Neděle, 23 června, 2024

SciELO: Jak objevit užitečné informace z 10 zemí Jižní Afriky a Latinské Ameriky

Sdílet

Úvod

V dnešní době se prakticky každý nový objev opírá, nechává se inspirovat či je založen na již nějakém dřívějším výzkumu. Tyto základy mohou pocházet přímo z daného oboru nebo mohou být z oboru příbuzného. Je tedy velmi důležité mít možnost najít si co nejvíce relevantních článků a výzkumů tak, aby byly pokryty veškeré potřeby a informační zdroje.

Kvůli těmto potřebám a důsledkům vznikají různé programy na vyhledávání různých vědeckých článků. Jedním takovým programem je i Scientific electronic library online (SciELO), který pomocí svého citačního indexu vyhledává v regionálních časopisech. Tento článek je zaměřen na tento web.

Co je Scientific electronic library online (a citation index)

Scientific electronic library online citation index (dále jen SciELO citation index) pomáhá výzkumníkům vyhledat v širším výzkumném prostředí články a tím získat ucelenější globální pohled. Je navržen tak, aby bylo snažší vyhledávat, objevovat, přiřazovat a používat vědecké literatury ve společenských vědách, umění a humanitních oborech, které jsou publikované v předních časopisech s otevřeným přístupem. [1]

Scientific electronic library online (dále jen SciELO) je program, který byl založen výzkumnou nadací v Sao Paulu pro kooperativní vydávaní časopisů s otevřeným přístupem pro výzkumníky na internetu. Tento program má podporu Národní rady pro vědecký a technologický rozvoj, zároveň je partnerem Latinskoamerického a karibského centra pro informace o zdravotních vědách. [1]

Články, které se vyhledají, jsou publikovány z výzkumů v regionálních časopisech Latinské Ameriky, Španělska, Karibiku, Jižní Africe a Portugalsku. [1]

Repozitář časopisů je schopen zviditelnit vědecké výzkumy a autory z různých zemí, zároveň je schopen odhalit souvislosti s mezinárodní literaturou. Je integrovaný s Web of Science, díky čemuž mohou výzkumníci revidovat a analyzovat relevantní obsah s další mezinárodní literaturou. Jedná se o databázi referencí na články. [2]

Věnuje se především Zemědělským vědám, biologickým vědám, exaktním vědám, vědám o Zemi, lingvistice, písmenům, fyzice umění, aplikovaným sociálním vědám, inženýrství, zdravotnickým vědám, matematice a společenským vědám. [2]

Jak vyhledávat ve SciELO

Základní vyhledávání je velmi jednoduché. Hned při otevření stránky se nabízí možnost vyhledávat články dle jednoho či více slov.

Obrázek 1: Úvodní obrazovka webu. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://scielo.org/]

Po zadání vyhledávacího dotazu se vyhledají veškeré relevantní dokumenty. Zobrazí se počet vyhledaných výsledků. Nalezené články obsahují krátký popis, abstrakt a po vybrání článku uživatele přesměrují na stránku, kde byl článek vydán.

Uživatel má po vyhledání několik možností. Mezi první patří seřazení vyhledaných článku dle různých kategorií, základní řazení je od nejnovějších publikací po nejstarší, ale je zde možnost řadit také od nejstarších publikací po nejnovější, dle relevance, od nejvíce citovaných publikací po nejméně či dle počtu zobrazení publikace (od nejvíce po nejméně zobrazení).

Obrázek 2: Možnosti řazení vyhledaných výsledků. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]

Další možnost, kterou má uživatel pro zobrazené výsledky, tak je filtrace dle různých kategorií. První kategorie je dle země, je zde možnost vybrat pouze jednu položku z kategorie nebo klidně více. Zároveň lze kombinovat výběr z více kategorií tak, aby byla dosažena co nejvyšší míra preference pro vyhledávajícího. Mezi další kategorie patří deník, jazyk, rok publikace, SciELO tématické okruhy, Web of Science předmětové kategorie, Web of Science citační index, članky, které lze citovat nebo nelze citovat a nebo typ literatury.

Obrázek 3: Panel s možnostmi filtrace. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]

Pokročilé možnosti vyhledávání ve SciELO

ak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, web SciELO nabízí i možnost vyhledávání dle logických operátorů AND, OR a AND NOT. Základní vyhledávání více slov mezi sebou používá logickou spojku AND. Pokud tedy uživatel napíše toxic waste nebo (toxic) AND (waste), výsledek bude stejný, viz obrázek 4 a 5.

Obrázek 4: Vyhledání výrazu toxic waste [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]
Obrázek 5: Vyhledání výrazu (toxic) AND (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=toxic+waste&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+%28waste%29&lang=en&page=1]

Lze si povšimnout, že byl zobrazen stejný počet výsledků (200) a vyhledané články jsou identické. Pokud chce tedy uživatel vyhledat daný dotaz se spojkou AND, nemusí ji používat, stačí zadat více slov najednou.

Další spojka OR vyhledá uživateli všechny články, ve kterých je zmíněno slovo toxic nebo waste. Tato spojka vyhledá i články, které obsahují obě tato slova.

Obrázek 6: Vyhledání výrazu (toxic) OR (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=toxic+waste&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+%28waste%29&lang=en&page=1]

Jak si lze povšimnout z obrázku 6, vyhledávací výraz našel 10 784 výsledků. Mezi nimi se objevuje i článek „Fatty acid profile variations after exposure to textile industry effluents in Indian Major Carps“, který byl výsledkem hledání i na obrázcích 4 a 5.

Poslední logickou spojkou, kterou může uživatel při vyhledávání využít, tak je AND NOT. Tato spojka funguje tak, že v případě dotazu (toxic) AND NOT (waste) vyhledá články, které obsahují slovo toxic, ale neobsahují slovo waste.

Obrázek 7: Vyhledání výrazu (toxic) AND NOT (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+OR+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&page=1]

Využití indexů a logických spojek ve vyhledávání

V této části bude ukázáno a popsáno reálné využití vyhledávání dle indexů a spojek tak, aby byl schopen uživatel najít to, co požaduje.

V této práci bylo již popsáno využití logických spojek, nástroj však umožňuje vyhledávání dle indexů. Seznam všech možných indexů, které lze využít, je na obrázku číslo 8.

Obrázek 8: Seznam indexů. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+OR+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&page=1]

K dosažení optimálního vyhledávání lze tedy kombinací logických spojek a indexů. Pro příklad bude vybrán výraz (ti:( toxic)) AND (year_cluster:(2020)) AND (au:(Carmen)). Tento výraz má za úkol najít takové články, které mají v názvu slovo toxic (či ekvivalentní náhradu v jiném jazyce), byly vydány v roce 2020 a autorem byl člověk se jménem Carmen. Na obrázku číslo 9 si lze prohlédnout výsledek. Čím více specifických slov uživatel vyhledá, tím přesnější budou vyhledané články.

Obrázek 9: Vyhledání výrazu (ti:( toxic)) AND (year_cluster:(2020)) AND (au:(Carmen)). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28ti%3A%28toxic%29%29+AND+%28year_cluster%3A%282020%29%29+AND+%28au%3A%28Carmen%29%29&lang=en&page=1]

Závěr

Web SciELO je velmi užitečný nástroj, pokud chce uživatel sehnat co nejvíce informací. Může zde efektivně vyhledávat zdroje informací, které pocházejí z výzkumů v regionálních časopisech Latinské Ameriky, Španělska, Karibiku, Jižní Africe a Portugalsku.

Pro uživatele je vhodné, že kromě filtrování a řazení výsledků může hlavně vyhledávat pomocí logických spojek a indexů. Čím více indexů a spojek uživatel použije, tím efektivně může vyhledávat ve zdrojích potřebné odkazy a zajistit tak co nejvíce informací pro svůj výzkum. Výhodou tohoto webu je i propojení s Web of Science a možnost revidovat a analyzovat relevantní obsah s další mezinárodní literaturou.

Zdroje

[1] SciELO Citation Index – Web of Science Group. Clarivate – data, insights and analytics for the innovation lifecycle [online]. Copyright © 2022 Clarivate [cit. 07.05.2022]. Dostupné z: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scielo/

[2] SciELO Citation Index. Redirecting [online]. Copyright ©2021 Clarivate [cit. 07.05.2022]. Dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/Content/scielo-citation/scielo-citation-index.htm

[3] SciELO.org. SciELO.org [online]. Dostupné z: https://scielo.org/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní obrazovka webu. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://scielo.org/]

Obrázek 2: Možnosti řazení vyhledaných výsledků. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]

Obrázek 3: Panel s možnostmi filtrace. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]

Obrázek 4: Vyhledání výrazu toxic waste [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=toxic+waste]

Obrázek 5: Vyhledání výrazu (toxic) AND (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=toxic+waste&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+%28waste%29&lang=en&page=1]

Obrázek 6: Vyhledání výrazu (toxic) OR (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=toxic+waste&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+%28waste%29&lang=en&page=1]

Obrázek 7: Vyhledání výrazu (toxic) AND NOT (waste). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+OR+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&page=1]

Obrázek 8: Seznam indexů. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+OR+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&page=1]

Obrázek 9: Vyhledání výrazu (ti:( toxic)) AND (year_cluster:(2020)) AND (au:(Carmen)). [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://search.scielo.org/?q=%28toxic%29+AND+NOT+%28waste%29&lang=en&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28ti%3A%28toxic%29%29+AND+%28year_cluster%3A%282020%29%29+AND+%28au%3A%28Carmen%29%29&lang=en&page=1]

Číst více

Další články