Pondělí, 24 června, 2024

Loc.gov: Library of Congress

Sdílet

Tento článek pojednává o informačním zdroji, který umožňuje vyhledávat ve sbírkách největší světové knihovny a jejím digitalizovaném archivu a umožňuje vyhledávání a přístupu k dalším publikacím, které se nacházejí ve sbírkách spolupracujících institucí.

Informační zdroj Library of Congress

Knihovna Kongresu (Library of Congress) je největší knihovnou světa s více než 170 mil. kusů publikací ve sbírce (Library of Congress, 2021a) a s ročním růstem okolo 2 mil. publikací. Knihovna je Národní knihovnou USA. Slouží tak jako studovna a badatelna. Nachází se ve Washingtonu D.C. v několika hlavních budovách. Další pobočky má po celých Spojených státech a jiných státech světa. (Billington, 2021)

Tento informační zdroj slouží k přístupu ke službám knihovny (vyhledávání, objednávání služeb) a k přístupu k jejímu digitalizovanému obsahu. Obsah knihovny je přístupné zdarma. (Library of Congress, 2021b)

Vyhledávání v Library of Congress

Vyhledávání v katalogu knihovny probíhá několika způsoby. Nejednoduší je zadávání celého vyhledávaného výrazu do vyhledávací řádky. Tento dotaz ovšem bude široky a bude obsahovat také irrelevantní dotazy. Dotaz se dá filtrovat dle typu publikace. Vyhledávání lze vidět na obrázku č. 1.

Obrázek 1: Vyhledávání publikace. (Library of Congress, 2021c)

Vyhledávaný obsah se dá filtrovat, ale nastavování relevantní oblastí nelze nastavit na úrovni dotazů. Filtrování lze vidět na obrázku č. 2.

Obrázek 2: Filtrování při vyhledávání. (Library of Congress, 2021d)

U elektronických a digitalizovaných dokumentů lze jejich obsah zobrazit přímo na monitoru u ostatních periodik dojde k přesměrování na katalog knihovny. U této možnosti (katalog knihovny) jsou rozšířené možnosti vyhledávání a k jejich popsání dojde níže.

Při zobrazení jsou uvedeny informace o publikaci. Jde např. o její název, vydavatele, autora, datum vydání, věcné poznámky k publikaci, či počet stran.

Základní vyhledávání

Ostatní vyhledávání je možné v online katalogu knihovny, ten je přístupný následovně na obrázku č. 3, popř. přes odkaz: https://catalog.loc.gov/.

Obrázek 3: Vyhledávání v katalogu knihovny. (Library of Congress, 2021c)

Zde se přistupuje k vyhledávání následovně (modře základní, červeně pokročilý, zeleně klíčová slova) a lze to vidět na obrázku č. 4.

Obrázek 4: Výběr možnosti vyhledávání. (Library of Congress, 2021e)

Všechny vyhledávání umožnují vyhledávat přes specifikované kategorie. Základní vyhledávání je umožněno přes následující kategorie, které jsou uvedeny níže a je dostupné přes odkaz https://catalog.loc.gov/vwebv/searchBrowse. Ukázku obrazovky pro základní vyhledávání lze vidět na obrázku č. 5.

Obrázek 5: Základní vyhledávání (Library of Congress, 2021f)
 • Titles: Název publikace
 • Authors/creators: Autor, vydavatel publikace. Obsahuje dvojí způsob hledání:
  • obsahuje zadaný řetězec
  • začíná hledaným řetězcem
 • Subjects: Hledaná oblast publikace. Obsahuje dvojí způsob hledání:
  • obsahuje zadaný řetězec
  • začíná hledaným řetězcem
 • Names/titles: Hledaný výraz, jméno v textu. Obsahuje dvojí způsob hledání:
  • obsahuje zadaný řetězec
  • začíná hledaným řetězcem
 • Series/uniform titles: Hledaný název řady publikace
 • CALL NUMBERS: Umístění publikace
 • LCCN: Identifikátor publikace

V případech, kde vyhledáváme výskyt daného řetězce v textu, pak lze použít tyto zástupné symboly.

 • % – místo tohoto znaku může být jakýkoliv jeden znak,
 • ? – místo tohoto znaku může být libovolné množství znaků.

Hledaný výraz lze také filtrovat dle:

 • Roku publikace,
 • řazení publikace do oblastí (dětské, evropské, americké apod.),
 • umístění publikace (v jaké knihovně se nachází),
 • typu publikace (kniha, film),
 • jazyku,
 • počtu záznamů na stránce.

Pokročilé vyhledávání

Další možností je pokročilé vyhledávání, které umožňuje spojovat jednotlivé zadané výrazy pomocí logických spojek. Vyhledávaní je přístupné zde: https://catalog.loc.gov/vwebv/searchAdvanced. Popis logických spojek je následující:

 • AND: Výsledek obsahuje oba zadané výrazy
 • OR: Výsledek obsahuje alespoň jeden zadaný výraz
 • NOT: Výsledek neobsahuje zadaný výraz

Vyhledávání probíhá pomocí podobných kategorií. Jejich počet je ovšem větší. Také zde funguje filtrování výsledků a zástupné symboly. Podobu pokročilého vyhledávání lze vidět na obrázku č. 6.

Obrázek 6: Pokročilé vyhledávání (Library of Congress, 2021g)

Vyhledávání dle klíčových slov

Poslední možností je vyhledávaní dle klíčových slov. Toto vyhledávání je přístupné zde: https://catalog.loc.gov/vwebv/searchKeyword.

Lze vyhledávat dle názvu, autora, oblasti, popř. si vybrat jakékoliv z definovaných kategorií (pod položkou EXPERT) na tomto seznamu: https://catalog.loc.gov/vwebv/ui/en_US/htdocs/help/index_name.html. U této kategorie lze také používat logické spojky. U všech kategorií funguje filtrování výsledků.

Ukázka vyhledávání v uložišti

Pro zkoušku vyhledáme publikace, která má v názvu Abraham Lincoln. Vyhledáváme tedy dle kategorie TITLE. První publikace se věnuje armádní kariéře Abrahama Lincolna. Je tedy relevantní k danému hledanému výrazu. To lze vidět na obrázku č. 7.

Obrázek 7: Ukázka vyhledávání (Library of Congress, 2021h)

Po otevření se nám zobrazí informace o publikace. Je zde uveden autor publikace (včetně roků, kdy žil), název publikace, typ publikace, nakladatel a rok vydání. Dále je zde možnost o tuto knihu zažádat (ve fyzické podobě) a zjistit, kde se kniha nachází. To lze vidět na obrázku č. 8.

Obrázek 8: Náhled informací o knize (Library of Congress, 2021i)

Mimo tyto informace jsou zde popsány informace o knize (počet stran, rozměry, materiál), ID v rámci knihovny, sekce, kde se publikace nachází a v jakých kategoriích je kniha řazena. Pro knihy, zde moc dodatečných informací není. Pro filmové publikace je jich ovšem více. Jsou zde např. uvedeni herci a všechny osoby spolupracující na filmu. Dále jsou zde i poznámky k obsahu filmu, co vše mimo film obsahuje (např. reklamy apod).

Autory publikací, popř. herce lze vyhledávat pomocí hyperlinkových odkazů, které přesměrují uživatele do vyhledávání dle dané kategorie. To lze např. vidět níže na obrázku č. 9.

Obrázek 9: Vyhledávání autora pomocí hyperlinkového odkazu (Library of Congress, 2021j)

Vyhledávání v kolekcích dokumentů

Knihovna umožňuje také vyhledávat v kolekcích dokumentů (např. soukromou korespondenci osob apod), popř. hledat jiné poskytovatele, kteří mají dokumenty, které se věnují dané oblasti, popř. obsahuje e-dokumenty (knihy, deníky). Ty jsou dostupné přes katalog knihovny na obrázku č. 10 (modře interní kolekce, zeleně externí kolekce a e-dokumenty).

Obrázek 10: Vyhledávání v kolekcích dokumentů (Library of Congress, 2021e)

V interních dokumentech se dá vyhledávat dle zadaného výrazu, popř. zobrazit všechny kolekce dle dané kategorie. Vyhledávání lze vidět na obrázku č. 11.

Obrázek 11: Vyhledávání v interních kolekcích (Library of Congress, 2021k)

Při rozkliknutí výsledků se zobrazí informace o kolekci, kde se fyzicky nachází a co je jejím obsahem. Každý dokument je zde také popsaný.

Vyhledávání na externí kolekce probíhá výběrem oblasti, popř. zadáním do vyhledávání. Externí vyhledávání lze vidět na obrázku č. 12.

Obrázek 12: Vyhledávání v externích kolekcích (Library of Congress, 2021l)

Zde se po rozkliknutí zobrazí seznam externích poskytovatelů dat, které mají o dané oblasti potřebné data. U každého je také popis, který vysvětluje, jaké informace se zde nacházejí a zda je přístupný zdarma, popř. za poplatek. To lze vidět na obrázku č. 13.

Obrázek 13: Detail externí kolekce (Library of Congress, 2021l)

Po přepnutí na e-dokumenty se po rozkliknutí zobrazí informace o daném dokumentu, včetně informací, zda je přístupný a odkaz na externí stránky, kde je umístěn

Závěr

Informační zdroj loc.gov je přístupovým prostředí do sbírek Knihovny Kongresu. Z tohoto zdroje lze tak přistupovat k největším světovým sbírkám publikací o velikosti přesahující 170 mil. kusů. Umožňuje vyhledávat jak fyzické kusy, které si lze v knihovně zapůjčit, tak i v digitalizovaném archivu, včetně multimediálních záznamů. Mimo vlastní sbírky knihovny kongresu umožňuje vyhledávat také v dalších informačních zdrojích mimo vlastní sbírky knihovny.

V práci je popsán způsob práce s tímto informačním zdrojem z hlediska vyhledávání.

Zdroje

BILLINGTON, James H., 2021. Library of Congress. In britannica.com [online]. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Library-of-Congress

LIBRARY OF CONGRESS, 2021a. General Information. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.loc.gov/about/general-information/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021b. Frequently Asked Questions. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.loc.gov/about/frequently-asked-questions/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021c. LIBRARY OF CONGRESS. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.loc.gov/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021d. Search in LIBRARY OF CONGRESS. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.loc.gov/search/?in=&q=&new=true&st=

LIBRARY OF CONGRESS, 2021e. Search option in LIBRARY OF CONGRESS. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021f. Browse in archive of LIBRARY OF CONGRESS. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/vwebv/searchBrowse

LIBRARY OF CONGRESS, 2021g. Advance search in archive of LIBRARY OF CONGRESS. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/vwebv/searchAdvanced

LIBRARY OF CONGRESS, 2021h. abraham lincoln. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=abraham+lincoln&searchCode=TKEY%5E*&searchType=1&limitTo=none&fromYear=&toYear=&limitTo=LOCA%3Dall&limitTo=PLAC%3Dall&limitTo=TYPE%3Dall&limitTo=LANG%3Dall&recCount=25

LIBRARY OF CONGRESS, 2021i. The military life of Abraham Lincoln, Commander in Chief. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/vwebv/holdingsInfo?searchId=6212&recCount=25&recPointer=0&bibId=290817

LIBRARY OF CONGRESS, 2021j. Dupuy, Trevor N.. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Dupuy,%20Trevor%20N.%20(Trevor%20Nevitt),%201916-1995.&searchCode=NAME%2B&searchType=1&recCount=25

LIBRARY OF CONGRESS, 2021k. Search Finding Aids. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://findingaids.loc.gov/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021l. Library of Congress E-Resources Online Catalog. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://eresources.loc.gov/

LIBRARY OF CONGRESS, 2021m. Library of Congress E-Resources Online Catalog: Art and Architecture. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://eresources.loc.gov/search~S9/m?SEARCH=Art+and+Architecture

LIBRARY OF CONGRESS, 2021n. Úvodní snímek: George Washington. In loc.gov. [online]. Washignton D.C.:  Library of Congress, 2021. [cit. 2021-05-02]. Dostupné z: https://www.loc.gov/resource/cph.3a09915

Číst více

Další články