Čtvrtek, 25 července, 2024

Seznam-autobusu.cz: Vozové parky českých dopravců přehledně a pro všechny

Sdílet

Proč něco takového existuje?

Stalo se vám, že jste jeli v nějakém vozidle hromadné dopravy, vozidlo vás zaujalo, chtěli jste si o něm zjistit více, ale nevěděli jste, jak na to? Jednu cestu si dneska představíme.

Na světě existuje poměrně velký počet fanoušků hromadné dopravy. Někteří se zajímají o nové dopravní prostředky a jejich specifikace. Jiní si tato vozidla fotí. A někteří tito, ale i další, jsou zaměstnanci dopravních podniků nebo dopravců a tyto vozidla řídí. A jelikož jim je práce i koníčkem a chtěli se o své informace podělit, vznikl web seznam-autobusu.cz.

Co je tato webová stránka zač?

Jedná se o databázi, jejíž cílem je mapovat vozové parky jednotlivých českých dopravních firem. Nutno zde zdůraznit, že se nejedná o oficiální záznamy dopravců, nýbrž web a údaje na něm spravují nadšenci do hromadné dopravy, především autobusové. Pojďme se tedy podívat, jak web vypadá a jaké informace nám může poskytnout.

seznam-autobusu.cz - Úvodní strana
Obrázek 1: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz. [Zdroj: autor]

Když přistoupíme na web https://www.seznam-autobusu.cz/, na první pohled lze poznat, že se nejedná o komerční web. Graficky oku moc nelahodí a nezkušeného člověka může navigace na stránkách nebo množství informací překvapit. Co ale vůbec můžeme na stránkách nalézt? Primárně, jak nám název napovídá, se jedná o seznamy autobusů. Konkrétně, jaký dopravce má jaká vozidla, jaké majitele vozidlo vystřídalo a jaká byla jeho historie. Kromě toho web obsahuje databázi fotek k jednotlivým vozidlům, podle toho, kdy ho nějaký fotograf vyfotil. Třetí složkou webu je vypravenost jednotlivých vozidel na konkrétní linky. Tedy jaký vůz mohl cestující spatřit v jaký den na jaké lince.

Obrázek 2: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz s vysvětlivkami. [Zdroj: autor]

Pojďme si představit jednotlivé prvky na hlavní stránce.

Databáze vozů

Na Obrázku 2 pod číslem 1 v horním pravém rohu můžeme nalézt jednoduché okno pro vyhledávání. Toto okno nás bude provázet na všech stránkách daného webu a vždy bude na stejném místě, tedy v horním pravém rohu. Jedná se o rychlý přístup k vyhledávání vozidel podle evidenčního čísla, SPZ nebo k vyhledávání dopravců. Pole je vybaveno našeptávačem a hledaný výraz nemusí být celý.

Obrázek 3: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, ukázka rychlého vyhledávání, zadáno 92. [Zdroj: autor]

Pod bodem 2 na Obrázku 2 nalezneme v liště přístup k vyhledávání vozů. Jak daná stránka vypadá se můžeme podívat na obrázku níže.

Obrázek 4: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, hledání vozů. [Zdroj: autor]

Na první pohled složitá velká tabulka. Web je dělaný tak, že není jedno pole pro vyhledávání a zadání částí, které potřebujeme nalézt a třeba i spojit logickými operátory, nýbrž máme zde výčet toho, podle čeho můžeme vyhledávat. Výčet není kompletní, stránka umožňuje hledat, kromě toho, co je na Obrázku 4 , i podle toho, co není v atributech, podle poznámky, dat dodání, zařazení, odstavení, vyřazení a sešrotování. Jde dále zvolit řazení výsledků a vyhledání pouze provozních vozů. Pokud vyplníme více políček hledání, aplikace se chová, jako by byl mezi požadavky operátor AND. Toto chování nelze změnit.

Můžeme si všimnout, že veškeré poznámky o tom, jak fungují jednotlivá pole a co do nich máme zadávat, je napsáno vždy u daného pole. Ovšem pozor, ačkoliv se dá web přepnout do anglického nebo německého jazyka, tyto poznámky zůstávají ve valné většině případů nepřeloženy!

Zároveň pro nepřihlášené uživatele zde platí omezení, že výsledek hledání musí obsahovat méně než 1000 záznamů, jinak se výsledek vyhledávání nezobrazí. Přihlásit se však může jen někdo z administrátorského týmu. Tedy veřejnost přistupuje na web vždy jen jako nepřihlášený uživatel.

Po zadání zkušebního dotazu, kdy jsme chtěli trakci: tramvaj a zároveň rozmezí výroby od 2019, dostali jsme výsledky na následujícím obrázku.

Obrázek 5: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledky pro dotaz hledání trakce: tramvaj a zároveň výroba od roku 2019. [Zdroj: autor]

Můžeme vidět, že výsledků v databázi je celkem 139 (k 7.5.2023). Jsou seřazeny pod sebou a jsou odděleny barvou pro snazší a rychlé rozpoznání, v jakém stavu se vozidlo právě nachází. Konkrétní stav je popsán buď v detailu jednotlivého vozidla, nebo na konci stránky nalezneme ještě rychlé shrnutí a k jednotlivým barvám se dostaneme po kliknutí na tlačítko vysvětlivky.

Obrázek 6: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, shrnutí vyhledávání a legenda. [Zdroj: autor]

Když si ve výsledku vyhledávání (Obrázek 5), rozklikneme nějaký záznam, dostaneme se již ke konkrétnímu vozu. Pro ukázku si pojďme rozkliknout sešrotovaný vůz evidenčního čísla 1737.

Obrázek 7: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail vozu ev. č. 1737 Dopravního podniku Ostrava. [Zdroj: autor]

Zde se ukáží všechny informace, které o vozu databáze má. Můžeme vidět identifikační prvky vozu, nátěr, dopravce, výbavu. Ale také fotky vozu, kdy jezdil na jaké lince (pokud byl tento údaj zaznamenán) a poznámku, pokud je potřeba. V tomto případě se z poznámky dozvídáme, byť trochu kostrbatě a po vyhledání vozu 1718, že při nehodě 15.1.2021 těchto dvou tramvají došlo ke zničení předního článku. Tedy tato tramvaj na Obrázku 7 již nebude existovat, ale její zadní článek bude nově zadním článkem na voze 1718, který je aktuálně v opravě.

Pojďme se teď ale vrátit k Obrázku 4, kde pod bodem 6 je zvýrazněna poměrně skrytá funkce. A sice výběr vozů dle trakcí.

Obrázek 8: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, umístění odkazu na seznam trakcí ve vyhledávání vozidel. [Zdroj: autor]

Zde totiž můžeme vyhledávat jednotlivé typy vozů podle toho, o jaký vůz se jedná. Zda to je tramvaj, trolejbus, autobus, nebo cokoliv z následujícího obrázku.

Obrázek 9: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled možných trakcí vozu. [Zdroj: autor]

Po vybrání se následně můžeme procházet po abecedně seřazené stránce výrobců a jejich typů a podtypů vozidel. V tomto seznamu však není webem integrovaná možnost vyhledávání. Proto doporučuji použít vyhledávání na stránce, které má integrovaný prohlížeč. V prohlížeči Google Chrome se vyvolání tohoto hledání skrývá pod klávesovou zkratkou Ctrl + F. Když si vybereme kategorii, kliknutím se dostaneme na obdobu stránky, jakou můžeme naleznout na Obrázku 5.

Dopravci

Když jsme u vyhledávání vozů, pojďme se ještě vrátit na Obrázek 2. Zde pod bodem 5, respektive na téměř celé stránce, můžeme vidět seznamy dopravců shlukovány podle jednotlivých krajů. Pojďme si pro ukázku vybrat třeba ČSAD Hodonín z Jihomoravského kraje.

Obrázek 10: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Můžeme vidět, že na stránce nalezneme název dopravce, jeho sídlo a nějaké základní odkazy na jeho oficiální kanály. Dále může být přítomen krátký popis, a pak už jsou pro nás nejdůležitější údaje. Informace o tom, kdo se o daného dopravce stará z adminů, a hlavně zda je evidence vozidel kompletní, částečná, nebo vznikla pouze jako vedlejší produkt (například při evidenci přepisu nějakého vozidla). Tato evidence je kompletní a je rozřazena podle typů trakce a následně výrobců, typů a podtypů vozidel.

Můžeme si také vybrat dvě další různá zobrazení, a sice po kliknutí na tlačítko „Vypsat všechny vozy dopravce“ uprostřed obrazovky se dostaneme do zobrazení odpovídající Obrázku 5, nebo po kliknutí na „přehled vozů“ pod výše zmíněným tlačítkem docílíme zobrazení SPZ nebo evidenčních čísel vozidel sdružených podle typu vozidla. Tyto dlaždice jsou také podbarveny dle vysvětlivek na Obrázku 6.

Obrázek 11: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled vozů dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Tím jsme v zásadě vyčerpali typy hledání všeobecných informací o vozidlech a dopravcích.

Fotky

Pojďme se teď vrátit na Obrázek 2, kde pod bodem 3 můžeme nalézt vyhledávání fotek.

Obrázek 12: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vyhledávání fotek. [Zdroj: autor]

Princip zde je velmi podobný jako na Obrázku 4, kde jsme si ukazovali, jak hledat vozidla. Text ve více zadaných kolonkách se vyhodnocuje jako operátor AND, v kolonkách je zabudován našeptávač. Po odeslání požadavku, pokud na náš požadavek existují nějaké záznamy, se zobrazí tabulka s fotkami, u kterých je popisek o tom, o jaké vozidlo se jedná, kde a kdy bylo vyfoceno. Po rozkliknutí se nám ukáží další metadata k fotce a pozice na mapě, kde bylo dané vozidlo vyfotografováno.

Obrázek 13: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledek hledání fotek pro dotaz zastávka: I. P. Pavlova. [Zdroj: autor]

Vypravenost

Poslední funkcionalitou webu jsou informace o vypravenosti jednotlivých vozů. V Obrázku 2 můžeme nalézt tuto funkcionalitu pod bodem 4. Zkrátka na hlavní liště stránky uprostřed vpravo.

Nutno hned na začátek říct, že tato data nejsou zdaleka plného rozsahu. Záleží to čistě na přispěvatelích, zda na daný den připojí informace o vypravenosti jednotlivých vozů na linky, nebo nikoliv. Taktéž nejsou pokryty všechny spoje. V některých oblastech je údajů více, někde nejsou skoro žádné.

Pokud se ale i tak chceme podívat na vypravenost vozidel, dostaneme se na stránku výběru oblasti.

Obrázek 14: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost dle oblastí. [Zdroj: autor]

Pojďme si tedy ukázat, jak to vypadá dále. Poměrně dobře pokrytá je pražská integrovaná doprava. Zvolíme tedy možnost PID.

Obrázek 15: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost vozidel v PID 6.5.2023. [Zdroj: autor]

Dostaneme tabulku s vypraveností, kdy je vždy linka, její pořadí a číslo vozu nebo vozů, které dané pořadí obsluhují. Můžeme si dále v detailu rozkliknout podrobnosti o daném voze, přičemž můžeme zvolit, zda chceme přejít na detail vozu viz Obrázek 7, nebo zda chceme zobrazit vypravenost daného vozu.

Obrázek 16: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, volba vozu na stránce vypravenost. [Zdroj: autor]

Narazil jsem zde však na problém, jelikož systém si neumí poradit s evidenčními čísly různých dopravců. Může se tak stát, že po rozkliknutí vypravenosti daného vozu se dostanete na vůz zcela jiný. Můj konkrétní případ zde byl u tramvaje evidenčního čísla 9154, toho dne na lince 1. Proklikem jsem se však dostal na autobus stejného evidenčního čísla dopravce ARRIVA CITY. Proto doporučuji se k vypravenosti dostávat přes detail vozu.

Obrázek 17: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost tramvaje ev. č. 9154 v systému PID. [Zdroj: autor]

V Obrázku 15 však můžeme ještě kliknout na konkrétní linku, a zobrazí se nám tabulka podobná jako na Obrázku 17. Ovšem nebude to vypravenost jednoho konkrétního vozu, ale konkrétní linky a všech jejích pořadí.

Tím jsme prošli veškerý obsah webu. Pojďme si tedy říct, jak bychom mohli tyto informace využít.

Příklady využití

V následujícím seznamu uvádím několik možných příkladů využití dat na webu. Jistě by někdo jiný dokázal přijít i na další způsoby využití. Pro potřeby konkurenčního zpravodajství (copetitive intelligence) lze použít de facto celý seznam, kromě prvního zmíněného bodu.

 • Čistý zájem o dopravu, baví mě procházet tyto údaje.
 • Potřebuji si zjistit údaje o konkrétním vozidle a/nebo jeho provozovateli.
  • Ztráta věci ve vozidle
  • Potřeba nahlásit problém
  • Zjištění domovské garáže/vozovny/depa
  • Způsob využití
  • Obsluhované linky
 • Sledování vozových parků konkurence.
 • Sledování trendů ve využití konkrétních vozidel.
 • Hledání vozů k odkoupení.
 • Prověřování historie vozidla.

Závěr

Web seznam-autobusu.cz je zajímavým projektem, který tvoří nadšenci do dopravy. V prvé řadě chtějí sesbírat a udržovat aktuální vozové parky dopravců v České republice. Jejich databáze je velmi obsáhlá a nevídaná na poměry relativně malého státu, kterým jsme. Navzdory tomu, že je obsáhlá, rozhodně není kompletní. Ať už, co se týče primárně autobusových dopravců nebo městských dopravních podniků, ale hlavně zde nejsou dopravci železniční. Na druhou stranu, jak název napovídá, původní myšlenkou bylo spravovat seznamy autobusů.

Zajímavá jsou rozhodně data o vypravenosti vozidel. V některých oblastech jsou poměrně dobrá, jinde dosti špatná. Tento informační zdroj bych tedy bral spíše jen jako zajímavost, rozhodně bych na něm ale nestavěl nějaké zásadní plány. Seznamy vozidel jsou však zpracovány poctivě a obsáhle.

Škodou může být, že není možné si datové zdroje stáhnout na svá zařízení. Čerpat informace můžeme pouze z toho, co vidíme na obrazovce. Zvláště pak, když grafické pojetí webu nereprezentuje dnešní trendy. To však musíme připsat na účet tomu, že se nejedná o komerční produkt.

Údaje na stránkách jsem již několikrát využil, neboť jsem potřeboval zjistit informace o konkrétních vozidlech. Věřím, že po dnešku i Vy, až budete obdobné informace potřebovat, už budete vědět, kam se podívat.

Zdroje

SEZNAM-AUTOBUSU.CZ. Evidence vozů českých dopravců. seznam-autobusu.cz [online] ©2007–2023 [vid. 2023-05-06]. Dostupné z: https://seznam-autobusu.cz/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz. [Zdroj: autor]

Obrázek 2: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz s vysvětlivkami. [Zdroj: autor]

Obrázek 3: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, ukázka rychlého vyhledávání, zadáno 92. [Zdroj: autor]

Obrázek 4: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, hledání vozů. [Zdroj: autor]

Obrázek 5: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledky pro dotaz hledání trakce: tramvaj a zároveň výroba od roku 2019. [Zdroj: autor]

Obrázek 6: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, shrnutí vyhledávání a legenda. [Zdroj: autor]

Obrázek 7: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail vozu ev. č. 1737 Dopravního podniku Ostrava. [Zdroj: autor]

Obrázek 8: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, umístění odkazu na seznam trakcí ve vyhledávání vozidel. [Zdroj: autor]

Obrázek 9: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled možných trakcí vozu. [Zdroj: autor]

Obrázek 10: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Obrázek 11: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled vozů dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Obrázek 12: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vyhledávání fotek. [Zdroj: autor]

Obrázek 13: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledek hledání fotek pro dotaz zastávka: I. P. Pavlova. [Zdroj: autor]

Obrázek 14: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost dle oblastí. [Zdroj: autor]

Obrázek 15: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost vozidel v PID 6.5.2023. [Zdroj: autor]

Obrázek 16: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, volba vozu na stránce vypravenost. [Zdroj: autor]

Obrázek 17: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost tramvaje ev. č. 9154 v systému PID. [Zdroj: autor]

Číst více

Další články