Pátek, 14 června, 2024

PastVu: pohledy někdy i z temné minulosti

Sdílet

socha stalina čechův most
Pařížská ulice v Praze s výhledem na Čechův most a sochu Stalina. [zdroj obrázku FORTEPAN, autor Nagy Gyula, dostupné z https://fortepan.hu/hu/photos/?id=51330]

Úvod

PastVu je open source projekt, který agreguje geolokalizované fotografie a malby. Projekt odstartoval v roce 2009 a byl původně určen pro historické fotografie Moskvy, následně vznikl i oddělený projekt pro historické fotografie Petrohradu. Tyto dva projekty byly v roce 2013 spojeny do jednoho s názvem PastVu. Hlavním vývojářem a správcem projektu byl Pavel Klimashkin. V roce 2020 se projekt stal open-source a jeho zdrojový kód je dostupný na GitHub. Během několika let se mnoho lidí zapojilo do nahrávání, geolokalizování fotek a maleb s podporou administrátorského týmu. [1]

Jak PastVu funguje?

Princip fungování je velmi jednoduchý. Uživatelské rozhraní obsahuje jen několik prvků, avšak není přiliš graficky příjemné, což ale funkčnosti vůbec nevadí.

pastvu uživatelské rozhraní
Obrázek 1 – Uživatelské rozhraní PastVu [zdroj obrázku: autor]

Nejvýraznějším a nejdůležitějším prvkem portálu PastVu je mapa, po které je možné libovolně se posouvat, scrollovat, nebo změnit její typ na satelitní, případně využít mapy z jiného zdroje, než je Google, pomocí tlačítka Mapnik v pravém horním rohu. Pomocí ikonky fotoaparátu a malby (rovněž v pravém horním rohu), lze zvolit, zda chceme zobrazovat fotografie, nebo malby. Rovněž lze vytvořit odkaz na současnou pozici na mapě, pro případné sdílení.

Obrázek 2 – Šipky znázorňující pohled, ze kterého je fotografie nebo malba zhotovena [zdroj obrázku: autor]

Po nalezení vhodné polohy na mapě a dostatečném přiblížení, se kolekce obrázku z oblasti (viz. Obrázek 1), změní na barevnou tečku s šipkou, která znázorňuje polohu a směr, kterým je fotografie nebo malba namířena. Následně se zobrazí náhled obrázku a po jejím rozkliknutí je zobrazen obrázek s informacemi. Ve spodní části se nachází časová osa, na které je možné vymezit období, ze kterého se budou obrázky zobrazovat.

pastvu galerie
Obrázek 3 – Galerie obrázků [zdroj obrázku: autor]

Kromě módu mapy, obsahuje PastVu i galerii, ve které je možné filtrovat obrázky dle regionu, roku původu a typu. Po přihlášení se navíc zpřístupní i možnost filtrovat obrázky dle statusu, který může být veřejný, neaktivní a smazaný.

Jaké informace PastVu obsahuje?

Ke každé fotografii je uveden krátký popisek, autor, světová strana a zdroj. Zdroj je uveden ve formě odkazu na webovou stránku, na které se obrázek nachází. Tudíž k obrázku je možné získat další informace přímo z tohoto zdroje. Například k jakým účelům lze obrázek použít a jaké práva se na něj vztahují. Ke každému obrázku je rovněž možné po přihlášení přidávat komentáře, ze kterých je možné dočíst se dodatečné informace a zajímavosti o vyobrazeném objektu/místě.

Využití

Vzhledem k tomu, že PastVu obsahuje i geolokalizované malby, jedním z možných využití je pro umělecké účely. Například k porovnání různých uměleckých slohů dle místa a historického kontextu. Dalším z možných využití jsou účely architektonické. Z historických fotografií na daném místě je možné zpracovat rešerši pro architektonický projekt a tu následně prezentovat například potencionálním investorům. K historickým účelům může PastVu rovněž dobře posloužit. Při získávání informací o vývoji podoby města, či konkrétní budovy. A neposlední využití může být čistě osobní, například pro získání náhledu na to, jak v minulosti vypadalo rodné město, či místo, které se chystám navštívit.

Závěr

Portál PastVu může být velmi silným nástrojem pro sledování historického, politického a uměleckého kontextu různých míst po celém světě. Poskytuje snadnou možnost jak získávat informace zdarma a bez zkušeností, jelikož je velmi intuitivní na ovládání.

Rovněž může být velmi praktickým nástrojem pro studenty, či odborné pracovníky různých středních škol a univerzit a pomáhat jim získat náhled na historii daného místa.

Zdroje

[1] github.com – PastVu Github [online]. [cit. 04.04.2022]. Dostupné z https://github.com/PastVu/pastvu
[2] pastvu.com – PastVu [online]. [cit. 05.05.2022]. Dostupné z https://pastvu.com/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Uživatelské rozhraní PastVu [zdroj obrázku: autor]
Obrázek 2: Šipky znázorňující pohled, ze kterého je fotografie nebo malba zhotovena [zdroj obrázku: autor]
Obrázek 3: Galerie obrázků [zdroj obrázku: autor]

Číst více

Další články