Sobota, 20 července, 2024

OSTI.gov. Přes 3 miliony záznamů z oblasti energetiky na jednom místě

Sdílet

Úvod

V dnešním hektickém světě může být problémem orientovat se v tak velkém množství informací, které na nás ze všech stran doléhá. Je důležité si uvědomit, že informace je potřeba čerpat ze zdrojů, které jsou ověřené a mají svojí historii. Při zpracování informací z oblasti energetiky, na které se tento článek zaměřuje (konkrétně například domácí výroby energie, úspory energie, energetického výzkumu, ukládání radioaktivního odpadu, výroby jaderných reaktorů), lze využít platformu OSTI.GOV, která obsahuje více jak 3 miliony záznamů z této problematiky, které byly postupně zaznamenávány za posledních 70 let. O relevantnosti této platformy není pochyb, jelikož je součástí úřadu pro vědu v rámci amerického ministerstva energetiky (DOE).

OSTI.GOV

Office of Scientific and Technical Information (OSTI) v překladu Úřad pro vědecké a technické informace je primárním nástrojem vyhledávání pro výsledky výzkumů v oblasti energetiky. Konkrétně obsahuje záznamy z oblasti programu jaderných zbraní, výroby jaderných reaktorů pro námořnictvo Spojených států, ochrany energie, energetického výzkumu, likvidace radioaktivního odpadu a domácí výroby energie. Tento výkum je financován ministerstvem energetiky (DOE). Nástroj OSTI prošel v roce 2018 restruktulizací, která kombinuje strukturu vyhledávání s předchozím vyhledávacím nástrojem OSTI a to SciTech Connect.

Díky nástroji OSTI.GOV je možné vyhledat více než 70 let výsledků výzkumu od DOE a jeho předchůdců. Výsledky vyhledávání na tomto nástroji zahrnují články v časopisech, rukopisy, technické zprávy, soubory a sbírky vědeckého výzkumu, vědecký software, patenty, příspěvky z různých konferencí a seminářů, knihy a závěrečné práce a multimedia. OSTI na svých stránkách uvádí, že obsahuje více než 3 miliony celkových záznamů z oblasti energetiky, včetně citací k 1,5 milionu článků v časopisech, z nichž 1 milion má identifikátory digitálních objektů (DOI) odkazující na fulltextové články na webových stránkách vydavatelů.

Nástroj OSTI.GOV byl vytvořen s cílem zjednodušit uživatelské rozhraní vyhledávání, kombinovat vyhledávací nástroj s webem organizace OSTI, pomoci sjednotit prostředí produktu OSTI a poskytnout intuitivní navigaci nad rámec funkcí vyhledávání. Spojuje obsah o nástrojích a službách OSTI, včetně předkládání výsledků výzkumu, přístupu veřejnosti, datových služeb, zpráv a primárního vyhledávacího nástroje pro výsledky výzkumu a vývoje financovaného DOE.

Možnosti vyhledávání

OSTI.GOV nabízí dva typy vyhledávání a to sémantické vyhledávání a vyhledávání výrazů. Výchozí vyhledávání slov nebo frází zadaných do základního vyhledávacího pole z domovské stránky nebo v horní části každé obrazovky je „sémantické“ vyhledávání (Obr. 1).

Obrázek 1 sémantické vyhledávání

Základní sémantické vyhledávání využívá techniku ​​nazvanou mapování klíčových slov. Hledané slovní spojení jsou mapovány na související výsledky, založené na tezauru vyvinutém OSTI, což umožní načíst výsledky související s hledaným výrazem. Logické operátory jsou při sémantickém vyhledávání ignorovány. Příkladem sémantického vyhledávání může být hledaný výraz „wind energy“ (Obr. 2).

Obrázek 2 sémantické vyhledávání

Pomocí sémantického vyhledávání se neomezujeme pouze na zadaná klíčová slova „wind energy“, ale zobrazují se i výsledky spojené s tématikou síly větru, obnovitelné energie, větrných turbín, energetické účinnosti, úspory energie a další témata v oblasti větrné energie.

V rozšířeném vyhledávání (přístupném přes zelenou šipku rozevíracího seznamu na vyhledávací liště) funguje vyhledávání výrazů podobně jako základní vyhledávání Google, kde můžete do vyhledávacích polí zadat své výrazy a načíst výsledky. Rozšířené vyhledávání umožnuje provádět složitější vyhledávání a nabízí řadu polí, jako je název, autor, typ dokumentu nebo datum publikace, které pomohou upřesnit výsledky hledání a mnoho dalších polí (Obr.3).

Obrázek 3 rozšířené vyhledávání

Mimo tyto funkce rozšířené vyhledávání umožňuje používání boolean operátorů (AND, OR, and NOT). Jako příklad lze uvést hledání termínu water a fráze climate change. Rozšířené vyhledávání vrátí výsledky, které obsahují jak termín voda, tak frázi změna podnebí (Obr. 4).

Obrázek 4 boolean operátory

Dále nabízí OSTI.GOV možnost kombinovat základní sémantické a pokročilé hledání termínů pro co nejrelevantnější výsledky. Do pole sémantického vyhledávání se napíše hledaný výraz a do polí rozšířeného vyhledávání pak lze zadat konkrétnější slova, fráze nebo vybrat z rozevíracích nabídek.

Výsledky vyhledávání

Po vyhledání se zobrazí seznam s výsledky, které lze seřadit podle datumu, relevance a nejvíce citací (Obr. 5). Tento seznam je nadále možné filtrovat pomocí filtrů umístěných na levé straně. Filtrovat lze podle data publikace, dostupnosti, typu produktu, autora, výzkumné organizace a sponzorské organizace. Každý výsledek vyhledávání obsahuje název, autory, DOI, typ výsledku, a ukázku textu.

Obrázek 5 základní výsledky

Každý výsledek pak lze samostatně rozkliknout a najít metadata, která jsou jedinečná pro konkrétní záznam. Tato metadata zlepšují online vyhledávání a načítání a pomáhají zajistit zachování dokumentu. Mezi základní bibliografické údaje patří název, autor (autoři), popis nebo abstrakt a datum vydání. Příklad metadat konkrétního výsledku lze pozorovat na obrázku (Obr. 6).

Obrázek 6 konkrétní záznam

Mimo metadat, lze na stránce najít i připravené citace ve formátu MLA, APA, Chicago, BibTeX. Seznam metadat je veliký a pro každý typ výsledku existují jiné sady metadat, která OSTI shromažďuje a která se zobrazují v OSTI.GOV. OSTI.GOV má na svých webových stránkách podrobné návody a vysvětlivky. Na obrázku 7 (Obr. 7) lze pozorovat jaký typ metadat můžeme sledovat. Pro celý seznam doporučuji navštívit stránky OSTI.GOV.

Obrázek 7 metadata

Závěr

OSTI.GOV disponuje obrovskou databází s cennými informacemi v oblasti energetiky. Umožňuje jak základní (sémantické), tak rozšířené vyhledávání se spoustou atributů, oba způsoby lze i následně kombinovat. Tato platforma disponuje velice detailním popisem jednotlivých funkcionalit pomocí FAQ. Na stránkach FAQ lze nalézt veškeré informace o nástroji a jeho používání. Základní UI je velice snadné na pochopení a lze v něm snadno vyhledávat. OSTI.GOV má zároveň i Youtube kanál, který obsahuje zhruba 13 videí, které slouží jako návody na obsluhu jejich vyhledávacího nástroje. Dokážu si reálně představit, že tento nástroj velice efektivně dokáže usnadnit vyhledávání v oblasti této problematiky.

Zdroje

U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information. OSTI.GOV [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.osti.gov/faqs

Číst více

Další články