OSTI.GOV – miliony otevřených záznamů v oblasti energetiky

0
757
OSTI.GOV thumbnail

Úřad vědeckých a technických informací (OSTI) byl založen pod americkým mi­nister­stvem energetiky v roce 1947, jako iniciativa po druhé světové válce, která měla zajistit, aby byl vědecký výzkum co nejvíce přístupný veřejnosti. Úřad je zodpovědný za řízení vě­dec­kých a technických informací, které umožní rozvoj vědeckých poznatků a technické inovace.

Tři základní cíle OSTI:

 • vybudování komplexní sbírky výsledků výzkumu a vývoje.
 • trvalé uchování sbírky.
 • široce šíří neklasifikované výsledky a poskytuje bezpečný přístup k utajovaným a citlivým informacím výzkumu a vývoje.

Co je OSTI.GOV

Portál OSTI.GOV je primární vyhledávací nástroj pro vědu, technologie a výsledky výzkumu a vývoje financovaného ministerstvem energetiky. Usiluje o to, aby se věda stala otevřenější, efektivnější a reprodukovatelnější a aby lépe sloužila potřebám jak samotným vědců, tak veřejnosti.

Misí OSTI je zajistit dlouhodobé uchování a přístup k výsledkům investic do výzkumu a vývoje amerického ministerstva energetiky. Posláním organizace je rozvíjet vědu a udržovat technologickou kreativitu tím, že budou výsledky výzkumu a vývoje dostupné výzkumníkům i veřejnosti. Je zodpovědná za shromažďování, uchovávání a poskytování moderního přístupu ke všem druhům výzkumných výstupů.

Co obsahuje OSTI.GOV

OSTI.GOV zpřístupňuje více než 70 let výsledků výzkumu a citací shromážděných americkým ministerstvem energetiky, jeho agentur a přidružených organizací zaměřených na energetiku. Výsledky zahrnují články v časopisech, přijaté rukopisy a související metadata, technické zprávy, soubory a sbírky vědeckého výzkumu, vědecký software, patenty, příspěvky na konference a semináře, knihy a klasifikační práce a multimédia od 40. let 20. století do současnosti.

OSTI.GOV obsahuje více než 3 miliony záznamů, včetně citací k 1,6 milionu článků v časopisech, z nichž 1 milion má identifikátory digitálních objektů (DOI) odkazující na fulltextové články na webových stránkách vydavatelů. Kromě toho OSTI.GOV uchovává více než 500 000 fulltextových zpráv financovaných ministerstvem energetiky. OSTI.GOV poskytuje přístup k těmto vědeckým a technickým informacím tím, že nabízí snadno použitelné možnosti vyhledávání. Navíc pro komunitu ministerstva energetiky jsou k dispozici další citační informace, které vědcům pomohou vyhodnotit dopad článků a najít související výzkumy.

Tematické oblasti, které jsou zahrnuty v OSTI.GOV:

 • Biologie a medicína
 • Chemie
 • Skladování, přeměna a využití energie
 • Inženýrství
 • Vědy o životním prostředí
 • Štěpení a jaderné technologie
 • Fosilní paliva
 • Geovědy
 • Materiály
 • Matematika
 • národní obrana
 • Fyzika
 • Výroba a distribuce energie
 • Obnovitelná energie

Možnosti vyhledávání

Celá databáze je velmi jednoduše zpracovaná a redesign celé webové aplikace z roku 2018 lze hodnotit jako velmi zdařilý. Nabízí tak jednoduché vyhledávací rozhraní. Uživatel má možnost vyhledávat dvěma způsoby:

 • Hledání výrazu (Term Search) – hledání podle výrazů použije zadané vyhledávací termíny přesně tak, jak byly zadány, bez mapování konceptů, a umožňuje použití logických booleovských operátorů.
 • Sémantické vyhledávání (Semantic Search) – výchozí hledání slov nebo frází zadaných do základního vyhledávacího pole z domovské stránky nebo v horní části každé obrazovky v OSTI.GOV používá sémantické vyhledávání a využívá techniku nazvanou mapování klíčových slov na koncept. Hledané výrazy jsou mapovány na související vědecké koncepty založené na tezauru vyvinutém OSTI, což umožňuje načíst výsledky související s hledaným výrazem, ale také prozkoumat užší a podobné koncepty. Logické operátory jsou při sémantickém vyhledávání igno­ro­vány, takže vyhledávané termíny lze snadno mapovat na jiné koncepty. Tato technika je rozšířením vyhledávání a obecně vrátí větší počet výsledků.
úvodní stránka OSTI.GOV
úvodní stránka OSTI.GOV (vlastní zpracování)

Rozbalením šipky vyhledávacího pole se zobrazí možnosti rozšířeného vyhledávání, které nabízí specifikovat parametry vyhledávání. Zajímavou drobností je volba limitovat výsled­ky vyhledávání na držitele Nobelovy ceny. Pokud nechce uživatel hledat konkrétní klíčové slovo, může mimo konkrétních polí k vyhledávání použít také typ požadovaného zdroje, stránku/organizaci která dokument publikovala nebo datum publikování.

Rozšířené pokročilé vyhledávání OSTI.GOV
Rozšířené pokročilé vyhledávání OSTI.GOV (vlastní zpracování)

Možnosti filtrování a práce s výsledky

Levý panel nabízí možnost filtrovat výsledky vyhledání pro zpřesnění hledaných záznamů. Benefitem vyhledávacího nástroje je možnost vyhledání nejen všech záznamů, ale také omezení výsledků pouze na obrázky/tabulky. Samozřejmostí je možnost seřazení výsledků vyhledávání podle data, relevance nebo citovanosti. Příjemné plus představuje možnost uložení a export výsledků do formátů CSV/Excel, XML, JSON a RIS.

Možnosti filtrování výsledků OSTI.GOV
Možnosti filtrování výsledků OSTI.GOV (vlastní zpracování)

Detail vyhledaného záznamu

Horní menu nabízí zobrazit: kompletní vyhledaný záznam; seznam referencí v záznamu; práce, ve kterých je záznam citován; obrázky a tabulky obsažené v záznamu a podobné záznamy v databázi OSTI.GOV.

V levé části je odkaz pro přístup k celému textu (pokud je dostupný nebo má uživatel oprávnění), identifikační číslo DOI, počet prací ve kterých je záznam citován, obrázky a tabulky obsažené v záznamu, možnost uložení záznamu do knihovny, export metadat a možnost záznam sdílet.

Hlavní část obsahuje abstrakt, kompletní metadata a citační záznam ve formátech MLA, APA, Chicago, BibTeX.

Detail bibliografického záznamu OSTI.GOV
Detail bibliografického záznamu OSTI.GOV (vlastní zpracování)

Uživatelské prostředí

Jak bylo zmíněno již v úvodu, tak aplikace OSTI.GOV prošla nedávno redesignem, který se vyznačuje jednoduchostí a uživatelskou přívětivostí. Vše je čisté, přehledné a jasné. Nástroj také obsahuje návody a kvalitně zpracované FAQs. V nich se uživatel dozví, že k vyhledávání je možné použít, tak jak je v podobných nástrojích zvykem, logické boolovské operátory. Vyhledávání a zadání dotazů nepotřebuje jinak zvláštní syntaxy.

Aplikace mimo vyhledání a procházení informačních zdrojů a základních informací o organizaci OSTI obsahuje krátké ale výstižné čtyři sekce:

 • Submit Research Results – stránka poskytuje průvodce jak odeslat výzkumné výsledky.
 • Search Tools – poskytuje odkazy na všechny vyhledávací nástroje, které OSTI poskytuje – specializované vyhledávání časopisů, článků, dat, patentů, video materiálu a softwaru. A další národní nebo nadnárodní vyhledávácí nástroje.
 • Data Services & Dev Tools – portál nabízí datové služby a vývojářské nástroje, které zajišťují efektivní přístup k informacím, poskytnutím komplexní datové podpory pro záznamy dostupné na OSTI.GOV a dalších vyhledávacích nástrojích.
 • News – sekce věnovaná novinkám v rámci působení OSTI a amerického ministerstva energetiky (blogové články, události, aktualizace a tipy).

Tento informační zdroj je tak velmi přehledným a užitečným nástrojem pro získávání informací v oblasti energetiky a příbuzných oborů. I přes to, že je vázán s americkým prostředím, je jeho využití vhodné celosvětově. Poskytuje data založená na principu otevřených dat s cílem sdílet znalosti. S počtem více než tří milionů záznamu se řadí mezi rozsáhlé a velmi cenné informační zdroje. Obsahuje i ne tak časté informační zdroje jako je software, patenty nebo audio/video záznamy.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno