Sobota, 20 července, 2024

OAPEN: Knihy s otevřeným přístupem

Sdílet

Úvod

Informace jsou v dnešním světě jednou z nejdůležitějších součástí v cestě za úspěchem, ať už jedince nebo společnosti. Ne vždy si však může každý dovolit k informacím přistupovat. Důvodů může být mnoho, například ochrana duševního vlastnictví autora. S nástupem internetu se však značně rozmohl trend open source, tedy volně dostupného kódu. Na stejném principu přemýšlí i autoři nadace OAPEN, kteří na své platformě poskytují knihy s otevřeným přístupem.

Co je to OAPEN?

Open Access Publishing in European Networks. Jedná se o online knihovnu zaměřující se na knihy s otevřeným přístupem. Celý projekt zaštiťuje stejnojmenná nezisková nadace OAPEN, která sídlí v Národní knihovně v Haagu, v Nizozemsku. Projekt usiluje o propagaci a podporu přechodu na otevřený přístup (Open Access) k akademickým knihám.

Cíle OAPEN jsou:

 • vybudovat značkovou kolekci recenzovaných titulů s otevřeným přístupem;
 • zvýšit viditelnost a dohledatelnost vysoce kvalitních publikací;
 • podporovat vydávání knih s otevřeným přístupem.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) byl vyvinut jako 30měsíční cílený projekt spolufinancovaný EU v jejím programu eContentplus  v letech 2008-2010. Cílem projektu bylo dosáhnout udržitelného modelu publikace pro akademické knihy v humanitních a společenských vědách a zlepšit viditelnost a použitelnost vysoce kvalitního akademického výzkumu v Evropě. Po ukončení projektu pokračoval OAPEN ve své činnosti jako nadace. K dnešnímu dni se na chodu nadace podílí několik evropských univerzit, jako je například Amsterdamská univerzita (UvA), Univerzita v Leidenu (UL) a další.

Landing page OAPEN Online library
Obrázek 1: Landing page OAPEN Online library [zdroj: autor]

Platformy OAPEN

Jak bylo zmíněno v předchozí části článku, online knihovna má hned několik cílů a ke každému z nich využívá speciální platformu.

 • OAPEN Library – Jedná se o centrální úložiště pro hostování a šíření Open Access knih.
 • OAPEN Open Access Books Toolkit – Jedná se o sadu nástrojů, které pomáhají autorům při vydávání knih s příznakem Open Access.
 • Directory of Open Access Books – Jedná se o vyhledávací služba indexující knihy OA ve spolupráci s OpenEdition.

Vyhledávání v knihovně OAPEN

Tato část článku se zaměřuje na popis způsobů a možností, díky kterým můžeme v této knihovně vyhledávat. Na první pohled si lze všimnout, že na rozdíl od ostatních webů a platforem není textové pole pro vyhledávání vycentrováno, resp. není jeho cílem, aby ho uživatel okamžitě a bezmyšlenkovitě lokalizoval. Autoři webu dávají více prostoru pro „Featured titles“. Samotné vyhledávání pak můžeme začít dvěma způsoby.

Detail vyhledávacího pole
Obrázek 2: Detail vyhledávacího pole [zdroj: autor]

Kategorické hledání

Prvním způsobem je hledání, resp. třídění podle čtyř nabízených kategorií. Těmi jsou Subject, Publisher, Language a Collections. V případě zvolení například kategorie Publisher pak dostáváme přehledný seznam.

Vyhledávání podle kategorií
Obrázek 3: Vyhledávání podle kategorií [zdroj: autor]

Jednoduché textové vyhledávání

Druhým způsobem je pak textové vyhledávání, kdy žádané téma napíšeme do textové boxu a stiskneme vyhledat. V této fázi nemáme možnost pokročilého vyhledávání nebo přidání logických operátorů. Demonstrováno na hledání výrazu „carsharing“. V případě tohoto typu vyhledávání se zobrazí všechny záznamy obsahující slovo „carsharing“ kdekoliv v textu.

Jednoduché textové vyhledávání
Obrázek 4: Jednoduché textové vyhledávání [zdroj: autor]

Pokročilé vyhledávání

Portál nabízí i možnost pokročilého vyhledávání, tedy kombinaci více slov za pomoci logických operátorů. Zde se autor setkal s několika problémy, které se bude snažit popsat.

Absence návodu

Prvním z nich je fakt, že ani po více než hodině prohledávání webu autor článku nedokázal vyhledat dokument, resp. návod, který by uživatelům řekl, jak mají s logickými operátory pracovat. Uživatel webu je tedy odkázán čistě na metodu pokus/omyl, což značně komplikuje práci.

Částečný překlad

Druhým problémem je automatické překládání některých částí vyhledávače. Autor několikrát zkontroloval, zákaz automatického překladu pomocí prohlížečových pluginů, přesto se vyhledávač sám překládal, avšak pouze částečně. Ač by se to nemuselo na první pohled zdát, může se jednat o velmi závažnou chybu, obzvlášť v momentě, kdy používáme logické operátory a skupiny. Jejich přesný význam může být ztracen v překladu.

Ukázka částečných překladů
Obrázek 5: Ukázka částečných překladů [zdroj: autor]

Neintuitivní kombinace filtrů

Třetí problém autor hodnotí jako nejzávažnější. Částečně vychází z problému prvního, tedy absence návodu na použití vyhledávače. Autor má však podezření, že je absence návodu úmyslná, neboť pokročilé vyhledávání není plně funkční. Jako testovací kombinaci vybral autor již použitý výraz „carsharing“, který doplnil o podmínky data publikování v roce 2018 a jazyk publikace v angličtině.

Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se
Obrázek 6: Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se [zdroj: autor]

Takové hledání nepřineslo žádné výsledky, což se zdá být více než podezřelé. Autor tedy zapátral v nastavení a rozhodl se logický operátor „rovná se“ změnit na „obsahuje“. Jedná se o volnější podmínky, které by tedy měly přivést více výsledků.

Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje
Obrázek 7: Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje [zdroj: autor]

V tomto případě se filtrování zdá funkční, neboť je nabízeno osm publikací, kde každá odpovídá hledaným požadavkům. Autor si tedy dal za cíl vrátit se zpět a zjistit, který ze dvou filtrů problémy způsobil. Vzhledem k tomu, že rok vydání je číselná hodnota, která má téměř vždy stejný zápis, zaměřil se na filtr jazyka. Bylo zjištěno, že logický operátor „rovná se“ je v případě tohoto vyhledávače case sensitive, neboť při zvolení hodnoty „English“ je nabízeno opět osm titulů.

Case sensitive operátor rovná se
Obrázek 8: Case sensitive operátor rovná se [zdroj: autor]

Další způsob, který autor vyzkoušel, bylo přidání více roků publikace. Cílem autora bylo vylistovat všechny publikace týkající se pojmu „carsharing“ psaných v angličtině, které byly vydány v letech 2018 nebo 2019. Opět se potýkáme s absencí návodu k vyhledávači, autor tedy přechází na metodu pokus/omyl. Vzhledem ke zkušenostem z jiných portálů zkouší autor následující textové řetězce:

 • 2018, 2019 / 2018,2019
 • 2018; 2019 / 2018;2019
 • 2018 2019
 • 2018 OR 2019

Ani jeden z výše zmíněných však nikam nevede, autor tedy použije jiný způsob a přidá další filtr. První filtr na datum publikace ponechává jako „obsahuje = 2018“ a přidává další „obsahuje = 2019“. Opět bez výsledku.

Nefunkční kombinace filtrů data publikace
Obrázek 9: Nefunkční kombinace filtrů data publikace [zdroj: autor]

Využívání zdrojů

Zatímco část článku věnovaná vyhledávání poukazuje spíš na nefunkčnost, než funkčnost, podaří-li se najít hledaný zdroj, resp. knihu, úvodní zklamání je vystřídáno nadšením. Jak vyplývá ze samé podstaty webu, je-li kniha zalistovaná zde, je přístupný celý její obsah včetně všech důležitých informací pro výzkumníky. U každé knihy zde najdeme následující informace:

 • Název
 • Autor
 • Jazyk
 • URI
 • Keywords
 • DOI
 • ISBN
 • OCN
 • Vydavatel
 • Odkaz na vydavatele
 • Datum a místo vydání
 • Klasifikace
 • Práva a licence
 • Možnost stažení kompletního díla
 • Možnost online PDF prohlížení
Ukázka zalistované publikace
Obrázek 10: Ukázka zalistované publikace [zdroj: autor]

V rámci výzkumu považuje autor za velmi přínosnou informaci o typu licence, která se na dílo vztahuje. Největší přínos však vidí v možnosti zobrazit celou publikaci v PDF podobě online. Tento prohlížeč podporuje většinu funkcí, které lze znát například z programu Adobe Reader.

Ukázka online PDF Viewer nástroje
Obrázek 11: Ukázka online PDF Viewer nástroje [zdroj: autor]

Závěr

Pokud bychom se měli bavit o reálném využití této webové platformy při výzkumu došel autor k názoru, že tento web určitě svou hodnotu má, ovšem ve velmi specifickém případě.

Jak je zmíněno v kapitole „Pokročilé vyhledávání“, tento druh vyhledávání v této knihovně v podstatě vůbec nefunguje, resp. nemožnost kombinace jednotlivých filtrů pokročilému vyhledávání zabraňuje. Velkou přidanou hodnotu však autor vidí ve faktu, že je-li kniha zalistována, je zaručeno její plné znění včetně všech důležitých informací, které jsou blíže zmíněny v kapitole „Využívání zdrojů“. Dalo by se tedy tvrdit, že pokud v rámci výzkumu vím, jakou knihu chci najít (její název nebo autora), pravděpodobně mi portál dokáže pomoct. Hledám-li téma a nevím, jaké knihy se k němu vztahují, portál mi velmi nepomůže.

Zdroje

OAPEN, nedat. Online library and publication platform [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://oapen.org/

OABN, nedat. Open Access Books Network – A place to discuss Open Access books [online]. [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/

Seznam obrázků

 • Obrázek 1: Landing page OAPEN Online library [zdroj: autor]
 • Obrázek 2: Detail vyhledávacího pole [zdroj: autor]
 • Obrázek 3: Vyhledávání podle kategorií [zdroj: autor]
 • Obrázek 4: Jednoduché textové vyhledávání [zdroj: autor]
 • Obrázek 5: Ukázka částečných překladů [zdroj: autor]
 • Obrázek 6: Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se [zdroj: autor]
 • Obrázek 7: Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje [zdroj: autor]
 • Obrázek 8: Case sensitive operátor rovná se [zdroj: autor]
 • Obrázek 9: Nefunkční kombinace filtrů data publikace [zdroj: autor]
 • Obrázek 10: Ukázka zalistované publikace [zdroj: autor]
 • Obrázek 11: Ukázka online PDF Viewer nástroje [zdroj: autor]

Číst více

Další články