Refseek: Síla 24 adresářů na vyhledávání

0
800
black smartphone near person

Úvod

Refseek je vyhledávač vytvořený pro studenty a vědce, který vznikl za účelem umožnění jednoduchého vyhledávání kvalitních informací pro každého (refseek 2022). Refseek umožňuje nejenom vyhledávání dle klíčového slova, ale také funguje jako rozcestník podle určitých kategorií.

Klíčové slovo umožňuje vyhledávač Refseek vyhledat 2 způsoby. První je prohledáním indexovaného webu. Tako možnost nabízí vyhledat informaci na indexovaných webových stránek, stejně jako jsme zvyklí vyhledávačů nejčastěji používaných v česku, jako je seznam.cz a google.com.

Druhý způsob se týká vyhledávání dokumentů, které jsou relevantní k zadanému hledanému termínu. Vyhledávání samotného dokumentu hlavně ocení studenti a vědečtí pracovníci, kteří potřebují použít zdroj informací publikovanou odbornou literaturu.

Vyhledávání klíčových slov

Základní vyhledávání

Tato část článku se věnuje vyhledávání na vyhledávači Refseek pomocí zadaného termínu. Základní vyhledávání podle hledaného termínu je intuitivní. Stačí zadat hledaný termín do vyhledáváče a kliknout na ikonku lupy.

Obr 1: vyhledávání na webu (vlastní)
Obr 2: vyhledávání na webu – výsledek (vlastní)

To nám umožní nalézt hledané slovo na všech webech, které vyhledávač refseek indexuje. Pakliže chceme vyhledat dokumenty, které jsou relevantní k hledanému termínu, stačí kliknout na slovo „Documents“ nad ikonkou lupy u vyhledávače a posléze zase kliknout na ikonku lupy (vyhledat)

Obr 3: vyhledávání dokumentů (vlastní)
Obr 3: vyhledávání dokumentů – výsledek (vlastní)

Na první pohled je zřetelný jiný výsledek vyhledávání. První případ zobrazuje vyhledávání termínu na webech, kde nalezeno 195,000,000 výsledků relevantních k danému termínu. Druhý případ zobrazuje vyhledání pouze dokumentů, které se týkají zadaného hledaného termínu. V tomto případu bylo nalezeno 11,700,000 dokumentů. Je zde vidět veliký rozdíl mezi hledanými termíny, kde první vyhledávání nalezlo přibližně 15x více výsledků než druhé vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání

Další způsob vyhledávání, je využití logických operátorů a jiných speciálních znaků, které umožňují vyhledávání modifikovat. (https://www.refseek.com/site/help#reference)

Přesná fráze

Zadání více slov do vyhledávácího dotazu bez využití pokročilého vyhledávání, nalezne výsledky kde mohou některá vyhledávaná slova chybět. Daleko častější je pak případ, kdy na stránce či dokumentu jsou nalezena všechna slova, avšak nachází se na odlehlém místě v textu a nemusí tak vůbec spolu souviset.

Jestliže chceme nalézt výsledky obsahující pouze případy, kdy je posloupnost slov v jasném pořadí za sebou, refseek umožňuje vyhledat přesnou frázi, když je umístěn vyhledávací dotaz do uvozovek. Jako příklad může být situace, kdy uživatel chce nalézt přesný název hledaného odborného článku, a nechce najít další výsledky, které sice o dané problematice pojednávají, avšak uživatel hledá jeden konkrétní článek, jako může být například dokument s názvem „Integrating Conventional ERP System with Cloud Services“

Obr 4: vyhledávání přesné fráze – výsledek (vlastní)

Vyloučení slova

Další funkcionalitu, kterou vyhledávač refseek umožňuje, je vyloučení slova ve vyhledaných výsledcích pomocí operátoru -. Například vyhledávací dotaz ERP system -cloud nalezne všechny výsledky pro ERP systém, které neobsahují slovo cloud.

Obr 5: vyhledávání bez určitého slova- výsledek (vlastní)

Zahrnutí všech slov

Občas mohou být s vyhledáváním opomenuta běžná slova jako jsou větné spojky. Pro zahrnutí běžného slova do vyhledávání je třeba slovo obalit do uvozovek. Jako příklad může být dotaz ERP system „and“ cloud, kde jsou vyhledány výsledky které musí obsahovat slovo and. Jestliže chceme mít každé slovo z vyhledávacího dotazu zahrnuto ve výsledkách a nezáleží nám na dodržení přesného slovosledu, je třeba každé slovo zabalit do uvozovek zvlášť tak, aby každé slovo mělo na začátku a na konci uvozovku.

Obr 6: Vyhledávání se zahrnutím jednoho slova – výsledek (vlastní)
Obr 7: Vyhledávání se zahrnutím všech slov – výsledek (vlastní)

Logické spojky

Jedna hledaná oblast může být mít různá pojmenovávání, kde synonyma ztěžují vyhledávání konkrétní problematiky. U hledání takových výsledků může pomoci spojka OR, která umožňuje vyhledat zároveň 2 dotazy. Příklad může být dotaz on demand system OR cloud system.

Obr 8: Vyhledávání se využitím logické spojky OR – výsledek (vlastní)

Využití adresářů

Další funkcionalita webového prohlížeče refseek je rozcestník pro 24 oblastí. Zde je umožněno kliknout na příslušnou kategorii, o kterou se uživatel zajímá a uživateli se zobrazí nástroje, které s danou kategorií souvisí.

Obr 9: Adresáře (vlastní)

Konkrétní adresáře

Níže je uvedeno co se skrývá pod každou uvedenou kategorií adresáře.

 • Almanacs – Sborníky obsahující data převážně z politických a vládních organizací.
 • Atlases – Atlasy a mapy.
 • Answers – Platformy poskytující odpověď na zadanou otázku.
 • Bookmarking – Platformy umožňující vyhledávání ukládání a zprávu záložek webu.
 • Calculators – Online kalkulačky, umožňující například grafické znázornění zadané funkce či převodu peněz v jedné měně na měnu druhou
 • Coding – Odkazy na naučné portály vyučující programování a kódování
 • Dictionaries – Slovníky různých oblastí, jako Slovníky obsahující význam zkratek, či slovníky sjednocených definic v konkrétní problematice.
 • Directories – Portály obsahující adresáře, jako popisuje tato kapitola.
 • Educational Videos – Platformy se vzdělávacími videi.
 • Encyclopedias – Encyklopedie různých oblastí.
 • Games – Portály zaměřené na vzdělávání pomocí her.
 • Health & Medical – Zdravotnické weby obsahující informace o zdraví člověka a nejrůznějších lécích.
 • Literature – Digitální knihovny obsahující jak plně naskenované knížky, tak i jejich audio verze .
 • Mathematics – Vzdělávací platformy v oblasti matematiky.
 • News Sites – Každodenní zprávy ze světa .
 • Publishing – Publikování dokumentů, videí nápadů či jiných kreativních výtvorů.
 • Quotations – Portály obsahující citace sdružených podle specifických atributů.
 • Science – Vědecké weby s články a videi.
 • Search Engines – Webové vyhledávače.
 • Software – Odkazy na některé programy z oblastí: Software podporující produktivitu a kreativitu, software podporující osobní organizaci, software na editaci obrázků, webové prohlížeče a antiviry.
 • Teacher Resources – Stránky se zdroji a nástroji pro učitele, usnadňující výuku na školách.
 • Translation – Překladače jazyka.
 • Visual Arts – Portály podporující výuku a tvorbu umění.
 • Writing – Nástroje na tvorbu a kontrolu textu.

Závěr

Přestože je zdroj refseek cílený hlavně na studenty či vědecké pracovníky, jeho využití může ocenit i široká veřejnost. Přesto že tací raději šáhnou po vyhledávači google.com či seznam.cz, funkcionalita adresářů může být neocenitelný pomocník pro seznámení s potřebnými webovými stránkami. Nevýhoda je pro české uživatele, protože nepodporuje češtinu či české zdroje. Takže lidé potřebující slovníky významů českých zkratek či slovníky českých synonym musí využít jiný zdroj.

Zdroje

Refseek [online]. [cit. 2022-05-07] Dostupné z: https://www.refseek.com/
Refseek [online]. [cit. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.refseek.com/site/about

Obrázky

Obr 1: vyhledávání na webu (vlastní)
Obr 2: vyhledávání na webu – výsledek (vlastní)
Obr 3: vyhledávání dokumentů – výsledek (vlastní)
Obr 4: vyhledávání přesné fráze – výsledek (vlastní)
Obr 5: vyhledávání bez určitého slova- výsledek (vlastní)
Obr 6: Vyhledávání se zahrnutím jednoho slova – výsledek (vlastní)
Obr 7: Vyhledávání se zahrnutím všech slov – výsledek (vlastní)
Obr 8: Vyhledávání se využitím logické spojky OR – výsledek (vlastní)
Obr 9: Adresáře (vlastní)

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno