Feedly pomáhá hledat signály a potlačovat nežádoucí šum

0
1152

Úvodní představení Feedly

Dnešní doba je mimo jiné specifická množstvím a dostupností informací, ke kterým má člověk přístup prakticky odkudkoliv. Díky tomu si člověk může najít co ho zajímá, na druhou stranu může pro hledané téma najít tisíce příspěvků a vybrat si ten správný, může být obtížné. S ohledem na množství1 a dostupnost informací není těžké dospět k zahlcení. Tomu by měla zabránit webová aplikace Feedly.

Feedly je vnímán jako nástroj, který pomáhá s výběrem relevantních informací dle preferencí uživatele. Cílem je agregovat zprávy na jedno místo z různých webových zdrojů, navíc je dokáže roztřídit do uživatelem vytvořených kategorií. Mimo sledování vybraných rubrik a článků, dokáže identifikovat článek dle klíčových slov, které si uživatel přeje sledovat. Feedly nemá plnit úlohu vyhledávače, lepší je si ho představit jako agregátor zpravodajských serverů, kde naleznete všechny články, které Vás zajímají.

Rešeršní možnosti a operátory vyhledávání

Webová aplikace má přehledné rozhraní a pro pokračování je důležité si vymezit hlavní pojmy. Na levé straně vidíme kromě hlavního menu také lištu, kde jsou dvě kategorie – Feeds a Boards.

Obrázek 1: Rozhraní webu Feedly. [zdroj obrázku: autor] 4

Feeds reprezentuje hlavní stránku, kterou je možné roztřídit do uživatelem vytvořených kategorií. Tyto kategorie agregují různé zdroje na jedno místo.

Mezi aktuálně podporované zdroje patří2:

 • Webové stránky – jednotlivé zpravodajské weby, i blogy (pro vybraná témata navrhuje i nejpopulárnější balíček zdrojů je sledování).
 • Klíčová slova – sledování zadaných klíčových slov napříč světově nejpopulárnějšími publikacemi (napojené na Google News)
 • Twitter – účty, tweety, hashtagy
 • Newsletter – extrakce z inboxu emailu
Obrázek 2: Návrh balíčků k danému tématu. [zdroj obrázku: autor] 4

Pro webové zdroje a klíčová slova je možné zvolit jazyk zdrojů, na základě vybraného jazyka nabízí nejpopulárnější zdroje – aktuálně podporuje 11 jazyků. U jednotlivých článků je uvedena jednoduchá metrika zajímavosti, jejíž hodnota je vytvářena komunitou Feedly. Funguje na jednoduchém principu – pokud si uživatel uloží článek na později, přidá to článku na významnosti. Do popředí se dostávají tedy články (pokud nemá uživatel nastaveno jinak), které jsou důležité pro celou komunitu sledující daný zdroj.

Obrázek 3: Metrika zajímavosti článků. [zdroj obrázku: autor] 4

Boards shromažďuje konkrétní uložené články z Feedu. Tyto články vybírá sám uživatel, buďto za účelem přečtení na později, archivaci nebo sdílení s týmem. Z hlediska hierarchie slouží jako podkategorie jednotlivých kategorií vytvořených ve Feedu.

Použití pro rešerše

Pro vytváření rešerší a získávání vhledů do různých témat, je použití Feedly určitě na místě. Dokáže práci velice zefektivnit a ušetřit čas. Avšak rešerši vnímá trochu jinak – není to proaktivní vyhledávání informací a zdrojů, ale spíše na základě definovaných pravidel vyhledává na pozadí vhodné články, zprávy. Spíše než k ojedinělému vyhledávání informací, se hodí na dlouhodobější sledování kategorií. Výhodou je aktualizované dodávání požadovaných informací, jednoduše řečeno, pokud se objeví nějaká novinka k Vámi hledanému tématu, tuto informaci budete mít ve Feedu. Může napomoci také k odhalování trendů v dané oblasti, když se objeví něco nového nebo zlomového, budete mít sjednocené informace na jednom místě. K tomu je potřeba, aby byl uživatel dostatečně pozorný a dokázal si uložené informace dát do širšího kontextu a identifikovat slabý signál, který by mu mohl poskytnout konkurenční výhodu. Bohužel není možné propojit Feedly se zdroji z deep webu. Může se zdát, že je možné propojit např s Web of Science, ale to zobrazuje pouze články ze Surface, které se týkají informací o daném zdroji, než aby zobrazoval nově vydané vědecké texty přímo ze stránky. Obzvlášť užitečné by bylo napojení na knihovnu obsahující legislativu (např. ASPI).

Leo Assistant

Prvotní klasifikaci užitečných článků zajišťuje Leo Assistant, který na základě námi definovaných pravidel zobrazí relevantní články. Leo je postaven na algoritmech umělé inteligence AI a za využití textové analýzy (NLP) rozlišuje co je užitečné (signál) a co ne (šum)3. Díky tomu máme k dispozici vytříděné požadované články, což vede k časové úspoře. Články roztříděné asistentem jsou označený zeleným labelem, po najetí na tento label se odůvodní zvolená akce. Užitečné je dávat asistentovi zpětnou vazbu na roztříděné články, které ovlivní jeho budoucí klasifikování – dochází ke trénování algoritmu na přání uživatele. Leo je součástí pouze placeného plánu za $ 8,25.4

Mezi hlavní poskytované funkce patří:

 • Topic:
  • Prioritizování na základě definovaných témat, klíčových slov, společností (např. o konkurenci) – možné kombinovat s dalšími funkcemi (Business Events)5
 • Like Board:
  • Pokud už máme vytvořený Board, necháme Lea naučit dané téma na námi vybraných užitečných článků. Leo si sám najde vzorce, které aplikuje pro další klasifikaci6
 • Business Events:
  • Identifikuje užitečné business události (financování akcí, uvedení produktů na trh nebo partnerství)7
 • Deduplication:
  • Zabraňuje shromažďování článků se stejnými informacemi. Může se stát, že jeden článek je zveřejněn ve více RSS feed. Užitečné třeba při zveřejnění nějakého produktu, technologie a články obsahují pouze minoritní změny8
 • Mute Filters:
  • Tak jako je možné vybrat si určit trendy, témata, klíčová slova, tak je možné zablokovat i nežádoucí9
 • Summarization:
  • K jednotlivým článkům vytvoří Leo shrnutí, to může uživateli ušetřit čas a zefektivnit práci10
Obrázek 4: Klasifikace článků pomocí Leo Assistant. [zdroj obrázku: autor] 4

K nastavení Leo asistenta je možné využít základní operátory, které je možné použít i pro specifikování jednotlivých témat, klíčových slov.

Feedly poskytuje tyto operátory:

 • Quotes – Chcete-li hledat přesnou frázi, přidejte uvozovky,
 • AND – Používá se mezi dvěma slovy – vyhledá obě slova v článku,
 • minus – Znaménko minus (-) vylučuje slovo nebo frázi, které následují za ním,
 • OR – Vyhledání více než jedné fráze nebo slova, kde se v článku musí objevit pouze jeden z výrazů,
 • intitle – K určení, jaké slovo má být obsaženo v nadpisu.11

Jednotlivé operátory je možné kombinovat a díky nim lépe zacílit vyhledávání.

Popis indexu a dostupnosti zdrojů

Uživatel si může přidat jakýkoliv zpravodajský zdroj – stačí zadat pouze název webu / URL / RSS zdroj. Pokud nemá žádný preferovaný zdroj, může zadat pouze téma, které ho zajímá a Feedly mu nabídne webové zdroje. K některým tématům má předpřipravené balíčky se zdroji, které je možné hromadně sledovat. Umožňuje přidat i podcasty, ale neumožňuje jejich přehrávání. Obecně jde říci, že je možný se propojit s jakýmkoliv zdrojem, který poskytuje RSS12. Do budoucna chtějí i připojení na Instagram.

Obrázek 5: Návrhy ke sledování vzhledem k napsanému slovu [zdroj obrázku: autor] 4

Kromě webových zdrojů je možné přidat i klíčová slova, které uživatele zajímají. Tyto klíčová slova jsou hledána na webové stránce news.google.com, která obsahuje světově nejpopulárnější publikace.11

Užitečném může být spojením s Twitterem. Je možné sledovat jednotlivé uživatele, ale také zveřejněné tweety, hashtagy. Buďto je možné sledovat tweety bez dalších odkazů anebo je možné sledovat tweety obsahující nějaký link (třeba na článek). Z Feedly je možné se přímo dostat jak na samotný Tweet, tak ale i na odkaz.13

Pokud má uživatel nastavený odběr k nějakému newsletteru, který mu pravidelně chodí do emailu, je možné propojit email s Feedly a mít tak další zdroj. Mnoho newsletterů může končit ve Spamu nebo v nevyžádané poště a nemusí se k uživateli dostat, navíc email není ideální místo na čtení zpráv. Z toho důvodu existuje právě i toto napojení.14

Příklady využití

Feedly nalezne vyšší uplatnění v agilním prostředí, které není úplně tak rigidní a spíše než dlouhodobé plánování, tak převažuje krátkodobé či situační. Své uplatnění může mít také při vytváření Ansoffovy matice. Pokud má být podnik úspěšný, a to i dlouhodobě, je potřeba aby inovoval. Feedly je velice silné ve spojení s nějakou knihovnou z deep webu, kdy získáme prvotní signál od Feedly a tuto znalost dále rozšíříme ve vědecké publikaci. Důležité je všímat si slabých signálů a ty se snažit dát do kontextu – to poskytne výhodou nad konkurencí.

Příkladem může být, když se firma bude snažit expanzovat svou působnost do jiného odvětví, ale nějak na to nepospíchá. Definuje pravidla pro Feedly a může se věnovat své hlavní činnosti na místo toho, aby se pročítala články z různých zdrojů. Výhodou je také sdílení jednotlivých článků napříč týmem, který může být sestaven z různých divizí podniku a tam, kde někdo nevidí signál, ho druhý vidět může. Články je možné sdílet s konkrétními členy a umožňuje i anotování. Před začátkem projektu je potřeba udělat důkladnou rešerši a k tomu nám také dopomůže právě Feedly, které už může sbírat informace z daného tématu už nějakou dobu.

Obrázek 6: Sdílení článků se členy týmu a možnost anotovat 15

Důležité je zmínit, že Feedly nenahradí kompletně práci na rešerších, pouze se jedná o nástroj, který má zefektivnit workflow a přinést časovou úsporu. Nabité poznatky je vhodné kombinovat s jinými vědeckými zdroji, které bohužel není možné na Feedly napojit.

Závěr

Feedly je určitě užitečný nástroj, neboť pomáhá agregovat různé informační zdroje na jedno místo. Své uplatnění najde při rešerších, které je ale nutné kombinovat i s dalšími vědeckými knihovnami a deep web zdroji, které bohužel není možné na Feedly napojit. Jeho síla se projeví především v placených plánech, kde je dostupný i Leo Assistant, který protřiďuje články za využití AI a námi stanovených pravidel. Důležité je také přesně specifikovat požadavky na zdroje, témata a klíčová slova, protože pokud tak neučiníme, můžeme dojít i tak k přehlcení informacemi. S ohledem na CI má své využití, neboť se můžeme dostat k informacím dříve, než konkurence a také můžeme sbírat články a zmínky o našem konkurentovi a budeš už na nás, jak s tím naložíme.

Zdroje

 1. The IBM Big Data Platform. Transforming Data with Intelligence https://tdwi.org/whitepapers/2014/04/ibm_the-ibm-big-data-platform.aspx
 2. The 11 types of sources you can add on Feedly.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/the-11-types-of-sources-you-can-add-to-feedly/.
 3. Meet Leo, Your AI Research Assistant.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/leo/.
 4. Feedly – Goodbye information overload.
  Feedly https://feedly.com.
 5. Leo and Topics.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/leo-and-topics/.
 6. Introduction to Leo 0.5.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/introduction-to-leo-0-5/.
 7. Leo understands funding events, product launches, and partnership announcements.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/leo-understands-funding-events-product-launches-and-partnership-announcements/.
 8. Deduplication Skill – Leo.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/deduplication-skill-leo/.
 9. Leo and Mute Filters.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/leo-and-mute-filters/.
 10. Leo and Summarization.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/leo-and-summarization/.
 11. How to Track Google News Keyword Alerts in Feedly.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/follow-google-news/.
 12. How to add RSS feeds for Medium?
  https://feedly.helpscoutdocs.com/article/351-how-to-add-rss-feeds-for-medium
 13. Get tweets in Feedly.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/get-tweets-in-feedly/.
 14. Get newsletters in Feedly.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/get-newsletters-in-feedly/.
 15. Share insights with your team.
  Feedly Blog https://blog.feedly.com/how-to-get-the-most-out-of-feedly-with-your-team/.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno