Pátek, 21 června, 2024

Liveuamap. Mapovanie konfliktov, katastrof alebo terorizmu

Sdílet

Úvod

            Live Universal Awareness Map, teda v skratke “Liveuamap”, je informačný zdroj poskytujúci nezávislé globálne spravodajstvo so zameraním na prezentáciu faktov z dôležitých oblastí, ako napríklad –

 • svetové konflikty
 • potláčanie ľudských práv
 • prírodné katastrofy
 • protesty
 • terorizmus
 • nasadzovanie zbraní a vojska
 • sféra zdravia

            Inovatívnosť prístupu k spracovaniu tohto informačného zdroja spočíva v kombinácií prístupu založeného na využívaní mapy a napojenia informácií na mapu samotnú. To má za úlohu napomáhať užívateľovi pri hľadaní relevantnej informácie podľa záujmu a intuitívnej orientácie na mape.

Obrázok 1 – Základná vizualizácia (Liveuamap)

            Tento informačný zdroj podľa slov autorov má snahu byť relevantným a nestranným zdrojom, bez akejkoľvek politickej či geopolitickej zaujatosti či afiliácie. Cieľom je vytvoriť spravodajskú databázu, ktorá by mohla slúžiť nielen ako zdroj informácií, ale taktiež ako pomôcka pri predvídaní a prechádzaní budúcich konfliktov, minimalizácií dopadu katastrof, či asistent pre cestovateľov pri tvorení cestovateľských plánov s ohľadom na ich bezpečnosť počas turistických ciest.

            Liveuamap vznikol v roku 2014 tímom nezávislých softvérových vývojárov a žurnalistov prvotne mieriacich na informovanie o konflikte na Ukrajine. Na základe pozitívnej väzby zo strany čitateľov tento koncept expandoval svoju pôsobnosť aj v ďalších regiónoch. V súčasnosti prináša spravodajstvo z viac než 30 regiónov naprieč svetom, ponúka preklad do mnohých svetových jazykov a je možné ho využívať aj skrz mobilnú aplikáciu ako pre Android, tak i pre iOS.

            Autor využije pri tvorbe recenzie tohto informačného zdroja údaje uvedené na stránkach samotného zdroja v časti About a výstupy z vlastného testovania funkcionalít predmetného informačného zdroja na jeho webovej stránke.

Sumár poskytovaných informácií

            Informácie zdieľané na Liveuamap sa vzťahujú na celkovo 32 regionálnych (tematických) celkov, z ktorých niektoré (napr. USA) je možné rozdeliť na ešte nižšiu úroveň detailu. Regióny si môže užívateľ jednoducho vybrať podľa preferencie.

Obrázok 2 – Selekcia regiónu (Liveuamap)

            Na vybraných regiónoch sa následne objavujú ikony reprezentujúce rôzne typy udalostí s nadväznosťou na informáciu vzťahujúcu sa k danému miestu, v určitom čase a na konkrétnu udalosť. Tieto metadata slúžia na rýchle roztriedenie a prvotné pochopenie udalostí a jej typu, ktoré sa v daných regiónoch dejú či vyskytujú. Tieto udalosti si môže vybrať užívateľ podľa preferencie a následne zafiltrovať.

Obrázok 3 – Selekcia udalosti (Liveuamap)

            Pre detailnejšie filtrovanie je možné aj využiť časovú dimenziu, ktorá je vo voľne dostupnej verzií aplikovateľná v šírke dnešok – rok 2020, prípadne aj mladšie. To je z dôvodu, že niektoré regióny sú zahrnuté v Liveuamap od skoršieho dátumu, napr. región Západnej Afriky je súčasťou Liveuamap od roku 2021. Informácie starších dátumov než rok 2020 sú podmienené predplatením vyššej užívateľskej roly. Detail filtru pri časovej dimenzií ide až ku možnosti voľby konkrétneho dňa.

Obrázok 4 – Detail na výber časového filtra (Liveuamap)

            Je potrebné dodať, že filtrovanie sa vzájomne vylučuje pri bežnom používaní, resp. bežnej roli užívateľa. Ak používateľ využije filter času, zdeaktivuje sa filter na typ udalosti a opačne.

Pôvod informácií a zdroje

            Zdroj Liveuamap používa súkromné softvérové nástroje za účelom vyhľadávania hodnotných informácií v podobe spravodajských správ, zdieľaných pomocou rôznych médií, najmä sociálnych sietí ako Twitter. Tieto správy sa následne overujú tímom expertov dedikovaným na overovanie faktov. V tomto procese sa taktiež aj kriticky hodnotia tie informácie, ktoré poskytujú malú či minimálnu informačnú hodnotu a prínos, za účelom obmedzenia spamu. V súčasnosti sa na vyhľadávanie informácií využívajú softvérové nástroje, ktoré sú založené na báze AI, teda umelej inteligencie. Následné klasifikovanie a overovanie nájdených informácií podlieha manuálnemu spracovaniu v gescií tímu expertov. Pri každej informácií je uvedený zdroj, ktorý užívateľ môže ďalej investigovať a osobne si overiť tak pôvod informácie a autora.

Obrázok 5 – Detail na prechod na zdroj (Liveuamap)

            Samotný informačný zdroj Liveuamap je mimovládny a nezávislý, avšak za účelom zaisťovania a poskytovania kvalitných a overených dát spolupracuje so širokou škálou vlád a inštitúcií naprieč svetom. Tento prístup ma za úlohu najmä zaistiť bezpečnosť občanov a diplomatických misií.

Princíp fungovania a financovanie Liveuamap

            Základný spôsob financovania je založený na inzercií a poskytovaní reklamy bez vplyvu na výber reklamy vyobrazovanej používateľovi. Výber reklamy najčastejšie prebieha na základe cookies, podľa ktorých sa softvér rozhodne, čo bude danému užívateľovi vyobrazovať.

            Ďalší spôsob financovania je založený na predplatnom za účelom získania vyššieho stupňa užívateľskej roly spojenej so širšou funkcionalitou informačného zdroja. V tomto prístupe Liveuamap poskytuje 3 rôzne stupne užívateľskej roly –

 • Free
  • notifikácie mimoriadnych udalostí
  • OSM maps
 • Ad free – Free +
  • verzia bez reklám
  • informácie pred rokom 2020
  • prístup k bonusovým regiónom
 • Pro – Ad free +
  • prístup k bonusovým typom udalostí
  • satelitné mapy k využitiu (MapBox, Google Maps)
  • výber viacerých regiónov
  • export dát

            Medzi spôsoby financovania patrí aj poskytovanie aplikačného rozhrania (API), na komerčné či iné účely. Ponúkané sú dva balíky –

 • Pro – 150 $ mesačne
  • 99,9% uptime
  • všetky regióny
  • 200 dotazov denne
  • email support
 • Enterprise – Od 1000 $ mesačne
  • 99,9% uptime
  • 1500+ dotazov denne
  • lokálne jazyky
  • všetky regióny, udalosti podľa záujmu
  • priority suport

            V prípade špecifických požiadaviek je k dispozícií v tabe API aj kalkulačka, kde je možné si vypočítať cenu podľa požiadavky na počet dotazov a dĺžky kontraktu.

Obrázok 6 – Detail na API tab (Liveuamap)

Prípady použitia

            Pre vytvorenie prípadu použitia sa autor inšpiruje možnosťami použitia uvedenými na samotnej stránke Liveuamap. Konkrétne ide o vytvorenie turistického plánu s ohľadom na bezpečnosť počas imaginárneho výletu.

            Turista by chcel ísť na dvojtýždňovú turistiku na Kaukaz. Pre overenie bezpečnosti a momentálnej situácie v danom regióne využije pre získanie informácií portál Liveuamap. Za účelom vytvorenie obrazu o aktuálnej situácií si prehliadne posledných 30 dní, s filtrom aktívnym na región Kaukaz. Následne použije filter na udalosti ako napríklad – nehody, kempovanie, útoky nožom, zlodeji, plynové útoky, bombardovanie, absencia vody, prírodné katastrofy, záchranné operácie, znečistenie, slnko, zvieratá : hady a vlci, autá, motorky, autobusy, vlaky. V tomto bode mu filter ukáže všetky udalosti v danom regióne spadajúce pod vybrané udalosti.

            Pre takéto základné vyhľadávanie nie je potrebné si vytvoriť účet, ani disponovať žiadnou rolou, takže postačuje si len otvoriť stránku s informačným zdrojom Liveuamap.

Obrázok 7 – Prípad užitia na tému turistika na Kaukaze(Liveuamap)

            Z predmetného obrázku vyplýva, že majoritné nebezpečenstvo na základe nedávnej histórie je prítomné v oblasti Náhorného Karabachu, kde dochádza vo zvýšenej miere k bombardovaniam, útokom, úmrtiam a streľbám. S výnimkou oblasti Náhorného Karabachu ku aktom agresie dochádza avšak len minimálne, a vo všeobecnosti prevažujú problémy prírodného charakteru ako zemetrasenia či v prímorských oblastiach záplavy. V oblasti Dagestanu dochádza vo vyššej miere k násilným úmrtiam v porovnaní so zvyškom Kaukazu.

            Na základe týchto informácií vie turista ďalej koordinovať svoj turistický plán, a vlastne vyhnúť sa oblasti Náhorného Karabachu, ktorá v poslednej dobe zápasí s aktami agresie a vojenskými intervenciami, byť pripravený na možné zemetrasenie, ktoré sa v oblasti Kaukazu príležitostne vyskytujú a v oblasti Dagestanu dbať na zvýšenú pozornosť a vyhýbať sa prípadným násilným davom, protestom či nepokojom.

Záver

            Informačný zdroj Liveuamap prestavuje zaujímavú dátovú platformu, v ktorej sa spája mapa a teda geografický pohľad na informáciu vo vizualizovanej podobe, ustálený spôsob klasifikovania udalostí pomocou metadát a konečné napojenie na informáciu ako takú. Je mimoriadne užívateľsky prívetivý, čo umožňuje používať tento zdroj širokej verejnosti a poskytuje prehľadné a rýchle pochopenie potenciálne dôležitých a nápomocných informácií v danom čase a v danom mieste. Stále sa vyvíja a neustále sa rozširujú jej funkcionality. Je teda možné, že v budúcnosti bude tento informačný zdroj rozšírený o ďalšie dimenzie, typy udalostí či nové funkcionality.

Zdroje

            V recenzií sú použité náhledy z webové stránky Liveuamap.

Číst více

Další články