Pátek, 21 června, 2024

Natural product updates: Buďte neustále informovaní o vývoji prírodných produktov chémii

Sdílet

Autor: Andrej Bystriansky – 5.5.2022

Úvod

V dnešnej dobe nabral pojem vývoj veľké obrátky, to znamená, že všetky veci sa vyvíjajú s veľkou rýchlosťou, niektoré až tak, že človek sa im nestíha prispôsobovať. Niekto by si mohol pomyslieť, že keď sa povie slovíčko „vývoj“, tak sa jedná o technologický priemysel ako napríklad automobily, elektronika a mnoho iného. Avšak pod daným slovom si taktiež môžeme predstaviť aj chemický priemysel a práve s tým súvisí služba „Natural product updates“, ktorá sa stará o to, aby jej užívatelia boli neustále informovaí o novinkách a o vývoji súvisiacom s prírodnými produktami v chemickom priemysle.

Natural product updates

Pod slovným spojením „Natural product updates“ si všetci môžeme predstaviť určitý typ služby, ktorý bol založený za účelom zdieľania informácií o vývoji prírodných produktov a množstve procesov, ktoré sa ich týkajú. Čo sa teda môže ktorýkoľvek užívateľ dozvedieť vďaka tejto službe? Predovšetkým sa oboznámi s celkovým vývojom prírodných produktov a o všetkých podstatných faktoroch, ktoré ho môžu ovplyvňovať. Ďalej mu budú poskytnuté informácie o ich syntéze, biosyntéze a v neposlednom rade ich celkovej štruktúre. Okrem toho sa služba zameriava na všetky prírodné produkty, ktoré boli vyvinuté v nedávnej dobe a ich biologické aktivity.

Zdroje informácií a publikácií

Natural product updates čerpá informácie z nespočetného množstva overených a predovšetkým kvalitných zdrojov. Všetky podklady, ktoré táto služba svojim užívateľom ponúka sú vyberané redaktormi, ktorí sa danej problematike venujú a majú všetky potrebné znalosti pre naplnenie cieľov služby.

Všetky publikácie, ktoré Natural product updates poskytuje, pochádzajú z určitých primárnych výzkumov a recenzií. Tieto výzkumy a recenzie sú zväčša publikované v rôznych chemických a biologických časopisoch, v časopisoch o organickej chémii a predovšetkým prírodných produktov. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené všetky druhy časopisov, z ktorých Natural product updates čerpá informácie.

Obrázok 1: Zoznam časopisov [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/lus/natural-product-updates/about]

Je dôležité spomenúť a vyzdvihnúť, že všetky záznamy publikácií poskytujú bibliografické informácie o každom článku, z ktorého boli informácie čerpané. Okrem toho sa užívateľ tejto služby môže pomocou odkazov dostať aj k pôvodným článkom v prípade, ak by chcel zistiť nejaké ďalšie doplňujúce informácie. Ďalším plusom pre užívateľov je, že články sú klasifikované podľa zdrojového organizmu a biologickej aktivity, aby bolo ich prechádzanie zjednodušené a užívateľsky prívetivejšie. Všetky dostupné aktualizácie obsahujú určitý typ štruktúry, vďaka ktorému je ich možné vyhľadávať a prezerať podľa pôvodného zdroju, témy alebo biologickej aktivity. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť príklad časti takéhoto článku aj so zdrojom.

Obrázok 2: Článok so zdrojom [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Predplatená verzia pre užívateľov

Ak by mal niektorý z užívateľov záujem, služba poskytuje aj predplatenú verziu. V prípade ak si užívateľ predplatí verziu, tak mu bude umožnené personalizované vyhľadávanie a taktiež bude dostávať upozornenia na všetky typy vývoja prostredníctvom e-mailu, ktorý si sám zvolí. Tento princíp vyhľadávania funguje tak, že si užívateľ uloží personalizované vyhľadávanie do svojho profilu. Vďaka tomu dostane všetky podrobnosti o nových článkoch, ktoré by mohli byť pre neho zaujímave a prínosné. Okrem toho je tu možnosť odberu aktualizácii. To v akých intervaloch budú tieto aktualizácie zasielané, je už na rozhodnutí užívateľa. Pre niekoho je výhodnejšie týždenné zasielanie aktualizácií, no pre iných to môže byť kľudne mesačné. Z toho dôvodu nie je táto funkcionalita striktne daná. Na základe týchto informácií je možné považovať predplatenú verziu za užitočný prínos, pretože ľudom zaujímajúcich sa o danú problematiku nič neunikne a budú neustále informovaní o všetkých novinkách. O čo viac, pri každom článku je užívateľom poskytnutá možnosť kontaktovať jeho autora alebo taktiež redaktora a nadviazať s ním diskusiu alebo zaslať prípadné pripomienky.

Vizuál „Natural product updates“

Na nasledujúcom obrázku je znázornená podoba úvodnej stránky, ktorú uvidí užívateľ keď chce hľadať informácie s Natural product updates na stránke https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv.

Obrázok 3: Úvodná stránka [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Ako môžeme vidieť, na úvodnej stránke je znázornený titulný názov „Natural Product Reports“. Pod názvom sú 3 záložky. Prvá záložka „Nedávne články“ obsahuje najnovšie pridané články, druhá záložka „Publikované vydania“ sa zaoberá oficiálne publikovanými vydaniami a posledná záložka „Tématické kolekcie“ obsahuje súvisiace s témy s prírodnými produktami a obsahuje mnoho ďalších článkov, ktoré by mohli čitateľov zaujímať. Na ďalších 3 obrázkoch sú znázornené všetky spomenuté záložky a ich vizuálna podoba.

Obrázok 4: Vizuál záložky „Nedávne články“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]
Obrázok 5: Vizuál záložky „Publikované vydania“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!issueid=np039004&type=current&issnprint=0265-0568]
Obrázok 6: Vizuál záložky „Tématické kolekcie“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!themedcollections]

Z obrázkov je jasné, že služba Natural product updates poskytuje početné zastúpenie článkov na širokú škálu vedeckých tém, ktoré sa venujú prírodným produktom, alebo s nimi súvisia a nadväzujú na ne.

Vyhľadávanie článkov a informácií

Tento odstavec sa bližšie venuje vyhľadávaniu článkov a informácií. V prípade ak chce užívateľ vyhľadávať nejaký článok, má niekoľko možností na filtrovanie údajov. V prvom rade môže vyhľadavať podľa kľúčového slovíčka. Príkladom kľúčového slovíčka môže byť napríklad autor, nejaký termín alebo ďalšie údaje. Ďalšou možnosťou je vyhľadávanie podľa roku a podľa čísla stránok. To znamená, že ak užívateľ nájde nejaký článok ktorý ho zaujíma, môže vyhľadávať aj konkrétnu stránku. Všetky tieto postupy sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Obrázok 7: Vyhľadávanie informácií [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Záver

Cieľom tohoto článku bolo priblížiť jeho čitateľom službu Natural products update a popísať rôzne jej funkcionality a využitie. Natural product updates je služba, ktorá môže byť prínosná pre všetkých ľudí, ktorí chcú nadobúdať informácie týkajuce sa chemickej oblasti. Využívajú ju nie len experti v danej oblasti, ale taktiež aj bežní ľudia, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti a považujú danu službu za užitočnú. Okrem toho poskytuje prehľadné a predovšetkým overené informácie, ktoré čerpá z vedeckých článkov, na ktoré sa taktiež aj odkazuje. Ja ako autor článku a po skúmaní a analyzovaní tejto služby, ju môžem jednoznačne odporúčiť. Dovolím si povedať, že by ju mohli využívať aj študenty, ktorí potrebujú podklady pre svoje semestrálne a záverečné práce.

Zdroje

[1] pubs.rsc.org – Publishing journals, books and databases (Royal Society of Chemistry) [online]. [cit. 05.05.2022]. Dostupné z: https://pubs.rsc.org/lus/natural-product-updates/about

[2] pubs.rsc.org – Publishing journals, books and databases (Royal Society of Chemistry) [online]. [cit. 05.05.2022]. Dostupné z: https://pubs.rsc.org/

[3] pubs.rsc.org – Publishing journals, books and databases (Royal Society of Chemistry) [online]. [cit. 05.05.2022]. Dostupné z: https://pubs.rsc.org/ Dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv

Zoznam obrázkov

Náhľadový obrázok zdroj:

Obrázok 1: Zoznam časopisov [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/lus/natural-product-updates/about]

Obrázok 2: Článok so zdrojom [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Obrázok 3: Úvodná stránka [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Obrázok 4: Vizuál záložky „Nedávne články“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Obrázok 5: Vizuál záložky „Publikované vydania“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!issueid=np039004&type=current&issnprint=0265-0568]

Obrázok 6: Vizuál záložky „Tématické kolekcie“ [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!themedcollections]

Obrázok 7: Vyhľadávanie informácií [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/np#!recentarticles&adv]

Číst více

Další články