EZB: bibliografický poklad z Řezna pro všechny vědce. Indexováno je tu přes 100 tisíc titulů

0
496
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Úvod

V dnešní době existuje obrovské množství dat. Můžeme je získávat pohodlně na internetu, kde si můžeme vybrat až ze stovek vyhledávacích portálů či databází. Tento článek se zaměřuje na vědecké časopisy, které si jen tak v trafice nekoupíte. Mluvíme o knihovně elektronických časopisů známé pod zkratkou EZB. EZB je služba pomáhající vyhledávání a používání odborných časopisů na internetu. Nabízí velmi rychlé, uspořádané a celistvé rozhraní k získání plnotextových článků dostupných online. EZB je jednou z nejkomplexnějších volně dostupných bibliografických databází o akademických elektronických časopisech (Šťastná, Koštálová, 2020). V článku se prvně zaměříme na EZB, jak vznikla, a poté si ukážeme, jak lze v knihovně vyhledávat.

O EZB

Elektronická knihovna časopisů (EZB) byla založena v roce 1997 Univerzitní knihovnou v Regensburgu ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Technische Universität München. EZB si klade za cíl nejen přehledně prezentovat e-časopisy uživatelům knihoven, ale také svým členským knihovnám slouží jako efektivní nástroj správy licencí e-časopisů. Momentálně EZB využívá na 660 uživatelských knihoven k propojení svých webových stránek s weby časopisů (Bauer, 2002).

Spolupráce mezi všemi členskými institucemi EZB umožňuje sběr spolehlivých přístupových dat k elektronickým časopisům a neustálé rozšiřování rozsáhlé sbírky časopisů s otevřeným přístupem. Díky kolektivní správě dat jsou informace v časopisech v EZB na vysoké úrovni a neustále aktuální (Bauer, 2002).

V roce 2021 nabídla EZB svým uživatelům dokonce metadata (název, vydavatel atd.) více než 108 000 časopisů. Každý z těchto datových záznamů časopisu obsahuje také hypertextový odkaz, který přesměruje přímo na webovou stránku požadovaného časopisu, kde si lze přečíst plné texty jednotlivých ročníků. Více než 72 000 ze 108 000 časopisů je online a zdarma ke čtení. Úplné texty zbývajících 36 000 jsou za poplatek, dostupné v těch knihovnách, které si dané vydavatele licencovala (Bauer, 2002).

Žádosti o zařazení časopisu do EZB lze podávat prostřednictvím domovské stránky. Kritéria pro zařazení jsou, že se jedná o vědecký časopis (na rozdíl od populárně vědeckých časopisů), že je přístupný celý text (na rozdíl od časopisů, které nabízejí pouze obsahy nebo abstrakty) a že plné texty jsou přístupné prostřednictvím World Wide Webu. EZB uvádí celé časopisy – naopak e-knihy, noviny, databáze a šedá literatura v EZB uvedeny nejsou. A kdo EZB používá? Především akademické knihovny, ale také konsorcia, výzkumné a další akademické instituce, jako jsou nemocnice (Bauer, 2002).

Přístupnost k časopisům z ČR

Konsorciální konto (ze kterého vstupujeme do EZB, pokud nevyužíváme už služeb zapojených institucí jako např. vybrané školy či knihovny) – slouží k aktivaci přístupů k plnotextovým časopisům knihoven v ČR, které spolupracují s EZB. Tyto knihovny, které spolupracují s ESB, mají aktivovány přístupy k těmto časopisům, takže pokud uživatel vstupuje do EZB z těchto partnerských institucí, dostane se k plným textům (Šťastná, Koštálová, 2018).

Mezi české instituce spolupracující s EZB patří následující:


Obrázek 2 Instituce s EZB v ČR
http://ezb.nkp.cz/knihovny.htm

Obsah EZB

Obsahuje již na 109 759 titulů ze všech oblastí zkoumání a celkem 26 050 z nich je dostupných online. Kromě toho je uvedeno 138 280 časopisů, které poskytují agregátory. EZB obsahuje 73 535 časopisů, které jsou zdarma přístupné komukoli. Kromě toho zúčastněné knihovny poskytují svým uživatelům přístup k časopisům, které odebírají (EZB, nedatováno).

Časopisy se uživateli zobrazují v abecedním pořadí, i když může také omezit zobrazení na jednu z přibližně 40 tematických oblastí (např. vzdělávání). Kromě rychlého vyhledávání a možnosti rozšířeného vyhledávání si uživatel může zobrazit také časopisy nově přidané do EZB (EZB, nedatováno).

Datový záznam pro časopis obsahuje především bibliografické informace, jako je název, URL časopisu, ISSN, předmětové přiřazení, připojené ZDB číslo (=databáze časopisů), typ ceny (zdarma nebo za poplatek) a vydavatele. Klíčová slova se objevují v některých, ale ne ve všech záznamech (Bibliothek zum Mitnehmen, 2014).

Časopisy jsou prezentovány v seznamech seřazených podle oblastí výzkumu. Databáze generuje aktualizovaný seznam podle specifikací členské knihovny při každém přístupu (Šťastná, Koštálová, 2020).

Dostupnost fulltextového přístupu je označena semafory podle licenční situace každé členské knihovny:

Obrázek 3 Semafor EZB (vlastní zpracování dle EZB, nedatováno)

Semafor je k dispozici celou dobu při každém vyhledávání. Je umístěn v pravém horním rohu stránky, tudíž je možné filtrovat dostupnost při každém vyhledávání.

Vyhledávání v EZB

Po vstupu do EZB, k dispozici následující odkaz: https://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=CZS07&colors=7&lang=de), máme na výběr ze dvou jazyků – německého či anglického (v reportu bude dále využíván anglický jazyk).


Obrázek 4 Vyhledávání, jazyk (vlastní zpracování)

Ne všechny instituce, které spolupracují s EZB, mají dostupné všechny tituly – záleží, jaké licence mají koupené. Proto se nabídka titulů liší instituce od instituce, přes kterou uživatel přichází.Obrázek 5 Dostupnost instituce k titulům – semafor
(vlastní zpracování)

Po zvolení námi preferovaného jazyka můžeme začít s vyhledáváním. EZB umožňuje vyhledávání:

1. podle předmětu časopisu,

2. podle názvu časopisu,

3. rozšířené vyhledávání.

Hledání časopisů podle předmětu


Obrázek 6 Hledání podle předmětu (vlastní zpracování)

Seznam předmětů časopisů je rovnou na titulní stránce nebo ho najdeme vlevo v menu pod tlačítkem List by Subject, které nás také přivede k abecednímu seznamu předmětů/oborů. Vybereme například obor Education. Po rozkliknutí se objeví abecední seznam časopisů, které se věnují vzdělávání. Pro ukázku zvolíme např. časopis Academic Advising Today.


Obrázek 7 Hledání podle předmětu II. (vlastní zpracování)

Po rozkliknutí titulu máme přístup k následujícím informacím:

Obrázek 8 Hledání podle předmětu III. (vlastní zpracování)

1. Odkaz na čísla časopisů dostupná v plném textu.

2. Dostupné detaily o zvoleném časopise.

3. Webová stránka časopisu.

Hledání podle názvu časopisu


Obrázek 9 Hledání podle názvu (vlastní zpracování)

Na titulní straně vlevo v menu zvolíme List by Title, což nás přesměruje opět na abecední seznam časopisů. Od tohoto kroku je vyhledávání totožné jako u předchozího kroku (až na to, že jsou zahrnuty všechny obory časopisů).

Obrázek 10 Hledání podle názvu II. (vlastní zpracování)

Rozšířené vyhledávání

EZB také umožňuje rozšířené vyhledávání, to lze zvolit na titulní straně dvěma způsoby, a to v menu pod Journal Search nebo vedle rychlého vyhledávání pomocí Advanced Search.


Obrázek 11 Rozšířené vyhledávání (vlastní zpracování)

Otevře se pokročilé vyhledávání, již v úvodu EZB nabízí odkaz na pomoc při vyhledávání a nejčastější dotazy uživatelů. Prvně se zaměříme na tu snazší část pokročilého vyhledávání, v obrázku (č. 12) označenou spodním zeleným obdélníkem. Tam lze filtrovat opět pomocí předmětu, množství námi vybraných předmětů není nijak omezeno.

Obrázek 12 Rozšířené vyhledávání II. (vlastní zpracování)

Horní levá část vyhledávání dává na výběr z následujících kritérií (níže obrázek č. 13):

  • Slova v názvu,
  • Název začíná na…,
  • Klíčová slova,
  • Vydavatel,
  • ISSN,
  • Přidáno od,
  • Poslední změna,
  • ZBD-IB.
Obrázek 13 Rozšířené vyhledávání III. (vlastní zpracování)

Napsáním jednoho či více slov do prostředního pole u filtru Titlewords lze získat všechny tituly obsahující tato slova. Pokud slova odpovídají přesnému názvu časopisu, tak se ukáže přesný výsledek. Lze také vyhledat přesný výraz či frázi vložením do uvozovek („“). Pravá část vyhledávání také nabízí využití logických operátorů AND, OR a AND NOT. Výrazy lze také seskupovat pomocí závorek (). Hledané výrazy nerozlišují malá a velká písmena. Pokud hledáme pod filtrem Added since – přidáno od, je nutné používat datum ve formátu den, měsíc, rok (EZB, nedatováno).

Závěr

EZB obsahuje obrovské množství vědeckých časopisů. Některé jsou dokonce dostupné bezplatně z pohodlí našeho domova, na jiné musíme využít partnerské instituce EZB. V databázi lze vyhledávat pohodlně podle titulů i předmětů, takže si každý může jednoduše zvolit svůj předmět zkoumání a pohodlně si vybrat. Dokonce EZB nabízí i rozšířené vyhledávání pomocí logických operátorů, za což dostává velké plus, neboť to výrazně usnadňuje práci při vyhledávání.

Obrázek 14 Magazines stall (zdroj: Daniel Robert, dostupné z: https://unsplash.com/photos/IrfifjcpFYE)

Použité zdroje:

Bibliothek zum Mitnehmen (Memento vom 26. September 2013 im Internet Archive), auf der Homepage der Universitätsbibliothek Regensburg abgerufen am 25. Mai 2014.

Bruno Bauer: EZB, Elektronische Zeitschriftenbibliothek. 10 Fragen von Bruno Bauer an Evelinde Hutzler, Projektverantwortliche für die EZB an der Universitätsbibliothek Regensburg, 2002, S. 28.

EZB, nedatováno. Journal List by Subject | Electronic Journals Library. Zeitschriftenliste nach Fachgebiet | Elektronische Zeitschriftenbibliothek [online]. Copyright © [cit. 09.02.2022]. Dostupné z: https://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=en

Šťastná, Koštálová, 2018. Co je EZB? [online]. Copyright © [cit. 09.02.2022]. Dostupné z: http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm#konsorc

Šťastná, Koštálová, 2020: Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně České republiky [online]. Copyright © [cit. 09.02.2022]. Dostupné z: Dostupné z: http://ezb.nkp.cz/

+ posts