Gartner. Soubor nástrojů pro competitive intelligence

0
660

1. Úvod

Competitive intelligence (CI) is the analysis of an enterprise’s marketplace to understand what is happening, what will happen and what it means to the enterprise. CI business goals may be offensive — positioning the company in the marketplace, plotting a course for future positioning, and allocating short- and long-term resources. Goals may also be defensive — knowing what is happening, what may happen and how to react..“ (Gartner Inc., 2021).

Nástroje CI nám pomáhají získat aktuální informace o trendech na trhu, o společnostech a jejich aktivitách působících na konkrétním trhu, o nastupujících řešení, která mohou nabídnout výhodu oproti konkurenci. Všechna tyto data získána z CI nástrojů mohou podniku pomáhat vytvářet informovaná rozhodnutí, díky kterým mohou být o krok napřed oproti konkurenci.

V tomto reportu bude zkoumán nástroj Gartner a jeho možnosti využití pro CI. Bude zkoumán jen obsah volně dostupný.

2. Nástroj

Pomoci Gartneru můžeme získat informace o trhu, výzkumy na různé typy trhů, informace o aktuálních a nastupujících trendech, reporty o klíčových podnicích na trhu a mnoho dalších funkcí.

Gartner dále nabízí nástroje pro strategické plánování, benchmarking společnosti, sdílí know-how při nákupu enterprise řešení (dodavatelé, vhodná řešení, postup při jednání), poskytuje pohled na nové technologie s informovat o vyzrálosti a osvojení technologií na trhu. V neposlední řadě nabízí Gartner slovník odborných termínů s definicí daného termínu (příklad v úvodu reportu)

2.1 O Gartneru

Firma Gartner se zabývá výzkumem a poradenstvím. Firma byla založena v roce 1979
v Americkém Stamfordu. Gartner využívá své výzkumy pro více účelů, data výzkumů šíří
pomocí různých reportu, vytváří na nich různé nástroje, pro briefingy, interní know-how atd.
Dalšími hlavními činnostmi Gartneru jsou pořádání konferencí a poradenství. Firma se
zpočátku zaměřovala hlavně na IT, v současnosti se věnuje všem velkým průmyslům. Gartner
má kolem 16 000 zákazníku ve více než 100 zemí. Ekonomicky je velmi úspěšná a její
hodnota se pohybuje kolem 4 miliard dolarů, mimo jiné je i členem indexu S&P 500, tedy
indexu, který zahrnuje 500 nejvýznamnějších světových společností obchodujících na
amerických burzách NYSE a NASDAQ (MONETA Money Bank, a.s).

Obrázek 1 – Logo společnosti (Gartner, Inc., 2021)

2.2 Zpoplatnění nástroje

Gartner poskytuje část obsahu zdarma a je dostupný všem po poskytnutí emailu a informací o společnosti ve které pracuje. Jsou to zejména různé články, blogy, slovník termínů, webináře, aj. Pro zpřístupnění placeného obsahu lze zažádat o navázání spolupráce s Gartnerem, které je podle dostupných informací určené spíš pro střední a větší podniky. Ceny za spolupráci se mohou pohybovat od 30 000 $ po 100 000 $ ročně. Vše se liší podle typu obsahu, který bude zpřístupněn a podle toho, zdali má firma zájem o analytika od společnosti Gartner a konzultace.

Pokud chce uživatel zpřístupnit jen jeden konkrétní dokument (report, nástroj), lze si jej zakoupit individuálně. Některé dokumenty jsou zamčené a jsou dostupné jen pro klienty Gartnera, tedy nelze je ani zakoupit individuálně. Například report na Continuity Management řešení vyjde na 2 000 $ (Gartner Inc., 2019).

2.3 Práce s webem

Gartner nabízí informace na své webové stránce, která je dostupná na adrese http://www.gartner.com. Na hlavní straně jsou zobrazeny aktuální informace. Menu webu je pak rozděleno na jednotlivé části: „Insights“ část zaměřena na reporty výzkumů, „Expert Guidance“ konzultace, „Tools“ nástroje pro podporu podnikání, „Connect with Peers“ informace o konferencích.

Obrázek 2 – Menu webu Gartner (zdroj autor)

Pokud chceme získat nějaké informace lze je získat vícero způsoby. Jedním je možnost klasického vyhledávání klíčových slov přes tlačítko s ikonou lupy. To ovšem nenabízí nějaké rozšířené možnosti vyhledávání a ani filtrování výsledků.

Další možností je rozkliknout si konkrétní kategorii a v té vyhledávat. Na webu je dobré si vždy zvolit nejdříve oblast, ve které chceme vyhledávat (funkce podnikání nebo průmysl). Autor si pro účely práce zvolil oblast informačních technologií viz. Obrázek 2. Uživatel je dále přesměrován na stránku, kde má dostupný všechen obsah v této kategorii.

3. Dostupné nástroje

Web nabízí spousty nástrojů a typů zpráv. Na webu si lze například požádat o analýzu podnikové informatiky a následné návrhy na zlepšení a optimalizování. Gartner dále nabízí konzultaci strategického plánování firmy aj. Dle autora nástroje relevantní pro CI jsou Magic Quadrant a reporty vycházející z výzkumu Gartnera.

3.1 Magic Quadrant

Nástroj Magic Quadrant určuje pozici firem na konkrétním trhu. Rozděluje je do 4 kvadrantů na „Challengers“, „Leaders“, „Niche Players“, „Visionaries“. Jak je zmíněno v kapitole 2.2 tyto reporty neposkytuje Gartner zdarma, ovšem partneři a subjekty zahrnuté v těchto reportech je mohou poskytnout na svém webu. Autor tedy popíše dokument zaměřený na trh CRM, ovšem Magic Quadrant zprávy na jiné trhy jsou velmi podobné.

Zpráva je poměrně obsáhla, jedná se zhruba o 50 stran textu včetně obrázků. Zprvu je popsána aktuální situace na daném trhu. Hlavní částí je Magic Quadrant společně s detailním popisem všech subjektů z grafu. Popis subjektů na trhu obsahuje SWOT analýzu, v čem jsou dobří či čím se odlišují od sebe.

Obrázek 3 – Magic Quadrant CRM systémů (Zendesk, 2021)

Dále jsou popsány důvody a kritéria zařazení subjektů do jednotlivých kvadrantů. Jsou i popsány i bariéry vstupu na konkrétní trh. Na závěr zprávy je shrnutí reportu a předpokládány vývoj do budoucna jednotlivých subjektů a trhu.

3.2 Reporty

Garter uveřejňuje výsledky svých výzkumů v různých podobách, typicky jsou to články a dokumenty na webu, mohou to ale být i knihy, podcasty a blogy vycházející z těchto výzkumů. To vše opět tříděno podle oblasti podniku (finance, marketing, IT) nebo podle průmyslu.

Pro firmu nejzajímavější mohou být reporty věnující se nastupujícím trendům v dané oblasti, informace, jak tyto trendy využít ve svůj prospěch. Dále Gartner uveřejňuje reporty týkající se konkrétních problému vyskytujících se u firem podnikající v jedné oblasti a jak se řeší ty nejlepší firmy.

Pro získání reportu je, jak je již zmíněno, vyplnit formulář s emailem a informacemi a společnosti, ve které pracujeme. Pak již lze požadovaný report stáhnout. Reporty jsou mimo jiné kvalitně graficky zpracované. Jednotlivé reporty mají délku obvykle 20-30 slidů.

Obrázek 4 – Ukázka reportu Design, data & Analytics Strategy (White, 2019)

Závěr

Autorem představil firmu Gartner, nástroje, které Gartner poskytuje klientům nejen pro oblast Competetive Intelligence. Dále bylo popsáno, jak pracovat s webem a získat relevantní informace. Byly zhodnoceny nástroje vhodné pro Competetive Intelligence, tedy Magic Quadrant zprávy a reporty vycházející z výzkumu Gartnera.

Autor považuje Gartner jako velmi pomocný nástroj pro CI, jelikož Gartner patří mezi špičku v oblasti výzkumu a poradenství velkým firmám. Výzkum provádí sám, a tak může svým klientům nabídnout informace, které z jiných zdrojů nezískají. Hlavní nevýhodu autor spatřuje v ceně jednotlivých reportů a spolupráce, kdy v nynější podobě jsou dostupné spíše pro velké společnosti.

Citovaná literatura

Gartner Inc IT. Reuters. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.reuters.com/companies/IT/key-developments.

Gartner Inc. About. Gartner. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.gartner.com/en/about.

—. 2021. Competitive Intelligence (CI). Gartner. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/ci-competitive-intelligence.

—. 2021. Gartner Magic Quadrant. Gartner. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research.

—. 2019. Gartner Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide. Gartner. [Online] 12. září 2019. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.gartner.com/en/documents/3957353.

Gartner, Inc. 2021. Gartner. [Online] 2021. [Citace: 6. 12 2021.] https://www.gartner.com/en.

MONETA Money Bank, a.s. Co je index S&P 500? Moneta. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.moneta.cz/slovnik-pojmu/detail/index-sp-500.

White, Andrew. 2019. Design a Data and. Gartner. [Online] 2019. [Citace: 7. 12 2021.] https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/publications/documents/data-analytics-strategy-ebook.pdf.

Zendesk. 2021. 2021 Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center. Zendesk. [Online] 2021. [Citace: 7. 12 2021.] https://www.zendesk.com/blog/gartner-magic-quadrant-crm/.

+ posts