Takový nástroj tu nebyl. Slovník amerického znakového jazyka s vizualizací

0
3103

ASL-LEX je databází lexikálních a fonologických vlastností skoro 1000 výrazů amerického znakového jazyka s možností vizualizace vazeb mezi jednotlivými lemmy (jednotkami ve slovníku). Na projektu pracují San Diego State University (Laboratoř jazyka a kognitivní neurovědy), Tufts University (Laboratoř lingvistiky a psycholingvistiky) a Boston University (Deaf Studies).

Systém tvoří uzly fonologicky příbuzných znaků včetně označení frekvence jejich výskytu (tento jev byl zkoumán na základě výzkumu užívanosti 25 – 31 neslyšícími) a dalších vlastností (Caselli et al. 2016). V detailu tedy databáze umožňuje v rámci interaktivní vizualizace studovat americký znakový jazyk na základě těchto elementů:

 • Hodnocení frekvence (užití)
 • Hodnocení ikonicity
 • Lexikálních vlastností
 • Fonologického kódování
 • Výpočtu hustoty slov okolí
 • Anglického překladu
 • Alternativního překladu
 • Videozáznamů jednotlivých výrazů

Hledání znaků

Lze konstatovat, že podobný systém se prozatím ve sféře znakových jazyků nevyskytoval – tedy takový, aby bylo možné vyhledat výrazy znakového jazyka pomocí zadání samotné soustavy úkonů reprezentující slovo. Doposud se vyskytovaly pouze slovníky, které řadily jednotlivé výrazy podle abecedy. Museli jste tak znát anglický ekvivalent, nebo hledat intuitivně. Nyní si na základě rozkladu jednotlivého znaku, může výraz identifikovat i z pohledu neslyšícího, a to například dle fonologických vlastností:

 • Typ znaku
 • Zvolené prsty
 • Flexe (ohyb)
 • Hlavní lokace (hlava, paže, tělo,…)
 • Vedlejší lokace (hlava, paže, tělo,…)
 • Pohyb

Do filtrů posléze můžeme přidat i další požadované vlastnosti znaku.

ASL-LEX
Filtrováním dle nabízených kritérii můžeme hledat znak.

Vizualizace poté daným filtrováním vylučuje nerelevantní znaky (šedá pole). Konkrétní zvolený znak je poté doplněn videem se záznamem jeho provedení.

Záznamy znaků jsou doplněny videozáznamem.

ASL-LEX je přelomovým systémem pro oblast znakového jazyka a jeho zkoumání. Rozhodně ho v rámci vývoje můžeme považovat za takové řešení, které můžeme implementovat na další oblasti s odlišnou soustavou znakového jazyka. Navíc autoři zpřístupňují možnost využít jejich dílo volně pro nekomerční účely (CC-By-NC license).

Použitá literatura:
CASELLI, Naomi K., Zed Sevcikova SEHYR, Ariel M. COHEN-GOLDBERG a Karen EMMOREY, 2016. ASL-LEX: A lexical database of American Sign Language. Behavior Research Methods [online]. B.m.: Springer US, 18. 5., 1–18 [vid. 2017-04-12]. ISSN 1554-3528. Dostupné z: doi:10.3758/s13428-016-0742-0

 

Photo by quinn.anya

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno