INCI Beauty alebo ako na výber kozmetiky

0
414
pink and brown makeup brush set

INCI Beauty

InciBeauty je webová stránka, ktorá poskytuje informácie o kozmetických produktoch a ich zložkách. Bola vytvorená v roku 2018 vo Francúzsku a odvtedy sa rozšírila do rôznych krajín vrátane Spojených štátov a Španielska. Cieľom webovej stránky je pomôcť spotrebiteľom urobiť informovaný výber pri nákupe kozmetických výrobkov tým, že im poskytne podrobnú analýzu zložiek.

Webová stránka má jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať produkty pomocou názvu značky alebo názvu produktu. Výsledky vyhľadávania poskytujú podrobnú analýzu zložiek produktu spolu s ich funkciou a možnými zdravotnými rizikami. Analýza je založená na vedeckom výskume a názoroch odborníkov v danej oblasti.

Používatelia môžu tiež prehliadať webovú stránku podľa kategórií, ako je starostlivosť o pleť, vlasy a make-up. Každá kategória má zoznam podkategórií, ktoré poskytujú podrobnejší rozpis produktov. Webová stránka tiež poskytuje slovník pojmov, ktorý pomáha používateľom pochopiť vedeckú terminológiu použitú pri analýze.

InciBeauty má aj mobilnú aplikáciu, ktorú si môžu používatelia stiahnuť z App Store alebo Google Play. Aplikácia má všetky funkcie webovej stránky a poskytuje používateľom možnosť naskenovať čiarový kód produktu, aby získali okamžitú analýzu zložiek.

Analýza poskytnutá spoločnosťou InciBeauty je založená na informáciách z rôznych zdrojov, vrátane vedeckých výskumných prác, regulačných orgánov a odborníkov z odvetvia. Webová stránka tiež umožňuje používateľom odosielať svoje recenzie a spätnú väzbu na produkty, čo sa používa na zlepšenie presnosti analýzy.

Business model

Zárobková činnosť pre spoločnosť pochádza z affiliate marketingu, kedy je ku produktom pridaný aj odkaz na kúpu buďto na oficiálnu stránku alebo na daného retailera. Ďalšou činnosťou, ktorá prináša do spoločnosti profit je použitie reklám a to na webovej stránke a aj v mobilnej aplikácií.

Ako to funguje

Hneď v úvodnej stránke sú aktuálne trendy produktov, ktoré môže spotrebiteľ momentálne zahliadnuť na webových stránkach či priamo v kamenných pobočkách s kozmetikou, sú to najviac komentované produkty za posledných 48 hodín.

Obrázok, na ktorom je text, webová lokalita, webová stránka, online reklama

Automaticky generovaný popis
Screenshot úvodnej stránky, zdroj https://incibeauty.com

Na stránke je zoznam všetkých možných ingrediencií, ktoré sa používajú v kozmetike podľa zoznamu INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), je povinná nomenklatúra kozmetiky od roku 1999. Zoznam INCI (alebo zoznam zložiek) vytvorený v roku 1973 americkou asociáciou má za cieľ štandardizovať zložky prítomné v kozmetickom výrobku.

Výrobca však nie je povinný uvádzať koncentráciu pre každý z nich z dôvodu „tajomstva výroby“. Vieme však, že sú klasifikované „povinne“ v poradí inverznej koncentrácie (od vysokej po nízku) pre tie, ktoré sa dávkujú viac ako 1%. Pod 1% môže výrobca uviesť látky v ľubovoľnom poradí.

Stránka podľa algoritmu zhodnotí všetky látky, ktoré produkt obsahuje a následne vyhodnotí do akej kategórie sa produkt radí. Výsledné hodnotenie ukáže výpočet na stupnici od 1 po 20, kde 20 je najlepšie a 0 najhoršie.

Zoznam látok je možné nájsť v kompletnej databáze na webovej stránke. Jednotlivé látky sa dajú filtrovať podľa najviac používaných celkovo v kozmetike alebo podľa začiatočného písmena. Základné nastavenie je ale podľa zloženia naposledy hľadaného kozmetického produktu.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, číslo

Automaticky generovaný popis
Filtrovanie dostupných látok, zdroj: https://incibeauty.com

Nevýhodou vyhľadávanie na webovej stránke je nemožnosť vyhľadať podľa fotky produktu, prípadne podľa čiarového kódu. Tieto dve funkcie sú dostupné len v mobilnej aplikácií. Vyhľadávanie podľa fotky je možné buď podľa prednej stránky etikety kde sa nachádza presný názov a značka. Systém dokáže následne v databáze nájsť podobnú fotku a správne ju napárovať. Ďalšou možnosťou je v aplikácií vyfotiť zloženie produktu a ten automaticky analyzuje všetky látky, ktoré sú odfotené.

Vyhľadávanie na webovej stránke

Možnosťou je vyhľadať všetky produkty jednej značky a výhodou je, že dokáže všetky produkty vyhodnotiť a porovnávať medzi všetkými značkami v databáze, vďaka čomu dokáže poskytnúť aj podobné značky a produkty.

Ako príklad uvádzam produkt Seeking Silence Facial Hydrator od značky Aesop. Stránka mi našla záznam a fotku, ktorú uploadoval užívateľ thasha13 vo Francúzsku. Ukázal mi aké dostal produkt skóre na stupnici a ukázal mi kde by sa mohol daný produkt kúpiť.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, značka, webová lokalita

Automaticky generovaný popis
Náhľad produktu, zdroj: https://incibeauty.com

Ďalej mi stránka ukázala takmer všetky látky, ktorý tento produkt obsahuje. Nevýhodou webového prehliadača je, že neukáže kompletný zoznam, ten je dostupný len v mobilnej aplikácií. Po analýze látok vo vybranom produkte mi stránka poskytla aj možné alternatívy na základe podobnosti v zložení. Systém sa snaží ponúkať alternatívy produktov, ktoré dosiahli vyššie výsledné skóre.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis
Náhľad zloženia, zdroj: https://incibeauty.com

Mobilná aplikácia

Vyhľadávanie v mobilnej aplikácií funguje troma spôsobmi, vyhľadaním podľa názvu, čiarového kódu a podľa fotky. Prvé dve spomenuté varianty sú dostupné v bezplatnej verzii, vyhľadávanie podľa fotiek je dostupné len pre platenú verziu. Ako príklad vyhľadávania podľa čiarového kódu som uviedol produkt „Breathless“ od austrálskej značky Aesop.

Po naskenovaní čiarového kódu mi systém našiel daný produkt a pripravil zloženie podľa kategórií látok. Aplikácia zoradí látky od najnevhodnejších pre zdravie človeka až po tie „najbezpečnejšie“.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, multimediálny softvér

Automaticky generovaný popis
Náhľad z aplikácie 1, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

K lepšiemu prehľadu o produkte ponúka aplikácia aj zoznam hlavných látok, z ktorých pochádzajú extrakty použité v hľadanom produkte.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, webová lokalita, softvér

Automaticky generovaný popis
Náhľad z aplikácie 2, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

Zhrnutie

InciBeauty je užitočná webová stránka, ktorá poskytuje spotrebiteľom cenné informácie o kozmetických výrobkoch a ich zložkách. Užívateľsky prívetivé rozhranie a mobilná aplikácia webovej stránky uľahčujú používateľom prístup k analýze a informované rozhodnutia pri nákupe kozmetických produktov. Partnerstvo webovej stránky s kozmetickými spoločnosťami a zdroje príjmov z reklamy a affiliate marketingu z nej robia udržateľný obchodný model. Celkovo je InciBeauty cenným zdrojom pre spotrebiteľov aj profesionálov v tomto odvetví.

Zdroje

Inci Beauty [online]. [cit. 2023-05-08]. Dostupné z: www.incibeauty.com

Zoznam obrázkov

Náhľad produktu, zdroj: https://incibeauty.com
Náhľad zloženia, zdroj: https://incibeauty.com
Náhľad z aplikácie 1, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY
Náhľad z aplikácie 2, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno