Sobota, 20 července, 2024

Intellectual Property Audit: základní právní rámec (část první)

Sdílet

Informace o duševním vlastnictví se v rámci podnikových informačních potřeb řadí mezi nejdůležitější faktory úspěchu v rámci komercionalizace výzkumu a vývoje. Hlavní roli v ochraně technologických řešení hrají patenty, které pro firmy představují silný nástroj ochrany jejich vynálezů a inovací, ale na druhé straně rovněž unikátní zdroj informací o technologickém vývoji a činnosti konkurence [1], [2].

Charakteristiku patentových informací lze shrnout do následujících klíčových bodů:

 • Patentové informace jsou signifikantní kvůli rychlosti jejich zveřejňování a to zejména v ohledu nových technologických trendů.
 • Dostupnost patentových informací zaručuje firmám přístup ke komplexním technologickým řešením.
 • Množství zveřejněných patentových přihlášek umožňuje detailní analýzu odvětví.
 • Skrze patentové informace lze sledovat významné výzkumné a vývojové aktivity v rámci konkurenčního boje.

Patentový dokument z hlediska práva

Patent lze ve své základní charakteristice považovat za právní dokument chránící vynález, či inovaci nového produktu, či služby, přičemž rozsah právní ochrany určuje zákon. Ačkoli se v posledních letech v souvislosti s otevřenými inovačními modely a síťovou ekonomikou objevovaly přístupy ke sdílenému vynálezectví, resp. k uvolňování patentových práv daného řešení společnosti ještě před uplynutím ochranné lhůty, faktem je nezastupitelnost patentového práva a ochrany vzhledem ke globalizovanému konkurenčnímu boji [1], [3].

V souvislosti s patentovým právem je nutné specifikovat základní premisy vycházející ze samotné podstaty tohoto typu ochrany:

 • Lze chránit takové řešení, které není součástí stavu techniky, přičemž stavem techniky se rozumí vše před vznikem práva přednosti přihlašovatele, co bylo umožněno využívat veřejnosti, ať už písemně, ústně, či jinak.
 • Platný patent opravňuje využívat chráněný vynález, či inovaci pouze se souhlasem majitele formou udělení licence na daném geografickém území po určitou dobu.[1] Pro firmy tak patentová ochrana znamená značnou konkurenční výhodu.
 • Novost, která předpokládá získání patentové ochrany, je určena patentovými nároky uvedenými v patentové přihlášce.
 • V rámci patentové ochrany se sleduje i patentovatelnost řešení. Typicky se za vynález podle zákona nepovažují:
  • objevy, teorie, matematické metody
  • estetické výtvory
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, obchodní činnost, software
  • podávání informací

Dále je nutné zmínit neudělení patentů, kdy se jedná zejména o:

 • vynálezy, které by byly proti veřejnému pořádku a dobrým mravům.
 • odrůdy rostlin, plemena zvířat, způsoby pěstování rostlin, či chovu zvířat.[2]

[1] Typicky je platný patent 20 let od podání první přihlášky (priority). Existují nicméně výjimky. V Iráku, Chile, či Sýrii patent vynález chrání po dobu 15 let. Doba ochrany je podmíněna pravidelným placením prodlužovacích poplatků.

[2] Toto neplatí pro případ mikrobiologie.

 

Číst více

Další články