Vyše 10 000 kontajnerov na jednej lodi. Kam sa takéto megalode plavia? Portál MarineTraffic má odpoveď

0
621
aerial view of boat on water

Všetci poznáme portál Flightradar24, vďaka ktorému dokážeme sledovať komerčné lety v reálnom čase, a napríklad ak letí nad nami lietadlo, vieme si behom pár sekúnd zistiť odkiaľ a kam lietadlo letí, aká spoločnosť ho vlastní, rýchlosť a výšku lietadla a detaily o samotnom stroji.

V tomto reporte som sa však nezameral na sledovanie lietadiel, ale na sledovanie lodí, so zameraním na nákladné lode, čo môže byť užitočné pre rejdarské spoločnosti a podniky, ktorých obchod je závislý na námornej preprave, teda od dovozu tovaru po mori, zväčša z juhovýchodnej Ázie, ale aj napríklad z Ameriky. Konkrétny nástroj na živé sledovanie lodí, ktorý analyzujem, je portál MarineTraffic.

Úvodné predstavenie zdroja

MarineTraffic je jeden z najväčších svetových služieb na sledovanie vodnej dopravy, nie len morskej, ale aj vnútrozemskej, teda aj na riekach, jazerách, kanáloch a prieplavoch. Firma spolupracuje s prístavmi a snaží sa spraviť prehľad vodnej dopravy čo najtransparentnejším. Na webovej stránke samotnej služby je uvedené, že je možné sledovať až 550 000 plavidiel. Samozrejme, majú aj rožšírenú platenú verziu, pre účely tohto reportu som ale použil verziu zdarma.

Obrázok 1: Snímok úvodnej obrazovky portálu https://www.marinetraffic.com/

ChatGPT definuje službu MarineTraffic takto: „MarineTraffic je webová platforma a mobilná aplikácia, ktoré poskytujú online monitorovanie pohybu lode v reálnom čase pomocou AIS (Automatic Identification System). AIS je systém automatického identifikovania, ktorý je povinný pre väčšinu komerčných lodí a poskytuje informácie o polohe, rýchlosti, smeru a iných údajoch o lodi. MarineTraffic zbiera a zobrazuje tieto údaje, čím umožňuje užívateľom sledovať a monitorovať pohyb lodí vo vybraných oblastiach na celom svete. Medzi ďalšie funkcie MarineTraffic patrí možnosť vyhľadávať lode podľa rôznych kritérií, ako napríklad typu lode, názvu, približnej polohy alebo trasy plavby. MarineTraffic sa používa v mnohých oblastiach, vrátane námornej dopravy, rybolovu, zabezpečenia a environmentálnej ochrany.“ (OPENAI, 2023)

Rešeršné možnosti a ako pracovať s nástrojom

Čo všetko je možné zistiť o vodnej premávke pomocou portálu MarineTraffic? Graficky sme si znázornili na príkladoch, ako funguje vyhľadávanie konkrétnych lodí a aké všetky funkcie ponúka free verzia nástroja.

Na ukážku možností nástroja som si stanovil 4 otázky/úlohy, ktoré som sa snažil vyriešiť a postup som zdokumentoval.

Čo je možné zistiť o prístave Rotterdam?

Rotterdam ako najväčší európsky prístav obsluhuje vysoký počet plavidiel rôznych veľkostí a typov. Okrem kontajneorvých lodí tu naplavujú aj lode s ropou, tzv. tankery, alebo zemným plynom. A to je príležitosť na podnikanie pre lokálne firmy.

Obrázok 2: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Detail na prístav v Rotterdame.

Pre vyššiu prehľadnosť som na úvod prepol typ mapy „Standard Map“, kde je viac farebne rozoznateľný profil krajiny a dá sa skúmaná poloha lepšie predstaviť. Plavidlá na mape sú znázornené farebne, podľa farby sa jednoducho dá rozoznať typ lode. Napríklad, červená farba sú tankery, zelené lode sú lode prepravujúce tuhý náklad, prevažne kontajnerové lode, a tamovomodré lode sú osobné plavidlá. Kategórie lodí sa dajú odfiltrovať, v ďalších príkladoch nás budú zaujímať hlavne kontajnerové lode a tankery.

Sídla firiem sú šedé ikony a po kliknutí na nich je možné zobraziť si detail spoločnosti a prípadne odkaz na ich webovú stránku alebo iný kontakt.

Obrázok 3: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Spoločnosti sídliace v Rotterdame.

Po kliknutí na „View Company details“ sme sa dostali na detail danej spoločnosti dostupný tu. Sú tam zobrazené základné informácie, telefonický kontakt, email a webová stránka malej lokálnej spoločnosti spravujúcej nákladné člny po rieke.

Týmto spôsobom je možné si zistiť detaily o firmách v prístave, od riaditeľstva samotného prístavu až po malé firmy, akú sme uviedli v príklade. Dokážeme si zistiť ich predmet podnikania, počet zamestnancov, a následne pomocou ďalších nástrojov ako napríklad OpenCorporates aj viac detailov o danej firme. Pre nedostatok bližších, napríklad informácií o financiách alebo zdraví firmy je vhodné nástroje kombinovať a snažiť sa dostať o skúmaných firmách čo najviac údajov, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní napríklad pri výbere ideálneho dopravcu po mori.

Zároveň je možné v prístave sledovať aktuálny pohyb plavidiel, ich vstup do prístavu, kotvenie, alebo kedy prístav plánujú opustiť. Veľmi užitočnou funkciou portálu je historické sledovanie pohybu lode a jej naplavenie do prístavu. Na vybranej kontajnerovej lodi plaviacou sa pod dánskou vlajkou Vistula Maersk je zobrazená trasa jej plavby za posledných 24 hodín, a teda vieme vyčítať, že dané plavidlo sa do prístavu Rotterdam plavilo s najväčšou pravdepodobnosťou z nemeckého prístavu Bremerhaven. Dokážeme si v čase spätne dohľadať presnú zemepisnú polohu lode, jej rýchlosť, smer a samozrejme údaje o lodi.

Obrázok 3: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Trasa plavby lode Vistula Maersk za posledných 24 hodín.

Nielen v prístave Rotterdam, ale v každom prístave na svete si môžete pozrieť v údajoch o lodiach, aké typy plavidiel sa sem zvyčajne plavia, a aké komodity sa najčastejšie cez daný prístav obchodujú.

Zaujímavé pre firmy môže byť porovnanie predpokladaného času odchodu alebo príchodu z/do prístavu a skutočného času príchodu/odchodu. Meškanie v doručení dokáže mať vplyv na dodávateľský reťazec firiem a týmto spôsobom vedia spoločnosti dostať informáciu o tom, ako veľmi sa prípadne loď s ich nákladom omešká a vedia napríklad na základe týchto informácií plánovať výrobu alebo ditribúciu, v závislosti od predmetu podnikania firmy.

Nájdi tanker plaviaci sa v Jadranskom mori a zisti o nej čo najviac informácií.

Tanker Christina plaviaci sa z Terstu do gréckeho prístavu Piraeus sa v čase sledovania (7.5. 2023 10:20) nachádzal v Jadranskom mori. Informácie o lodi samotnej a jej aktuálnej polohe sú dostupné na tomto linku.

Obrázok 4: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Detaily o tankeri Christina.

Vo verzii zdarma je možné o lodi zistiť, odkiaľ pochádza, kde je jej domáci prístav, typ plavidla a technické špecifikácie. Ďalej je možné zistiť, odkiaľ loď vyrazila, kedy dorazí do destinácie, akú má rýchlosť, ale aj napríklad ekonomické informácie, napríklad ocenenie lode.

Obrázok 5: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Fotka tankeru Christina. Autor: Stefan Lemmens

Nájdi polohu najväčšej kontajnerovej lode na svete a koľko kontajnerových jednotiek (TEU) je jej prepravná kapacita?

Pre vysvetlenie, TEU je kontajnerová jednotka a odpovedá veľkosti jedného 20-stopového kontajneru, v súčasnosti avšak väčšina kontajnerov majú dĺžku 40 stôp, takže ich kapacita je 2 TEU. Z vedľajšej špecializácie Logistika viem, že najväčšie nákladné lode sveta majú kapacitu vyše 20 000 TEU, tak teraz si zistíme, koľko presne to je.

Najprv som si našiel zoznam najväčších lodí sveta. Tam som zistil, že 2 najväčšie lode sú vlastnené talianskou rejdarskou spoločnosťou MSC sídliacou vo Švajčiarsku a ich „megalode“ MSC Irina a MSC Loreto registrované v Libérii majú maximálnu kapacitu 24 346 TEU a jej dĺžka je 400 metrov. (VesselFinder, 2023)

Po zadaní názvu lode MSC Irina do vyhľadávača v nástroji som zistil, že v čase hľadania (7.5. 2023 10:40) kotvila v Barcelone.

Aký je najčastejší typ lode plaviaci sa po rieke Dunaj a čo prepravuje?

Podľa skúmania plavidiel po rieke Dunaj som zistil, že prevažujú nákladné lode prevažujúce tuhý náklad a sú to hlavné lode tlačiace člny s nákladom, ako můžete vidieť na fotke nižšie. Na súhrnné zistenia, ako čo je najčastejší typ lode alebo čo sa najviac prepravuje na danej trase, ale nie je nástroj vhodný. Avšak zistili sme, že najviac prepravovaným tovarom po rieke je želežná ruda a kovový odpad (ores and metal waste), zastúpený v 27%. (Pro Danube International, 2016)

Obrázok 6: Foto lode tlačiacej náklad v Prahe na Vltave. Zdroj: Ing. Radek Novák ml.

Funkcie platenej verzie

Free verzia nástroja MarineTraffic je pomerne obmedzená, takže ponúka iba základné informácie o plavidlách. Platená verzia je ale už omnoho viac funkčná, je tam možné si vyhľadať históriu plavieb, priamych vlastníkov lodí, dokážete si vytvárať rôzne reporty, prehľady a dokonca aj plánovač ciest a ďalšie komplexnejšie funkcie. Pre každú funkciu je ale možné si separátne zaplatiť a nemusíte si kupovať celý balík naraz.

Podobné nástroje

MarineTraffic nie je jediný nástroj tohto typu, existujú aj iné nástroje, napríklad Vesselfinder, ktorá je ale v ohľade informácii o konkrétne plaviacich sa lodiach pomerne obmedzená.

Niektoré veľké prístavy majú aj svoje vlastné informačné zdroje, napríklad na webovej stránke prístavu Hamburg je možné zistiť lode prichádzajúce do prístavu, ich čas príchodu, veľkosť a ďalšie informácie. Zdroj je dostupný tu.

Obrázok 7: Snímok obrazovky z webu https://www.hafen-hamburg.de/en. Zoznam očakávaných lodí

Očakávané lode prichádzajúce do prístavu v Hamburgu sa dajú filtrovať podľa veľkosti a tiež je možné nájsť konkrétnu loď podľa jej mena.

Záver

Portál MarineTraffic dokáže byť užitočným nástrojom pre dopravné spoločnosti prepravujúce tovar na vode. Hlavne premium verzia môže poskytnúť esenciálne informácie o aktuálnej situácii a vie byť konkurenčnou výhodou firiem, ktoré ho používajú. Pre laikov zase slúži ako nástroj, kde je možné sa naučiť, ako to približne funguje v lodnej doprave a aké všetky informácie si jednotlivé organizácie vymieňajú. Pre Českú alebo Slovenskú republiku sa to môže zdať trochu vzdialene, ale tento typ dopravy ovplyvňuje všetkých nás a asi 80% importu po vode v Českej republike je z juhovýchodnej Ázie vo veľkých kontajnerových lodiach (MSC, 2023). Avšak aj tento nástroj má svoje limity, a na súhrnné reporty o doprave v danej oblasti nie je najvhodnejší.

Použitá literatúra

  1. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.marinetraffic.com/en/p/company
  2. MarineTraffic Information – Press Area | AIS Marine Traffic. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.marinetraffic.com/en/p/press-area
  3. MSC Irina – World’s largest container ship docks in Guangzhou. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.vesselfinder.com/news/26004-MSC-Irina-Worlds-largest-container-ship-docks-in-Guangzhou
  4. OPENAI, 2023. ChatGPT-4 [AI chatbot]. OpenAI.  [cit. 2023-05-06]. Dostupný z: https://openai.com/blog/chatgpt
  5. PORT OF HAMBURG: Welcome to the official website of Germany’s biggest seaport. In: The official website of the Port of Hamburg. [online] [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: http://www.hafen-hamburg.de/en/homepage/
  6. Prezentácia MSC pre študentov vedľajšej špecializácie Logistika na VŠE, 2023.
  7. Pro Danube International, 2016. Fact Sheet Danube Transportation. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://indanube.eu/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Factsheet_final.pdf

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno