Pablikado – odborné zdroje z Česka a Slovenska pod jednou strechou

0
481
person holding pile of books

Úvod

Odborné zdroje ako kľúč ku kvalitne spracovanému obsahu. Pri práci s informáciami sa čím ďalej, tým viac stretávame s rôznymi literatúrami, stránkami, obrovským množstvom dát a všeobecne je to spojené s mnohými hodinami a úsilím vynaloženými pri hľadaní kvalitných zdrojov. Aj napriek tomu, že existuje v dnešnej dobe mnoho informačných zdrojov, ktoré nám prácu uľahčujú, stále je to komplikované tým, že najväčším konzumentom času je vyhľadávanie kvalitných dát z rôznych zdrojov, pretože nie sú na jednom mieste. V skratke nie sú tzv. „pod jednou strechou“.

Informačný zdroj Pablikado

Preto sa známa česká spoločnosť Citace.com rozhodla o rozšírenie svojich poskytovaných služieb a vzniklo Pablikado (viď obrázok 1). Jedná sa o online publikačný systém určený predovšetkým pre odborné zdroje a databázu odborných literatúr a zdrojov v češtine, ale aj v slovenčine. Inými slovami je to neustále sa rozrastajúca databáza českých a slovenských odborných zdrojov, ktorá takisto aj ponúka ako pridanú hodnotu k webu Pablikado ešte aj rovnomennú aplikáciu pre mobilné zariadenia. Vďaka nej si užívatelia môžu časopis nielen čítať, ale robiť si do neho napríklad aj poznámky, kresliť, podčiarkovať, zvýrazňovať, atď. Okrem toho si môžu vybrané pasáže odosielať z aplikácie rovno do svojho účtu v citačnom manažéri, kde sa im citát zobrazí aj s bibliografickou citáciou zdroja.

odborné zdroje
Obrázok 1: Hlavná stránka Pablikado. Zdroj: Pablikado

Funkcie Pablikada

Pablikado – české a slovenské odborné zdroje v jednom je prístupné zadarmo všetkým užívateľom, ktorí majú účet v citačnom manažéri Citácie PRO Plus. Všetky funkcie aplikácie tak môžu využívať aj pre svoje vlastné PDF dokumenty nahrané do manažéra. Keď sa jedná o Pablikado v číslach, tak obsahuje 5 kolekcií, typologicky rozdelených na: univerzálna, technická, humanitná a spoločenskovedná, prírodovedná a otvorená. Poďme si predstaviť jednotlivé kolekcie.

Užívatelia môžu sťahovať a čítať niektoré odborné zdroje z otvorenej kolekcie, ktorej účelom je primárne umožniť širokej verejnosti zadarmo vyskúšať si Pablikado ako aj na webovom rozhraní, tak aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Jej obsah je obmedzený a obsahuje len 2 časopisy a 6 kníh a zborníkov.

Univerzálna kolekcia sa dá charakterizovať ako multi-odborová. Je určená najmä veľkým univerzitám, ktoré požadujú komplexné Odborné zdroje. Kolekcia obsahuje 124 časopisov a 57 kníh.
Technická kolekcia je zameraná na odbornú technická literatúru a obsahuje 38 časopisov a 20 kníh.
Humanitná a spoločenskovedná kolekcia obsahuje 49 časopisov a 30 kníh.
Prírodovedná kolekcia obsahuje 38 časopisov a 1 knihu.

Spolu teda obsahuje 5 kolekcií, 89 kníh, 127 časopisov a 39620 článkov, čo vypovedá o širokej databázy odbornej literatúry Pablikada.

Veľkým pomocníkom pre užívateľov je aj mobilná aplikácia, kde ako už bolo spomínané, je možnosť si odborné zdroje stiahnuť a čítať aj bez pripojenia k internetu, robiť si do nich napríklad potrebné poznámky, prípadne kresliť do zdroja, podčiarkovať, zvýrazňovať, atď. Ďalej je k dispozícií si vybrané pasáže a odborné zdroje odosielať z aplikácie rovno do svojho účtu v citačnom manažéri, kde sa citát zobrazí aj s bibliografickou citáciou zdroja. Vďaka tejto prepojenosti s Citace PRO je citovanie pre užívateľov jednoduchšie, a tým sa aj zároveň preventívne predchádza plagiátorstvu. Navyše je možné dohľadať štatistiky citovania. To znamená, vidieť prehľad o zdrojoch, ktoré užívatelia najčastejšie čítajú a citujú.

Ako bolo spomínané v predchádzajúcej sekcií, existujú dve varianty používania, a to prezerať odborné zdroje online prostredníctvom webového rozhrania, alebo takisto aj cez mobilnú aplikáciu.(k dispozícií na stiahnutie tu). Momentálne existuje mobilná aplikácia len pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android. Najnovšia verzia aplikácie je 1.0.6 od spoločnosti Citace.com, s.r.o.. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné mať zriadený účet na Citace PRO, prípadne je možné využiť prihlasovanie prostredníctvom niektorej zo zapojených inštitúcií, ktorých zoznam je uvedený v nasledujúcom odstavci (aktuálny úplný zoznam je dostupný na tu).

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Ambis. Vysoká škola., Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakultní nemocnice Ostrava, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Krajská knihovna v Pardubicích, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Městská knihovna Hodonín, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Národná banka Slovenska, Národní technická knihovna, Ostravská univerzita, Parlamentní knihovna, Slezská univerzita v Opavě, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Liberci, Technická univerzita vo Zvolene, atď.

Po prvom prihlásení do svojho účtu Pablikado je úvodná stránka zobrazujúca odborné zdroje, obsah všetkých študijných kolekcií, ktoré obsahujú ako aj časopisy, tak aj rôzne knihy a možnosť vyhľadávania zdrojov. (viď obrázok 2)

Obrázok 2: Obsah stránky Pablikado. Zdroj: Pablikado

Je funkčné vyhľadávanie aj pomocou logických a pokročilých operátorov, ktoré dokážu vyfiltrovať odborné zdroje. (viď rozdiel medzi vyhľadanými článkami na obrázku 3 a obrázku 4).

Obrázok 3: Vyhľadávanie kľúčových slov business AND it. Zdroj: Pablikado
Obrázok 4: Vyhľadávanie kľúčových slov business OR it. Zdroj: Pablikado

Ak si užívateľ zvolí napríklad nejaký časopis, môže vidieť prehľad jednotlivých čísiel časopisu, následne má možnosť si vybrať článok časopisu, ktorý si po rozkliknutí môže zobraziť na novom okne a čítať. Ďalšia možnosť je si ho stiahnuť do aplikácie na úpravu, a tretia možnosť je uložiť citáciu do nástroja Citace PRO. Ak si užívateľ zvolí tretiu variantu, tak sa mu ale uloží len bibliografická citácia. Pokiaľ by si užívateľ článok uložil do aplikácie, a tam si zvoli nejaký citát, ktorý odošle do Citace PRO, tak si vie zobraziť a dohľadať konkrétne citácie, ktoré môže využiť aj v doplnku vo Worde.

Hľadaný zdroj je možný si po uložení zobraziť aj v mobilnej aplikácií, kde sú všetky základné funkcionality zobrazené v ľavom hornom rohu, ktoré slúžia na zvýraznenie textu, podštrknutie, preškrtnutie, citovanie atď. (viď obrázok 5).

Obrázok 5: Ukážka mobilnej aplikácie Pablikado. Zdroj: YouTube

Záver

V tejto publikácií bola popísaná služba poskztujúca odborné zdroje pod jednou strechou – Pablikado od predstavených jednotlivých funkcií, spôsobu vyhľadávania a následných zdrojov. Predstavená bola aj mobilná aplikácia. Samozrejme ako každá prosperujúca služba, tak aj Pablikado patrí medzi také, ktoré sa stále rozvíjajú, a tým vylepšujú už predstavené funkcie a prinášajú aj nové

Zdroje

ApkPure. Pablikado 1.0.6 for Android [online]. 2018-03-20 [cit. 2021-11-02].
Dostupné z: https://m.apkpure.com/pablikado/com.citace.citacepro  
Citace.com, s.r.o., 2018, Funkce aplikace Pablikado, YouTube video. [cit. 2021-11-02]
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=MrTza3XTtqg&t=12s
Citace.com, s.r.o., 2021, Pablikado – studijní kolekce, YouTube video. [cit. 2021-11-02]
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wAf45ItRIj0
Citace.com. Pablikado české odborné zdroje na jednom místě [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.citace.com
Citace.com. Novinky v Pablikado [online]. 2019-03-05 [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.citace.com/blog/novinky-pablikado
Citace PRO. Přihlášení [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.citacepro.com/?pablikado
Pablikado. Humanitní kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/humanitni-kolekce
Pablikado. Humanitní a společenskovědní kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/prirodovedna-kolekce
Pablikado. Obsah [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/obsah
Pablikado. Otevřená kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/otevrena-kolekce
Pablikado. Pablikado [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/
Pablikado. Přírodovědná kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/prirodovedna-kolekce
Pablikado. Technická kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/technicka-kolekce
Pablikado. Univerzální kolekce [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/univerzalni-kolekce

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Hlavná stránka Pablikado. Zdroj: Pablikado
Obrázok 2: Obsah stránky Pablikado. Zdroj: Pablikado
Obrázok 3: Vyhľadávanie kľúčových slov business AND it. Zdroj: Pablikado
Obrázok 4: Vyhľadávanie kľúčových slov business OR it. Zdroj: Pablikado
Obrázok 5: Ukážka mobilnej aplikácie Pablikado. Zdroj: YouTube

+ posts