Mapa bezdrátových spojů ve frekvenčním pásmu 60 GHz

0
363

Úvod

Mít doma k dispozici kvalitní a stabilní internetové připojení je pro stále zvětšující se
skupinu uživatelů stejnou nutností jako ostatní inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina,
…). V České republice ovšem nepřichází ze strany státu ani vlastníků pozemků velká podpora pro rozvoj telekomunikačních sítí pro koncové uživatele, tzv. „last mile“.

Důvodů je spousta mezi hlavní důvody se řadí složitost stavebního řízení a věcná
břemena. Jakékoliv stavební řízení je v České republice velmi zdlouhavé a v celosvětovém
měřítku patříme ke státům s nejdéle trvajícími stavebním řízením. Pro jakékoliv stavební
řízení je potřeba vyjádření velkého počtu zainteresovaných stran, které ne jsou ne vždy
relevantní k předmětu stavebního řízení. Dalším významným důvodem jsou věcná břemena. Vlastníci pozemku si velmi často za využití jejich pozemku pro pokládku telekomunikačních sítí žádají až nepřiměřeně vysoká věcná břemena, což provozovatele častokrát odrazuje od
výstavby.

Pásmo 60 GHz

Tento problém může z části řešit výstavba bezdrátových spojů v pásmu 60 GHz (57–66
GHz). Toto pásmo umožňuje provozovat spoje s větší šířkou kanálu a lze na něm na krátké
vzdálenosti (zhruba 1 km) dosahovat gigabitových rychlostí. Český telekomunikační úřad
(dále jen ČTÚ) uvolnil pásmo 60 GHz pro provoz takovýchto spojů v lednu 2020 a získalo
oblibu hlavně u menších poskytovatelů k připojení oblastí pro které je například výstavba
optické sítě finančně nerentabilní, či z jiného důvodu nemožná.

Pro provoz spoje v tomto pásmu postačuje kromě zakoupení a instalace bezdrátových
pojítek jen ohlásit ČTÚ polohu vysílačů a pár dalších dodatečných parametrů (výkon, šířka
pásma, …). ČTÚ z těchto dat sestavil mapu takovýchto spojů která je veřejně dostupná.
Jelikož je aktuálně pásmo 60 GHz provozováno jako nelicencované tak zde není nutnost za
provozování bezdrátového spoje v tomto pásmu platit. Ovšem jak už bylo zmíněno je potřeba dodržovat ohlašovací povinnost. Při provozu neohlášeného spoje může ČTÚ udělit finanční pokutu.

ČTÚ dává některá data od provozovatelů bezdrátových spojů k dispozici na svém
webu hned v několika formátech. Tím uživatelsky nejpřívětivějším bude pravděpodobně
mapa těchto bezdrátových spojů. V této mapě jsou zobrazeny všechny ohlášené bezdrátové
spoje v pásmu 60 GHz v České republice. V případě že zde nějaký spoj není uveden bude se s největší pravděpodobností jednat o nelegálně provozovaný spoj a jak už bylo zmíněno, tak při zjištění může ČTÚ udělit provozovateli finanční pokutu.

Mapa

Samotná mapa je dostupná na webové adrese https://rlan.ctu.cz/. Při vstupu na tuto
webovou stránku vidíme že je ve výchozím nastavení rozdělena na dvě hlavní části. V levé
části máme textový seznam stanic a v pravé části mapu.

Obrázek 1 – Mapa P2P spojů na webu ČTÚ – (Zdroj: autor)

V horní části webové stránky je rozcestník pro přístup na jiné části webu ČTÚ (1), textové pole pro vyhledávání stanic (2) a checkbox který nám umožňuje skrýt seznam stanic (3).

Obrázek 2 – Záhlaví stránky – (Zdroj: autor)

Mapu lze libovolně přibližovat a oddalovat pomocí myši, případně použití dvou prstů na zařízeních s dotykovým displejem. Pro většinu uživatelů by mělo být používání mapy velmi intuitivní. Zobrazený seznam stanic na levé části se při jakékoliv změně zobrazení mapy (posunutí, přiblížení) aktualizuje. Nově aktualizovaný seznam obsahuje jen stanice, které jsou viditelné na aktuálním zobrazení mapy vpravo.

Obrázek 3 – Aktualizace seznamu při změně přiblížení 1 – (Zdroj: autor)
Obrázek 4 – Aktualizace seznamu při změně přiblížení 2 – (Zdroj: autor)

Seznam aktuálně zobrazených může být pro některé návštěvníky zbytečný, nebo může mít jiný rušivý efekt. V tomto případě je možnost seznam skrýt pomocí checkboxu „Zobrazit seznam stanic“ v záhlaví webu (viz. Obrázek 2). Po skrytí seznamu stanic je na webu zobrazena pouze mapa a záhlaví stránky

Obrázek 5 – Skrytý seznam stanic – (Zdroj: autor)

Při nalezení vysílacího bodu, který nás zajímá na něj můžeme kliknout a zobrazí se název spoje, typ spoje, id spoje a GPS souřadnice zvoleného vysílače.

Obrázek 6 – Informace o vysílacím bodě – (Zdroj: autor)

Pokud bychom chtěli vědět o vysílači více informací tak můžeme kliknout na název spoje (viz. Obrázek 6) a v novém okně se nám zobrazí detailní informace o spoji.

Obrázek 7 – Zobrazení detailních informací o bezdrátovém spoji – (Zdroj: autor)

Na této stránce vidíme na pravé straně vizuálně poloho vysílačů tvořící tento spoj a na levé straně detailní informace o spoji. Najdeme zde informace, o jaký typ spoje se jedná, zda je aktivní, jaké jsou jeho parametry, poloha, platnost a majitele. Majitel spoje není uveden přímo jménem či názvem, ale je mu přiděleno číslo. Toto číslo se poté zobrazuje i u ostatních spojů které provozuje ten samý provozovatel. Pokud bychom v levé části sjeli dolů je zde ještě tabulka konfliktů.

Obrázek 8 – Tabulka konfliktů spoje – (Zdroj: autor)

Využití

Tuto mapu lze využít v omezené míře jako koncový uživatel pro zjištění dostupnosti internetového připojení v určitém místě, pokud jsme nenašli jiný způsob připojení (optický kabel, rozvody kabelové televize, DSL, FWA, …) a vyčerpali jsme ostatní možnosti vyhledávání (vyhledávání na internetu, mapa internetu, …).

Jako hlavní využití v oblasti CI se nabízí využití této mapy spolu s jinými zdroji ke sledování konkurence a jako pomoc poskytovatelům internetu při rozhodování o rozšiřování sítě. Jelikož spoje v pásmu 60 GHz se používají často pro připojení koncových odběratelů, tak je tato mapa ideální pro zobrazení zákazníků konkurence. Při rozhodování o rozšiřování sítě je nutné si před příchodem do jiné vesnice či kraje udělat detailní analýzu aktuální konkurence. Toto odvětví má vysoké fixní náklady, které musí poskytovatel při rozšíření brát v úvahu. Největšími položkami nákladů jsou síťová zařízení a přívod konektivity.

Síťovými zařízeními se myslí routery, switche, bezdrátová pojítka a další. Síťová zařízení určená pro poskytovatele internetu jsou v jiné cenové kategorii než tu, kterou zná většina uživatelů, když si kupovali zařízení domů. U poskytovatelů jsme na cenách od 50 tisíc kč a můžeme se dostat i do miliónů v závislosti o jak velkou expanzi by se jednalo.

Dalším důležitým nákladem je cena konektivity. Když chce poskytovatel rozšířit svoje pokrytí tak musí do daného místa nějak přivést konektivitu. Jako ideálním by se jevilo položit k novému místu mikrotrubičky a do nich kompresorem zafouknout optický kabel. Toto ovšem ve většině případů není možné, nebo je to tak finančně nákladné že i kdyby poskytovatel získal 100 % zákazníků a každý by mu platil vysoké ceny tak by se počáteční investice nikdy nezaplatila. Další možností je pronájem infrastruktury od někoho, kdo už optický kabel v místě má. Jelikož majitele infrastruktury samotné vybudování taky stálo nemalé investice musí se to projevit v ceně kterou za službu vyžaduje (pronájem okruhu, pronájem nenasvícených vláken, …) a ne vždy to může být výhodné. Další možností je využít bezdrátový spoj v pásmu 80 GHz. To je většinou nejlevnější řešení, ale i tak počáteční investice do rádiových spojů se může dostat do několika stovek tisíc.

Poskytovatel internetu může pomocí této mapy a dalších zdrojů zjistit, zda je v určité oblasti nějaká konkurence a kolik zhruba bude mít zákazníků. Samozřejmě pokud poskytovatel z jiného zdroje zjistí, že konkurenční poskytovatel vybudoval v určité oblasti svojí vlastní optickou síť, tak mu tato mapa nemusí pomoct, ale jelikož optické připojení je v ČR stále v minoritě tak pro spoustu míst je tato mapa stále relevantní.

Závěr

Mapa bezdrátových spojů provozovaných ve frekvenčním pásmu 60 GHz je provozována ČTÚ a poskytuje jednoduchý přehled bezdrátových spojů v České republice. Pomocí této mapy je možné zobrazit si konkrétní provozované spoje v určité oblasti, informace o konkrétním bezdrátovém spoji a mapa může také sloužit uživatelům k hledání poskytovatele internetu v okolí, nebo pro samotné poskytovatele internetu pro sledování konkurence a plánování rozšíření sítě.

Zdroje

Stanice | ČTÚ RLAN. [online]. Copyright © 2020 Český telekomunikační úřad [cit. 02.05.2023]. Dostupné z: https://rlan.ctu.cz/cs

Registrace v 60 GHz, 5,8 GHz a 5,2 GHz | ČTÚ RLAN. [online]. Copyright © 2020 Český telekomunikační úřad [cit. 02.05.2023]. Dostupné z: https://rlan.ctu.cz/cs/regulatorni-podminky-v-pasmu-60-ghz

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Mapa P2P spojů na webu ČTÚ – (Zdroj: autor)
Obrázek 2 – Záhlaví stránky – (Zdroj: autor)
Obrázek 3 – Aktualizace seznamu při změně příblížení 1 – (Zdroj: autor)
Obrázek 4 – Aktualizace seznamu při změně příblížení 2 – (Zdroj: autor)
Obrázek 5 – Skrytý seznam stanic – (Zdroj: autor)
Obrázek 6 – Informace o vysílacím bodě – (Zdroj: autor)
Obrázek 7 – Zobrazení detailních informací o bezdrátovém spoji – (Zdroj: autor)
Obrázek 8 – Tabulka konfliktů spoje – (Zdroj: autor)

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno