OED: přes 600 000 slov a víc než tisíc let anglického jazyka

0
609

Úvod

Oxfordský anglický slovník (OED) je široce považován za top uznávanou autoritu anglického jazyka. Je to nepřekonatelný průvodce významem, historií a výslovností 600 000 slov – minulých i současných – z celého anglicky mluvícího světa. V OED stále najdete současné významy, ale také najdete historii jednotlivých slov a jazyka – vysledovanou přes 3 miliony citací, od klasické literatury a odborných periodik až po filmové scénáře a kuchařky (OED, 2022).

Quick search hledá nejen jednotlivá slova, jako je alphabet nebo Olympic, ale také i fráze, jako je alphabet book a Olympic Games. Pole rychlého vyhledávaní se nachází uprostřed vlevo na domovské stránce a v horní části každé jiné stránky slovníku a vypadá následovně:

OED quick search
Obr. 1: Rychlé vyhledávaní slov na www.oed.com (zdroj – autor)

Při rychlém vyhledávání není nutné psát interpunkci nebo se starat o speciální znaky, pomlčky nebo velká písmena. Zároveň se zde nerozlišuji malá a velká písmena. Toto se však dá zohlednit při pokročilém vyhledávaní, viz dále.

Do bílého pole stáčí zadat nebo vložit slovo, které chcete najít a stisknout tlačítko GO. Pokud existuje jeden výsledek pro vaše hledání, záznam se otevře automaticky. Pokud existuje více než jeden výsledek, zobrazí se seznam výsledků. Každý z výsledků se skládá ze samotného slova, jeho slovního druhu, úryvku z jeho definice, data prvního citovaného použití a také frekvence vyhledávaní slova nebo výrazu. Kliknutím na kterékoli slovo (označené červenou barvou) otevřete danou položku. Výsledky budou seřazeny podle abecedy, ale můžete si je také seřadit podle frekvence vyhledávaní nebo podle data. Pokud neexistují žádné odpovídající výsledky, nabídne se vám seznam nejbližších shod podle abecedy (OED, 2022).

Obr. 2: Výsledky rychlého vyhledávaní (zdroj – autor)

Každá položka obsahuje vzor toho, jak se slovo správně vyslovuje v britské a americké angličtině, datum a místo původu slova, etymologii a frekvenci aktuálního použití slova. Dále následuje popis slova a někdy i příklady použití v kontextu.

Obr. 3: Ukázka vyhledávaní (zdroj – autor)

Pokročilé vyhledávání je úplné prohledávaní celého textu slovníku. Najde váš výraz, kdekoli se ve slovníku vyskytuje. Může to být ve formě názvu položky, části definice jiného slova, v citaci atd. Lze zde zohlednit malá i velká písmena zaškrtnutím políčka Case-sensitive (1). Pokud chcete najít konkrétní výraz s diakritikou nebo pomlčkou, zadejte jej do vyhledávacího pole a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Exact characters (2). Když vyberete Exact characters, hledání Café najde pouze Café. Na rozdíl od rychlého vyhledávaní zde můžete vybrat oblast vyhledávaní a nastavit různé filtry pro upřesnění výsledků (OED, 2022).

Obr. 4: Pokročilé vyhledávaní slov na www.oed.com (zdroj – autor)

Výběr oblasti vyhledávání

Toto je typ slovníkového textu, v němž se rozhodnete provádět vyhledávaní v rámci pokročilého vyhledávání. Oblast hledání si vyberete ze seznamu napravo od vyhledávacího pole s nadpisem Full Text (3).

Ve výchozím nastavení rozšířené vyhledávání prohledává celý text položek, ale vyhledávání můžete omezit do řady dalších oblastí. Klikněte na pole se seznamem Full text a vyberte si ze seznamu. Lze zde vybrat, jestli chcete omezit vyhledávání pouze na heslová slova nebo variantní pravopisy zadaného slova, chcete hledat informaci o původu slova nebo najít příklady použití slov v tištěných a rukopisných zdrojích atd (OED, 2022).

Obr. 5: Seznam oblasti vyhledávaní (zdroj – autor)

Použití filtrů

Filtry (4) vám umožňuji zúžit vyhledávání na záznamy, které odpovídají určitému kritériu (např. slova indiánského původu, slangové výrazy, výrazy, jejichž první použití je datováno v letech 1960–69 atd.). Při vyhledávání lze kombinovat dva a více filtrů (OED, 2022).

Popis jednotlivých filtrů:

  • Subject: Oblast, v níž se slovo využívá (např. genetika, umění)
  • Language of Origin: Jazyk původu termínu (např. evropské jazyky)
  • Region: Oblast, kde se (geograficky) výraz používá (např. Karibik)
  • Usage: Jak se slovo používá (např. ironicky)

U výše uvedených filtrů můžete kliknutím na příslušnou možnost Browse (např. Browse subject) zobrazit dostupné filtry. Vyberte filtr ze seznamu kliknutím na něj. Případně, pokud znáte název filtru, začněte jej psát přímo do vstupního pole. Zobrazí se výzva k automatickému doplňování, která vám pomůže zadat filtr ve správném tvaru.

  • Date of entry: Datum prvního citovaného použití výrazu
  • Part of Speech: Slovní druhy (např. podstatné jméno)
  • Restrict to entry letter or range: Omezit na písmeno nebo rozsah položky (např. všechny položky začínající písmenem s* nebo všechny položky obsahující řetězec *inf*) (OED, 2022).

Vyhledávaní vice než jednoho slova najednou

Můžete vyhledávat více než jeden výraz najednou. Zadejte druhý hledaný výraz do druhého vstupního pole (kliknutím na Add row můžete pokračovat v přidávání vstupních polí pro hledání více než dvou výrazů).

Mezi vstupními políčky je seznam Booleovských operátorů, kde jako výchozí nastaveni je operátor And (5). Zde si vyberete, jak chcete zkombinovat své podmínky. Možnosti jsou: And, Or, Not, Near a Not Near (OED, 2022).

Vyhledávaní podle kategorií

Prozkoumejte slovník prostřednictvím různých kategorií slov. Lze zde najít slova spadající, například, do kategorie Vzdělávaní, Právo, Výroba nebo slova afrického anebo indického původu.

Kategorie jsou rozdělené na Předmět, Použití, Oblast a Původ. Pokud lze kategorii rozbalit, je označena šipkou (OED, 2022).

Obr. 6: Vyhledávaní podle kategorii (zdroj – autor)

Vyhledávání pomocí zástupných znaků

Použití zástupných znaků je užitečné v případě, pokud uživatel neví, jak se slovo má správně psát nebo by chtěl ve slovníku najít několik výrazů začínajících stejným kořenem. Lze je používat jak v rychlém, tak i v pokročilém vyhledávaní.

Zástupný znak je symbol, který zastupuje jakýkoli znak. K dispozici jsou dva zástupné znaky: otazník ? představuje výskyt libovolného 1 znaku a hvězdička * představuje výskyt libovolného počtu znaků (nebo vůbec žádného) (OED, 2022).

Vyhledávání se zástupným znakem načte všechny výsledky, které obsahují odpovídající výrazy. Například:

  • Pomoci výrazu b?d dostaneme slova bad, bed, bid a bud;
  • Pomoci výrazu b*d dostaneme slova background, baked, bold, bread atd;
  • Po zadání výrazu compet* ve výsledku dostaneme slova compete, competency, competently, competitive, competitor apod.

Licence

Oxford English Dictionary je k dispozici na základě předplatného, které činí 100 dolarů ve Spojených Státech Ameriky a 100 liber šterlinků pro zbytek světa ročně. Pokud jste ale student nebo akademik a Váši instituce má přistup k OED, můžete využívat slovník naplno zdarma. Zkontrolovat to, zda-li Váši instituce má přistup ke slovníku, můžete za odkazem.

Závěr

Oxfordský anglický slovník je nepostradatelný pomocník pro všechny, kdo studuje nebo používá angličtinu v jakékoliv míře. Slovník zahrnuje všechna slova, která existují nebo existovala v anglických literárních a hovorových jazycích od roku 1150 spolu s jejich podrobným etymologickým, sémantickým, pravopisným a gramatickým popisem.

Seznam použité literatury

OED. Oxford English Dictionary [online]. Oxford: Oxford University Press, ©2000-2022. Dostupné z: http://www.oed.com/

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno