Pondělí, 24 června, 2024

Od velkých systémů po nanoroboty: Science Robotics vám prozradí všechny trendy v oblasti robotiky

Sdílet

Obsah

Úvod

Science Robotics je jeden ze šesti uznávaných recenzovaných vědeckých časopisů vydávaný Americkou asociací pro rozvoj vědy (angl. American Association for the Advancement of Science), neboli AAAS. AAAS usiluje o rozvoj vědy, techniky a inovací na celém světě ve prospěch všech lidí a kromě Science Robotics patří mezi jejich žurnály také například časopis Science Translational Medicine, který integruje medicínu, inženýrství a vědu za účelem podpory lidského zdraví. Časopis vychází v tištěné verzi každý měsíc. Současně s časopisem Science Immunology se jedná o nejmladší časopisy v rodině Science, který vznikly v roce polovině roku 2016. [1] [2]

Science Robotics, jak je již patrné z názvu, se zabývá nejnovějšími technologiemi a etickými, sociálními i politickými otázkami v oblasti robotiky, a to jak z hlediska teoretického pokroku, tak praktickými aplikacemi. Cílem časopisu je podpořit pokrok ve výzkumu a vývoji robotiky pro veřejnost poskytováním platformy pro komunikaci o nejzajímavějších nových objevech. Časopis publikuje původní, recenzované, technické či vědecké články o tématech, jako jsou například umělá inteligence, terénní robotika, humanoidi, strojové učení, lékařská technika, interakce mezi člověkem o robotem a další. [3]

Níže se podíváme na tento informační zdroj podrobněji z hlediska jeho struktury, dostupnosti, rešeršních možnostech a vyzkoušíme si vyhledávání na praktickém příkladu. 

Obrázek 1: Obal časopisu Science Robotics, volume 7, Issue 65, April 2022 [4]

Struktura zdroje, informací a přístupnost

Obrázek 2: snímek obrazovky hlavní stránky webu Science Robotics
Obrázek 2: Snímek obrazovky hlavní stránky webu Science Robotics [5]

Webová stránka časopisu vypadá na první pohled velmi uživatelsky přívětivě. V pravém horním rohu lze pomocí lupy vyhledávat dle zadaných kritérií, možnosti vyhledávání si představíme v kapitole 3. Jelikož se jedná o časopisy jedné organizace, můžeme si pohodlně vybrat prohlížení jakéhokoliv dalšího časopisu rodiny Science v kartě Journals. Jelikož je časopis vydáván každý měsíc, na webu lze zkontrolovat aktuální číslo vydání a nahlédnout také do archivu již vydaných čísel. 

Články časopisu jsou členěné do několika kategorií: [6]

 • Editorial – krátké, názorové příspěvky, které se zabývají otázkou bezprostředního významu pro výzkumnou komunitu.
 • Perspective – diskutování autora či více autorů o jedné nebo skupině nedávno publikovaných prací nebo o aktuálním výzkumném tématu, které je velmi zajímavé a v němž autorův pohled vrhá pronikavé světlo na klíčové výsledky výzkumu.
 • Review – recenze
 • Focus – krátké, aktuální informace o nedávném výzkumu nebo politických otázkách.
 • Research Article – výzkumné články.
 • Podcasty – vyskytují se pouze na webu. 

Přístupnost

Rodina časopisů Science nabízí kombinaci článků, které jsou dostupné pro všechny, a články, které jsou přístupné pouze s předplatném. Veřejnosti bez registrace jsou přístupné pouze vybrané články, k získání přístupu ke všem dostupným zdrojům je potřeba zakoupit si licenci. Ta lze zakoupit buď pro jednotlivce, či pro celou instituci.

Individuální předplatné k Science Robotics stojí ke dni psaní článku 56 dolarů na rok. Aby však bylo možné si předplatné zaplatit, musíte vlastnit současně také AAAS členství časopisu Science (angl. AAAS membership). [7]

Časopis nabízí 4 různé úrovně členství a s každou úrovní nabízí další benefity: [8] 

 • Supporting – $25/rok, nezahrnuje přístup k online článkům na webu Science, součástí nejsou fyzické časopisy.
 • Silver – $79/rok, neomezený přístup k online článkům na webu Science, součástí je 50 nových vydání časopisů v online podobě a archiv informací až do roku 1880.
 • Gold – $129/rok, oproti předchozí úrovně členství si může zvolit, zda chce nová vydání časopisů digitálně či fyzicky a možnost zvolit si 1 extra předplatné k jinému časopisu kromě Science.
 • Platinum – $225/rok, umožňuje zvolit si 2 extra předplatné k jiným časopisům kromě Science, nová vydání časopisů členům přijdou jak v digitální, tak ve fyzické podobě a mohou získat pozvání na exkluzivní události pořádané AAAS. 
Obrázek 3: snímek obrazovky s přehledem členství časopisu Science
Obrázek 3: Snímek obrazovky zobrazující přehled členství Science časopisu. [8]

Abyste tedy získali přístup ke všem článkům, je nutné zakoupit si členství Supporting/Silver a k tomu předplatné Science Robotics, nebo si zakoupit členství Gold/Platinum a jako extra předplatné zvolit právě Science Robotics. Studenti mohou získat také studentskou slevu.

Pro instituce lze podat žádost o institucionální cenovou nabídku nebo bezplatnou zkušební verzi online zdrojů (kde si můžete zvolit o jaké zdroje/časopisy máme zájem). Pokud si chcete přečíst starší informace, AAAS nabízí možnost bezplatného přístupu k výzkumným článkům od roku 1997, které jsou staré rok od data publikace při registraci AAAS ID (nikoliv membership). V neposlední řadě lze zakoupit konkrétní vydání ve fyzické podobě za 15 dolarů. [8]

Přispívání článků

Do časopisu může přispívat každý z komunity, který se zabývá novým, zajímavým výzkumem či má zájem napsat na vybrané téma recenzi v oblasti robotiky. Na webu se nacházejí veškeré podrobnosti pro případně zájemce, včetně postupu při odeslání své práce. Přihlásit se můžou také v případě zájmu recenzenti, kterým je zaslána práce autora, a ten dle pokynů poskytne do stanovené doby zpětnou vazbu. Veškerý proces probíhá důvěrně, a tak je také s materiály nakládáno. Po schválení si autoři ponechávají autorská práva na svou práci, ale musí udělit Science Robotics exkluzivní licenci na publikaci článku v časopisu, aby byl jejich článek přijat k publikaci. [9]

Vyhledávání na webu

Na webu je možné vyhledávat napříč všemi časopisy z rodiny Science, nás bude zajímat především pokročilé vyhledávání (angl. advanced search), abychom to nejvíce upřesnili svůj dotaz a zúžili tím výsledky vyhledávání na články, která nás nejvíce zajímají. Po otevření okna s pokročilým vyhledáváním se nám kromě vyhledávání zobrazí také nápověda v pravém sloupci, jak co nejefektivněji využívat k vyhledávání vyhledávací operátory, se kterými se nyní seznámíme.

 • AND – operátor vyjadřuje logický součin a vyhledává články, ve kterých se vyskytují obě klíčová slova. Operátor AND je používán mezi slovy při vyhledávání vždy automaticky, pokud není operátor upřesněn.
 • OR ­– operátor vyjadřuje logický součet a vyhledává články, ve kterých se vyskytuje buď první klíčové slovo, druhé nebo obě klíčová slova.
 • NOT – operátor negace, který vyjadřuje, že se ve výsledku vyhledávání nemá vyskytovat slovo napsané za operátorem.
 • ?  – nahrazuje jeden libovolný znak
 • * – nahrazuje jeden a více libovolných znaků

Web také umožňuje vyhledávat články na základě tzv. DOI, který představuje identifikátor daného článku.

Okno vyhledávání je rozděleno na 4 karty. V první kartě lze vyhledávat dle zadaných kritérií na klíčová slova, data vydání, typu článků a další. V druhé kartě lze vyhledávat za pomoci citace v konkrétním časopisu, pokud si pamatujete díl časopisu, vydání, stránku či rok vydání. Poslední dvě karty slouží k zobrazení historie vyhledávání a ukládání vyhledávacích dotazů. [10]

Obrázek 4: snímek obrazovky zobrazující možnost vyhledávání dle citace
Obrázek 4: Snímek obrazovky zobrazující možnost vyhledávání dle citace. [10]

Podíváme se podrobněji na jednotlivé vyhledávací políčka, která Science nabízí. [10]

Obrázek 5: snímek obrazovky zobrazující okno pokročilého vyhledávání časopisu Science
Obrázek 5: Snímek obrazovky zobrazující okno pokročilého vyhledávání časopisu Science [10]
 • Field – pole, ve kterých chceme vybraná klíčová slova vyhledávat. Výchozí nastavení je kdekoliv v článku, můžeme však upřesnit na vyhledávání v nadpisu, autora, v klíčových slovech uvedených u článků, v abstraktu či afiliace.
 • Search Term – prostor pro vložení klíčových slov. V tomto poli lze využívat výše zmíněné operátory či vkládat DOI.
 • Article Type – typ článku
 • Published In – název časopisu, ve kterém chceme vyhledávat.
 • Publication Date – datum vydání. Lze zvolit buď všechna data (pole all dates) či relativní internal (poslední měsíc, 6 měsíců či poslední rok). Pokud ani to není dostačující, lze si zvolit vlastní časový úsek přes rozsah dat (pole custom range).

Příklady využití vyhledávání

V rámci demonstrace funkcionality vyhledávacích funkcí na webu jsem se rozhodla, že chci vyhledat články týkající se robotů v oblasti medicíny. Zajímá mě, jak pomáhá vývoj robotů a rozvoj oblasti robotizace při operacích a dalších náročných lékařských úkonů.

Vyhledávací dotaz, který jsem zvolila vypadá následovně:

(robot? OR robotic?) AND (medicine OR health* OR surger* OR human*)

Volnou interpretací dotazu lze říct, že vyhledávám články obsahující slovo robot, robotic, ale díky přidanému znaku ? také slova robots či robotics. Současně v těmito slovy chci také ve výsledným článku mít slova medicine, health, surger či human. Přidáním znaku * mohu ve vyhledávání získat však také slova, jako jsou healthy, healthcare, surgery, surgeries či humans, humadoids. 

Vyhledávání chci aplikovat pouze na abstrakty, neboť si myslím, že nejdůležitější klíčová slova definující obsah článku často padnou právě v abstraktu. Jako typ článku jsem zvolila výzkumné články a recenze, neboť jsem registrovaný uživatel s AAAS ID, a tak je největší šance, že budu mít přístup právě k tomuto typu článků.

Při volbě data vydání by v případě, že bych měla přístup ke všem článkům dávalo smysl, abych vyhledávala nejaktuálnější informace. Jak jsem však již zmiňovala výše, registrovaní uživatelé mají přístup pouze k výzkumným článkům, které jsou rok a více staré ode dne publikace. Jelikož je mým cílem získat co nejvíce informací o zvoleném tématu, je v mém zájmu získat co nejvíce zdrojů, ke kterým mám přístup, a proto jsem zvolila období od ledna 2020 do března 2021. 

Obrázek 6: Snímek obrazovky zobrazující vyplněné okno pokročilého vyhledávání [10]

Po spuštění vyhledávání se nám zobrazí všechny výsledky vyhovující naším požadavkům. Zvolený článek si posléze můžeme přečíst, pokud k němu máme přístup, uložit k sobě do záložek, pokud máme vytvořený uživatelský účet na webu, citovat nebo zobrazit v PDF verzi a případně stáhnout. V hlavičce článku jde mimo jiné také zjistit DOI článku a později vyhledávat přímo přes něj.

Využití v kontextu Competitive Intelligence

Science Robotics je výborným zdrojem informací o trendech dnešní doby v oblasti robotiky a automatizace za pomocí inteligentních strojů, ke kterým tíhne v dnešní době čím dál více firem. Informace na webu jsou vždy posuzované a web tedy disponuje kvalitním obsahem. 

Competitive intelligence, neboli CI je „systematický proces, který transformuje náhodná data do strategické znalosti. Je to informace o současné konkurenční pozici a konkrétních plánech konkurence. Je to informace o hybných silách na vnějším trhu, jako jsou hospodářské, právní, politické a demografické vlivy, které mají dopad na trh.“ [11, překlad Bertha Baratta]

V rámci Competitive Intelligence mohou zejména technologické firmy získat aktuální informace o trendech a vývoji v oblasti robotiky, umělé inteligence, nanorobotech, strojového učení, a připravit se tak ve firmě, aby mohli případně danou technologii implementovat u sebe ve firmě pokud možno co nejdříve, a získat tak výhodu oproti své konkurenci. 

Neméně důležitým zdrojem může Science Robotics být také pro zdravotnická zařízení, neboť se roboti čím dál více vyvíjejí za účelem podpoření medicíny a mohou úroveň daného zařízení zvednout o viditelnou úroveň, například využíváním umělé inteligence při diagnostice nemocí, kterou žádné jiné zařízení v okolí nedisponuje. 

Závěr

Technologie, robotizace a roboti se stávají všudypřítomnou součástí našich životů, ať už jsou plně autonomní, nebo úzce fungují s člověkem. 

Informační zdroj poskytuje zajímavé informace, které jsou přínosné nejen pro výzkumné pracovníky, technologické firmy, zdravotnická zařízení, ale také studenty studující technické obory a každého, kdo se o robotizaci zajímá. Při zakoupení předplatného dostanete přístup k velkému množství článků odborníků, kteří se výzkumu věnují. Díky možnosti využívat složitějších vyhledávacích dotazů můžeme vyhledávání zúžit opravdu jen na nejrelevantnější výsledky, které potřebujeme. Výhodou Science Robotics je, že patří mezi rodinu časopisů Science, což umožňuje pohodlný přístup i k jiným zdrojům přímo prostřednictvím jedné webové stránky a do vyhledávání lze zahrnout více zdrojů současně.

Zdroje

[1] American Association for the Advancements of Science. Mission and History. aaas.org. [Online] [Citace: 13. 04 2022.] https://www.aaas.org/mission.

[2] —. Scientific Journals. aaas.org. [Online] [Citace: 13. 04 2022.] https://www.aaas.org/journals.

[3] —. Mission and Scope. science.org. [Online] [Citace: 14. 04 2022.] https://www.science.org/content/page/science-robotics-mission-and-scope

[4] —. Science Robotics Volume 7, Issue 65. science.org. [Online] April 2022. [Citace: 14. 04 2022.] https://www.science.org/toc/scirobotics/7/65.

[5] —. Science Robotics. science.org. [Online] [Citace: 14. 04 2022.] https://www.science.org/journal/scirobotics.

[6] —. Science Immunology: Instructions for authors of editorial, focus, viewpoint, and commentary articles. science.org. [Online] [Citace: 13. 04 2022.] https://www.science.org/content/page/sciimmunol-instructions-editorial-focus-perspective-commentary.

[7] —. Subscribe to Science Robotics today! Individual Access. purchase.aaas.org. [Online] [Citace: 14. 04 2022.] https://purchase.aaas.org/order/181/1?dmc=P7XROB&adobe_mc=MCMID%3D07044437667342754642087952456815153404%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1649954954&_ga=2.81514455.1780312710.1649875809-235657352.1649875809.

[8] —. Access and Subscriptions. science.org. [Online] [Citace: 14. 04 2022.] https://www.science.org/content/page/access-and-subscriptions

[9] —. Science Robotics FAQ. science.org. [Online] [Citace: 13. 04 2022.] https://www.science.org/content/page/science-robotics-faq.

[10] —. Advanced Search. science.org. [Online] [Citace: 14. 04 2022.] https://www.science.org/search/advanced#nav-511a1a2f-90b6-4619-baa4-7460912a5d19-citation-search-pane.

[11] TYSON, Kirk W. M. The complete guide to competitive intelligence. 4th ed. Chicago: Leading Edge Publications, c2006. ISBN 0-9663219-4-4.

Číst více

Další články