Neděle, 23 června, 2024

Manuscriptorium: prohledávejte digitalizované kulturní dědictví

Sdílet

Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/cs) se dá nejlépe charakterizovat jako bibliografická, potažmo plnotextová databáze, ve které je možno se pohybovat a vyhledávat s volným přístupem.

Manuscriptorium je duální (česká a anglická) digitální knihovna a badatelské prostředí. [2] Jedná se o digitální knihovnu, která poskytuje digitální verze dokumentů, která jsou součástí kulturního dědictví. V této databázi je obsaženo přes pět milionů obrazů, stovky tisíc popisných záznamů a více než sto dvacet tisíc digitálních kopií dokumentů. Databáze je koncipována jako digitální knihovna rukopisů, starých tisků, map a mnoho dalších vzácných dokumentů. [1]

Smyslem Manuscriptoria ovšem není pouhé shromažďování digitálních dokumentů, ale také jejich zařazení do kontextu dané doby. [3]

Manuscriptorium si klade za cíl poskytnout přístup ke „všem existujícím historickým zdrojům“ a zpřístupnit veškerý možný obsah prostřednictvím „jednotného rozhraní“. Za tímto hlavním účelem uložiště v současné době shromažďuje obsah od více než 100 partnerů z více než 20 zemí světa. [2]

Uživatelé

Nejběžnějšími uživateli databáze jsou především badatelé kulturních a historických institucí, studenti, učitelé a také samozřejmě nadšenci do různých tisků určité doby, jelikož obsahuje zejména rukopisy, prvotisky, staré tisky (do roku 1800), mapy, listiny a další dokumenty kulturního dědictví. [1]

Historie a vývoj

Databáze byla spuštěna poprvé v roce 2003 jako součást programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB) a navázala na projekt organizace UNESCO s názvem „Memory of the World“, ve kterém působila Národní knihovna České republiky již o roku 1992. Ta je také koordinátorem celého projektu a na tvorbě celé databáze se podílí primárně s českou společností AIP Beroun, která je u nás jedním z největších expertů na postupy digitalizace. [3]

Na vývoji některých nástrojů se v rámci evropských projektů podíleli zahraniční instituce, jako je třeba Oxfordská „University Computing Services“, která pracovala především na ENRICH schématu, jakožto vnitřním a výměnném formátu Manuscriptoria. Dále „Supercomputing and Networking Center“ z Poznaně, kteří pomohli s Gaiji Bank a v neposlední řadě také „Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media“ z Florencie v případě spolupráce na druhé verzi uživatelského prostředí. [4]

Databáze

Cílem Manuscriptoria je poskytnutí jednotného rozhraní pro vyhledávání ve více digitálních knihovnách nejen v ČR, kde jsou agregovány data asi z 55 institucí, ale díky účasti na projektu Europeana je jí umožněna spolupráce s řadou dalších institucí ze zahraničí. Její číslo je momentálně přes šedesát. Mezi největší zahraniční přispěvatele se podle počtu sdílených dokumentů řadí Španělsko Rusko, Polsko, Itálie, Litva, Island, Rumunsko, nebo například Švýcarsko.  [3]

Data vznikají také za spolupráce se společností Google v rámci projektu digitalizace tisků převážně sedmnáctého a osmnáctého století.

Zajímavostí může být fakt, že databáze momentálně shromažďuje přes 85 % digitalizovaných historických dokumentů ze všech evropských národních knihoven. [5]

Typy dokumentů

Dokumenty mohou být zobrazeny kromě full textové podoby také jako faksimilie, což jsou velice přesné napodobeniny originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů. Kopie bývá často od původního dokumentu velmi těžko rozpoznatelná. Dalším typem je konvolut, který není nic jiného, než několik tisků svázaných pohromadě a knihovnicky jednotně zpracovávaných.

Nástroje

Manuscriptorium nabízí hned několik nástrojů. Některé z nich jsou ovšem vázané na to, že budete mít v systému založen svůj osobní profil.

Moje knihovna

Jako první z funkcí bych zmínil možnost sestavit si svůj vlastní virtuální dokument. Přihlášení uživatelé mohou ukládat vyhledaný obsah do oblíbených položek.

Děje se tak v sekci „Moje knihovna“, kde si z oblíbených položek (ať už celých dokumentů, či jen samostatných stránek) můžeme vytvořit kolekci záznamů, které se sdruží do pojmenovaných tematických kolekcí. Z těch si pak můžete složit svůj vlastní virtuální dokument, kde budete mít obrazy z více předloh.

Moje knihovna, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Jazyk

Celé Manuscriptorium je možno procházet buď v českém, nebo anglickém jazyce, což je velice přínosné i pro uživatelé, kteří cizí jazyk plně neovládají.

Česká verze, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Anglická verze, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/en

Vyhledávání

Uživatelské prostředí pro vyhledávání poskytuje vše, co je potřeba. Je možno vyhledávat například podle určitého výrazu, který je možno hledat ať už kdekoliv, nebo v konkrétním titulu, autorovi, signatuře, textu a mnoho dalších možnostech, které by vás mohli napadnout.

Uživatelé mohou zúžit počáteční dotazy na konkrétní pole pomocí funkce „zpřesnit“. Touto funkcí lze vyhledávat v aktuálním vyhledávání či obsah odebrat z aktuálních výsledků.

Dalším vyhledávacím nástrojem je poté pokročilé vyhledávání, které bude nejspíše to nejdůležitější. Zde si můžete nekombinovat výrazy v různých částech dokumentů. Operátory, které lze využít při vyhledávání jsou a, nebo, bez těmito operátory lze vyloučit či zúžit hledaný obsah podle požadavků. Po nalezení výsledků je pak možno je ještě dále filtrovat podle plných textů, faksimilí[1], či konvolutů[2].


[1] přesná napodobenina originálu, od kopie těžko rozlišitelná

[2] několik spisů svázaných pohromadě

Pokročilé vyhledávání, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Texty

Jelikož většina dokumentů pochází ze středověku, tak jsou texty často doplněny poznámkami, opraveny chyby a doplněna interpunkce, aby byly dokumenty i dnešnímu čtenáři srozumitelné.

Doplňkové nástroje

VISK 6

Slouží k poskytnutí generátoru ID čísla podle místa uložení dokumentu. Také funguje jako validátor chyb.

M-Tool 2.0

Zprostředkovává generaci digitálního XML dokumentu z originálu. [3]

Gaiji bank

Umožňuje vkládání a vyhledávání nestandardních znamének a písmen užívaných v dané době. [3]

Pro partnery

TEI P5 ENRICH schéma

Jedná se o formát XML pro strukturu dat, kterými partneři projektu ENRICH přispívají do databáze Manuscriptoria, ať už přímo nebo prostřednictvím transformačního procesu. [6] Schéma definované tímto dokumentem se vztahuje na tři rozdílné aspekty digitalizovaného rukopisu:

  • metadata popisující originální rukopisný zdroj
  • metadata popisující digitalizované obrazy originálního rukopisného zdroje
  • transkribce textu obsaženého v originálním rukopisném zdroji [6]

OAI-PMH vytěžování

Jednoduchý nízkoprahový mechanismus pro snadnou interoperabilitu mezi repozitáři s protokolem používaným pro sklízení metadat. [7]

Uživatel

Po velice jednoduché registraci je umožněno uživateli veškeré vyhledávání v publikovaném obsahu, ukládání a vytváření virtuálních dokumentů. Pouze pro autentizované uživatele, tedy především ty ze spolupracujících organizací, je umožněno přes editor vkládat nová díla.

Informace o díle

V této části se podíváme na to, jaké konkrétní informace nám Manuscriptorium poskytne o daném díle. Zde jsme náhodně vybrali dílo s názvem „Atlantis Austriaci“ (Moll, 1748-1775), která se nabízí v plnotextové podobě.

Ze všeho nejdřív se objevíme na záložce „souhrn“, která nám poskytne ty nejrelevantnější informace, jako je název, autor, rok vytvoření, kde se kniha nachází, v jakém je jazyce, také daná licence k dílu atd.

Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Druhou záložkou je „Detail“, kde nalezneme veškeré další a podrobnější informace, jako je například i samotný obsah díla, popis papíru, či látky vazby, historie, vznik a mnoho dalšího.

Detail obsahuje informace o uložení, záhlaví, obsah, fyzický popis a historii a veškeré dostupné informace o původu. U mnoha digitalizovaných zdrojů se jedná o velmi užitečný obsah, který poskytuje podrobné bibliografické informace a odkazy na faksimilní obrázky.

Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Třetí záložkou jsou faksimile, kde už najdeme jednotlivé stránky daného díla. Zde si uživatelé mohou kliknout na miniaturu pro zobrazení obrázku/díla v plné velikosti.

Náhled karty "Faksimilie", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Poslední už je XML, kde nenajdeme nic jiného než celý kód k dílu.

Náhled karty "XML“, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Příklady využití

Manuscriptorium je digitální knihovna, která zabezpečuje, získává, zpracovává a zpřístupňuje digitální informace v tomto případě důležité historické rukopisy a staré spisy, mapy a jiné vzácné dokumenty, které jsou důležité pro zachování kulturního dědictví.

Projekt se zaměřuje dále i na zařízení do kontextu jejich vzniku a doby ze které pochází.

Využít informační zdroj manuscriptorium je hlavně pro badatele, kde mohou zdroje získávat a dále sdílet s ostatními. Dále je zdroj vhodný i pro mnoho vysokoškolských studentů, kteří se oborově zaměřují na historii, archivnictví, knihovnictví a další.

Závěr

Manuscriptorium toho nabízí spoustu pro každého návštěvníka. Ať už jím je student, učitel, badatel, nebo jen nadšenec, každý si jistě najde přesně to, pro co si zde přišel. Funkcí pro vyhledávání, či další práci s díly je dostatek a celková přehlednost databáze je určitě nadprůměrná. Celkově si myslím, že pro vyhledávání určitých dokumentů se zde určitě budu vracet.

Veškeré uvedené obrázky byli vytvořené výstřižky z http://www.manuscriptorium.com.

Zdroje

[1] Manuscriptorium | Europeana Pro. Empowering digital change for the cultural heritage sector | Europeana Pro [online]. Dostupné z: https://pro.europeana.eu/organisation/manuscriptorium

[2] WHARTON, R., 2016. Manuscriptorium. Digital Philology, Spring, vol. 5, no. 1, pp. 4-I,II,III,IV ProQuest Central. ISSN 21629544.

[3] Manuscriptorium v Evropě (Tomáš Psohlavec) | Ikaros. Ikaros | elektronický časopis o informační společnosti [online]. Copyright © 1997 [cit. 21.12.2020]. Dostupné z: https://ikaros.cz/manuscriptorium-v-evrope-tomas-psohlavec

[4] Manuscriptorium: Open Catalogue of Historical Collections and Digital Library of manuscripts and rare old printed books | Europeana Pro. Empowering digital change for the cultural heritage sector | Europeana Pro [online]. Dostupné z: https://pro.europeana.eu/data/manuscriptorium-open-catalogue-of-historical-collections-and-digital-library-of-manuscripts-and-rare-old-printed-books

[5] Czech National Library digitizes its collections with Google | Prague Post. Prague Post | World’s Breaking News [online]. Dostupné z: https://www.praguepost.com/czech-news/41342-czech-national-library-digitizes-its-collections-with-google

[6] TEI P5 ENRICH schéma | Manuscriptorium. Manuscriptorium | [online]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs/tei-p5-enrich-schema-cs

[7] HANOUSEK, Tomáš. OAI-PMH pro začátečníky. Praha, 2007. Příloha č. 4 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Dostupné z: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/moznosti_06.pdf

Číst více

Další články