Neděle, 23 června, 2024

Sociální média: některé zajímavé statistické vhledy

Sdílet

Sociální média a sociální sítě nejsou jedno a totéž.  Sociální sítě spadají do oblasti sociálních médií, tak jako další platformy, které každý den využíváme při pohybu na webu. Patří sem blogy, mikroblogy, Youtube, wiki, Tumblr nebo Twiter a mnoho dalších. Tyto platformy / nástroje stále více doplňují a ovlivňují mnoho aspektů chování v našem životě. Vnímáme je jako osobnost vždy z jiné role, kterou právě zastáváme – občan, zákazník, rodič, kamarád nebo student. Sociální média byly vyvinuty pro komunikaci mezi lidmi, nebo jako cesta k nalezení lidí, kteří smýšlejí stejně a spadají do určitých zájmových skupin.

Postupem času se z původní komunikační platformy stalo něco mnohem komplexnější, sociální média slouží jako prostředek spojování:

  • lidi a nápady
  • žáků a učitelů
  • content s výnosy
  • lokální s globálním
  • business a zákazníka
  • politiků a obyvatel
  • novinářů a zpravodajství
  • spotřebitelů a inzerentů
  • zaměstnanců a zaměstnavatelů

Pravidla marketingu nově

Vše nasvědčuje tomu, že nejen mladým lidem připadá toto spojení jako zcela přirozené a logické a vliv sociálních médií bude i nadále narůstat. Tomu nasvědčuje i to, že sociální média a jejich možnosti a nástroje v současnosti patří do businessu, marketingu a reklamy jako běžná součást podnikání. Každý, kdo chce v dnešní době úspěšně podnikat, by měl využívat ke komunikaci zejména nástroje sociálních médií. V knížce The New Rules of Marketing and PR (Nová pravidla marketingu a PR) autor definuje sociální média jako nástroj vyměňování si myšlenek a názorů společnou tvorbu obsahu a navazování kontaktů online. Sociální média se odlišují od klasických médií v tom, že samotný uživatelé mohou vytvářet obsah, psát komentáře nebo příspěvky. Sociální média mají různé druhy podob od textové přes audio video až po fotografie a jiné obrazové formáty, které spojují komunity a sdružují lidi. (David Meerman Scott, 2010). Proto se sociální média staly nástroji tvoření businessu. Každý typ podnikání je unikátní svojí vizí a misí, proto je „směs“ sociálních médií jako nástrojů k podnikání také vždy unikátní.

Využívanost sociálních médií (MICHAEL A. STELZNER, 2011)

Význam sociálního kapitálu

(MICHAEL A. STELZNER, 2011) uvádí ve svém reportu, že čtveřice nejpoužívanějších nástrojů v marketingu je Facebook, Twitter, Linkedin a Blogy. Od roku 2011 se v tomto žebříčku změnila pozice některých nástrojů používaných v marketingu. Společnost Youtube uvádí na své stránce, že její uživatelé tvoří v současnosti třetinu celého internetu. Navíc uvádí že „Samotná služba YouTube v mobilu má v USA více diváků, než kterákoliv kabelová televize. „Využití nástrojů v sociálních médií v roce 2017 zachycuje obrázek 2. Trend jasně ukazuje na masové využívání Facebooku a jeho nástrojů jako jsou canvasy, topování příspěvků, prokliky na e-shopy, ankety, hastagy atd.

Platformy sociálních médií (statista.com, 2017)

A co marketéři?

Kam se přesouvá zájem lidí, tam se přesouvá i oblast působení marketérů. Ti se skrz sociální média snaží působit na sociální kapitál. Sociální kapitál zde slouží jako most k finančnímu kapitálu, kterého se snaží firmy dosáhnout. Působení na sociální kapitál podporuje v lidech loajalitu, šíření positivních referencí za relativně levnou cenu.

Marketingově oblíbená média (statista.com, 2017)

V případě, že by firma se nezapojila do online komunikace skrz sociální média, hrozilo by, že by nemusela uspět v konkurenčním boji a mohla by přijít nebo nezískat široké portfolio zákazníků (Powell, 2009).

V dnešní době je kvalita samozřejmostí, lidé jsou relativně bohatí a to, jestli si něco koupí může rozhodnout pouze to, jak jim marketéři dokáží zprostředkovat informace. Vyhrávají ti, kdo jsou v čas na správném místě, dokáží jasně komunikovat a správně formulovat sdělení obsahově prostřednictvím vhodně zvoleného mixu nástrojů k daným posluchačům nebo čtenářům a k tomu nevtíravě využívat prostředky, které běžně užívají.

Posledním a nejnovějším nástrojem Instagramu je možnost sledování hastagu a příspěvky pod těmito tagy se zobrazují ve feedu. Vývojáři sociálních sítí neustále zdokonalují svoje produkty, některé jsou velmi populární a jiné méně. Jedním z nezdaru je například průzkumník od Facebooku, který se nesetkal s pozitivním ohlasem. Z toho lze usoudit že o tyto produkty je zájem, a proto se neustále vyvíjejí.

Závěrem je, že sociální média jsou v současné době největším ovlivňovatelem nejen mladých lidí. Jejich síla, dosah a komplexnost bude v budoucnu nadále narůstat enormním tempem.

 

Autoři:

Matúš Gavenda, Michal Novák, Lucie Zárubová

Afiliace:

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Zdroje:

ALBARRAN, Alan B. The social media industries. NewYork: Routledge, 2013. ISBN 9780415523189.

 Youtube Statistics [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupné na: http://www.youtube.com/t/press_statistics

STELZNER, M.: 2011 Social media marketing industry report [online]. 28.04.2011. [cit.2011-05-30]. Dostupné na:<http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf

DAVID MEERMAN SCOTT. The new rules of marketing &PR how to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing, and online media to reach buyers directly. Rev.and Updated. New York: Gildan Media, 2009. ISBN 9781596592902.

POWELL, Juliette. 33 million people in the room: how to create, influence, and run a successful business with social networking. Upper Saddle River, N.J.: FT Press, c2009. ISBN 01-371-5435-6.

PERDUE, David Joshua. Social Media Marketing: Gaining a Competitive Advantage by Reaching the Masses [online]. Lynchburg, 2010 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=honors. Senior Thesis. Liberty University. Vedoucí práce Colleen A. McLaughlin, Ph.D.

Číst více

Další články