Čtvrtek, 18 července, 2024

MeSH: Nádherný tezaurus pro oblast lékařství

Sdílet

Pokud někdo vysloví v Česku „meš“ pak si většina vybaví slavný seriál. Nicméně takto psaná zkratka (MeSH), vede ke zcela jinému fenoménu, největšímu tezauru na světě pro medicínské účely – Medical Subject Headings.

Pokud provádíme rešeršní činnost v oblasti lékařství pro vaše výzkumné či vědecké účely, je MeSH nezbytným nástrojem (o tezaurech obecně jsme pojednávali zde). Umožňuje nám zcela do detailu specifikovat a zpřesnit množinu klíčových slov, které využíváme pro řešení našeho informačního problému. V roce 2016 tento řízený slovník obsahoval téměř 28 tisíc deskriptorů a přes 87 tisíc dalších vstupních termů (synonym). Mimo jiné také MeSH obsahuje doplňkovou databázi Supplementary Concept Records, která obsahuje cca 232 tisíc hesel z oblasti chemie, nemocí a léčiv.

Využití při indexaci lékařských žurnálů

MeSH zejména využívá Národní lékařská knihovna USA pro indexaci odborných článků, které následně zpřístupňuje v databázích PubMED a MEDLINE.

Podívejme se nyní na základní propojení termů z tezauru a bibliografických záznamů lékařských článků. Zvolme si obecné téma, články týkající se středního ucha. Základním předpokladem je zjištění hlavního deskriptoru. Do vyhledávání v rámci MeSH zadáme obecný výraz middle ear. Jak vidíme, hlavní deskriptor pro tento term je definován jako ear, middle. Zároveň lze vidět, že MeSH nám dodává další možné příbuzné vstupní termy, tedy námi původně zamýšlené klíčové spojení middle ear, dále tympanic cavity a tympanum. Dále je pro nás velmi důležitá nabídka Qualifiers, tedy kvalifikátory, které určují lékařskou oblast ve vztahu k problematice středního ucha.

MeSH
Záznam tezauru MeSH na term ear, middle.
Kvalifikátory
Kvalifikátory pro term ear, middle. Pozornost věnujme „surgery“.

Zkusme si nyní pro tento úvod o tezauru MeSH zkušební vyhledávání v rámci lékařské databáze PubMed, přičemž chceme získat přehled článků týkající se středního ucha.

Do vyhledávacího pole zadáme následující syntax:

ear, middle[MeSH Terms]

PubMed
Zadání dotazu pomocí deskriptoru MeSH do databáze PubMed.

Náš dotaz umožní získání bibliografických záznamů článků, které obsahují deskriptor MeSH ear,middle. Pokud se nyní podíváme na záznam prvního článku ve struktuře MEDLINE, vidíme, že článek se týká operativních zákroků (kvalifikátor) středního ucha (deskriptor).

Bibliografický záznam v databázovém systému Pubmed.
Záznam ve struktuře Medline. Pole MH (MeSH) odhaluje deskriptor ear, middle s kvalifikátorem surgery.

Nástroje PubMed a MEDLINE nejsou rozhodně posledními zmínkami v rámci našeho zkoumání informační gramotnosti a budeme se jim věnovat v blízké budoucnosti.

 Odkazy:

Shrnutí:

  • MeSH je největším tezaurem pro medicínu.
  • Pomáhá vytvářet a ladit rešeršní činnost pro tuto činnost.
  • Je propojen s databázemi PubMed a MEDLINE.

 

 

Číst více

Další články