Čtvrtek, 18 července, 2024

JSTOR: podrobný vhled do on-line superzdroje pro humanitní a společenské vědy

Sdílet

Co je JSTOR?

JSTOR je digitální knihovna původně především pro akademické potřeby v humanitních a společenských vědách. Online databáze umožňuje fulltextové vyhledávání napříč více než 2600 odbornými časopisy, 100 000 e-knihami a miliony primárních zdrojů. JSTOR nabízí velmi kvalitní zdroje, které jsou povinně podrobeny recenzím odborníků z příslušné vědecké oblasti. Díky dobré pověsti a vysoké kvalitě zdrojů se obsah databáze trvale rozšiřuje o nové obory, např. matematiku, statistiku a techniku.

Primárním cílem JSTORu, při prvním spuštění v roce 1994, bylo vyřešení problémů plynoucích z trvalého růstu odborných publikací a nedostatku místa pro archivaci v univerzitních knihovnách. Digitalizace a centralizace textů vytvořila archiv přístupný odborné veřejnosti z téměř celého světa. V roce 2009 se JSTOR stal jedním z nástrojů neziskové organizace Ithaka (více na Ithaka.org).(JSTOR1)

Požadavkem pro zveřejnění odborného časopisu na této platformě je digitalizace kompletní historie časopisu, tedy od prvního vydání prvního svazku. Naopak nárokem ze strany vydavatelů knih a časopisů je „pohyblivá zeď “, která JSTORu umožňuje zveřejnit plný text publikace v databázi až po uplynutí 3-5 let od vydání. (JSTOR 3 nedatováno; JSTOR 2 nedatováno)

JSTOR nabízí mnoho možností, jak získat přístup k obsahu:

  1. Zdarma a bez registrace: omezená část obsahu je k dispozici komukoliv
  2. Zdarma přes školní nebo veřejnou knihovnu
  3. Individuální účet:
    • funkce organizace a uložení citací nebo poznámek
    • možnost zdarma přečíst 6 článků každých 30 dní (po dobu pandemie covid-19 je počet článků navýšen na 100)
  4. Neomezená placená verze JPASS pro jednotlivce

Pokud studujete nebo pracujete ve vzdělávací instituci, můžete si individuální účet propojit s účtem Vaší instituce, čímž získáte všechen, Vaší institucí předplácený, obsah z domova. (JSTOR 4 nedatováno)

Základní vyhledávání

Představme si, že jsme v literatuře narazili na jméno Adam Smith a kromě pojmu „neviditelná ruka trhu“ o jeho práci nic neznáme. V takovém případě nám bude stačit základní vyhledávání, které se objeví hned při načtení stránky jstor.org.

JSTOR během zadávání zobrazuje přibližný počet odpovídajících záznamů a navrhuje základní filtrování výsledků. My bychom se rádi seznámili s původní prací Adama Smithe, vybereme proto práce, kde je Adam Smith autorem.

AUTOR, 2021. Obrázek 1 Úvodní stránka [online]. 2021. Dostupné z: jstor.org

Výsledky hledání lze filtrovat pomocí panelu na levé straně. Prostřednictvím filtrování můžeme omezit výsledky na určitou formu dokumentu, vymezit časový úsek vydání, vybrat relevantní obory prací nebo zobrazit pouze dokumenty, u kterých máme fulltextový přístup. Vyhledávací pole na levém panelu přidává možnost dodatečného vyhledávání v množině dokumentů, kde je autorem Adam Smith. Výsledky vyhledávání jsou ve výchozím nastavení seřazeny dle relevantnosti, ale pomocí tlačítka nad výsledky můžeme řazení změnit na chronologické.

Pokud využíváme individuálního účtu a máme ke konkrétnímu dokumentu plný přístup, můžeme si ho v plném rozsahu přečíst, sdílet, vytvořit citaci, uložit do JSTOR Workspace nebo stáhnout ve formátu pdf.

AUTOR, 2021. Obrázek 2 Výsledek vyhledávání [online]. Dostupné z: https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%28%22adam+smith%22%29&acc=on&wc=on&fc=off&group=none&refreqid=search%3A1ce16c88722c9a6c7be3480f0c8b1493

Pokročilé vyhledávání

Pokud máme lepší představu o námi požadované informaci, můžeme využít pokročilé vyhledávání.  JSTOR nabízí vytvoření sekvence klíčových slov v rámci polí, kterými jsou autor, titulek, abstrakt a popis obrázku. Pokud takovou oblast nespecifikujeme, proběhne klasické fulltextové vyhledávání. Uživatelsky přívětivá je také nabídka základních operátorů AND, NOT, OR, NEAR/5/10/25.

Pokračujme v příkladu s Adamem Smithem. Po základním hledání jsme zjistily, že angličtina 18. století je nad naše síly, proto už nechceme originální texty. Dále nechceme nic o neviditelné ruce trhu, protože tuto teorii si pamatujeme ze střední školy, a naopak nás zajímá Smith ve spojitosti s volným obchodem. Řekněme, že předmětem našeho zájmu budou knihy v angličtině z aktuálního tisíciletí. Vyhledávací dotaz pro naše kritéria může vypadat například takto:

AUTOR, 2021. Obrázek 3 Pokročilé vyhledávání [online] [vid. 2021-03-21]. Dostupné z: https://www.jstor.org/

Poslední dvě pole využijeme, pokud máme detailnější informace a hledáme konkrétní titul. První možností je zadání nazvu knihy, časopisu nebo článku, druhou je jedinečný identifikátor ISBN.

Možnosti vyhledávání pro pokročilé

Pokročilé vyhledávání nám ukázalo, že JSTOR vybízí i začínající uživatele k využívání operátorů. Jakmile si však člověk osvojí základní syntax, může uplatnit efektivní metody i v rámci řádku základního vyhledávání. Díky široké paletě možností dostaneme k dispozici sofistikovanější vyhledávací dotazy.

Co všechno lze tedy využít?

Základní operátory

Uvozovky= pro vyhledání přesné fráze ji vložte do uvozovek (“invisible hand of the market“)

AND = výsledky, která obsahují obě slova (apple AND google)

OR = výsledky, které obsahují jedno nebo obě slova (book OR newspapers)

NOT = výsledky, které neobsahují slovo za operátorem (ink NOT paper)

Závorky = umožňují kombinaci operátorů pro detailní vyhledávání, např. (economy NOT (crisis OR inflation)) vyhledá položky o ekonomice, ale bez zmínek o krizi nebo inflaci

NEAR /5/10/25 = číslice označuje maximální vzdálenost 2 vyhledávaných slov v dokumentu (broom NEAR/10 snitch) (JSTOR 5)

Pokročilé operátory

Podobná slova ~ = přidáním symbolu na konec slova vyhledáme zároveň i obdobně hláskovaná slova, což je vhodné u autorů zahraničních jmen (dostojevksij~) nebo v případě jemných nuancí mezi anglickou a americkou angličtinou (colour~)

Wildcards (? *) = otazník představuje 1 libovolný znak (obdoba žolíka z deskové hry Scrabble) např. wom?n vyhledá woman, women, ale i womqn, pokud se takové slovo v databázi vyskytuje. Na druhou stranu hvězdička je neomezená posloupnost znaků, takže micro* vyhledá microcosmos, mikrobiology, microsoft, microscope atd.

Relevance slov ^ = pomocí ^ upravujeme váhu jednotlivých slov.Dark chocolate^5 znamená, že hledáme informace o hořké čokoládě, ale samotná čokoláda je pro nás pětkrát důležitější (JSTOR 6)

Vyhledávání v polích

Tuto možnost už jsme si vyzkoušeli v pokročilém vyhledáván u Adama Smithe. Rozdílem je, že neklikáme do nabídky polí, ale pro požadované pole píšeme příslušnou zkratku:

au: = autor

ti: = titulek

ca: = popis obrázku

ab: = vyhledá v textu abstraktu

sn: nebo in: = ISSN kód

vo: = číslo svazku

Po osvojení základních zkratek můžeme jít do většího detailu:

la: = vyhledávání pouze konkrétního jazyka (la:eng nebo la:jpn)

ty: = typ dokumentu (ty:fla je dokument v plné délce, ty:brv je recenzí knihy)

cty: = kategorie (cty:chapter pro hledání na úrovni kapitol knih)

(JSTOR 7) (Karlshochschule 2017)

Workspace

Pokud zpracováváme diplomovou práci nebo více odborných prací najednou, uvidíme v nástroji workspace přidanou hodnotu. Pro každý projekt si lze v rámci uživatelského účtu vytvořit složku, do které průběžně ukládáme nalezené použitelné zdroje z JSTORu, ale i různé internetové odkazy mimo naší online knihovnu. Navíc si každou položku můžeme opatřit poznámkami. Při využití zdrojů, nalezených v JSTORu, lze snadno generovat citace pomocí 3 nabízených citačních stylů (MLA, APA a CHICAGO).

AUTOR, 2021. Obrázek 4 Workspace [online]. Dostupné z: jstor.org

Text analyzer

Text analyzer je nástroj stále se nacházející v beta verzi, který již nyní skýtá veliký potenciál. Princip spočívá v nahrání dokumentu, obrázku textu nebo URL odkazu na text. Výsledkem vyhledávání je seznam článků na pravé straně, které se věnují obdobné problematice. Nalezené zdroje můžeme filtrovat na levé straně pomocí odebírání rozpoznaných témat a přidáváním témat vlastních nebo identifikovaných v našem textu.  Příjemným překvapením je možnost modifikace důležitosti jednotlivých témat. Osobně považuji nastavování vah u jednotlivých témat za skvělý bonus. Jednak jsem schopen efektivněji filtrovat velkým množstvím nalezených textů, ale především si sám lépe uvědomím priority témat, což může být pomocnou rukou při tvorbě obsáhlejšího odborného textu.

AUTOR, 2021. Obrázek 5 Text analyzer [online]. Dostupné z: https://www.jstor.org/analyze/

Závěr

JSTOR je respektovaným zdrojem, který v mnoha ohledech předčí běžné odborné knihovny.  Studenti zde naleznou zdroje vhodné pro seminární i diplomové práce a odborníci dostatek relevantních informací pro rozšiřování svých obzorů. Veřejnost zase ocení bezplatný přístup k značnému množství odborných článků z širokého spektra oborů. Hlavními přednostmi JSTORu jsou fulltextové vyhledávání a možnost detailního filtrování výsledků. JSTOR se díky všemu výše uvedenému vyvinul ve významný akademický informační zdroj, který jde začátečníkům naproti prostřednictvím uživatelské přívětivosti.

Ohledně využití pro competitive intelligence je překážkou, již dříve zmiňovaná, „pohyblivá zeď“, která posouvá zveřejnění většiny časopisů a e-knih o několik let. Proto není JSTOR vhodný pro vyhledávání nejnovějších událostí ve světě. JSTOR, si ale místo v CI stále najde, zejména v poskytování relevantních informací staršího data, které poslouží k vysvětlení dnešní situace nebo byly prvotním impulsem pro dlouhodobý trend.

Seznam zdrojů:

AUTOR, 2021a. Obrázek 1 Úvodní stránka [online]. Dostupné z: jstor.org

AUTOR, 2021b. Obrázek 2 Výsledek vyhledávání [online]. Dostupné z: https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%28%22adam+smith%22%29&acc=on&wc=on&fc=off&group=none&refreqid=search%3A1ce16c88722c9a6c7be3480f0c8b1493

AUTOR, 2021c. Obrázek 3 Pokročilé vyhledávání [online] [vid. 2021-03-21]. Dostupné z: jstor.org

AUTOR, 2021d. Obrázek 4 Workspace [online]. Dostupné z: jstor.org

AUTOR, 2021e. Obrázek 5 Text analyzer [online]. Dostupné z: https://www.jstor.org/analyze/

JSTOR 1, nedatováno. Mission and history. About JSTOR [online]. [vid. 2021-03-20]. Dostupné z: https://about.jstor.org/mission-history/

JSTOR 2, nedatováno. Journals. About JSTOR [online]. [vid. 2021-03-20]. Dostupné z: https://about.jstor.org/librarians/journals/

JSTOR 3, nedatováno. Books. About JSTOR [online]. [vid. 2021-03-20]. Dostupné z: https://about.jstor.org/librarians/books/

JSTOR 4, nedatováno. Get JSTOR. About JSTOR [online]. [vid. 2021-03-20]. Dostupné z: https://about.jstor.org/get-jstor/

JSTOR 5, nedatováno. Searching: Boolean Operators. JSTOR Support [online] [vid. 2021-03-22]. Dostupné z: https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115004733187-Searching-Boolean-Operators

JSTOR 6, nedatováno. Searching: Truncation, Wildcards and Proximity. JSTOR Support [online] [vid. 2021-03-22]. Dostupné z: https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115012261448-Searching-Truncation-Wildcards-and-Proximity

JSTOR 7, nedatováno. Searching: Using Fields. JSTOR Support [online] [vid. 2021-03-22]. Dostupné z: https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115004732567-Searching-Using-Fields

KARLSHOCHSCHULE, 2017. How to Search JSTOR [online]. 18. červenec 2017. Dostupné z: https://karlshochschule.de/uploads/tx_txkhshelper/user_upload/How_to_Search_JSTOR.pdf

Číst více

Další články