Intellectual Property Audit: základní právní rámec (část druhá)

0
1968

Typologie patentových dokumentů

Z pohledu průmyslové práva je nutné rozlišovat následující patentové dokumenty:

Patent
Samotná listina, kterou vydává patentový úřad s obvyklou platností 20 let při pravidelné úhradě udržovacích poplatků. Po této době se stává patent součástí společnosti, která jej může využívat. Vnímání patentu jako smluvní vztah mezi vládou dané země a vynálezcem je na místě. Dostane právo na ochranu, nicméně musí poskytnout informace o technologii skrze patentovou přihlášku.

Patentová přihláška
Přihlášky obsahují patentové nároky, které vymezují novost. Vedle této informace však poskytují kompletní technické řešení, geografický rozsah ochrany, bibliografické údaje a následně i výsledky průzkumu novosti, které provádí příslušný patentový úřad. Od doby podání patentové přihlášky se počítá doba ochrany. Důležitost patentové ochrany reflektuje stále zvyšující se počet patentových přihlášek.

Průmyslový vzor
Tyto dokumenty chrání tvary výrobků.

Užitný vzor
Menší rozsah patentové ochrany, typicky na 5 let, určují užitné vzory. Využívají se zejména u zlepšovacích návrhů, inovací, a řešení, které nepředpokládají časově významnější komerční potenciál.

Topografie polovodičových výrobků

Patentová rodina
Informačně významný soubor přihlášek, který definuje geografický rozsah ochrany pro dané řešení.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno