Otevřená data jsou mnohdy unikátní. Využijte je pro své projekty

0
4410

Žijeme v době, kterou reprezentuje kontinuální proces vytváření dat. Existuje přitom specifický typ dat, kterým se říká otevřená data, tedy taková, která jsou zpřístupněna všem s možností jejich využití pro vlastní účely (i komerční). Otevřená data tak můžete bez omezení sdílet, šířit, stavět na nich své projekty a poskytovat různé služby.

Kdo otevřená data především zpřístupňuje? Nejčastějším typem poskytovatele jsou veřejné entity (města, vládní instituce, výzkumné ústavy, dopravní podniky, statistické úřady, vzdělávací instituce, …), přičemž to není podmínkou. Zastřešující globální neziskovou organizací, která propaguje a podporuje rozšiřování využití otevřených dat je Open Knowledge International (OKI). Jejich činnost lze definovat v těchto třech bodech: (Open Knowledge International 2017b):

 • Propagace využití otevřených dat pro práci občanských organizací
 • Poskytování nástrojů a dovedností těmto organizacím pro efektivní využití otevřených dat.
 • Vytváření informačních systémů pro vládu tak, aby byly optimalizované pro občanské využití.

Jak se otevřená data využívají

Jednou ze základních vlastností otevřených dat je takzvaná interoperabilita, tedy možnost, aby různé systémy a organizace mohly s daty pracovat společně (Open Knowledge Foundation 2015). Různé komponenty tak mohou tvořit jeden systém využívající obrovské množství dat. Mimochodem OKI provozuje rovněž Global Open Data Index, který sleduje míru otevřenost dat dle jednotlivých států (Open Knowledge International 2017a). Nejotevřenější je nyní Austrálie.

Podívejme se dále na několik příkladů využití otevřených dat.

Příklad ze Španělska. Barcelona ku otevřené společnosti

Lze určit, že otevřená data jsou stále více předmětem zájmu měst. Nejenom, že jsou sama jejich producenty, nicméně už i na nich staví své strategické plánování a projekty pro občanské využití. Příkladem může být Barcelona, která otevřená data již konkrétně využívá. Úplně původně rozdělila svá data do třech skupin (Berrone et al. 2016):

 • Rychlá vítězství – data, které je snadné otevřít včetně významných příležitostí jejich využití
 • Strategické krátkodobé datové soubory – data, o které jeví společnost velký zájem, nicméně jsou špatně dostupná, nebo je lze snadno zpřístupnit, ale zájem není příliš vysoký.
 • Strategické datové soubory (2. fáze) – data, které nelze snadno zpřístupnit a je o ně malý zájem

V rámci rychlých vítězství Barcelona například identifikovala následující oblasti:

 • Nehody, stížnosti a návrhy
 • Dotace, granty a smlouvy
 • Povrchové parkovací plochy
 • 2D & 3D mapy
 • Rotace na parkovištích
 • Itineráře pro sportovce (např. běžce) a tělesně postižené

V průběhu implementace došlo k vytvoření dalších datových souborů k využití jako např.: přehled míst s wifi připojením pro veřejnost, místa s archeologickými památkami, místa taxislužeb. Zároveň Barcelona podpořila vznik systému pro sdílení jízdních kol, nebo aplikaci pro seznam zdravotnických zařízení.

Spojené státy (Data.gov)

Americká vláda provozuje centrální portál Data.gov, přičemž v současné době tu můžete využít přes 192 tisíc datových souborů.  Základní rozhraní portálů nabízí přehledné členění do jednotlivých sektorů. Vyhledávat můžete buď pomocí klasického procházení jednotlivých kategorií, nebo vyhledáním určitého klíčového slova.

Rozhraní portálu Data.gov

Otevřenost Spojených států z hlediska dat se dá považovat za jednu z nejintenzivnějších, a to zejména díky jejich informační politice.

Otevřená česká data

V Česku provozuje portál Otevřená data (www.otevrenadata.cz) Fond Otakara Motejla s cílem propagovat a šířit využití a možnosti otevřených dat. Do projektu je nicméně zapojeno více subjektů: Fórum pro otevřená data a Open Knowledge.

Rozhraní českého projektu Otevrenadata.cz.

Velkou přidanou hodnotou tohoto českého projektu je i aktualizovaný rozcestník pro jednotlivé přístupné body otevřených dat.

Základní rozdělení dat je následovné (Fond Otakara Motejla 2017):

 • Data vládních orgánů
 • Data ostatních orgánů státní správy
 • Data z měst a krajů
 • Obecná data o České republice
 • Data z jiných zemí
 • Data z mezinárodních institucí

Tento článek považuje za úvodní vhled do problematiky otevřených dat. Budou následovat již konkrétní příklady, postupy, nástroje, která nám pomohou vydolovat z tohoto výrazného pozitiva soudobého věku maximu.

Shrnutí:

 • Otevřená data jsou taková data, která jsou přístupná veřejnosti bez omezení, tedy k distribuci, sdílení, šíření, či k tvorbě projektů, komerčních produktů a dalších služeb.
 • Otevřená data jsou poskytují převážně veřejné subjekty.
 • V Česku je zastřešujícím projektem portál Otevřená data.

Literatura:

BERRONE, Pascual, Joan E. RICART a Carlos CARRASCO, 2016. The Open Kimono : Toward A General Framework For Open Data Initiatives In Cities. California Management Review [online]. 11., 59(1), 39–70 [vid. 2017-05-09]. Dostupné z: doi:10.1177/0008125616683703

FOND OTAKARA MOTEJLA, 2017. Zdroje dat [online] [vid. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/zdroje-dat/

OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2015. What is Open? [online] [vid. 2017-05-09]. Dostupné z: https://okfn.org/opendata/

OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL, 2017a. Global Open Data Index [online] [vid. 2017-05-10]. Dostupné z: https://index.okfn.org/place/

OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL, 2017b. Open Knowledge: About [online] [vid. 2017-05-06]. Dostupné z: https://okfn.org/about/

Photo by thedescrier

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno