Pátek, 14 června, 2024

Science Direct. Vyhľadávanie, výhody a príklady použití

Sdílet

Informačný zdroj Science Direct

Science Direct je jednou z viacero platforiem, ktoré spoločnosť a vydavateľstvo Elsevier ponúka. SD je vyhľadávacia platforma pre veľkú bibliografickú databázu vedeckých a medických publikácii ako sú vedecké časopisy a knihy v digitálnej podobe. Obsahuje články z viac ako 2500 recenzovaných vedeckých časopisov a viac ako 42 000 kníh, ktoré spolu vytvárajú viac ako 18 miliónov článkov. Táto platforma bola spustená 12. marca 1997.[1]

Obsah je rozdelený do štyroch hlavných odvetví, ktorými sú prírodné vedy a technika, humanitné vedy, zdravotné vedy a spoločenské vedy. Pod nimi sa nachádza ďalších 24 podkategórii, ktoré zahŕňajú napríklad chémiu, matematiku, biochémiu, biznis, environmentálna veda, medicína, veterina, umenie, ekonómia a ďalšie.

Science Direct je využívaný širokým spektrom používateľov od akademických inštitúcii, cez vládne organizácie a ministerstvá, po výskumné a vývojové strediská. Študenti ho využívajú ako kvalitný zdroj informácii z vedeckých časopisov a kníh, vláda ním podporuje edukačné iniciatívy a zlepšuje vládne výskumy, výskumné centrá majú takto prístup nielen k starým a cenným zdrojom informácii, ale aj k aktuálnym novoobjaveným informáciám.[2]

Vyhľadávanie v Science Direct

Science Direct ponúka dva typy vyhľadávania – jednoduché a pokročilé vyhľadávanie. Jednoduché vyhľadávanie je možné niekoľkými možnými textovými poľami. Tými sú kľúčové slová, meno autora, názov časopisu alebo knihy, obsah, vydanie alebo číslo strán. Pokročilé vyhľadávanie ponúkajú naviac hľadanie abstraktov, špecifické kľúčové slová, príslušnosť autora, referencie alebo ISSN/ISBN.

Obrázok 3 Advanced search Zdroj: autor

Vyhľadávanie sa vykonáva pomocou základných logických operátorov ako sú AND, OR, NOT. Musia byť písané veľkými písmenami, aby boli rozpoznávané. Odporúča sa používať úvodzovky na vyhľadávanie fráz, interpunkcia sa v týchto frázach ignoruje, množné číslo a iné podoby slova sa taktiež automaticky vyhľadávajú v databáze. [3]

Po spustení vyhľadávania sa zobrazia výsledky usporiadané podľa relevantnosti. Možnosť usporiadať výsledky podľa dátumu vydania je umiestnená vpravo hore. Vyhľadávanie je možné ďalej rozšíriť o nové filtre, ktoré sú umiestnené naľavo od výsledkov.

Obrázok 4 Filtre Zdroj: autor

Poväčšine sú výsledky s plným textom dostupné len pre odoberateľov daných služieb alebo pre niektoré inštitúcie, ale nájde sa tam aj mnoho open access článkov, ktoré sú bez problémov čitateľné pre akéhokoľvek používateľa databázy. Články sú potom dostupné vo formáte PDF alebo v prípade modernejších článkov a publikácii vo forme HTML.

Po otvorení vyhľadávaného výsledku sa zobrazí niekoľko základných informácii. Samozrejme názov autor a prepojenie, ktorým sa otvára plný text. Abstrakt a kľúčové slová, pokiaľ sú dostupné, sú zobrazené pod prepojením.

Nachádzajú sa tam taktiež referencie na odporúčané články podobného typu a zamerania, citované články a taktiež metriky článku, ktorými sú napríklad citácie, sociálne médiá a ďalšie detaily dostupné pomocou PlumX. Ďalšie funkcie zahŕňajú prekliknutie sa na autora článku, ktorý je spojený s databázou Scopus alebo potom vyhľadávanie podľa témy článku.

Obrázok 5 Routing options Zdroj: autor

Výhody Science Direct

Najsilnejšou stránkou Science Direct je práve prepájanie rôznych článkov. Používateľ sa vďaka tomu môže preklikávať cez odporúčané články, autorské články alebo články s podobnou témou a tým sa dostať aj do iných sfér, ktoré SD ponúka.

Ponúka aj funkciu notifikácii, pomocou ktorej používateľ môže ostať stále v obraze o témach, ktoré vyhľadáva a o ktoré sa zaujíma.

Obrázok 6 Alert Zdroj: autor

Elsevier licencuje Science Direct poväčšine väčším inštitúciám a organizáciám ročnými poplatkami, kde sa ceny líšia na základe rôznych kúpnych balíkov. Používatelia si môžu priamo kupovať prístup k článkom alebo kapitolám kníh.

Príklad použitia


Skúsime si vyhľadať spojenie slov vodík a palivo. Využijeme pri tom logický operátor AND pre spojenie slov.

Obrázok 7 Advanced search Zdroj: autor

Po spustení vyhľadávania sa nám ukážu relevantné články a kapitoly kníh, ktoré sú usporiadané podľa relevantnosti.

Obrázok 8 Výsledky vyhľadávania Zdroj: autor


Naľavo si upravíme a vyfiltrujeme výsledky, ktoré hľadáme ako napríklad, či hľadáme encyklopedické informácie, informácie z kníh a podobne.

Obrázok 8 Typy výsledkov

Po otvorení článku sa zobrazí článok a možnosti, ktoré sme si opísali vo vyššie písaných paragrafoch.

Záver

Science Direct je veľmi užitočným a účinným nástrojom a platformou na vyhľadávanie informácii v obšírnych zdrojoch ako sú vedecké články z časopisov alebo kapitoly rôznych kníh. Naprieč štyrom rôznym oblastiam sa tam nachádzajú milióny článkov a kapitol. Slúži na pomoc vedeckým a výskumným inštitúciám, vládnym inštitúciám aj akademickým organizáciám.

Zdroje

1. Elsevier: About Science Direct [online]. Dostupné z:

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

2. Science Direct [online]. Dostupné z:

https://www.sciencedirect.com/

3. Lib Guides: Science Direct search guide [online]. Dostupné z:

https://tp.libguides.com/sciencedirect

4. Elsevier: Journals and books [online]. Dostupné z:

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/journals-books

5. Elsevier: Science Direct fact sheet [online]. Dostupné z:

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1134931/ScienceDirectfact-sheet2021-REVWEB.pdf

Číst více

Další články