Neděle, 23 června, 2024

O krok blíže k otevřené vědě s OpenAIRE

Sdílet

Úvod

Data a informace nás dnes obklopují téměř na každém kroku a mezi takovýmto množstvím dat je těžké najít relevantní informace, které potřebujeme. Naštěstí existují informační portály, kde jsou data přehledně uspořádána a kde lze vyhledat pro nás relevantní zdroje. Příkladem může být projekt OpenAIRE, který je takovýmto důvěryhodným informačním zdrojem.

Projekt OpenAire

OpenAIRE je projekt financovaný Evropskou komisí, který podporuje otevřený přístup – Open Access – k výsledkům vědecké činnosti.

Navazuje na projekt DRIVER I a II, jenž byl první z projektů financovaných Evropskou komisí, a který realizoval možnost vytvoření propojené infrastruktury digitálních úložišť s otevřeným přístupem. V roce 2009 vznikl první projekt OpenAIRE také zaměřený na podporu otevřeného přístupu a otevřené vědě. V rámci tohoto projektu vznikl stejnojmenný portál, který sdružuje, poskytuje, spravuje a propojuje výsledky vědecké činnosti. Jsou zde propojeny jednotlivé součásti vědecké činnosti – informace o projektu, datové sady i jednotlivé publikace. Poskytuje také službu výměny metadat mezi jednotlivými uživateli.

Mise OpenAIRE

Posunout odbornou komunikaci směrem k otevřenosti a transparentnosti a usnadnit inovativní způsoby komunikace a monitorování výzkumu. [1]

Vize OpenAIRE

Transformujeme společnost prostřednictvím ověřených vědeckých poznatků. Umožněme občanům, pedagogům, sponzorům, státním úředníkům a průmyslu najít způsoby, jak učinit vědu užitečnou pro ně samotné, jejich pracovní prostředí a společnost. [1]

Z dalších činností můžeme jmenovat:

Slazení zásad
Zapojení všech zúčastněných stran do efektivní implementace otevřené vědy. Podporujeme otevřený vědecký dialog o politikách a jejich provádění v Evropě i mimo ni. Naše síť 34 National Open Access Desk (NOAD) provozuje European Helpdesk podporující koordinovaný přechod na otevřenou vědu. [1]

Podpora změny kultury pro praxi otevřené vědy

Školíme výzkumné pracovníky, poskytovatele obsahu, tvůrce politik, aby získali dovednosti a kompetence pro praxi otevřené vědy. Prostřednictvím našeho programu pro školení školitelů a National Open Access Desk oslovujeme širokou a různorodou uživatelskou základnu. [1]

V současné době portál zahrnuje celkem 153 763 458 záznamů, 2 859 800 projektů, 167 003 zapojených organizací. Všechny služby je možné využít zdarma (pouze některé služby mohou vyžadovat ověření).

number of OpenAIRE publications
Obrázek 1: Počty záznamů na portálu OpenAIRE (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Co nabízí OpenAIRE?

provides of OpenAIRE
Obrázek 2: Co nabízí OpenAIRE (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Pro výzkumné pracovníky:

 • najít všechny publikace a data vašeho projektu
 • šířit vlastní výzkumné výstupy
 • dodržovat zásady otevřeného přístupu ES a národních poskytovatelů finančních prostředků pro publikace a data [2]

Pro vedoucí projektů:

 • shromažďovat všechny výstupy všech vašich projektů na jednom místě
 • dodržovat zásady otevřeného přístupu ES a národních poskytovatelů finančních prostředků pro publikace a data [2]

Pro správce úložišť:

 • zefektivnit interoperabilitu mezi vaším úložištěm a nástrojem EK pro podávání zpráv o publikacích
 • zvýšit svou viditelnost [2]

Pro finanční sponzory projektů:

 • sledovat všechny výsledky výzkumu financované z vašeho finančního toku
 • sledovat dostupnost výsledků výzkumu Open Access pocházejících z vašeho finančního toku
 • získat lepší přehled o dopadu financování prostřednictvím statistik šitých na míru [2]

Vyhledávání na portálu OpenAIRE

Explore OpenAIRE


Obrázek 3: Základní vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

První možností, jak vyhledávat na portálu je přímý dotaz. Překliknutím do záložky EXPLORE se objeví vyhledávací pole, do kterého můžeme dotaz zadat. Je možné vyhledávat ve všech záznamech – All Content nebo vyhledávat pouze v jednotlivých kategoriích – Research outcomes, Projects, Content providers, Organizations. Výsledky vyhledávání lze seřadit podle relevance nebo data. Seznam výsledků je k dispozici ke stažení. Na Obrázku 4 můžeme vidět, že je možné pro vyhledávání nastavit po levé straně filtry.


Obrázek 4: Výsledky vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Pro Projects:

 • Active within
 • Funder
 • Start year
 • End year
 • Special clause

Pro Research outcomes:

 • Acces mode
 • Result type 
 • Year range
 • Funder
 • Type
 • Language
 • Community
 • Content Provider
 • Country

Pro Content Providers:

 • Type
 • Language
 • Content
 • Compatibility Level 
 • Country
 • Collected from

Pro Organization:

 • Country

Na Obrázku 5 vidíme další možnost vyhledávání, kterou je Advanced search. Po kliknutí na Advanced search pod tlačítkem Search se objeví rozšířenější vyhledávací okno. Můžeme vybrat, zda chceme zadaný výraz hledat ve všech polích, která vyhledávání nabízí nebo se omezit jen na jedno konkrétní pole. Možnosti jsou například Author, Title, Community, Organization, Language.
Do kolonky TERM napíšeme hledaný výraz – klíčové slovo. Poté je možné přidat tlačítkem + další pravidlo pro vyhledávání a také nastavit, zda mají pravidla být spojena výrazem AND, OR nebo NOT.

Advanced search in OpenAIRE
Obrázek 5: Pokročilé vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Na Obrázku 6 vidíme detail nalezeného výsledku. Jsou k dispozici konkrétní údaje o autorovi, datu vydání a vydavateli. Dále je k dispozici informace, o jaký typ zdroje se jedná a jak je přístupný. V pravé části je možnost propojení publikace k dalšímu projektu, výsledku či komunitě. Přímo zde je také možné vygenerovat si citaci podle citační normy, kterou si zvolíme. Pro přihlášené uživatele jsou zde navíc dvě možnosti. První je přidat nebo odebrat záznam – ADD to ORCID. Druhou možností je přidání anotace. U některých výsledků je k zobrazení přehled o počtech shlédnutí a stažení – zde 5.


Obrázek 6: Detail výsledku (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Na Obrázku 7 je Summary dané publikace. Jedná se o Abstract, Pesrsistent identifiers, Subject a Releated Organizations. Jsou zde uvedeny odkazy, kde lze publikaci stáhnout. Pod Persistent Identifiers je uvedeno DOI s odkazem na dokument. Další záložkou po Summary může být References, kde jsou uvedeny zdroje, ze kterých autor čerpal. Pokud je na danou publikaci navázaný nějaký výzkum, tak je zaznamenán v záložce Related research.

Obrázek 7: Detail výsledku (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Pokud nevyhledáme článek nebo publikaci, ale poskytovatele obsahu – Providers – což může být například časopis, zobrazí se záložka také Summary, stejně jako u publikací, jak vidíme na Obrázku 8.

Obrázek 8: Detail vyhledávání Providers (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Na rozdíl od publikací zde přibydou záložky Related content providers, Publications a Statistic. Na Obrázku 9 můžeme vidět, kolik výsledků publikoval daný časopis za rok a také o jaké typy výstupů se jednalo.

Obrázek 9: Detail vyhledávání Providers (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Jedním speciálním případem vyhledávání, respektive výsledkem, jsou datasety nebo software. Pokud chceme vyhledat dataset, ve filtru v sekci Type zaškrtneme Dataset a pokud chceme vyhledat sofware, ve filtru v sekci Type zaškrtneme Software. Po rozkliknutí detailu je možné získat informace stejné jako u všech dalších publikací – jako jméno autora, údaje o přístupu, datumu vydaní a dalšího. Je zde také informace o počtu stažení a počtu shlédnutí.

Obrázek 10: Detail vyhledání datasetu (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Opět je k dispozici Summary s detailními informacemi a je zde také možnost stažení. Většina datasetů/sofwaru je uložena na platformě zenodo.org, která je součástí projektu OpenAIRE a umožňuje uživatelům vytvořit repozitáře pro trvalé uložení dat.

Obrázek 11: Detail vyhledávání datasetu (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Zenodo je všestranné otevřené výzkumné úložiště. Bylo vytvořeno OpenAIRE a CERN, aby poskytlo výzkumníkům místo pro ukládání publikací, datových sad a dalších výzkumných artefaktů, jako je kód, plakáty či prezentace. Zenodo neklade žádné požadavky na formát, velikost, omezení přístupu nebo licence… Bylo spuštěno v roce 2013 a umožňuje výzkumníkům v jakékoli oblasti nahrávat soubory až do velikosti 50 GB. Zenodo má integraci s GitHub, aby byl kód hostovaný na GitHubu citovatelný. [2]

Obrázek 12: Zenodo (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)

Na této platformě jsou k dispozici opět detaily o daném datasetu/softwaru včetně licence, pod kterou spadají soubory. Pro nahlédnutí do dat je zde část Preview, která již ukazuje konkrétní data z datasetu/konkrétní soubory softwaru. Také jsou zde k dispozici soubory ke stažení. Je zde i informace o verzích daného datasetu/softwaru. Opět je možné dataset/software sdílet mnoha způsoby a exportovat v několika typech souborů.

Obrázek 13: Zenodo detail (1) (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)
Obrázek 14: Zenodo detail (2) (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)

Závěr

OpenAire je portál, který sdružuje nejen mnoho vědeckých publikací, ale i mnoho výzkumných pracovníků, organizací a poskytovatelů obsahu. Také umožnuje ukládat datasety, kód softwaru nebo prezentace do otevřeného úložiště Zenoda. Stále se rozvíjí. Nejnovějším projektem je OpenAIRE Advance, který pokračuje v uskutečňování myšlenky otevřeného přístupu a otevřených dat.

Zdroje

[1]OPENAIRE, . www.openaire.eu. OpenAIRE [online]. b.r. [cit. 2022]. Dostupné z: https://www.openaire.eu/mission-and-vision
[2]OPENAIRE, . www.openaire.eu. OpenAIRE[online]. b.r. [cit. 2022]. Dostupné z: https://www.openaire.eu/faq

Obrázek 1: Počty záznamů na portálu OpenAiRE (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 2: Co nabízí OpenAIRE (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 3: Základní vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 4: Výsledky vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 5: Pokročilé vyhledávání (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 6: Detail výsledku (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 7: Detail výsledku (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 8: Detail vyhledávání Providers (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 9: Detail vyhledávání Providers (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 10: Detail vyhledání datasetu (1) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 11: Detail vyhledávání datasetu (2) (zdroj: Autor, převzato z www.openaire.eu)

Obrázek 12: Zenodo (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)

Obrázek 13: Zenodo detail (1) (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)

Obrázek 14: Zenodo detail (2) (zdroj: Autor, převzato z www.zenodo.org)

Číst více

Další články