Qwant: ďalší vyhľadávač, ktorý rešpektuje súkromí

0
1343

Na vzniku Qwantu sa podieľali v roku 2011 traja Francúzi – Éric Léandri, Jean-Manuel Rozan a Patrick Constant. Ich hlavnou prioritou bolo priniesť na trh vyhľadávač, ktorý bude bezpečný a nekontrolovaný.
Webový vyhľadávač Qwant bol spustený v roku 2013. Hlavnou devízou je fakt, že nesleduje aktivitu používateľov a nezhromažďuje o nich žiadne osobné údaje na rozdiel od najznámejších webových vyhľadávačov. Spoluzakladateľ projektu Éric Léandri preferuje neutrálny a otvorený web, ktorého cieľom nie je zisťovať identitu používateľa, jeho sexuálnu orientáciu či náboženstvo. Naopak, hlavným cieľom je doručiť efektívne vyhľadávacie služby.[1]

Qwant rešpektuje súkromie a anonymitu používateľov

Servery, na ktorých beží Qwant sa nachádzajú v Paríži. Takéto on-premise riešenie je síce  drahšie ako využívanie cloudových služieb, avšak, čo sa týka bezpečnosti a anonymity používateľov – dvoch hlavných cieľov spoločnosti Qwant, je on-premise riešenie nevyhnutné. Ako je zrejmé z vyjadrení spoluzakladateľov spoločnosti, používanie amerického cloudu by nebolo bezpečné, keďže cloudové zákony v USA umožňujú sledovať zahraničné údaje.[2]
K vyhľadávaču Qwant pristupujeme pomocou adresy https://www.qwant.com/.


Obrázok 1: Základné rozhranie Qwant vyhľadávača I
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 2: Základné rozhranie Qwant vyhľadávača II
[zdroj: vlastné spracovanie]

Aké sú benefity používania Qwant vyhľadávača oproti známemu komerčnému vyhľadávaču akým je Google?

Hlavný rozdiel spočíva v súboroch cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré uchovávajú informácie a vyhľadávač Qwant nekontroluje svojich používateľov pomocou týchto súborov. To znamená, že nezaznamenáva žiadne osobné údaje prehliadania, lokalizáciu či adresy webových stránok. Okrem toho sú výsledky vyhľadávania a počet dotazov rovnaké pre všetkých používateľov bez ohľadu na to, či sú prihlásení alebo nie a bez ohľadu na polohu, kde sa práve nachádzajú. To znamená, že pri zadaní rovnakého dotazu dvomi rôznymi ľuďmi a na rôznom mieste budú výsledky vyhľadávania rovnaké.

Ako potom funguje Qwant vyhľadávanie?

IP adresa návštevníka je pri každej relácii zašifrovaná a konvertovaná do postupnosti znakov, ktoré obsahujú náhodné čísla. Tento spôsob predchádza následnému vysledovaniu pôvodnej IP adresy.
Napokon spoločnosť Qwant sprístupňuje zdrojový kód vyhľadávača, pomocou ktorého si môžete overiť, že vyhľadávač nezachytáva žiadne údaje o klientoch.[2]

Pri výsledkoch vyhľadávania sa môžu zobrazovať reklamy. Jedná sa však o kontextové reklamy, ktoré súvisia s podstatou samotného vyhľadávania. Práve takáto reklama svedčí o ďalšom rozdiele medzi vyhľadávačmi Qwant a Google, kedy Google využíva cielené reklamy, ktoré sú založené na sledovaní používateľa – preto môžete mať pocit, že vás reklamy prenasledujú.
Spoločnosť Qwant začala vyvíjať technológiu zameranú na cielené reklamy, ktorá zohľadňuje súkromie používateľa a zároveň využíva personalizáciu. Podstatou personalizácie cielenej reklamy je ukladanie údajov na strane klienta – na jeho lokálnom zariadení, nie však na strane servera. Celý tento postup zastrešuje prehliadač Masq a pripojenie WebSocket.[3]

Vyhľadávací modul je založený na triediacich algoritmoch, ktoré majú rovnaké požiadavky a tento spôsob zaručuje, že žiadna webová stránka nedisponuje vyššou či nižšou prioritou. Qwant indexuje web bez rozdielov. Výsledky dotazov navyše neuprednostňujú ani históriu prehliadania či používateľský profil.[4]

Obrázok 3: Ukážka vyhľadávania vo vyhľadávači Qwant I
[zdroj: vlastné spracovanie]

Po zadaní dotazu je možné vyberať medzi viacerými kategóriami vyhľadávania. Konkrétne kategórie sú „Web“, „Správy“, „Obrázky“, „Videá“, „Mapy“ a „Hudba“.

Obrázok 4: Ukážka vyhľadávania vo vyhľadávači Qwant II
[zdroj: vlastné spracovanie]

Obrázok 5: Reštrikcia vyhľadávania pomocou operátorov
[zdroj: vlastné spracovanie]

Kategória „Nastavenia“ umožňuje upraviť zvolený jazyk prehliadania. Okrem toho ponúka trojúrovňové filtrovanie obsahu pre dospelých – buď žiadne, mierne alebo prísne, automatické otváranie zakliknutých odkazov na novej karte, automatické otváranie videí na novej karte, zobrazovanie trendov na domovskej stránke a zobrazovanie správ vedľa výsledkov na webe.


Obrázok 6: Panel nastavení vo vyhľadávači Qwant I
[zdroj: vlastné spracovanie]

Ďalej je možné zmeniť štýl pozadia a možnosť použiť vygenerovaný link, ktorý slúži na uloženie nastavení pre používateľov, ktorí si ešte nevytvorili účet Qwant. 


Obrázok 7: Panel nastavení vo vyhľadávači Qwant II
[zdroj: vlastné spracovanie]

Vo vyznačenom paneli si používateľ môže vybrať krajinu a jazyk prehliadania, a filtrovať dotazy v závislosti od času uverejnenia – všetky dotazy, dotazy za posledných 24 hodín, dotazy za minulý týždeň či minulý mesiac.


Obrázok 8: Ukážka vyhľadávania vo vyhľadávači Qwant III
[zdroj: vlastné spracovanie]

Rozkliknutím ikonky „Products“ v hlavnom rozhraní vyhľadávača Qwant dostávame na výber možnosti presmerovania na Qwant Junior, Qwant Maps a Qwant Music.


Obrázok 9: Rozšírené nástroje vyhľadávača Qwant
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Junior

V roku 2015 prišla spoločnosť Qwant na trh s novinkou – vyhľadávačom, ktorý je určený pre deti. Qwant Junior je vyhľadávač, ktorý filtruje nevhodný obsah. Okrem toho ponúka ďalšie špecifiká.[1]
Qwant Junior je určený predovšetkým deťom od 6 do 12 rokov. Z vyhľadávania odstraňuje i reklamy.[3]
Vyhľadávač Qwant Junior je takmer identický s jeho rodičovskou verziou Qwant. Pri prehliadaní webov sa história neukladá.[4]  K vyhľadávaču Qwant Junior pristupujeme pomocou adresy https://www.qwantjunior.com/.


Obrázok 10: Základné rozhranie Qwant Junior I
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 11: Základné rozhranie Qwant Junior II
[zdroj: vlastné spracovanie]

Kliknutím na rozšírené možnosti nám Qwant Junior umožňuje výber jazyka, v ktorom chceme vykonávať prehliadanie, umožňuje nám meniť farbu pozadia a nahliadnuť do nastavení. Qwant Junior ponúka dva jazykové parametre. Prvý sa vzťahuje iba na jazyk používateľského rozhrania a druhý na jazyk výsledkov.


Obrázok 12: Rozšírené možnosti vyhľadávača Qwant Junior I
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 13: Rozšírené možnosti vyhľadávača Qwant Junior II
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Junior momentálne ponúka používateľské rozhranie pre 6 krajín a 4 svetové jazyky.


Obrázok 14: Ponuka krajín používateľského rozhrania vo vyhľadávači Qwant Junior
[zdroj: vlastné spracovanie]

Po výbere krajiny si používateľ volí jazyk, v ktorom chce dostať výsledky vyhľadávania.

Obrázok 15: Ponuka jazykov prehliadania vo vyhľadávači Qwant Junior
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 16: Zmena štýlu pozadia vo vyhľadávači Qwant Junior
[zdroj: vlastné spracovanie]

Napriek tomu, že Qwant Junior ponúka jazykové rozhranie pre 6 krajín, nie všetky kategórie vyhľadávania sú dostupné pre všetky z nich. Z kategórií „Hľadať“, „Správy“, „Učenie“, „Hranie“ a „Voľný čas“ sú pre krajiny okrem Francúzska, kde bol Qwant založený, dostupné iba prvé dve kategórie – „Hľadať“ a „Správy“.


Obrázok 17: Rozdiel v dostupnosti kategórií prehliadania v rôznych jazykových verziách vyhľadávača Qwant Junior
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Maps

Qwant Maps je aplikácia, ktorá funguje na podobnom princípe ako známejšia aplikácia Google Maps. Môžeme pomocou nej plánovať rôzne cesty a zobrazovať rôzne miesta. K službe Qwant Maps pristupujeme pomocou adresy https://www.qwant.com/maps.


Obrázok 18: Základné rozhranie Qwant Maps
[zdroj: vlastné spracovanie]

V rozšírených možnostiach Qwant Maps zadávame parametre hľadania na mapách.


Obrázok 19: Rozšírené možnosti služby Qwant Maps
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Music

Qwant Music je aplikácia od spoločnosti Qwant, ktorá umožňuje svojim používateľom vyhľadávať a prehrávať rôzne hudobné žánre. V pravej časti webovej stránky je možné nastaviť si preferovanú krajinu a jazyk prehliadania hudby. Podobne ako Qwant Junior, aj Qwant Music ponúka vlastnosť zmeny štýlu pozadia či ďalšie možnosti nastavení. K službe Qwant Music pristupujeme pomocou adresy https://www.qwant.com/music.


Obrázok 20: Základné rozhranie Qwant Music
 [zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 21: Rozšírené možnosti služby Qwant Music
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Music ponúka na prehliadanie webového rozhrania širší výber krajín a jazykov ako vyhľadávač učený pre deti – Qwant Junior.


Obrázok 22: Ponuka jazykov prehliadania služby Qwant Music
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Boards

Funkcionalita Qwant Boards poskytovala používateľovi možnosť ukladať webové stránky ako poznámky na nástenku, resp. do priečinkov. Funkcionalita Qwant Boards bola vyradená z prevádzky a k dnešnému dňu ju už naďalej nie je možné využívať.[4]


Obrázok 23: Základné rozhranie Qwant Boards
[zdroj: vlastné spracovanie]

Mobilná aplikácia Qwant

Pokiaľ patríte medzi používateľov tejto platformy, spoločnosť Qwant vyvinula aj mobilnú aplikáciu vyhľadávača Qwant, ktorú si môžete nainštalovať do svojich smartfónov bez ohľadu na to, či používate operačný systém Android alebo iOS. Mobilná aplikácia Qwant garantuje ochranu proti sledovaniu a súkromné vyhľadávanie bez použitia súborov cookies.[4]

Qwant Lite

Dva roky po spustení vyhľadávača Qwant sa na trhu objavila jeho lite verzia. Qwant Lite predstavuje rýchlejšiu verziu pôvodného Qwant nástroja a je určený predovšetkým pre používateľov, ktorí využívajú staršie prehliadače a pre tých, ktorí pracujú so staršími a menej výkonnými počítačmi. Jediným hendikepom verzie Qwant Lite je odstránenie integrovaných funkcií akými sú v hlavnej verzii Qwant prehrávanie videa a JavaScript.[5]
K verzii Qwant Lite pristupujeme pomocou adresy https://lite.qwant.com/.


Obrázok 24: Základné rozhranie vyhľadávača Qwant Lite
[zdroj: vlastné spracovanie]

Qwant Blog

V neposlednom rade sa žiada spomenúť vlastný blog internetového vyhľadávača Qwant, na ktorom nájdeme rôzne témy, ktoré sa naň viažu. Malým mínusom je skutočnosť, že posledný uverejnený príspevok sa datuje na rok 2018. Tento blog nájdeme na adrese https://blog.qwant.com/.


Obrázok 25: Zobrazenie webu blog.qwant.com
[zdroj: vlastné spracovanie]

Zaujímavosti

Spoločnosť Qwant sa usiluje o uzavretie dohody s nadáciou Mozilla, kedy by sa vyhľadávač Qwant stal predvoleným vyhľadávacím nástrojom v prehliadači Mozilla Firefox.[6]

Qwant uzavrel zmluvy so spoločnosťami Zanox, TripAdvisor, eBay a LeGuide. Vždy keď sa používateľ presmeruje na tieto weby pomocou prehliadača Qwant, prípadne weby, ktoré majú pod sebou, získa spoločnosť Qwant peňažnú čiastku vo výške od 44 do 88 centov.[2]

V júni 2019 oznámila spoločnosť Qwant uzavretie zmluvy so spoločnosťou Microsoft. Kontrakt umožňuje prepojiť prehľadávače a algoritmy vyhľadávača Qwant s cloudovými službami Azure od Microsoftu s cieľom neporušiť súkromie používateľa.[7]

Štatistiky za rok 2020 ukazujú, že Qwant je 105. najnavštevovanejšou webovou stránkou vo Francúzsku a 1458. najnavštevovanejšou webovou stránkou vo svete.[8]


Obrázok 26: Rebríček vyhľadávania webovej adresy qwant.com
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 27: Prehľad premávky návštev webovej adresy qwant.com
[zdroj: vlastné spracovanie]


Obrázok 28: Podiel návštevnosti webovej adresy qwant.com podľa krajín
[zdroj: vlastné spracovanie]

Porovnanie vyhľadávačov, ktoré nesledujú používateľov: Qwant vs. DuckDuckGo

Vyhľadávač

Qwant

DuckDuckGo

Vlastník

Qwant SAS

Duck Duck Go Inc.

Spustenie

Júl 2013

Júl 2008

Počet indexovaných stránok

20 miliárd

1,2 miliardy

Počet denných dotazov

10 miliónov

25 miliónov

Reklamy vo vyhľadávači

Nie

Nie

Bezpečnostné funkcie

HTTPS; Qwant ponúka prostredie bez súborov cookies a na vyhľadávacej platforme je zaručená ochrana súkromia používateľov

HTTPS; DuckDuckGo ponúka prostredie bez súborov cookies a na vyhľadávacej platforme je zaručená ochrana súkromia používateľov[4]


Internetový vyhľadávač Google je k dnešnému dňu najčastejšie využívaný vyhľadávač na internete a s najväčšou pravdepodobnosťou sa to ani v blízkej budúcnosti nezmení. Pokiaľ však nechcete byť monitorovaný a neprajete si, aby váš prehliadač používal súbory cookies môžete to zmeniť. Na výber máte stále širšiu ponuku vyhľadávačov, ktoré rešpektujú súkromie a anonymitu používateľov. Jedným z nich je práve Qwant.

 

 

Zoznam použitej literatúry

[1] Alumni, France. “France Alumni”. [online].  
Dostupné na: https://www.francealumni.fr/hu/page/25706/qwant-french-search-engine.

[2] EUDES, Yves. “Qwant: The Encrypted Search Engine That Really Could Challenge Google”. [online]. The World Weekly, 11. júl 2016.
Dostupné na: https://www.theworldweekly.com/reader/view/3001/qwant-the-encrypted-search-engine-that-really-could-challenge-google.

[3] LOMAS Natasha. “Private Search Engine Qwant’s New CEO Is Mozilla Europe Veteran Tristan Nitot”. [online]. TechCrunch (blog), 19. september 2019.
Dostupné na: https://social.techcrunch.com/2019/09/18/private-search-engine-qwants-new-ceo-is-mozilla-europe-veteran-tristan-nitot/.

[4] BRAY, Mikaela. “Qwant Review – How Secure Is This Search Engine for 2021?”. [online].  VPNpro, 25. január 2021.
Dostupné na: https://vpnpro.com/web/qwant-review/.

[5] Nice-Matin. “Qwant Lite est spécifiquement adapté aux utilisateurs d’anciennes versions de navigateurs”. [online]. Nice, 05. október 2015.
Dostupné na: https://www.nicematin.com/culture/qwant-lite-est-specifiquement-adapte-aux-utilisateurs-d-anciennes-versions-de-navigateurs-311041.

[6] BELFIORE, Guillaume. “Mozilla : une version de Firefox avec le moteur Qwant par défaut”. [online]. Clubic.com, 05. júl 2016.
Dostupné na: https://www.clubic.com/navigateur-internet/mozilla-firefox/actualite-811228-mozilla-firefox-moteur-qwant-defaut.html.

[7] FRANCAIX, Juliette. “Qwant et Microsoft annoncent un partenariat exclusif pour une expérience de recherche sur Internet inédite”. [online]. Paris. News Centre, 17. máj 2019.
Dostupné na: https://news.microsoft.com/fr-fr/2019/05/17/microsoft-qwant/.

[8] SimilarWeb. “Qwant.Com Traffic Statistics”. [online]. Bentima House – Seventh Floor, London, 31. január 2021.
Dostupné na: http://similarweb.com/fr/website/qwant.com/.

 

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno