Čtvrtek, 18 července, 2024

Google Custom Search: Jak na vlastní search engine za pár minut

Sdílet

Google Custom Search (nebo také Google Programmable Search Engine) je platforma poskytovaná společností Google, umožňující tvorbu search enginů pro jednu, nebo více webových stránek, nebo obrázků. Výsledky vyhledávání lze vzhledově přizpůsobit, aby byly v souladu s původním webem. Využití enginu lze také monetizovat pomocí Google AdSence účtu.

Google Custom Search lze využít dvěma hlavními způsoby. První z nich je vytvoření search enginu, který prohledává obsah jednoho konkrétního webu (site search). Druhý je vytvoření search enginu pro vyhledávání obsahu napříč webovými stránkami se zaměřením na určité téma, nebo obsah. V druhém případě lze nastavit konkrétní stránky na které se má vyhledávání zaměřit. [1], [2], [3]

Jak vytvořit search engine

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit Programmable Search Engine je využít Control Panel. V tomto rozhraní může uživatel nejdříve vytvořit základní search engine a následně ho dále detailněji upravovat. Uživatel má také možnost stáhnout XML soubor, který umožní ještě větší volnost v customizaci. Zde může uživatel také později spravovat všechny vytvořené search enginy.

První krok pro vytvoření search enginu je přihlášení se do Control Panelu. Následně v Prohledávané weby vyplníme jeden, nebo případně více webů, které chceme, aby byly zahrnuty. Do vyhledávání je možno zahrnout jak celý web, tak jednotlivé stránky webu, nebo části webu. Dále je zapotřebí zvolit jazyk a název nového search enginu.

Obrázek 1: Vytvoření search enginu; Google Custom Search

Po vytvoření search enginu máme možnost zobrazit si HTML kód, který je následně možné vložit do kódu webu, zobrazit si search engine na webu, nebo jej dále upravovat.

Obrázek 2: Programovatelné vyhledávání; Google Custom Search

Html kód, je možné vložit do prvku <div> v části <body> svého webu, kde má být vykresleno vyhledávací pole a výsledky vyhledávání

<script async src=“https://cse.google.com/cse.js?cx=b339003d6cd7094ef“></script><div class=“gcse-search“></div>                  

V případě zobrazení search enginu na webu přes veřejnou adresu můžeme otestovat výsledky vyhledávání. V závislosti, jestli je Google Custom Search ve verzi zdarma nebo zpoplatněné se nad výsledky vyhledávání (ne)zobrazí reklama.

Obrázek 3: Výsledky vyhledávání; Google Custom Search

Ovládací panel search enginu

Nastavení search enginu

V nastavení search enginu může uživatel kromě změny názvu vyhledávače atd. nadefinovat klíčová slova. Google je následně využívá k tomu, aby výsledky vyhledávání byly co nejrelevantnější a aby byly zobrazovány stránky nejrelevantnější stránky pro daný search engine. Mělo by se jednat ideálně o slova týkající se tématu search enginu, nebo obsahu stránek, které chce uživatel propagovat. Jedna z nejdůležitějších možností je veřejná adresa, která lze následně integrovat do webové stránky. Z dalších nastavení má uživatel možnost, aby vyhledávání zahrnovalo také obrázky, anebo povolit SafeSearch. Tato možnost odlifruje explicitní, nebo nevhodné výsledky vyhledávání. Dále v záložce reklamy lze po propojení s účtem Google AdSense zpeněžit, pokud další uživatelé kliknou na reklamu ve výsledcích vyhledávání search egninu. Na úpravách search enginu lze spolupracovat s dalšími uživateli, které je možné v odpovídající záložce přidat. [4], [5], [6]

Obrázek 4: Základní nastavení Google Custom Search; Google Custom Search

Vzhled a dojem

V kategorii Vzhled a dojem můžeme upravit vizuální stránku search enginu. V rozložení lze nastavit, jestli bude například dvoustránkové, nebo v okně překrývající původní web a další. V motivech můžeme vycházet z přednastavených templatů, které upravují vzhled search boxu i výsledků vyhledávání.

Obrázek 5: Tamplety výsledků vyhledávání; Google Custom Search

V další záložce můžeme poměrně detailně nastavit vzhled výsledků vyhledávání podle představy a potřeb uživatele. Výsledný vzhled můžeme následně uložit a případně zkopírovat kód pro další integraci.

Obrázek 6: Vizuální přizpůsobení search enginu; Google Custom Search

Funkce vyhledávání

V případě, že má uživatel novou stránku, nebo nový obsah na webu, o kterém chce informovat čtenáře při vyhledávání relevantních dotazů, může využít promotions (výsledky umístěné nahoru) ke zvýraznění výsledků ve vyhledávání. V nastavení je možnost pracovat s plain textem, nebo s regulárními výrazy. Například pro vyhledávaní spojení pizzy a PSČ lze využít regulární výraz ve formátu pizza \d{5,5}. [7]

Obrázek 7: Nastavení promotions; Google Custom Search

Další možností v nastavení je upřesnění vyhledávání. Tato funkce umožňuje zpřesnění vyhledávání v souvislosti s vytvořeným štítkem. Tento štítek umožní uživatelům zúžit výsledky vyhledávání a najít obsah, který je pro ně nejvíce relevantní. V tomto případě bude u vyhledávání kormě záložky Výsledky vyhledávání, také záložka Google. [8]

Obrázek 8: Nastavení upřesnění vyhledávání; Google Custom Search

Závěr

Pro čtenáře webu může být velice frustrující, pokud je web nepřehledný a dlouho trvá najít obsah, který čtenář hledá. Tento search engine umožňuje čtenářům rychle a efektivně najít obsah, který přesně hledají. Tím lze posunout user experience webu ještě na vyšší úroveň.
V tomto článku byl popsán postup konfigurace nástroje Google Custom Search. V jednotlivých kapitolách byly rozebrány konkrétní funkcionality, jejich využití a přínos pro uživatele.
Jedná se o intuitivní nástroj, kdy základní konfigurace zabere poměrně málo času a čtenáři webů tuto funkcionalitu určitě ocení.

Zdroje

Dle normy ISO 690

[1]          Overview | Programmable Search Engine. Google Developers [online]. 10. listopad 2020 [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://developers.google.com/custom-search/docs/overview

[2]          Google Programmable Search Engine [online]. 2022 [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Programmable_Search_Engine&oldid=1080836688

[3]          Programmable Search Engine. Google Developers [online]. [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://developers.google.com/custom-search

[4]          Keywords – Programmable Search Engine Help [online]. [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://support.google.com/programmable-search/answer/70357?hl=cs&ctx=topic

[5]          Filtrování explicitních výsledků pomocí Bezpečného vyhledávání – Počítač – Nápověda Vyhledávání Google [online]. [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://support.google.com/websearch/answer/510

[6]          MICHAEL BREITUNG. Programmable Search Engine integration – Google Custom Search [online]. 2020 [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jT6fxsDmEyo

[7]          Use Promotions to highlight a page in searches – Programmable Search Engine Help [online]. [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://support.google.com/programmable-search/answer/4542640?hl=cs&ctx=topic&topic=2422886&visit_id=637873501662796564-1440779617&rd=1

[8]          Use Refinements to narrow the scope of search – Programmable Search Engine Help [online]. [vid. 2022-05-05]. Dostupné z: https://support.google.com/programmable-search/answer/4542637?hl=cs&ctx=topic&topic=2642564&visit_id=637873501662796564-1440779617&rd=1

Všechny screenshoty byly pořízené autorem článku v prostředí Google Custom Search

Číst více

Další články