strike.market – platforma pro investory, kterým suchá finanční data nestačí

0
1466

Úvod

Pro investory do akcií se nabízí v dnešní době velké množství zdrojů informací. Většina z nich je navíc zdarma a obsahuje všechna důležitá finanční data. V dnešní době, kdy se ceny jednotlivých akcií odpoutávají od ekonomické teorie, firmy se ohodnocují podle počtu uživatelů a retailoví investoři jsou nejsilnější v historii, však nestačí jen surová finanční data. Portál strike.market nabízí pohled na jednotlivé veřejně obchodovatelné společnosti z jiné, modernější perspektivy – finanční data doplňuje o data o počtu uživatelů, popularitě dané společnosti ve vyhledávání, nebo také počtu nových pracovních inzerátů. To vše ještě navíc okořeněno zajímavými indikátory, jako jsou například nálada hedge fondů, obchodování akcií manažery dané společnosti, nebo vývoj nových patentů.

O platformě

Platforma strike.market byla založena v roce 2021 mladým českým podnikatelem Jakubem Rožem. Je dostupná zdarma online a její hlavní myšlenkou je kombinace tradičních finančních ukazatelů s těmi, které charakterizují nové společnosti v dnešní době. Na vývoji pracuje malý tým již více než rok a proto se platforma rozvíjí velmi rychle. Kromě obsahu a šíře dostupných dat se společnost také stará o přívětivou vizuální podobu grafů a dalších dat, aby uspěla v konkurenci zavedených akciových informačních platforem. Celý web míří na globální publikum a proto je také (jak je u investorských webů zvykem) celý v angličtině.

Hlavní nabídka

Strike.market je veřejně dostupný na webové stránce strike.market a v horním menu nabízí 4 základní volby – Stock screener, Market, Academy a Hedge funds. Po registraci uživatele se navíc objeví možnost Dashboard, kde má uživatel možnost vytvořit si vlastní watchlist zpráv z akciových trhů, vývoje ceny akcie a zprávy, či obchody jím vybraných hedge fondů. Hlavním nástrojem je také vyhledávací panel, který slouží k vyhledání přímo jednotlivých akcií. V pásu níže potom strike.market uvadí akcie, které jsou sledované nejvíce návštěvníky.

Obrázek 1: Dashboard strike.market pro registrovaného uživatele s několika sledovanými tituly [zdroj obrázku: autor]

Stock screener

Další záložka Stock screener nám umožní vyhledávat akcie dle zadaných parametrů ve třech kategoriích – základní filtr, fundamentální ukazatele a alternativní data. Celkem strike.market spravuje data k 20 185 veřejně obchodovatelným společnostem. Možnosti filtrů jsou shrnuty níže:

Základní

 • Market Cap
 • Sector
 • Industry
 • Country
 • Next earnings date
 • IPO date

Fundamentální

 • P/E
 • Revenues Q/Q
 • Revenues Y/Y
 • Profit margin
 • Dividend yield

Alternativní

 • Job openings
 • Job openings (% change) s možnostmi QoQ a MoM
 • Web traffic (% change) s možnostmi QoQ a MoM
 • Social followers (% change) s možnostmi QoQ a MoM
 • Mobile apps rank
 • Only founder-led companies

Ve stock screeningu tedy strike.market poskytuje možnosti, které jiné weby nemají – zejména právě alternativní filtry, které zachycují stabilitu společnosti, její růst, popularitu, či oblíbenost jejích aplikací a sociálních sítí. Posledním filtrem mezi alternativními je pak možnost filtrovat pouze společnosti, které stále vede jejich původní zakladatel, což podle Michelle Jones z Yahoo finance (více zde) indikuje společnosti s vyšším potenciálem inovací, které mohou vést k úspěšnějším businessům.

Obrázek 2: Stock screener strike.market [zdroj obrázku: autor]

Market

V záložce Market najdeme několik možností – Biggest stock gainers today, Biggest stock losers today, U.S. Stock Market Holiday, Stocks a Key executives. Tato záložka je především doplňková a platforma zde určitě v budoucnu doplní další zajímavé statistiky. Ty však slouží spíše k přehledu či zajímavostem o společnostech, než k jejich analýze.

Obrázek 3: Nabídka záložky na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Jak můžeme tušit, pod prvními dvěma položkami se skrývají společnosti s největším růstem během dne, respektive poklesem ceny akcie. Volba U.S. Stock Market Holiday nám zase zobrazí bankovní prázdniny a státní svátky v USA a uvede dny, kdy se na burzách neobchoduje. Navíc existují dny, kdy se otevírací hodiny Wall Street mění a také známé svátky, kdy se naopak obchoduje dle normálních burzovních hodin. Všechny tyto informace nalezneme právě tady na jednom místě.

Možnost Stocks nám pak zobrazí seznam všech akcií, ke kterým má strike.market dostupná data. Zde také můžeme najít aktuální počet akcií, které jsou na platformě dostupné – momentálně již dříve zmíněných 20 185.

Poslední volba nám pak ukáže seznam všech exekutivců, tedy především ředitelů společností, ke kterým má strike.market data. Celkem jich je přes 35 tisíc. Dozvíme se zde třeba i zajímavou informaci, že Elon Musk vlastní v současnosti akcie Tesly v hodnotě 556 milionů amerických dolarů, avšak prodejem a nákupem akcií vlastní společnosti si vydělal více téměř 16 miliard dolarů. To potvrzuje užitečnost sledování vnitřních obchodů společnosti, neboli kdy manažeři dané společnosti prodávají a kdy akcie naopak nakupují.

Academy

Akademie je jednou z novinek na strike.market, která, jak již název napovídá, se snaží návštěvníky webu edukovat. Hlavní témata jsou nyní 4 a jsou zaměřená právě na alternativní pohledy na investice – snaží se návštěvníkovi přiblížit, jak může data ze strike.market využít pro své investování. Všechny 4 oblasti jsou nyní ve formě článku na dané téma. Dá se očekávat, že další témata a obsah zde bude v budoucnu přibývat, tak jako tomu je u jiných investičních webů.

Obrázek 4: Investing Academy na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Hedge funds

Zajímavou novinkou je analýza chování Hedge fondů. Nejenom obchodníci, kteří obchodují s vlastními penězi totiž tvoří trh s akciemi. Naopak za velké pohyby trhu jsou většinou zodpovědné právě velké fondy obchodující ve velkých objemech. V současné době strike.market nabízí přehled 7566 největších hedge fondů a ty jsou seřazeny podle velikosti jejich portfolia. Můžeme změnit řazení dle ročního či kvartálního výnosu fondů a to jak sestupně, tak také vzestupně. Aktuálně strike.market disponuje výsledky za třetí kvartál roku 2021, což jsou nejnovější auditovaná data na trhu.

Obrázek 5: Přehled Hedge Funds na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Ke každému hedge fondu najdeme TOP3 investice během posledního kvartálu. Po rozkliknutí jednotlivých fondů se dostaneme na přehled portfolia a jeho změny během posledního kvartálu, návštěvník tedy může sledovat především, zda fond svůj podíl v daném aktivu zvyšuje, či snižuje.

Vyhledávání jednotlivých akcií

Poslední možností v hlavní menu je vyhledat konkrétní akcii, což je také pravděpodobně nejužitečnější nástroj na tomto webu. Jelikož je zde vyhledávání určeno pro jednu konkrétní akcii, nejsou zde přítomny logické operátory. Vyhledávání probíhá pomocí tzv. tickerů, tedy zkratek, pod kterými jsou dané akcie kótovány. Pro každý ticker tedy nalezneme na platformě jednu stránku s příslušnými daty.

Kromě tickerů umí vyhledávač také názvy jednotlivých společností, avšak zde si návštěvník musí dát pozor, jelikož název není vždy jednoznačný – například společnost Alphabet má na trhu dva typy akcií s tickery GOOG a GOOGL. Další nepříjemností jsou pak podobná, či stejná jména společností. Strike.market tak často nabídne jinou než očekávanou volbu jako první možnost (viz obrázek 5 níže). Proto je vyhledávání pomocí tickerů spolehlivější a platforma umí vyhledat dle tickeru i společnosti s jednoznakovým tickerem, což není u všech investičních platforem standardem.

Obrázek 6: Vyhledávání pomocí jména společnosti na strike.market [zdroj obrázku: autor]
Obrázek 7: Vyhledávání pomocí tickeru společnosti na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Ke každé společnosti poskytuje strike.market různá data, podíváme se nyní na příklad přehledu společnosti Apple (ticker: AAPL) a popíšeme, jaká data můžeme na platformě nalézt. Jelikož je platforma stále ve vývoji a profily společností jsou různé, neexistuje přímé roztřídění dostupných dat dle kategorií společností. Každá společnost je tedy vlastně zpracovávána individuálně. Využítí webu pro investory je totiž především ve zjištění co nejvíce informací o konkrétní akcii, která daného investora zajímá (např. je mezi výsledky jeho filtru v záložce Stock Screener).

Jak vidíme níže, při prvním pohledu na společnost uvidíme právě její finanční výsledky, ukazatele a vývoj ceny akcie. V pravém horním rohu se poté nachází informace o měsíčním, kvartálním a ročním vývoji ceny akcie. Nalevo je pak indikátor, zda je aktuálně burza, na které se tato akcie obchoduje (tu najdeme na levé straně pod tickerem daného titulu – pro nás tedy NASDAQ) otevřená, či zavřená.

Obrázek 8: Přehled společnosti Apple na platformě strike.market [zdroj obrázku: autor]

Níže v přehledu pak najdeme další finanční údaje a jejich vývoj v čase – marže, zisk na akcii, dividendy, poměr dluhu a aktiv a také cash flow. Tyto údaje jsou po rozkliknutí dostupné za poslední 10 let či 10 kvartálů. Po rozklinutí také vidíme detailní výsledovku (Income statement), balanční rozvahu (Balance sheet) a přehled peněžních toků (Cash flow statement) v jednotlivých letech/kvartálech.

Obrázek 9: Finanční údaje společnosti Apple na strike.market [zdroj obrázku: autor]

V sekci pod tím pak nalezneme různá srovnání dle podílu vyhledávání na internetu. Pro Apple zde máme srovnání jejich produktů, srovnání vlajkových lodí mezi výrobci mobilních telefonů a porovnání vyhledávání operačních systémů.

V prostřední části máme nabídku dat, která jsou k dispozici. Kromě tohoto přehledu je to také Website traffic a Share of search, které ukazuje návštěvnost webu a hledanost dané firmy, což může být pro prodejce elektroniky dobrý indikátor budoucích prodejů. V záložce Mobile apps pak nalezneme aplikace Apple Music a Apple Books, ke kterým máme k dispozici jejich rank, tedy pořadí dle počtu stažení v Google play a AppStoru.

Další záložka Social media hodnotí sociální sítě společnosti – počet fanoušků na Facebooku, Instagramu a počet zmínění na Twitteru. V záložce Google trends najdeme důležitá vyhledávání na Googlu – pro Apple zde máme Apple products (porovnání Macbook Pro, iPad, iPhone, Airpods a Apple watch), porovnání konkurentů mezi hlasovými asistenty (Siri, Bixby, Google Assistant, Cortana, Alexa), porovnání vyhledávání iPhone 12 a iPhone 13, Apple online služeb a konkurenty v streamování hudby.

Obrázek 10: Google trendy pro Apple produkty na platformě strike.market [zdroj obrázku: autor]

Další záložka Employees poskytuje grafy o počtu zaměstnanců a pracovních inzerátů v čase. Sekce Hedge Funds Holdings pak znázorňuje, jaký je vztah hedge fondů k akciím Applu. Další možnost – Insider trading – ukazuje obchody s akciemi manažerů společnosti. Patents nám ukazuje přehled Apple patentů, datum podání žádosti a datum jejich schválení.

Obrázek 11: Hedge Funds Holding přehled pro společnost Apple na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Poslední 3 sekce jsou spíše informativní – Earnings Call Transcripts záložka poskytuje přepis všech investorských kvartálních hovorů na jednom místě, Executives pak uvádí lidi ve vedení společnosti a jejich odměny (pokud jsou známy) a Company profile krátce popisuje Apple jako společnost.

Mezi tyto záložky jsou pak vloženy ještě 3 sekce – Latest news, Ideas & Opinions a Frequently Asked Questions, kde se návštěvníci mohou dočíst pomocí RSS kanálů o nejnovějších zprávách o Applu, názorech analytiků a také najít nejčastější otázky ohledně Applu.

Jelikož je Apple jedna z největších veřejně obchodovatelných společností světa, máme o ní velké množství dat. Jak již bylo dříve zmíněno, dostupnost dat se pro různé společnosti liší a také přizpůsobuje konkrétním společnostem (např. v sekci trendů ve vyhledávání, návštěvnosti webů/produktů společnosti či stažení jejich mobilních aplikací). Proto je vyhledávání vhodné zejména k analýze jedné dané společnosti a detailů její činnosti.

Závěr

Platforma strike.market je moderní a velmi dobře graficky zpracované prostředí pro získávání informací o akciových společnostech, které jsou veřejně obchodovatelné. Obsahuje data k více než 20 tisícům akciových titulů a tak se i přes svůj mladý věk již neřadím k omezeným zdrojům, ale spíše patří mezi ty, které již nabízejí slušnou porci dat i pro menší společnosti, či společnosti mimo americký trh.

Hlavní funkcí platformy je informovat o investičních příležitostech a dodávat návštěvníkovi moderní informace o společnosti, které jinde na jednom místě nenajde. Hlavní využitím pro investora tak bude především v hledání zajímavých akcií pomocí Stock screeneru a poté jejich podrobná analýza.

Web uvádí velmi podrobná data pro konkrétní společnost, její produkty a konkurenci. Data v takové šíři na jiných platformách dostupná nejsou. Porovnáníspolečností , jak je zvykem u těchto platforem, není možno udělat přímo, pouze je možné otevřít si obě společnosti, případně data vykopírovat a porovnat v jiném nástroji. Další prostor pro vývoj má strike.market určitě ve Stock screeneru, který v současné době obsahuje pouze průměrné množství filtrů a na trhu existují i podrobnější screenery.

Zdroje

[1] strike.market – Free Stock Analysis & alternative data for finance [online]. [cit. 12.2.2022]. Dostupné z: strike.market

[2] Why Founder-Led Companies Often Make Good Investments – Michelle Jones [online]. [cit. 12.2.2022]. Dostupné z: finance.yahoo.com

Seznam obrázků

Obrázek 1: Dashboard strike.market pro registrovaného uživatele s několika sledovanými tituly [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 2: Stock screener strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 3: Nabídka záložky na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 4: Investing Academy na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 5: Přehled Hedge Funds na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 6: Vyhledávání pomocí jména společnosti na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 7: Vyhledávání pomocí tickeru společnosti na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 8: Přehled společnosti Apple na platformě strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 9: Finanční údaje společnosti Apple na strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 10: Google trendy pro Apple produkty na platformě strike.market [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 11: Hedge Funds Holding přehled pro společnost Apple na strike.market [zdroj obrázku: autor]