Neděle, 23 června, 2024

SpringerLink – Publisherský kolos

Sdílet

Úvod

SpringerLink je online platforma zahrnující peer-reviewed časopisy a knižní série, které publikuje Německá firma Springer Science+Business media, krátce Springer. Zabývá se tématy z oblastí vědy, technologií, medicíny, businessu a architektury. Původní firma Springer-Verlag zabývající se akademickým nakladatelstvím byla založena v Berlíně již roku 1842, v průběhu 20. století se rozrostla do celého světa, a následně byla fůzí s firmou Kluwer Academic Publishers přetvořena v dnešní nakladatelství Springer Science+Business Media. Online platforma SpringerLink byla společností založena roku 1996, a v letech 2008 a 2009, k ní přibyly SpingerImages a SpringerMaterials, kdy první je kolekcí obrázků z oblastí STEM (science, technology, engineering and medicine), a druhé napojením kolekce dat z oblastí fyziky, chemie a inženýrství, zvané Landolt–Börnstein.

Obrázek č.1: Seznam záznamů na webu SpringerLink (zdroj: https://link.springer.com/, úvodní strana)

Na webu SpringerLink nám vyhledávání pomocí klíčových slov umožňuje rozhraní na hlavní stránce, a to buď v základní anebo rozšířené variantě. Dále je možné také volně procházet kolekce časopisů (A-Z), knih (A-Z), videí a knihoven, či procházet kolekci podle dílčích oborů, těmi jsou Biomedicine, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Earth Sciences, Economic, Education, Engineering, Environment, Geography, History, Law, Life Sciences, Literature, Materials Science, Mathematics, Medicine & Public Health, Pharmacy, Philosophy, Physics, Political Science and International Relations, Psychology a Social Sciences.

Obrázek č.2: Úvodní strana webu SpringerLink (zdroj: https://link.springer.com/)

Při vyhledání klíčových slov v základním vyhledávači dostáváme seznam výsledků, které můžeme seřadit buďto podle relevance, od nejnovějších po nejstarší, či naopak. Dále nám rozhraní umožňuje definovat časový horizont v němž mají být výsledky nalezeny, a definovat specifické typy medií, v jejichž rámci bude hledání probíhat. Těmi jsou typ obsahu (chapter, article, konference paper, book, reference work entry, protocol, konference proveedings, reference work, video segment), disciplína (computer science, engineering, life sciences, physics, mathematics, medicine and public health, biomedcine, materials science, business and managment, earth sciences, chemistry, economics, statistics, environment, energy, philosophy, social sciences, psychology, geography, education), subdisciplíny (např. artificial inteligence, image processing and computer vision, computational inteligence, pattern recognition, data mining and knowledge history). Dále se zde nachází volba, zda se mají zobrazovat články, kde je dostupné pouze prewiev, či nikoli. Navíc nám web umožňuje stáhnout prvních 1000 zobrazených výsledků ve formátu csv, a také sledování dané stránky pomocí RSS (rich site summary). Mezi zobrazenými výsledky můžeme listovat buď pomocí šipek, či přímým vyhledáním čísla stránky s listovanými výsledky. U každého výsledku je zobrazen také jeho typ, jméno autora, rok vydání a místo publikace.

Obrázek č.3: Stránka s listovanými výsledky při použití základního vyhledávače klíčových slov (zdroj: https://link.springer.com/)

Při vyhledání klíčového slova v rozšířeném vyhledávači dostáváme na výběr z rozšířených možností definování cílů hledání. Můžeme hledat výsledky obsahující všechna klíčová slova, výsledky s přesně definovanou frází, výsledky s alespoň jedním klíčovým slovem, výsledky neobsahující klíčová slova, výsledky jejichž titulek obsahuje klíčová slova, a nebo výsledky podle autora, či editora. Dále je zde možnost definování časového intervalu hledání, a možnost zobrazení obsahu, u něhož je dostupné pouze prewiev.

Obrázek č.4: Možnosti nastavení pokročilého vyhledávání (zdroj: https://link.springer.com/)

Při procházení kolekcí jsou časopisy a knihy zobrazeny v abecedním pořadí, a je nám umožněno listovat v jejich seznamu, přesunout se na specifickou stránku takto seřazeného seznamu, či zobrazit nižší úroveň seznamu specificky pro konkrétní počáteční písmeno. Při procházení videí a knihoven je nám nabídnuto složitější UI rozhraní, které nám nabízí vybrané tituly u videí, a dává přístup k vybraným produktům při procházení knihoven.

Obrázek č.5: Procházení seznamu časopisů (zdroj: https://link.springer.com/)
Obrázek č.6: Procházení seznamu knih (zdroj: https://link.springer.com/)
Obrázek č.7: Procházení nabízených videí (zdroj: https://link.springer.com/)
Obrázek č.8: Rozhraní pro přístup ke knihovnám (zdroj: https://link.springer.com/)

Při procházení pomocí kategorií dostáváme stejné okno s výsledky, jako při využití základního vyhledávače, s tím rozdílem, že jsou dané výsledky pouze z definované kategorie, a že logicky chybí řazení dle relevance výsledku. U daného deníku je také definován časový interval, z něhož pocházejí dané záznamy a rozsah jejich číslování.

Obrázek č.9: Seznam výsledků po zvolení možnosti procházení po kategoriích (zdroj: https://link.springer.com/)

Po zobrazení žádaného výsledku přecházíme do rozhraní zobrazení záznamu. Zde se nad nadpisem záznamu nachází jeho typ, definování přístupnosti, a datum publikace. Pod ním jsou zobrazena jména autorů, a případné definování pozice vybraného záznamu v publikaci. Jsou zde přístupy pro citování, počet přístupů ke článku, počet jeho citací a další metriky (web of science, crossref, online attention on Mendeley). V pravé části obrazovky je přístup k pdf dokumentu, zařazení daného dokumentu do kolekce a seznam sekcí dokumentu – v uvedeném příkladu (obrázek 9) jsou to abstrakt, poznámka vydavatele, informace o autorovi, práva a povolení, a informace o článku. Pod odkazem pro získaní dalších metrik je zde vyobrazen abstrakt, či jiné informativní shrnutí daného záznamu (tabulka obsahu, informace o záznamu, recenze), poznámka vydavatele, a informace o autorech, jejich jména a místa působení. Dále jsou zde definována práva a povolení pro sdílení, je zde uvedena citace, a odkaz pro její stažení, datum přijmutí, kontroly, přijetí a publikování záznamu, link pro sdílení daného záznamu, a klíčová slova záznamu.

Obrázek č.10: Úvodní část záznamu (zdroj: https://link.springer.com/)
Obrázek č.11: Střední část záznamu (zdroj: https://link.springer.com/)
Obrázek č.12: Koncová část záznamu (zdroj: https://link.springer.com/)

Dostupnost a hodnota informací

SpringerLink je členem Open Access Scholarly Publishers Association, a umožnuje tak autorům využít možnosti nepřevedení autorských práv, a volbu mezi publikování obsahu v režimu open acces, či klasického licencí omezeného přístupu (alespoň v některých ze svých žurnálů). Záznamy dostupné v databázích SpringerLink jsou cenným zdrojem informací prakticky ve všech oblastech lidské činnosti, zejména v oblastech vědy a techniky. Nachází se zde rozsáhlé sbírky medicinských a technologických studií, a knih, které umožnují přístup k informacím vědcům po celém světě, a koordinaci a verifikaci vědeckého pokroku.

Závěr

SpringerLink je rozsáhlou soukromou databází informačních zdrojů zabývajících se rozličnými tématy. Jako takový podléhá nutnému zkreslení, které je způsobené omezeným počtem dat, jež jsou v jeho rámci publikována, a pouze omezenými přístupy do ostatních databází. Navíc jsou tyto často zpoplatněny poměrně značnou částkou, a reálně jsou tak přístupné pouze větším organizacím. I přesto tyto neduhy vesměs postihující všechny soukromé informační zdroje, představuje SpringerLink ucelený, přehledný a kvalitně recenzovaný zdroj dat, který je možno čtenáři doporučit k užívání.

Zdroje

[1] SpringerLink [online]. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://link.springer.com/.

[2] Springer – History [online]. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/about-springer/history.

Číst více

Další články