Čtvrtek, 18 července, 2024

Potřebujete ověřit existenci ochranné známky v Česku? Zamiřte na ÚPV

Sdílet

Ochranné známky patří mezi práva průmyslového vlastnictví a jedná se o jakékoli označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné – a schopné být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek.

Cílem ochranných známek je pomoci firmám chránit si svoji značku a tím si udržet odlišnost od konkurence, jež na trh dodává obdobné produkty nebo služby. Příkladem může být v České republice známá značka minerálních vod – Mattoni.

Nemusí se ovšem jednat pouze o slovní vyjádření, ochrannou známkou může být také logo, obrázek, vzor, barva, zvuk, hologram a mnoho dalších. Kompletní výčet druhů ochranných známek:

 • Slovní ochranná známka 
 • Obrazová ochranná známka 
 • Prostorová ochranná známka 
 • Poziční ochranná známka 
 • Se vzorem 
 • Barevná 
 • Zvuková 
 • Multimediální 
 • Hologramová 
 • Pohybová 
 • Jiná 

Ochranná známka se nevzniká sama od sebe. Aby existovala a mohla být vymahatelná,musí projít procesem registrace a být zapsána v rejstříku ochranných známek.

Na mezinárodní úrovni se ochrannými známkami zabývají WIPO (World Intelectual Property Organization) a EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Ochrana je definována na úrovni České republiky v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a příslušnou institucí je Úřad průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro průmyslové vlastnictví je v rámci České republiky ústředním orgánem, který se zabývá ochranou průmyslového vlastnictví. Byl založen v roce 1919 – tehdy jako Patentový úřad. Jeho úkolem je v rámci správních řízení rozhodovat o poskytování ochrany na průmyslové vzory, užitné vzory, vynálezy, topografie polovodičových výrobků, zeměpisná označené a označení původu výrobků a ochranné známky.

Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříku vedených úřadem, které jsou následně veřejně dostupné, a zveřejňují se ve Věstníku úřadu. Úřad také spolupracuje s orgány státní správy, mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států při prosazování průmyslových práv. Další funkcí je také získávat, zpracovávat a zpřístupňovat fond světové patentové literatury.

Registrace a ochrana

Fyzická nebo právnická osoba podá přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku. ÚPV následně provede formální průzkum – zda přihláška splňuje zákonem dané náležitosti. Po formálním průzkumu následuje také věcný průzkum, kdy se zjišťuje způsobilost k zápisu do rejstříku. V dnešní době je systém řízení plně automatizovaný

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání – a to po dobu 10 let. Platnost ochranné známky je ovšem možné prodlužovat, vždy o dalších 10 let na základě žádosti.

Rešeršní databáze

Možnost vyhledávat ochranné známky je klíčová pro mnoho uživatelů – například firmy, kteří se mohou ujistit, zdali neporušují duševní práva svých konkurentů; společnosti, které chtějí podat žádost o udělení ochranné známky; nebo znalce, kteří oceňují nehmotná aktiva a mnoho dalších.

Úřad průmyslového vlastnictví na svém webu upv.gov.cz nabízí přehledné rešeršní databáze pro průmyslová práva. Protože si v některých případech uživatel nemusí být jistý, o jaký druh ochrany se jedná, nabízí rešeršní databáze také databázi pro souhrnnou rešerši.

Databáze obsahuje ochranné známky přihlášené u ÚPV, EUIPO a WIPO (s designací pro ČR a EU). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje.

Vyhledávání v databázi

Úvodní stránka nabízí několik záložek – vynálezy / patenty, užitné vzory, ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu a zeměpisná označení. Kliknutím na záložku ochranné známky se rozbalí menu, přes které se můžeme dostat do databáze ochranných známek.

úvodní stránka Úřadu průmyslového vlastnictví, záložka Ochranné známky

Samotná rešeršní databáze nabízí mnoho možností, jak se dobrat k relevantnímu výsledku. Vyhledávání je možné přes vyhledávací formulář – ten umožňuje vyhledávat číslo přihlášky, číslo zápisu, znění ochranné známky, třídy výrobků a služeb, vídeňské obrazové třídy, vlastníka a přihlašovatele, zdroj dat, druh a aktivní dokument. Aplikace má defaultně nastavenou možnost vyhledávat bez ohledu na diakritiku.

Formulář rešeršní databáze pro ochranné známky ÚPV

Je možné používat relační operátory (and, or, and not), vybírat nalezené záznamy do tzv. hitlistu a k dispozici jsou i další funkce:

 • jednoduché a pokročilé vyhledávání sjednoceno do jednoho rozhraní
 • autentizované služby – jeden účet pro ePodání i rešeršní databáze (Registrace je jednotná s registrací do aplikace elektronické podávání – stávající uživatelé aplikace ePodánímohou se svými přihlašovacími údaji přistupovat do rešeršních databází jako registrovaní uživatelé, nově registrovaní uživatelé získají přístup do obou aplikací)
 • přidávání a změna pořadí sloupců a výchozího třídění
 • ukládání dotazů a nalezených spisů
 • export do PDF a DOCX
 • volba počtu řádků výstupu – pouze pro přihlášení uživatele
 • odkazy položek řízení do čísla souvisejícího věstníku
 • funkce „hledat podobné“
 • tisk hromadného detailu
 • rozdílné grafické zvýraznění každého hledaného slova
 • vyhledávání nejen podle platné nabídky licence, ale i podle platné licence nebo nabyvatele licence
 • stav dokumentu jako souhrn stavů
 • aktivní dokument – všechny účinné/platné stavy
 • neaktivní dokument – všechny neúčinné/neplatné stavy
 • příbuzné spisy (vyloučená přihláška PV, odbočená přihláška PUV a SPC, rozdělená přihláška PVZ, Národní ochranné známky v mezinárodní fázi řízení)
 • sledování změn výsledků dotazů v rešeršních databázích
 • sledované spisy rešeršních databází

V případě, že si uživatel neví rady, jak zadat obsah do jednotlivých polí formuláře ve správném znění, je možné rozkliknout otazník u každé položky, kde se uživatel dozví detailní informace. Pro názornost byl rozkliknut otazník u položky Číslo přihlášky.

Nápověda pro položku Číslo přihlášky v rešeršní databázi pro ochranné známky ÚPV

Ukázka vyhledávání

Pro vyzkoušení databáze bylo do Znění ochranné známky zadáno: Mattoni a u položky Aktivní dokument bylo uvedeno: Ano. Následně byla volba potvrzena tlačítkem Enter, což spustilo proces hledání. Na obrázku níže je uvedeno prvních pět výsledků (celkem bylo nalezeno 124 výsledků).

Prvních pět výsledků pro aktivní ochranné známky Mattoni v rešeršní databázi pro ochranné známky ÚPV

Jednotlivé známky mají uvedeny zdroj, číslo přihlášky, číslo zápisu, prioritu (jsou seřazeny od nejstarší po nejnovější), znění, stav, vlastníka, třídy a druh. Pro zjištění detailů je nutné kliknout na lupu, která se nachází na levé straně. Po kliknutí na lupu u prvního dokumentu se zobrazí následující informace.

Informace o ochranné známce Mattoni water (číslo zápisu 114332) v rešeršní databázi pro ochranné známky ÚPV

Kromě základních bibliografických údajů, které kopírují strukturu vyhledávacího formuláře v databázi, můžeme také vidět časovou osu – kdy byla obchodní známka přihlášena, zapsána, dále naposledy obnovena a dokdy je stávající doba platnosti. Další položky, které se u jednotlivých ochranných známek nacházejí, je možné vidět na následujícím obrázku. Každá položka obsahuje detailní informace.

Další informace o ochranné známce v rešeršní databázi pro ochranné známky ÚPV

Hodnocení vyhledávání

Vyhledávání ochranných známek je jednoduché i pro uživatele, který nemá zkušenosti s vyhledávání v rešeršní databázi ochranných známek ÚPV. Díky detailní nápovědě u všech položek v dotazovacím formuláři je vyhledávání snadné i pro lajka, který nemá žádnou předchozí zkušenost s ochrannými známkami. Relační operátory (and, or, and not) pomohou blíže specifikovat požadované výsledky. Výsledky je poté možné uložit do hitlistu, ukládat nebo vyexportovat do Excelu či PDF. Databáze nabízí mnoho dalších užitečných funkcí, které znalým uživatelům pomáhají snadno sledovat změny – což je u dokumentů s omezenou platností zásadní.

Zdroje

Isdv.upv.cz. 2021. Rešeršní databáze. [online] Available at: <https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.home?plng=CS> [Accessed 7 May 2021].

Isdv.upv.cz. 2021. Mattoni Water. RESDB-Vyhledávací formulář ochranných známek. [online] Available at: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm> [Accessed 7 May 2021].

Úřad průmyslového vlastnictví. 2021. Ochranné známky. [online] Available at: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky> [Accessed 7 May 2021].

Číst více

Další články