informa business, we share the same purpose: to champion the specialist, connecting people with knowledge to help them learn more, know more and do more.“ (Informa PLC, 2021 a, část Purpose & Principles).

Informa je mezinárodní zpravodajská, informační, událostní, vědecká a výzkumná skupina pocházející z Velké Británie. Jejími cíli je (obdobně jako u podobných informačních služeb) šíření znalostí a materiálů, zviditelňování specialistů, snižovaní znalostních bariér a mnoho dalších (Informa PLC, 2021 b). Těchto cílů dosahuje mnoha způsoby a jedním z nich je skupina Taylor & Francis a její služba Taylor & Francis Online.

Samotná společnost Taylor & Francis vznikla již v roce 1852 (ale některé kořeny sahají až do 1798). Od svého vzniku se stále snaží naplňovat svou misi „publikovat co nejkvalitnější akademický výzkum“ (autorský překlad). V roce 2004 se společnost sloučila s firmou Informa, pod kterou funguje do dnes.

O knihovně

Taylor & Francis Online je webová knihovna, umožňující návštěvníkům vyhledávat studie, články, výzkumná data, reporty či jinou literaturu z různých oblastí a témat, autorům sdílet své výtvory, nechat je podstoupit „peer review“ a následně je na webu publikovat a dalším lidem, jako např. editorům a knihovníkům, poskytuje funkce pro usnadnění jejich práce či pro získávání a zajišťování kvalitních dat a literatury (Informa PLC, 2021 c).

Knihovna dnes obsahuje přes 4 680 000 článků ve stovkách různých kategoriích a poskytuje k nim mnoho funkcí a služeb, které budou rozebrány v následujících kapitolách.

Možnosti vyhledávání

Je možné vyhledávání v několika formách. První z nich je obyčejné vyhledávání zadáním několika klíčových slov (tzv. quick search). Druhé, důležitější, je advanced search, ve kterém může uživatel specifikovat parametry, jako např rok vydání, téma, abstrakt atd. za použití logických operátorů. Dalším způsobem vyhledávání je vyhledávání dle tématu, kde uživatel vybere z nabídky témat a výsledky může dále filtrovat a posledním způsobem jsou vyhledávání dle časopisu (journal), či různé žebříčky. Každý způsob je sám rozebrán v podkapitole.

Quick search

Obrázek 2: Příklad quick search, zdroj: https://taylorandfrancis.com/about/our-brands/

Quick search je nejzákladnější a nejjednodušší způsob vyhledávání. Jak jsme zvyklí i v jiných vyhledávačích, stačí zadat hledané slovo a vyhledávač vrátí všechny články, které obsahují dané slovo v názvu, poli autora, abstraktu, obsahu atd. Výstřižek výsledků vrácených na vstup „covid“ jsou na Obrázek 2. Dané výsledky je možné dále ještě filtrovat, a to pomocí nabídek na liště, kde je možné vybrat například výsledky mladší jak rok, výsledky, ke kterým mám přístup nebo pouze články určité kategorie či vydavatele. Je zde i možné specifikovat, kde by se daná hledaná slova měla nacházet (kdekoliv, nadpis, autor, keywords atd.).

Výsledky je možné si exportovat do excel dokumentu, nebo si stáhnout full-text PDF soubory všech výsledků přímo z menu (pro tyto funkce je ale nutný uživatelský účet).

Advanced search

Obrázek 3: Advanced Search, zdroj: https://www.tandfonline.com/search/advanced

Advanced search je, jak název napovídá, vyhledávání za pomoci pokročilých parametrů. Je možné zadat několik slov pro vyhledávání v různých částech dokumentu (např. zadat jméno autora a hledaného díla), určit, z jakého období chceme výsledky, případně je i možné použít hledání z citace.

Všechna textová pole zároveň poskytují možnost užití boolean operátorů AND, OR a NOT, díky kterým je možné přesněji určit hledané dokumenty. AND slouží k vyhledání dokumentů obsahující obě zadaná slova. Např. v případě hledání Adam AND Eva se vyhledávač pokusí najít dokument obsahující obě jména. V případě použití OR vyhledá dokumenty s oběma, nebo i jen jedním z nich. V případě použití operátoru NOT (např. Adam NOT Eva) vyhledá všechny dokumenty obsahující první hledané slovo (Adam) a zároveň neobsahující slovo druhé (Eva).

Dle tématu

Obrázek 4: Vyhledávání dle tématu, zdroj: https://www.tandfonline.com/

Tento výběr/způsob vyhledávání funguje tak, že uživatel si z dostupných 30 hlavních témat (či kategorií. Viz Obrázek 4) vybere jedno z nich. Vyhledávač zobrazí všechny dokumenty daného tématu a uživatel si následně může výsledky dále vyfiltrovat, stejně jako v případě Quick search. Ačkoli vyhledávač operuje se stovkami témat, na hlavní stránce se ukáže pouze dříve zmíněných 30, pro detailnější zobrazení musí uživatel otevřít postranní „subject“ menu (viz Obrázek 5 (číslo vedle názvu kategorie znázorňuje počet dokumentů v dané kategorii)). Kategorie mají hierarchickou strukturu.

Obrázek 5: Podkategorie, zdroj: https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/pi?target=topic&ConceptID=4274

Ostatní

Dalšími způsoby vyhledávání, kterým zde ale nebude dopřáno tolik prostoru, jako předchozím, jelikož nejsou tak důležité, je vyhledávání dle časopisu (autorský překlad, originálně „journal“) a trending vyhledávání.

Obě vyhledávání jsou poměrně jednoduché. V případě časopisů může uživatel výsledky hledat za pomoci filtru na počáteční písmeno nebo filtru na kategorii. V případě druhém, tj. trending/žebříček nejpopulárnějších uživatel nemůže výsledky filtrovat nijak, jelikož z podstaty myšlenky se mu zobrazí několik nejsledovanějších/nejstahovanějších dokumentů z databáze společnosti.

Struktura výsledků vyhledávání

Klasický výsledek

Obrázek 6: Příklad zobrazení výsledku vyhledávání, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

Na obrázku nad tímto odstavcem (Obrázek 6) je zobrazen jeden z trending dokumentů v době psaní této práce. Jak je možné vidět, všechny relevantní informace, jako autor, název, datum vydání, umístění, odkaz na stažení PDF (některé dokumenty poskytují i formát pro e-čtečky EPUB), licence a mnoho ostatních jsou umístěny na jedné stránce. Co již na obrázku není vidět, je celý text článku, umístěný pod abstraktem. Přínosné je, že na pravé straně stránky jsou zobrazeny podobné dokumenty, které mohou některým lidem pomoci k lepšímu pochopení oblasti nebo poskytnout alternativu k dokumentu, na který právě nahlíží. Pro lidi se zrakovým postižením je také vestavěn speciální předčítač dokumentu.

Zajímavá je také záložka „Metrics“. Zde je možné zjistit, kolikrát byl dokument na této stránce zobrazen a kolikrát byl citován (s rozborem kde a kolikrát, sledují se např. „konkurenční“ knihovny Web of Science nebo Scopus). Zároveň se zde nachází „Altmetric“, tj. výsledky stejnojmenné společnosti o tomto dokumentu. Je zde možné sledovat, kolikrát a kde byl tento článek zmíněn (sledována média, blogy, sociální sítě (primárně Twitter a Reddit), wikipedie atd.). Stejně tak poskytuje mapu s rozložením těchto zmínek a pořadí na žebříčku mezi podobnými dokumenty (viz Obrázek 7, levá strana žebříček a počty zmínění dokumentu, pravá strana mapa rozložení „Tweetů“ o dokumentu).

Obrázek 7: Altmetric, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636#metrics-content

Časopis

V případě vyhledávání časopisů, výsledek vypadá následovně (viz Obrázek 8).

Obrázek 8: Výsledek hledání časopisu, zdroj: https://www.tandfonline.com/toc/rama20/current

Rozložení výsledku na stránce je velmi podobné minulému zobrazení dokumentu. Je možné zde nalézt název, obsah, vydavatele, jednotlivá vydání, články v jednotlivých vydáních (na které se je možné prokliknout), metriky časopisu a jeho článků, cíle časopisu a další.

Zároveň je možné vyhledávat články v rámci vybraného časopisu, filtrovat a řadit je. Dále je možné přihlásit se k odebírání novinek, stahovat články ve formátu PDF, nebo si nechat zobrazit nejcitovanější či nejzobrazovanější článek z časopisu.

Dodatečné služby

Možnosti odebírání novinek

Taylor & Francis umožňují uživatelům se přihlásit k odběru novinek/updatů o jednotlivých časopisech, či celé platformě. V případě odběru novinek o časopisech je možné využít RSS formát nebo email zprávy. V případě platformy pouze emaily. Společnost nepodporuje žádné jiné služby nebo API, které by umožnily externě získávat nebo manipulovat s daty.

RSS

Jedná se o klasický přenos dat přes RSS formát. Ukázka přenosu RSS dat (ohledně dříve zmíněného časopisu) je umístěna pod tímto odstavcem. K odběru novinek přes RSS se uživatel nemusí nijak registrovat, postačí mu pouze lokace, ze které bude schopný data získávat (možné ji získat kliknutím na příslušné tlačítko (viz Obrázek 8, modré tlačítko RSS nahoře uprostřed))

<item rdf:about="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R">
<title>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</title>
<link>https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R</link>
<content:encoded><a href="/toc/rama20/10/1">Volume 10, Issue 1</a>, June 2016, Page 1-3<br/>. <br/></content:encoded>
<description>Volume 10, Issue 1, June 2016, Page 1-3<br/>. <br/></description>
<dc:title>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</dc:title>
<dc:identifier>10.1080/19416520.2016.1161977</dc:identifier>
<dc:source>The Academy of Management Annals</dc:source>
<dc:date>2016-04-13T02:35:35Z</dc:date>
<dc:rights>© 2016 Academy of Management</dc:rights>
<dc:creator>Forrest Briscoe</dc:creator>
<prism:publicationName>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</prism:publicationName>
<prism:volume>10</prism:volume>
<prism:number>1</prism:number>
<prism:startingPage>1</prism:startingPage>
<prism:endingPage>3</prism:endingPage>
<prism:coverDate>2016-01-01T08:00:00Z</prism:coverDate>
<prism:coverDisplayDate>2016-01-01T08:00:00Z</prism:coverDisplayDate>
<prism:doi>10.1080/19416520.2016.1161977</prism:doi>
<prism:url>https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R</prism:url>
<prism:copyright>© 2016 Academy of Management</prism:copyright>
</item>

(ukázka pouze části dat)

Email

Pomocí emailových zpráv se může nechat uživatel nechat upozorňovat na změny, nové položky atd. co se na stránkách dějí. Je možné se registrovat pro odběr celkových novinek, kde jsou obsažena i marketingová sdělení, nebo pouze pro odběr novinek jednoho časopisu. Oba tyto odběry vyžadují registraci uživatele.

Covid

Společnost Taylor & Francis se snaží bojovat proti dezinformacím a informovat o reálném dění pomocí specializované Covid-19 kategorie, na kterou je možné se dostat přímo z hlavní stránky webu.

Všechny takto poskytované články mají „free access“ licenci a jsou tedy dostupné komukoliv, kdo by si chtěl o dané problematice něco přečíst.

Přímo dle stránek společnosti slouží tato iniciativa i k podpoře a propagování vědců a doktorů, kteří se touto problematikou zabývají (Informa PLC, 2021 d). Zároveň pak také poskytují odkazy na jiné důležité weby, časopisy, články nebo opatření, která se zabývají podobnou tématikou. Databáze Taylor & Francis takto dnes obsahuje přes 4 900 různých článků a dokumentů.

Licence

Pro uživatele existují reálně 3 typy licencí, se kterými se na stránkách Taylor & Francis může setkat. A to je popořadě: Free Access, Open Access a Closed Access.

S dokumenty Free Access může uživatel nakládat, jak chce. Má okamžitý přístup k obsahu i všem ostatním datům dokumentu. Může si jej stáhnout, citovat, přečíst na stránce atd. Bohužel společnost Taylor & Francis nespecifikují, jaké vlastnosti jimi definovaný Free Access nabízí, ale můžeme se domnívat, že zde nejspíše nejsou žádné limitace.

Druhou licencí je Open Access. Dokumenty s touto licencí mohou být také kýmkoliv čteny, citovány atd. Mají velmi podobné vlastnosti jako Free Access dokumenty, ale jsou vázány podmínkami Creative Commons (možné najít zde (Creative Commons, 2021)), nebo jinými podmínkami (vždy specifikováno u dokumentu).

No Access je poslední typ licence, u kterého si musí uživatel vyžádat či zakoupit přístup. Jedná se o nejstriktnější podmínku ze zmíněných tří (Informa PLC, 2021 e).

Obrázek 9: Access types, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

(na Obrázek 9 jsou znázorněny 3 dokumenty, vrchní je licence Open Access (oranžový zámek), druhý Closed Access (prázdno) a třetí Free Access (zelený checkmark)).

Závěr

Veřejná knihovna Taylor & Francis Online je užitečná pomůcka pro vědecké, výzkumné, školní či informační účely. Obsahuje tisíce různých dokumentů z mnoha kategorií, které může uživatel volně použít, stavět na nich nebo jen číst.

Zároveň poskytuje zdarma informace o viru Covid-19 a snaží se bojovat proti dezinformacím distribucí článků a promotováním výzkumníků, doktorů a angažovaných osob z této oblasti. V práci byly rozebrány poskytované funkce knihovny, spolu s možnostmi vyhledávání. Byly představeny boolean operátory a filtry pokročilého hledání i unikátní způsoby hledání, jako například hledání dle časopisu. Dále byly představeny metriky, které společnost poskytuje a možnosti odebírání novinek.

Zdroje

CREATIVE COMMONS, 2021. Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

INFORMA PLC, 2021a. About Taylor & Francis. Taylor & Francis [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://taylorandfrancis.com/about/

INFORMA PLC, 2021b. About Us [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://www.informa.com/about-us/

INFORMA PLC, 2021c. COVID-19: Novel Coronavirus Content Free to Access. Taylor & Francis [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

INFORMA PLC, 2021d. Purpose & Principles [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://www.informa.com/about-us/purpose-principles/

INFORMA PLC, 2021e. Taylor & Francis Open Access | Taylor & Francis Online [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/openaccess

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Logo Skupiny Taylor & Francis– https://taylorandfrancis.com/about/our-brands/

Obrázek 2: Příklad quick search– https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=covid

Obrázek 3: Advanced Search– https://www.tandfonline.com/search/advanced

Obrázek 4: Vyhledávání dle tématu– https://www.tandfonline.com/

Obrázek 5: Podkategorie– https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/pi?target=topic&ConceptID=4274

Obrázek 6: Příklad zobrazení výsledku vyhledávání– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

Obrázek 7: Altmetric– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636#metrics-content

Obrázek 8: Výsledek hledání časopisu– https://www.tandfonline.com/toc/rama20/current

Obrázek 9: Access types– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno