Koyfin – alternativa k Bloomberg Terminal pro drobné investory

0
1274
Koyfin – alternativa k Bloomberg Terminal pro drobné investory

Úvod

Zájem o investování do akcií, kryptoměn, dluhopisů a dalších finančních instrumentů v poslední době prudce vzrostl. Díky pokroku a technologiím může dnes prakticky každý velmi snadno a rychle realizovat obchody přes svého brokera. Již není potřeba ukládat své peníze do podílových fondů s všemožnými poplatky, chodit osobně do banky nebo na parket burzy. Svět investic se tímto více otevřel i retailovým (drobným) investorům, kteří mohou své prostředky lépe zhodnocovat na základě vlastního uvážení. Na internetu existuje řada informačních zdrojů, ze kterých mohou investoři získávat potřebné informace pro zlepšení svých rozhodnutí. Určitě vás napadá otázka „jak vybrat ze všech dostupných stránek, platforem a aplikací právě tu jednu, která nabízí kvalitní data a pokryje vše důležité?“. Tuto otázku není lehké zodpovědět, jelikož každý má rozdílnou investiční strategii, která se odlišuje především typem potřebných dat a celkovým stylem investování/obchodování. Dalším aspektem může být například cena, která je vyžadována za přístup k těmto datům. Některé zdroje jsou zdarma, některé jsou placené. V oblasti placených zdrojů je nejznámější Bloomberg Terminal, který je vysoce kvalitní a svou funkcionalitou vysoce převyšuje potřeby běžného investora. Využívají ho především profesionální tradeři a investoři a licence stojí okolo 50 000 Kč/měsíčně. Ze zdrojů, které jsou (alespoň částečně) zdarma, lze zmínit například Yahoo Finance, Google Finance, Seeking Alpha, Simply Wall St a Finviz. Tento článek se však nevěnuje ani jednomu z těchto zmíněných zdrojů, ale zabývá se platformou, která nepatří mezi nejznámější, přesto se v určitých aspektech velmi podobá Bloomberg Terminal a má dokonce dostupnou verzi zdarma. Řeč je o Koyfin.

O platformě

Koyfin je platforma pro analýzu a průzkum finančních dat a celkové pochopení tržních trendů. Přináší komplexní pohled na různá data a různé finanční instrumenty pokrývající akcie, ETF, podílové fondy, FX, dluhopisy. Vybírá a zobrazuje důležité zprávy, informace o ekonomice a příspěvky z Twitteru.

Založili ji dva veteráni z Wall Street, konkrétně Rob Koyfman a Rich Meatto, kteří původně pracovali jako analytici akcií a makro trendů. Oba byli frustrovaní z nástrojů, které byly dostupné investorům bez přístupu k Bloombergu nebo jiným drahým platformám. Vytvořili tedy vlastní nástroj, aby investorům poskytli maximální funkčnost a efektivnost při vyhledávání potřebných informací a analýz jednotlivých investic a celého trhu.

Porovnání dostupných verzí

Dříve, když byl ještě Koyfin ve vývoji a měl pouze úzkou uživatelskou základnu, tak byly všechny jeho funkce dostupné zdarma. Nyní již však existují různé verze odlišující se svými funkcionalitami. V tomto článku je využívána a rozebírána základní „free“ verze.

 FreeBasicPlusPro
MěsíčněZdarma$25$45 $100 
Předplatné na rokZdarma$180$420$840
Tab. 1.1 Dostupné verze (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Základní data a funkcionalita

 FreeBasicPlusPro
Globální akcie, jejich fundamenty a valuace
Globální dluhopisy, výnosové křivky a FX
Pokročilý charting
Tržní dashboardy
Ekonomický kalendář
Přehled a popis cenných papírů
Údaje o amerických podílových fondech×××
Zákaznická podporaKomunitaE-mailE-mailPrioritní e-mail
Tab. 1.2 Základní data a funkcionalita (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Snímky a analytika

 FreeBasicPlusPro
Největší hybatelé trhuOmezeno
Bodový graf (x,y)Omezeno
Cenové cíle analytikůS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Konsensus odhadů analytiků z Wall StreetS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Historie finančních výsledků a překvapeníS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Shrnutí dividendS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Expozice ETF na daný titulS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Složení ETFTop 20 ETFGlobálníGlobálníGlobální
Tab. 1.3 Snímky a analytika (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Zprávy, formuláře (podání) a přepisy

 FreeBasicPlusPro
Novinky z internetových zdrojů
Zprávy Reuters
Firemní novinky
Firemní podání××
Významné události×
Přepisy45 denní historie90 denní historieKompletní historieKompletní historie
Vlastní kanály zpráv××
Vyhledávání dokumentů××
Tab. 1.4 Zprávy, formuláře (podání) a přepisy (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Pokročilá data a funkcionalita

 FreeBasicPlusPro
Účetní závěrky2 roky5 let10 let10 let
Seznamy sledovaných položek28Bez omezeníBez omezení
Vlastní dashboardy28Bez omezeníBez omezení
Šablony na grafy28Bez omezeníBez omezení
Vlastní vzorce1310Bez omezení
Vlastní šablony finančních analýz××1Kompletní historie
Tab. 1.5 Pokročilá data a funkcionalita (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Registrace na platformu

Registrace nového účtu probíhá klasickou formou, je nutné vyplnit základní osobní údaje jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, pracovní pozice a heslo. Zadané heslo musí splňovat následující požadavky: musí obsah 6 až 40 znaků, alespoň 1 písmeno a alespoň 1 číslo. Následně již stačí zaškrtnout souhlas s zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

Obr. 2.1 Registrace účtu na platformě Koyfin (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Dostupnost pro chytré telefony

V současné chvíli neexistuje mobilní aplikace pro Koyfin dostupná na App Store či Google Play. Nicméně webová stránka, včetně celé webové aplikace, je plně responzivní pro mobilní telefony, lze tedy přistupovat k službám pomocí mobilních webových prohlížečů. Celkové rozložení je samozřejmě trochu jiné než na počítačích. To samé platí i pro funkčnost webové aplikace, která je na mobilních zařízení omezenější. Nelze například upravovat a vytvářet dashboardy. Ovšem to nejdůležitější je zachováno – lze sledovat, co se děje na trhu, a procházet výkonnost cenných papírů v již vytvořených dashboardech.

Uživatelská nastavení

Uživatelská nastavení jsou rozdělena do několika kategorií: profil, barvy a šablony, preference, moje data, verze a fakturace. V Profilu lze změnit veškeré své osobní údaje (jméno, příjmení, heslo, povolání, e-mailovou adresu) a přidat integraci na sociální sítě (Twitter a StockTwits). V barvách a šablonách je možné měnit celkové barevné šablony a upravovat barevné zobrazení kladných/stoupajících nebo negativních/klesajících hodnot. V preferencích lze zapnout nebo vypnout problikávání pozadí aktuálních cen a spravovat nastavení týkající se odkazu (např. jestli se mají jednotlivé odkazy otvírat jako nové záložky). V kategorii moje data lze vyresetovat nastavení na původní hodnoty nebo smazat celý účet. Verze a fakturace nabízí možnost zaplacení vyšší verze.

Funkcionalita platformy

Po provedení bezplatné registrace se otevře úvodní stránka platformy. Vlevo je hlavní navigační menu, které je organizováno do několika sekcí. Nahoře je příkazová lišta a hledání. Následují tlačítka pro upgrade verze, podání zpětné vazby, zobrazení v režimu celé obrazovky a informace o svém profilu včetně nastavení. Vpravo je postranní panel. Největší část obrazovky (uprostřed) zabírají aktuální tržní data. Jsou zde přehledy o akciových trzích v USA, akciových sektorech v USA, tržních zprávách, normalizované výkonnosti indexů, akciových faktorech v USA, globálních úrokových sazbách, měnách, globálních trhách a komoditách.

Obr. 5.1 Orientace na úvodní stránce (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Hlavní navigační menu

Je rozděleno na tři sekce. První sekce obsahuje následující položky: dnešní trh, tržní zprávy, hybatelé trhu, moje seznamy sledovaných. Druhá sekce je vyznačena názvem Dashboardy a obsahuje následující položky, které mají své vlastní podsekce (ty jsou zde uváděny v závorce): moje dashboardy (zahrnuje jednotlivé dashboardy), tržní dashboardy (zahrnuje světové akciové indexy, US sektory, země, faktorovou analýzu, globální úrokové sazby, nedávné IPO, měny, světové ekonomiky, komodity, firemní kredity, faktory fixního příjmu, výnosové křivky) analytika (zobrazení více grafů, rozptyl trhu, světový ekonomický kalendář) a pokročilé hledání (hledání instrumentu, hledání přepisů, hledání Reuters zpráv). Třetí sekce nese název analýza aktiv. Tato sekce obsahuje malé vyhledávací okno a následující položky, které mají své vlastní podsekce ty jsou zde uváděny v závorce): snímky (přehled, popis, dividendy, expozice ETF na daný titul, cenový cíl, souhrn odhadů analytiků, trendy v odhadech analytiků, zisková historie), finanční analýza (nejdůležitější data, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, peněžní toky, násobky, hodnota podniku, profitabilita, solventnost), zprávy, podání a přepisy (zprávy, významné události, podání, přepisy), grafy (historický graf, intradenní graf, výkonnost).

Dnešní trh

Sekce dnešního trhu nabízí komplexní přehled aktuálního tržního dne. Pokrývá americké akciové indexy a index volatility, jednotlivé americké sektory, státní a korporátní dluhopisové trhy, tržní zprávy, normalizovanou výkonnost, americké akciové faktory, globální výnosy, měny, globální trhy, komodity.

Obr. 5.2 Sekce „dnešní trh“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Tržní zprávy

Sekce tržních zpráv nabízí významné zprávy, poslední zprávy a nejlepší finanční tweety. Dále je možné filtrovat zprávy podle hlavních zpráv, podle jednotlivých trhů (zemí), korporátních zpráv (IPO, akvizice a fúze, spin-off, buyback), podle průmyslových odvětví, podle makroekonomických odvětví, podle světových ekonomických zpráv (podle jednotlivých zemí), podle životního stylu (sport, věda apod.), podle finančních zpravodajů.

Obr. 5.3 Sekce „tržní zprávy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Hybatelé trhu

Sekce hybatelů trhu nabízí graf a tabulky s největšími vítězi a poraženými. Lze filtrovat podle hlavních indexů, akcií obsažených v ETF nebo vlastních seznamů sledovaných. Dále je možné vybrat pouze určitý sektor a dále jaký trh má být zahrnut (pre market, market nebo post market).

Obr. 5.4 Sekce „hybatelé trhu“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Moje seznamy sledovaných

Sekce moje seznamy sledovaných nabízí přizpůsobitelnou tabulku se všemi sledovanými instrumenty, které je sem možné i přidávat pomocí tlačítka „add ticker“. Přidávání tickerů je možné provádět ručně nebo pomocí vložení z Excelu/CSV. V tabulce lze přidávat a upravovat jednotlivé sloupce, které obsahují daný finanční ukazatel. Lze přidávat sloupce na základě vlastních potřeb (a uložit finální výtvor jako vlastní šablonu) nebo využít již vytvořených šablon, které přidají sloupce automaticky. Dále je možné sledované instrumenty seskupovat (podle sektoru, země, odvětví, burzy apod.). Pokud jsou instrumenty seskupeny například podle sektoru, tak je užitečné využít souhrnu, který přidá souhrnný řádek (průměr, nejmenší, největší apod.). Samozřejmostí je i možnost řazení (sestupně/vzestupně) podle jednoho či více sloupců. Užitečné může být i konvertování do jakékoli žádané měny. V případě verze Koyfin Plus je možné veškerá tato data stáhnout k sobě do počítače.

Obr. 5.5 Sekce „moje seznamy sledovaných“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Moje dashboardy

Pro přidání nového dashboardu stačí kliknout na tlačítko „+ NEW“. Po rozkliknutí se objeví nové okno, které nabízí volbu názvu, zkratky a grafického rozvržení dashboardu.

Obr. 5.6 Vytváření nového dashboardu a dostupná rozložení (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Zaměření dashboardu tedy záleží na zvoleném rozvržení a jeho obsah se může lišit. Dashboard může obsahovat seznam sledovaných, tabulky, grafy, zprávy. Všechny části nemusí být zaměřeny pouze na jediný instrument, je možnost kombinovat jednotlivé prvky pro různé instrumenty. Prvky v dashboardu jsou založeny na principu drag & drop, lze je tedy jednoduše upravovat a hýbat s nimi.

Obr. 5.7 Sekce „moje dashboardy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Analytika – světový ekonomický kalendář

Nabízí možnost filtrace podle rozmezí datumů a umožňuje měnit časová pásma podle potřeby.

Obr. 5.8 Sekce „analytika“, podsekce „světový ekonomický kalendář“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Příkazová lišta a hledání

Panel příkazů je rychlý způsob, jak používat zkratky k nalezení cenných papírů a grafů namísto procházení hlavního navigačního menu. Profesionální terminály jako Bloomberg a Reuters mají také zkratkovou navigaci, která uživatelům umožňuje rychlý pohyb v systému. Pro aktivaci panelu příkazů, stačí použít zvolenou klávesu, nejčastěji se jedná o „/“ nebo „*“ na klávesnici. Pro ukončení stačí stisknout klávesu <Esc>.

Po aktivaci panelu příkazů se otevře vyhledávací okno. To nabízí několik možností vyhledávání. Lze vyhledávat podle tickeru nebo názvu. Dále v základním vyhledávání nabízí prohledávání všech odpovídajících instrumentů nebo podle konkrétní kategorie (akcie, ETF, podílové fondy, indexy, dluhopisy, forex, futures nebo ekonomická data). Pomocí tlačítka možnosti (options) lze zvolit, zda se mají zobrazit pouze primární obchodní cenné papíry a v jaké zemi vyhledávat.

Obecný formát pro hledání je: ticker <enter> funkce <enter>.

Obr. 5.9 Vyhledávací okno (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Vyhledávací funkce

Koyfin nabízí mnoho vyhledávacích funkcí, které určují námi zkoumanou oblast.

Seznam všech funkcí včetně stručných popisů:

G.P (graf cen a objemů), G.TEC (technická analýza), G.COR (graf korelace a beta faktoru), G.TGT (graf cenových cílů), G.EPS (graf odhadů zisku na akcii (EPS)), G.REVS (graf příjmů a růstu), G.INC (graf výnosů, čistých příjmů a marží), FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy), FA.IS (výkaz zisku a ztráty), FA.BS (rozvaha), FA.CF (peněžní toky), FA.X (násobky), FA.EV (hodnota podniku), FA.PL (profitabilita), FA.SOLV (solventnost), S (přehled), CF (firemní podání), DES (popis), DVD (dividendy), EARN (historie zisků), N (zprávy), TS (přepisy), SE (významné události), EXP (expozice v ETF), EST (analytické odhady – přehled), PT (analytické odhady – cenové cíle), ERT (analytické odhady – trendy pro jednotlivé ukazatele), G (historický cenový graf), GIP (intradenní cenový graf), GM (výkonnostní graf), GF.SIP (graf pro short interest v %), GF.SI (graf pro short interest v miliónech), GF.DIV_AMT (graf dividendové platby), GF.DY (graf dividendového výnosu), GF.DIV_YIELD_LTM (graf dividendového výnosu počítaný z posledních 12 měsíců), GF.DIV_YIELD_NTM (graf dividendového výnosu počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.PELTM (graf PE ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.PE (graf PE ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EV (graf hodnoty podniku), GF.EVEBIT (graf EV/EBIT ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVEBITFWD (graf EV/EBIT ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EVEBITALTM (graf EV/EBITDA ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVEBITDA (graf EV/EBITDA ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EVSLTM (graf EV/Sales ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVS (graf EV/Sales ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.MKT (graf tržní kapitalizace), HDS (držené pozice (pro ETF)).

Naštěstí po vybrání daného instrumentu a stisknutí klávesy <enter> se zobrazí seznam automatického doplňování, který obsahuje všechny tyto funkce. Následně pomocí kliknutí je možné vybrat žádanou funkci. Další možností je využít část „security analysis“ v hlavním navigačním menu. To obsahuje nejčastěji využívané funkce. Je však nutné již mít otevřený daný instrument. Není si tedy třeba tento seznam funkcí pamatovat z hlavy.

Z důvodů velkého výběru možností (funkcí) jsem se rozhodl uvést pouze dva příklady.

Fundamentální analýza

Jak už bylo řečeno, funkce FA.FH nabízí souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy. Z důvodů ukázky jsem se rozhodl použít tuto funkci pro akcii Apple, celý hledaný dotaz zní tedy takto: AAPL <enter> FA.FH <enter>. Tato funkce zobrazuje poslední tržní cenu, cenu po uzavření burzy, datum dalších výsledků, sektor, průmyslové odvětví, tržní kapitalizaci, objem, celkovou návratnost za 3 měsíce, celkovou návratnost za 1 rok a budoucí PE. Lze měnit také nastavení (možnosti zobrazení dat, možnosti zobrazení měn, možnosti zobrazení záhlaví). V rámci finanční analýzy je zde možné rychle překliknout na další, podobné funkce. Tabulka může zobrazovat data za fiskální rok, kvartál nebo posledních 12 měsíců. Je zde možnost filtrovat podle období (rozmezí roků) a také zvolit měnu, ve které mají data být. Samotná tabulka je strukturovaná podle finančních oblastí a její řádky představují jednotlivé údaje a ukazatele.

Obr. 5.10 Funkce FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)
Technická analýza

Funkce G.TEC slouží pro technickou analýzu daného instrumentu. Z důvodů ukázky jsem se rozhodl použít tuto funkci na akcii Apple, celý hledaný dotaz zní tedy takto: AAPL <enter> G.TEC <enter>. Tato funkce stejně jako v případě funkce FA.FH zobrazuje poslední tržní cenu, cenu po uzavření burzy, datum dalších výsledků, sektor, průmyslové odvětví, tržní kapitalizaci, objem, celkovou návratnost za 3 měsíce, celkovou návratnost za 1 rok a budoucí PE. Hlavní část však zabírají grafy s jednotlivými indikátory a oscilátory. Je zde možné využívat šablony, ve kterých je uloženo, jaké oscilátory a indikátory mají být použity. Jednotlivé oscilátory a indikátory lze přidávat pomocí tlačítka „+ data series“. Samozřejmostí je i nastavení stylu grafů, stylu myši a jednotlivých panelů. U vykresleného grafu lze měnit časové rozpětí a délku. V případě potřeby lze zobrazit tabulku s daty, které jsou využity pro vykreslení grafu. Do grafu je možné psát a zakreslovat vlastní čáry a další obrazce technické analýzy. Výsledný graf je možné sdílet nebo stáhnout k sobě do počítače.

Obr. 5.11 Funkce G.TEC (technická analýza) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání nabízí různé stupně filtrace. Je možné hledat pouze v instrumentech, pouze ve přepisech nebo pouze v Reuters zprávách). U hledání instrumentů je možné filtrovat kategorii aktiva (akcie, podílové fondy, ETF apod.). Dále je možné filtrovat podle země, sektoru, obchodní měny a obchodní burzy. Vyhledávání přepisů a Reuters zpráv je bohužel pouze pro placenou verzi Koyfin Plus. Nicméně u přepisů lze filtrovat dle rozsahu datumů, typu událostí (konferenční hovor, den analytiků/investorů apod.), společností, seznamů společností (z indexů nebo vlastních seznamů sledovaných) a sektorů. U Reuters zpráv lze filtrovat důležitost, společnosti, témata a regiony.

Obr. 5.12 Pokročilé vyhledávání (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Postranní panel

Postranní lišta obsahuje ikony, které lze otevírat a zavírat rozkliknutím. Jsou zde seznamy sledovaných položek, hlavní zprávy (lze řadit podle neoblíbenějších nebo nejaktuálnějších) a největší hybatele trhu (lze volit podle hlavních indexů nebo vlastních seznamů sledovaných). Úplně dole se pak nachází odkaz na pomoc s ovládáním platformy a různé návody.

Obr. 5.13 Postranní panel (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Závěr

Platforma Koyfin je zajímavá nejen svým netradičním vzhledem, ale především svojí širokou funkcionalitou. Díky širokému rozpětí poskytovaných dat mohou investoři a tradeři za pomocí tohoto nástroje ušetřit svůj drahocenný čas a nepotřebují mnoho doplňkových platforem. I přes to však Koyfin nepokrývá veškerá data, která by investor mohl po takové platformě vyžadovat, jedná se například o analýzy návštěvností webu, analýzy investičních subredditů apod. Je také škoda některých omezeních v neplacené verzi, která mohou být pro některé investory velmi omezující. Takoví investoři by však jistě měli i na zaplacení některé z placených verzí. Netradiční vzhled i přes množství funkcí hodnotím jako přehledný a intuitivní, avšak je nutné s nástrojem chvíli pracovat a zkoušet různé funkce, než se s ním člověk sžije. Celkový dojem na mě platforma Koyfin zanechala pozitivní a určitě bych jí doporučil každému, kdo hledá klasická finanční a ekonomická data.

Zdroje

KOYFIN, 2022a. Functionality. Koyfin Help [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/help/topic/functionality/

KOYFIN, 2022b. Getting Started. Koyfin Help [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/help/topic/getting-started/

KOYFIN, 2022c. Koyfin | Plans Comparison [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/prising/plans-comparison/

Seznam obrázků

Obr. 2.1 Registrace účtu na platformě Koyfin (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.1 Orientace na úvodní stránce (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.2 Sekce „dnešní trh“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.3 Sekce „tržní zprávy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.4 Sekce „hybatelé trhu“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.5 Sekce „moje seznamy sledovaných“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.6 Vytváření nového dashboardu a dostupná rozložení (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.7 Sekce „moje dashboardy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.8 Sekce „analytika“, podsekce „světový ekonomický kalendář“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.9 Vyhledávací okno (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.10 Funkce FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.11 Funkce G.TEC (technická analýza) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.12 Pokročilé vyhledávání (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.13 Postranní panel (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno