ProQuest eBook Central: Digitální knihovna s širokým záběrem

0
561
assorted book lot

Úvodní představení

Společnost ProQuest podporuje výzkum, informační a knihovnické služby po celém světě (ProQuest LLC, 2022). V roce 2021 ji koupila společnost Clarivate s cílem vytvořit nejvýznamnější vědeckou a výzkumnou databázi díky propojení s jejich portálem Web of Science (Milliot & Albanese, 2021). V portfoliu ProQuest je například známý rešeršní portál ProQuest Central, a také další platformy, databáze a technologie, které pomáhají zpřístupňovat informace a znalosti. Jednou z nich je i digitální knihovna ProQuest eBook Central, jejíž slogan zní „Odborné elektronické knihy na dosah ruky“. ProQuest eBook Central v závislosti na typu předplatného nabízí více než 1,8 milionu digitálních titulů z široké palety oborů (ProQuest LLC, 2021a). Nabídka zahrnuje odborné knihy z vědeckých zdrojů, z univerzitních nakladatelstvích i od špičkových vydavatelů. Do systému se dostanete z řady krajských, či univerzitních knihoven, nebo třeba Národní technické knihovny. Samozřejmě vzdáleně z domova.

Úvodní stránka nabízí základní přehled a okno pro rychlé vyhledávání.

ProQuest eBook Central web: Úvodní stránka
Obrázek 1: Úvodní stránka (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

První karta ukazuje původce přístupu (v tomto případě je to Knihovna VŠE v Praze). Ten lze získat přes instituci, která má do ProQuest eBook Central zakoupen přístup (knihovna, univerzita, vědecký ústav,…).

Druhá karta je prohlášení o technické přístupnosti. Ten lze shrnout do konstatování, že ProQuest pracuje na zajištění a udržení dostupnosti knih a kvalitních možnostech čtení napříč různými zařízeními, internetovými prohlížeči či operačními systémy. Knihy jsou dostupné ve formátu EPUB a PDF a lze je číst on-line i off-line.

Nejdůležitější bod tohoto prohlášení je rozdělení titulů podle restrikcí stahování.

  • Knihy bez restrikcí stahování (DRM-free). V rámci denních limitů je možné stahovat obsah (celé knihy či jejich kapitoly) a dále ho kopírovat. Pokud u daného titulu nejsou restrikce stahování je označen následující větou “There are no copy, print, or download restrictions on this title.” a je možné stahovat dle nabídky. (ProQuest LLC, 2021b)
  • Knihy s restrikcemi stahování (DRM). Některé tituly však volně stahovat nelze, kvůli právům autorů a vydavatelů. Lze si je však na určitou dobu zapůjčit. A to přes službu Adobe Digital Editions, která umožňuje digitální zapůjčení knihy (tj. její plné zpřístupnění na omezenou dobu). (ProQuest LLC, 2021b)

Rešeršní možnosti

Rychlé vyhledávací okno poskytuje možnost ihned zadávat klíčová slova pro vyhledávání. ProQuest eBook Central podporuje známé a velmi rozšířené operátory (ProQuest LLC, b.r.):

  • „“ | Anglické uvozovky pro přesné znění slov a slovních spojení.
  • AND (též pouze mezera) | Pro průnik výrazů ve výsledcích, tedy podmínku najít všechny výrazy zároveň.
  • OR |Pro možnost zobrazit výsledky s alespoň jedním z výrazů, nikoli však nutně se všemi.
  • NOT | Pro vyloučení některých výrazů.

Pro náročnější dotazy je však pohodlnější použít Rozšířené vyhledávání. Tato sekce umožnuje přehledně zadávat požadavky pro vyhledávání, a to v těchto kritérií: Klíčová slova & Fulltext, název knihy, název edice, autor, vydavatel, ISBN, BISAC Code, BISAC Subject Heading, Deskriptor Kongresové knihovny, Signatura Kongresové knihovny, Deweyho desetinné třídění, Ebook Central Obor (ProQuest LLC, b.r.).

U všech těchto polí lze zvolit možnost „obsahuje“ pro běžnou shodu nebo „rovnat se“ pro přesné znění (tato volba se aplikuje na celý obsah vyhledávacího okna). Je důležité mít na paměti, že systém automaticky mezi jednotlivá pole dává logickou spojku „AND“. Je tedy potřeba používat operátory v rámci jednotlivých polí. Po spuštění vyhledávání vám ProQuest eBook Central zobrazí hledaný výraz pomocí logických spojek, je výhodné si ho zkontrolovat, jestli je daná syntaxe v pořádku (více níže v Příkladu využití).

ProQuest eBook Central: Rozšířené vyhledávání
Obrázek 2: Přehled všech možností rozšířeného vyhledávání (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

ProQuest eBook Central v rozšířeném vyhledávání nabízí i další upřesnění, a to konkrétně: časový interval pro rok vydání, jazyk(y), formát (v jakém je titul dostupný), dostupnost titulu vzhledem k jeho restrikcím stahování a digitální sbírka.

Na další kartě (Prohlížet obory) je možné podívat se na e-knihy pode oborů. Je to zároveň hezký přehled toho, co všechno ProQuest eBook Central nabízí a jak široký má záběr: od umění, přes společenské vědy a filozofii až po přírodní vědy.

ProQuest eBook Central: Obory
Obrázek 3: Přehled oborů ProQuest eBook Central (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

Příklad využití

S množstvím titulů i témat, která ProQuest eBook Central nabízí, může být těžké si poradit a vše si správně utřídit. K čemu jsou statisíce e-knih z desítek oborů, když se v záplavě znalostí člověk ztratí. Naštěstí i s tímto problém si lze pomocí knih poradit. V příkladu použití bude za cíl nalézt knihy, které pomohou uživateli efektivně abstrahovat informace z nalezených a přečtených knih. Tímto se zabývá multioborová disciplína nazývaná personal knowledge management, lze také nalézt personal knowledge system. Proto v Rozšířeném vyhledávání byly zadány výrazy následovně s omezím pouze na angličtinu.

Obrázek 4: Ukázka vyhledávání (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

Jak bylo zmíněno výše, systém sám přepsal zadané vyhledávání pomocí vyhledávacích operátů. Lze jej zkopírovat a upravit dle požadavků, pokud by Rozšířené vyhledávání nebylo vyhovující a uživatel raději píše dotazy pro hledání tímto způsobem. V liště lze vidět všechny nabízené možnosti, jak vyhledání zpřesnit. Což by bylo vhodné, protože výsledkem hledání je 21 200 titulů.

Obrázek 5: Ukázka vyhledávání 2 (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

Mnoho výsledků se zabývá organizačním pohledem a řeší, jak předávat znalosti v rámci organizací. Bylo by dobré u oborů (tedy u kritéria BISAC SUBJECT HEADINGS) vynechat ty, které nejsou relevantní. Bohužel v rámci tohoto kritéria nefunguje operátor NOT, nelze tedy například vynechat všechny knihy, které mají BISAC SUBJECT HEADINGS „Business & economics“. Proto je dobré výraz zpřesnit a vynechat slova, která jsou nežádoucí. Výsledkem už je pouze 29 titulů, z čehož už se dá rozumět vybrat.

Obrázek 6: Ukázka vyhledávání 3 (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

Další velmi silnou stránkou je také fulltextové vyhledávání přímo v rámci knihy. Při čtení on-line můžeme rychle vyhledat požadovaný výraz a podívat se kde se v knize nachází. Z předchozího vyhledávání byla vybrána relevantní kniha. Po kliknutí na Číst online, můžeme knihu číst a hledat v ní požadované výrazy.

Obrázek 7: Ukázka prohlížení knihy (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

Závěr

ProQuest eBook Central představuje potenciál moderních knihovnických služeb a dostupnosti znalostí, jež byl ještě donedávna možná spíše skrytý a nevyužitý. Uplynulé dva pandemické roky výrazně urychlily digitalizaci v mnoha oborech a dostaly podobné platformy do většího povědomí. ProQuest eBook Central díky tematickému záběru a rešeršním možnostem výrazně přispívá k rychlejšímu rozvoji dostupnosti knih.

Jeho možnosti ocení studenti shánějící literaturu k výuce či psaní seminárních nebo závěrečných prací. Velkým pomocníkem je i pro akademické a vědecké pracovníky. Nicméně skvěle může posloužit komukoli, kdo se chce vzdělávat nebo jenom číst mnoho knih v elektronické podobě.

Použité zdroje

Milliot, J., & Albanese, A. (2021, květen 17). Clarivate to Buy ProQuest for $5.3 Billion. Získáno 8. únor 2022, z PublishersWeekly.com website: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/industry-deals/article/86387-clarivate-to-buy-proquest-for-5-3-billion.html

ProQuest LLC. (2021a). Ebook Central Brochure. Získáno z https://about.proquest.com/globalassets/proquest/files/pdf-files/brochures/ebookcentral-brochure.pdf

ProQuest LLC. (2021b, červen 10). Accessibility Statement: Ebook Central. Získáno 10. únor 2022, z https://support.proquest.com/s/article/Accessibility-Statement-Ebook-Central?language=en_US

ProQuest LLC. (2022). Who We Are. Získáno 8. únor 2022, z https://about.proquest.com/en/about/who-we-are/

ProQuest LLC. (b.r.). ProQuest Ebook Central. Získáno 11. únor 2022, z Důvěryhodné elektronické knihy z vědeckých zdrojů. website: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/search.action

Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní stránka (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 2: Přehled všech možností rozšířeného vyhledávání (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 3: Přehled oborů ProQuest eBook Central (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 4: Ukázka vyhledávání (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 5: Ukázka vyhledávání 2 (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 6: Ukázka vyhledávání 3 (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)
Obrázek 7: Ukázka prohlížení knihy (zdroj: ProQuest eBook Central web, autorův printscreen)

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno