Taylor & Francis eBooks: rostoucí digitální knihovna s multioborovým přesahem

0
644
brown wooden book shelves in library

O platformě

Taylor & Francis eBooks je platforma, která poskytuje rozsáhlou nabídku elektronických knih z oblastí vědy, technologie, strojírenství, lékařství, humanitních a společenských věd. Ve své nabídce má více než 120 tisíc titulů. Platforma spadá pod mezinárodní společnost Taylor & Francis Group založenou v roce 1892 v Londýně, která vydává knihy a akademické časopisy. Knihy zaměřují na všechny úrovně akademických studií a profesního rozvoje, napříč širokou škálou oborů a předmětů, i včetně nově vznikajících.

U nabízených titulů je často kladen důraz na to, aby byly vytvořeny uznávanými experty svých oborů. Spousta z nich si již vysloužilo uznání pro svou přesnost, relevantnost a využitelnost po celém světě. Společnost zaštiťuje také výzkumný program, který zahrnuje publikace a upravené sbírky od jednoho či více autorů a je charakterizován dynamickými intervencemi do etablovaných předmětů a inovativními studiemi na nově vznikající témata.

Struktura zdroje

Úvodní neboli domovská stránka webové aplikace Taylor & Francis eBooks má v celku běžnou strukturu. Jedná se o dnes již typické dlaždicové rozložení. V horní části se nachází panel pro rychlé fultextové vyhledávání a tlačítko Login, které umožňuje přihlášení lokálním účtem či účtem určité instituce. Samozřejmostí je také možnost registrace nových uživatelů. Pod panelem pro vyhledávání se nachází řádkové menu s položkami odkazující na jednotlivé podstránky, případně na další weby. Nejvýraznější částí je grafický slider přes celou šířku obrazovky, který obsahuje několik střídajících se tematických odkazů, které nám typicky zobrazí nabídku knižních titulů v určité kategorii. Zbylý obsah webu se soustředí na představení aktuálních knižních kolekcí, produktů, volně přístupných titulů, pořádaných událostí, aktuálních novinek a kontaktních informací.

Obrázek 1: Pohled na domovskou stránku Taylor & Francis eBooks (zdroj: autor)

K pokročilejší orientaci na stránce slouží některé z položek obsahového menu. Položka s názvem Subjects umožňuje uživateli zobrazit si přehled dostupných oblastí či oborů, do kterých spadají konkrétní tituly. Mezi obory najdeme např. umění, počítačovou vědu, prostředí a udržitelnost, právo, matematiku a statistiku, lékařství, sociální vědy nebo veterinární medicínu.

Obrázek 2: Pohled na nabídku dostupných oblastí, do kterých jsou e-knihy řazeny (zdroj: autor)

Položka s názvem Browse nabízí uživateli rozcestník tří možností, a to knižní kolekce, knižní série a knihy s otevřeným přístupem. Knižní kolekce řadí do skupiny takové knihy, které jsou stejně tematicky zaměřené. Pokud tedy víme o jakou oblast máme zájem, kolekce jednoznačně usnadní čas, který uživatel stráví hledáním. Jedná se o např. o kolekce antropologie, aplikované psychologie, kognitivní psychologie, datové vědy a další.

Knižní série jsou další zajímavou možností jak se rychleji orientovat v takovém titulovém množství. V tomto případě jsou k sobě seskupené knihy, které na sebe určitým způsobem navazují či spolu souvisí např. svým názvem. Příkladem může být série nazvaná „AI for Everything“, ve které jsou zahrnuty jednotlivé tituly jako „AI for Immunology“, „AI for Cars“, „AI for Digital Warfare“ apod. Takovýchto sérií je k dispozici více než 4 tisíce.

Posledním odkazem v rozcestníku Browse jsou knihy s otevřeným přístupem. Z názvu vyplívá, že se jedná o takové knihy, které jsou dostupné volně, tedy není k nim potřeba mít žádný účet, žádné přístupové údaje či kód. Každý uživatel, který se k nim prokliká, získá přístup k jejich přečtení online, nebo má možnost si je stáhnout ve formátu PDF. V této kategorii je dostupné téměř 1500 titulů z různým zaměřením jako je sociologie, filosofie, ekonomie, informační technologie a další.

Obrázek 3: Pohled na rozcestník zjednodušeného tematického vyhledávání e-knih (zdroj: autor)

Další záložka má název Products neboli produkty, pod kterou najdeme odkazy na externí webové stránky, jež se věnují určité tematické oblasti a zahrnují nim komplexnější a detailnější materiály pro využití při studiu a dalším potřebám. Přístup k nim ale mají registrovaní uživatelé či instituce bez rozdílu od nabídky na domovském webu Taylor & Francis eBooks. Mezi oblasti, na které se zaměřují tyto samostatné weby spadá např. romantismus, historie feminismu nebo encyklopedie modernismu.

Za zmínku jistě stojí také záložka s názvem Librarian Resources, jenž odkazuje na webové stránky pod záštitou Taylor & Francis, které by měli podpořit instituce k vybudování katalogu elektronických zdrojů informací. Touto cestou má možnost daná instituce získávat informace, podporu a postřehy od komunity knihoven, které jí pomohou k rozvinutí uživatelské komunity, zlepšení odborné komunikace a lepší orientaci v stále se měnícím prostředí informací.

Shrnující představení platformy Taylor & Francis eBooks (zdroj: YouTube)

Rešeršní možnosti

Jako možnost rychlé rešerše slouží již výše zmíněné vyhledávací pole na úvodní domovské stránce, které umožňuje uživateli vyhledávat podle zadaných klíčových slov, jména autora, názvu titulu či ISBN. Zajímavé je, že ve vyhledávacím okně můžeme zvolit, zda chceme dostat výsledky v rámci Taylor & Francis eBooks nebo ze všech eBook kolekcí.

Obrázek 4: Pohled na výběr možnosti výsledku rychlého vyhledávání (zdroj: autor)

Pod polem rychlého vyhledávání na úvodní domovské stránce máme také nabídku využít možnost pokročilého vyhledávání. Proklikem odkazem Advanced Search se nám objeví okno, kde můžeme do tří polí postupně zadat názvy titulů, autory a klíčová slova. Tato obrazovka není ještě sama o sobě tak pokročilá. Jediným rozdílem je, že můžeme zadat oddělení např. více klíčových slov nebo více autorů. Skutečně pokročilejší vyhledávání je k dispozici až po potvrzení zadaných atributů a zobrazení výsledků.

Obrázek 5: Pohled na obrazovku pokročilého vyhledávání (zdroj: autor)

Výsledek vyhledávání nabízí uprostřed seznam knih s náhledovým obrázkem, autorem, datem vydání, počtem stránek atd. Zobrazení je možné přepínat buď jako přehled knih nebo přehled jednotlivých kapitol. Přehlednější možností se však zdají být spíše knihy. Na úrovni knih i kapitol lze stejně tak prohledávat i jejich obsah. Po levé straně se nachází asi nejdůležitější oblast pro rešeršistu. Nacházejí se zde totiž klíčové filtry, které dokáží omezit výsledky vyhledávání a zobrazit tak nejrelevantnější tituly.

Zmíněné filtry zahrnují výběr mimo jiné výběr licencovaného a volně dostupného obsahu, dostupnost zahrnující i ještě nevydané tituly, výběr oblasti zaměření, výběr kolekce, datum či období publikace, vydavatel a samozřejmě autor. Vyhledávání jako takové tedy úplně neumožňuje nijaké zvlášť náročné dotazy např. pomocí logických operátorů. Způsob vyhledávání je tedy dá se říct bližší běžnému uživateli, kterému je přizpůsobeno i celkové uživatelské rozhraní, které je jednoduché a přehledné.

Obrázek 6: Pohled na ukázku části seznamu výsledků vyhledávání (zdroj: autor)

Licence

Taylor & Francis eBooks nabízí bezplatnou zkušební verzi, dále možnost přístupu pro instituce, např. z knihovnické a akademické sféry. K dispozici je i individuální licence. Přístup k jednotlivým materiálům je rozdělen do kategorií, jako jsou Bezplatné materiály, což je veškerý obsah, který je zpřístupněn zdarma. Probíhají pravidelné nabídky umožňující bezplatný přístup, pro jinak placené materiály, po omezenou dobu pomocí přístupového tokenu nebo pouze pro jednu relaci. Dále jsou tu materiály pro širokou veřejnost jako volně přístupný obsah. Co se týče tzv. Prémiových materiálů, tak se jedná o veškerý obsah, který lze zakoupit.

Závěr

Taylor & Francis eBooks reprezentují další zajímavou platformu digitálních služeb týkajících se elektronických knih. Práce s knihovnou a orientace na ní je nenáročná a uživatelsky velmi přívětivá, i přesto že je zde obsaženo velké množství dostupných titulů. Platforma jistě najde uplatnění hlavně v akademické sféře k pedagogickým a studijním účelům, kdy již některé školy její služby využívají. Velmi lákavá je velmi široká nabídka oblastí, ve kterých jsou e-knihy dostupné. Uživatelé také mají možnost využít sekci volně dostupných knih, což jen rozšiřuje už tak široké možnosti využití a může sloužit jako lákadlo pro nové uživatele.

Zdroje

Taylor & Francis eBooks [online]. [UK], ©2022 [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.taylorfrancis.com/

Taylor & Francis Books. Discover Taylor & Francis eBooks (English language) In: Youtube [online]. 10.06.2021 [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_qye7iyFkus

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno