SAE Technical Papers. Přes 100 000 technických a vědeckých článků o nejnovějších inženýrských technologiích

0
539
gray vehicle being fixed inside factory using robot machines

Úvod

V dnešní době se žádný byznys neobejde bez svého vlastního know-how.

V dnešní době koluje po internetu spousta informací a je jen na nás, jak s nimi naložíme a jak je budeme ověřovat. Na internetu se objevuje řada dezinformací a hoaxů a z toho vyplývá i mnoho špatně vyložených faktů a uvádění v omyl. Proto je pro každý byznys důležité, odkud informace sbírá a na jejich základě se rozhoduje. Každá firma má své know-how. Nastávají tedy otázky, proč vymýšlet něco, co už před námi někdo použil? Proč se nespojit s někým, kdo je ve svém oboru naprostá špička a nepoužít jeho návrhy a nápady a modifikovat to pro náš účel?

V oblasti vzdělávání inženýrských pracovníků a firem propojených do automobilového průmyslu je zde zdroj informací od SAE (Society of Automotive Engineers), kteří pomáhají propojovat a následně vzdělávat inženýry po celém světě.

SAE Technical Papers

Pro prezentaci nejnovějších pokroků v oblasti technického výzkumu a aplikování technických a inženýrských informací je tady zdroj pokrývající toto odvětví. Můžeme v něm najít články související s automobilovým, průmyslovým a výrobním inženýrstvím. Dále pokrývá i oblast znečistění, bezpečnosti, rizik, spolehlivosti a kvality v rámci zdravotnictví, národní bezpečnosti, komerce a aero kosmonautiky.

Důvodem, proč je SAE důvěryhodným zdrojem je ověřování vložených článků. To probíhá v rámci peer-review. Toto hodnocení můžeme chápat jako hodnocení práce či výzkumu jinými lidmi, kteří jsou považováni za experty ve stejné oblasti v jaké je článek publikován.

Vyhledávání v Technical Papers

Základní rozdělení SAE
Obrázek 1 – Základní rozdělení SAE (zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Na obrázku číslo 1 vidíme, že doména sae.org má více kategorií pro různé typy návštěvníků. Můžeme si prohlédnout platné standarty, publikované práce, novinky z oboru, dále můžeme vidět probíhající a budoucí události, kterých se můžeme účastnit jak on-line nebo fyzicky.

Samozřejmě zde nechybí ani „lupa“, která slouží pro vyhledávání uživateli zadaných klíčových výrazů.

Vyhledávání pomocí klíčového slova
Obrázek 2 – Vyhledávání pomocí klíčového slova (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Vyhledávání pomocí klíčového slova nám otevírá škálu možností, jak najít přesně ten článek, který potřebujeme. Na obrázku číslo 2 je vidět, že můžeme zpřesnit naše vyhledávání. Na výběr zde máme obsah z různých odvětví, dále dělení podle jejich druhu, ať už se jedná o článek, knihu nebo celý časopis.

Avšak důležitým rozcestníkem jsou položky Topic (Téma) a Affiliation (Přidružení).

V rámci Affiliation můžeme vidět, z jakých univerzit či jiných institucí je obsah publikován. Zde je důležité, že SAE je mezinárodní zdroj, a proto se zde nachází například Ford Motor Company, Technická univerzita v Liberci, ale i společnosti pohybující se přímo v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu pro celém světě.

V záložce Topic můžeme najít obrovské množství témat, která nás mohou zajímat. Ať už se jedná přímo o automobilové komponenty, jejich výkon dále například logistika a životní prostředí. Pro všechny tyto kategorie můžeme najít zdroje, které nám pomohou v dosažení toho, co vyhledáváme pomocí klíčového nebo klíčových slov.

Z obrázku číslo 1 je jasně patrné, že publikace mají další podkategorie, ale pro naše účely se chceme dostat do sekce Technical Papers.

Po rozkliknutí se dostaneme na hlavní stránku Technical Papers, kde se nám zobrazí, co vlastně SAE Technical Papers znamená.

Dále zde máme vyhledávání, kde se nachází všechny články buďto již vydané, nebo čekající na zveřejnění. Filtry, podle kterých můžeme vybírat a hledat jsou rozděleny do dvou kategorií.

Filtr pro Odvětví má následující kategorie:

  • Automotive
  • Komerce
  • Zdravotnictví
  • Aero kosmonautika
  • Národní obrana/Vláda

Kategorií pro Témata je zde více, pro představu jsou všechny vidět na obrázku číslo 3.

Kategorie témat
Obrázek 3 – Kategorie témat (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Další podstatnou informací ve vyhledávání je, že každé Téma má své další podkategorie, kterých je opravdu mnoho. Například Téma Bezpečnost má dalších 65 podkategorií, mezi kterými se dá vyhledávat, jak je vidět z obrázku číslo 4.

Podkategorie pro Téma Bezpečnost
Obrázek 4 – Podkategorie pro Téma Bezpečnost (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Po vybrání pro nás důležité kategorie a její podkategorie nám SAE rovnou vyčlení články podle datumu jejich zveřejnění. Od nejnovějších po nejstarší. Může se stát, jak můžeme vidět z obrázku číslo 5, že se nám ukáží články, které mají datum vydání v budoucnu. Tyto články je možné si zakoupit za zvýšenou cenu a mít je již v předstihu nastudované a mít tedy přehled o inovacích a směrech v rámci námi zvolené kategorie.

Výběr Technical Papers v rámci Životního prostředí a znečištění vzduchu
Obrázek 5 – Výběr Technical Papers v rámci Životního prostředí a znečištění vzduchu (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Po rozkliknutí tlačítka View Detail se dostaneme do námi zvolenému článku. V tomto případě se jedná o článek: „Assessment of the impact of vehicle emissions on air quality changes during COVID-19 lockdown in Bogota, Colombia.“, který bude vydaný až 29.3.2022. Proto je jeho dostupnost, a tudíž i cena zvýšena oproti již vydaným článkům. Na obrázku číslo 6 je viditelné, co se dá s námi vybraným článkem dělat. Můžeme si přečíst anotaci o čem práce bude anebo si ho můžeme rovnou celý zakoupit. Vidíme i autory práce a dále, která instituce se na této práci podílela. V našem případě je to Oxford Brookes University.  V poslední řadě vidíme související témata.

Ukázka konkrétní publikace
Obrázek 6 – Ukázka konkrétní publikace (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

Závěr

Society of Automotive Engineers a jejich Technical Papers umožnují různým subjektům, od fyzických osob, přes univerzity až po nadnárodní společnosti přistupovat k nejnovějším technologiím v automobilovém a výrobním průmyslu a dále tak posouvat a rozvíjet jejich byznys. Cílem SAE je tedy propojení a vzdělávání inženýrských pracovníků zároveň propagovat a dále vyvíjet letecký průmysl, užitková vozidla a automobilový průmysl.

Zdroje

[1] SAE International [online]. 2022 [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.sae.org

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Základní rozdělení SAE (zdroj: Autor, převzato ze sae.org)
Obrázek 2 – Vyhledávání pomocí klíčového slova (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)
Obrázek 3 – Kategorie témat (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)
Obrázek 4 – Podkategorie pro Téma Bezpečnost (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)
Obrázek 5 – Výběr Technical Papers v rámci Životního prostředí a znečištění vzduchu (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)
Obrázek 6 – Ukázka konkrétní publikace (Zdroj: Autor, převzato ze sae.org)

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno