EBSCO eBooks: užitočný zdroj plný elektronických kníh

0
551
digital library

Úvod

V dnešnej uponáhľanej dobe sú elektronické knihy populárne. Pre ľudí je jednoduchšie si pozrieť a čítať knihy z pohodlia domova bez toho, aby museli niekde chodiť. Myslím tým knižnice a predajne kníh. Samozrejme, že fyzicky držať knihu v ruke má svoje čaro, no množstvu ľudí postačia elektronické knihy. Ak ide hlavne o odborné knihy, ktoré ich vzdelávajú.

EBSCO eBooks je súčasťou EBSCOhost, platformy predstavujúcej prístup k plnotextovým databázam článkov z rôznych oblastí. Najmä z oblasti ekonomiky, manažmentu, obchodu, zdravotníctva, vedy a kultúry. Nejde len o články, ale aj výskumné správy, prípadové štúdie alebo rozhovory s odborníkmi. Samotné EBSCO eBooks sa už zameriava hlavne na elektronické knihy z akademických oblastí. Knihy sú dostupné vďaka zakúpenia trvalej licencie alebo ročného predplatného, ktoré sa stále predlžuje. Knižnica sa týmto spôsobom snaží zachovať prístup používateľom ku knihám od veľkých akademických vydavateľstiev vo všetkých akademických disciplínach.

EBSCO eBooks ponúka výhody, vďaka ktorým používatelia si môžu knihy sťahovať aj do mobilných zariadení, dokážu vyhľadať v knihe konkrétne slová, uložiť si svoje obľubené knihy v svojej záložke, používatelia si dokážu vygenerovať citácie jednotlivých kníh. [1]

Práca so zdrojom

Do EBSCO eBooks sa dostaneme cez platformu EBSCOhost (prístup ponúkajú mnohé univerzitné a regionálne knižnice alebo napríklad Národná technická knižnica). Práca s platformou je veľmi jednoduchá a intuitívna. Na úvodnej stránke dominuje vyhľadávacie pole, ktoré je základom celej platformy. Vyhľadávať knihy je možné na základe základného a rozšíreného vyhľadávania. Základné vyhľadávanie nám ponúka okrem klasického vyhľadávacieho poľa, do ktorého píšeme kľúčové slová alebo výrazy aj obmedzenie výsledkov. Výsledky je možné obmedziť podľa toho, či hľadáme výsledky v plnotextovej podobe alebo je možné samotnú knihu stiahnúť. Ďalej si vieme obmedziť výsledky vďaka vyhľadávaniu na základe ISBN, teda jedinečného identifikačného čísla knihy, mena autora a dátumu publikovania.

ebsco ebooks
Obr. 1 Úvodná stránka EBSCO eBooks [2]

Rozšírené vyhľadávanie je na rozdiel od základného doplnené o vydavateľa, jazyk publikácie a hlavne o Booleovské operátory AND, OR a NOT. Vďaka ním môžeme pri vyhľadávacom dotaze uviesť viac kľúčových slov, ktoré nimi prepojíme. Pomocou operátoru AND sa vyhľadajú výsledky, ktoré obsahujú všetky kľúčové slová dotazu. Pomocou operátoru OR je vyhľadaný výsledok na základe jedného, druhého alebo obidvoch kľúčových slov. Použitím tohto operátora docielime viac nájdených výsledkov. A posledným operátorom je NOT, ktorý znamená negáciu. Teda na základe kľúčového slova, ktoré za operátorom stojí nám výsledok nenájde.

Ďalšou dôležitou súčasťou rozšíreného vyhľadávania sú polia, ktorými si definujeme, čo dané kľúčové slová by mali vo výsledkoch znamenať, resp. kde vo výsledku by sa malo kľúčové slovo nachádzať. Kľúčové slovo pomocou tohto vyhľadávania je možné hľadať vo všetkých textových poliach, v názve knihy, v mene autora knihy, v téme, kategórii, ISBN, roku vydania alebo názve vydavateľa.

Pri vyhľadávacom poli je umiestnený aj odkaz na históriu vyhľadávania, aby sme sa vedeli vrátiť k tomu, čo sme hľadali a akú rešeršnú stratégiu sme použili. Tiež sa tam nachádza odkaz na výber databázy, v ktorej budeme hľadať. Automaticky je zaškrtnutá databáza eBook Collection, pretože sa v nej nachádzame, ale je možné pridať vyhľadávanie v ďalších, ako napríklad Audiobook Collection (databáza zameraná na audioknihy) alebo GreenFILE (databáza obsahujúca informácie o životnom prostredí).

V ľavej časti hlavnej stránky EBSCO eBooks je možné elektronické knihy vyhľadávať jednoducho na základe akademických kategórií. Konkrétne ide o kategórie umenie a architektúra, biografie a pamäte, obchod a ekonomika, informatika, vzdelávanie, inžinierstvo a technológie, zdravie a medicína, história, matematika, filozofia, politické vedy, psychológia, náboženstvo, veda, rodina a vzťahy, spoločenské vedy, šport a hry, študijné a jazykové príručky a cestovanie.

V hlavnej časti úvodnej stránky sa nachádzajú najvýznamnejšie knihy a knihy, ktoré pre jednotlivé kategórie doporučujú. Samotný náhľad knihy obsahuje obrázok obalu knihy, jej názov a meno autora. [2]

Ak si na konkrétny výsledok vyhľadávania klikneme, dostaneme sa na podrobnú stránku venovanú informáciám o samotnej knihe. Dominantný je názov knihy a pod ním sa dozvieme meno autora knihy, publikačné informácie (kto ju vydal, kde a kedy bola vydaná), typ zdroja (v našom prípade pôjde o eBook), stručný popis knihy, aby bolo jasné o čom kniha je. Ďalej témy a kategórie, do ktorých kniha podľa obsahu patrí, ISBN a popis práv na užívanie, teda či si je možné knihu stiahnuť, vytlačiť, poslať e-mailom a podobne. V pravej časti stránky je vždy fotografia obalu knihy a nástroje, pomocou ktorých môžeme eBook citovať, sťahovať, exportovať, poslať e-mailom, pridať si do zložky alebo vytvoriť k nej poznámku. V ľavej časti stránky si môžeme knihu zobraziť celú, stiahnuť ju alebo citovať pomocou softwaru citace PRO. Táto funkcia je veľmi pomocná pri písaní diplomových a iných vysokoškolských prác. V spodnej časti stránky je obsah, ktorý sa skladá z odkazov. Po kliknutí na jednotlivé odkazy alebo názvy kapitol sa nám rovno objaví začiatok kapitoly umiestnený v plnotextovej podobe knihy. [3]

Obr. 2 Náhľad na konkrétny výsledok vyhľadávania [3]

Detailný pohľad na knihu je typický tým, že u neho dominuje samotná kniha. Predovšetkým predný obal knihy. Pod knihou je jednoduchý panel, vďaka ktorému je možné knihu listovať, približovať lupou a zväčšiť ju na celú obrazovku. Nad knihou sa nachádza panel s už spominanými užitočnými nástrojmi. Teda knihu je možné pridať do vlastnej zložky, uložiť si jednotlivé stránky, odoslať ich e-mailom a podobne. V ľavej časti je panel so základnými informáciami o knihe a pod informáciami sa nachádza interaktívny obsah knihy. Je založený na odkazoch, ktoré nás premiestnia do konkrétnych kapitol knihy. Pri názvoch kapitol je symbol stiahnutia, používateľom je umožnené sťahovať si jednotlivé kapitoly do počítača. Ale na druhú stranu tam existuje limit sťahovania strán, je možné stiahnuť len určitý počet. Vždy si to sťahujeme ako PDF alebo EPUB súbor a môžeme si zvoliť aké a koľko stránok si stiahneme. [4]

Obr. 3 Zobrazenie konkrétnej knihy v databáze [4]

Jednoduché vyhľadávanie

Pre ukážku jednoduchého vyhľadávania si nájdeme knihy z ekonomickej oblasti. Do vyhľadávacieho poľa som zadal pojem „economy“. Ako je možné vidieť, tak nám pole okamžite ukazuje nápovedu. V podstate dopĺňa slová za nás alebo pridáva k ním ďalšie relevantné kľúčové slová, ktoré oddeľuje operátormi AND a OR. Ak dáme vyhľadať, tak sa nám objavia všetky výsledky. Celkovo nám našlo 75 elektronických kníh, to môžeme vidieť hore vľavo. Výsledky vyhľadávania sa najčastejšie zobrazujú od najviac relevantných. V ľavej časti stránky sa nám objavil nový panel, ide o filtračný panel, kde je možné výsledky vyhľadávania ešte viac upresniť. Výsledky je možné obmedziť len na tie, ktoré sú plnotextové a sú k dispozícií k stiahnutiu. Taktiež ich je možné filtrovať podľa dátumu publikovania, pomocou časovej osi. Potom podľa typu zdroja, v našom prípade pôjde stále o eKnihy. A klasicky podľa vydavateľa, jazyka knihy, témy a kategórie, do ktorej bola kniha zaradená. Ja som si konkrétne obmedzil výsledky na plnotextové a k dispozícií k stiahnutiu. A potom som chcel nájsť čo najviac aktuálne knihy, tak preto som si ich obmedzil len podľa roku vydania, na roky 2020 a 2021. Našlo mi celkovo už len 12 výsledkov vyhľadávania. Týmto spôsobom je možné skúšať aj iné rešeršné stratégie. [5]

Rozšírené vyhľadávanie

Ak potrebujeme robiť zložitejšie rešeršné stratégie, tak nám jednoduché vyhľadávanie nebude stačiť. Ide hlavne o ten prípad, ak sa v databáze nachádza veľké množstvo záznamov a my potrebujeme nájsť malý počet pre nás relevantných zdrojov. Pomocou rozšíreného vyhľadávania som ostal v ekonomickej oblasti, ale pojem „economy“ som rozširil o podobné pojmy „economic“ a „economics“, pričom som použil operátory OR, ktoré vezmú do úvahy aspoň jeden z daných pojmov. Kľúčové slovo ekonómia som doplnil ešte o ďalšiu oblasť, a to vzdelávanie alebo „education“. Teda hľadám elektronické knihy z oblasti vzdelávania ekonomiky alebo ekonómie. Za týmto kľúčovým slovom som použil operátor AND, aby mi vždy našlo knihy z obidvoch oblastí. Ďalšie nastavenia som nechal tak, ako boli prednastavené automaticky.

Týmto vyhľadavaním som dostal až 775 výsledkov vyhľadávania, čo je celkom veľké číslo na takú malú databázu a hľadať čo najvhodnejšie knihy pre mňa by trvalo dlho. Preto som sa rozhodol vyhľadávanie trochu obmedziť. Kľúčové slová aj operátory som ponechal tak, ako som ich mal pôvodne. Ale vyhľadávanie pri pojme „education“ som obmedzil na kategóriu, pretože chcem, aby mi vyhľadalo knihy, ktoré patria do kategórie vzdelávanie a nie ekonómia alebo ekonomika. A kľúčové slová z oblasti ekonómie som nastavil tak, aby ich hľadalo v názve knihy. Týmto postupom vyhľadávania som získal už len 12 elektronických kníh. Samozrejme existuje množstvo rôznych postupov ako je možné vyhľadávať. Mohol som používať iné alebo viac kľúčových slov, taktiež mohol som používať filtre a tým by som dostal iné výsledky. [5]

Sťahovanie kníh

Ak chceme knihy z databázy EBSCO eBooks sťahovať musíme byť v nej prihlásený pod svojím osobným My EBSCOhost účtom. Pre prípad ak nemáme vytvorený svoj účet, tak sa vieme jednoducho zaregistrovať alebo sa klasicky do účtu prihlásime. Následne si nájdeme v databáze konkrétnu knihu, ktorú si chceme stiahnuť a nastavíme si požadované parametre pre samotným stiahnutím. Ide o dlžku stiahnutia a v akom formáte ju potrebujeme. Pre sťahovanie do osobného počítača sa odporúča formát PDF a pre sťahovnanie do mobilného zariadenia formát EPUB. Knihu potom už jednoducho stiahneme. Ale nie všetky knihy bude možné okamžite získať, pretože niektoré majú nastavené osobitné práva. Niektoré knihy si môže v jeden okamih pozerať len jeden alebo niekoľko užívateľov databázy.

Ako som už spomínal, tak elektronické knihy je možné sťahovať aj do mobilných zariadení. Týmto má databáza konkurenčnú výhodu, pretože ku knihe sa môžu používatelia dostať kdekoľvek a kedykoľvek. Pre využívanie tejto služby je potrebné mať v svojom zariadení stiahnutú aplikáciu Adobe Digital Editions a byť prihlasený pod svojím Adobe ID. Potom je potrebné cez svoj mobilný internetový prehliadač sa pripojiť do databázy EBSCO eBooks a nájsť si knihu, ktorú potrebujeme stiahnuť. Klikneme na tlačidlo stiahnuť, zvolíme si počet dni, na ktoré si chceme knihu požičať a ideálne si ju stiahneme vo formáte EPUB. Je taktiež dôležité sa odkázať na aplikáciu Adobe Digital Editions, v ktorej následne knihy uchovávame. Takto jednoducho môžeme pristupovať k plnotextovým verziám odborných kníh prostredníctvom mobilného zariadenia. [6]

Záver

Práca s databázou EBSCO eBooks je veľmi jednoduchá, intuitívna a „user-friendly“. Je to možno aj z toho dôvodu, pretože samotná databáza nie je príliš veľká, ma len stovky záznamov, ale samotné EBSCOhost sa skladá z viacerých takýchto databáz. Je užitočná hlavne pre študentov, ktorí píšu záverečné práce a potrebujú rýchlo nájsť plnotextové knihy z pohodlia domova z viacerých akademických oblastí. Ale na druhú stranu je vhodná aj pre čitateľov, ktorí radi čítajú odborné knihy najmä v angličtine a radi sa vzdelávajú.

Zdroje

[1] EBSCO eBooks: Home: What are EBSCO eBooks? [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://ebsco.libguides.com/ebooks/home

[2] EBSCOhost: eBook Collection [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://web-p-ebscohost-com.zdroje.vse.cz/ehost/search/basic?sid=a8c01d25-9bc9-4f4c-95de-a30352fa07a7@redis&vid=0&tid=2003EB&sdb=nlebk

[3] EBSCOhost: eBook Collection [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://web-p-ebscohost-com.zdroje.vse.cz/ehost/detail/detail?vid=2&sid=a8c01d25-9bc9-4f4c-95de-a30352fa07a7%40redis&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=nlebk&AN=2501501

[4] EBSCOhost: eBook Collection [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://web-p-ebscohost-com.zdroje.vse.cz/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI1MDE1MDFfX0FO0?sid=a8c01d25-9bc9-4f4c-95de-a30352fa07a7@redis&vid=2&format=EK&rid=1

[5] EBSCO TUTORIALS. EBooks and Audiobooks [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLqgYj2sU6yqWgAdLtHu4ZVkObghzsEdR

[6] EBook Collection from EBSCO: Downloading EBSCO eBooks and Downloading EBSCO eBooks to a Mobile Device [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://libguides.unf.edu/ebooks/EBSCOeBooks

[titulný obrázok] Pixabay [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/illustrations/tablet-ruce-dr%C5%BEet-knihy-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-1632909/

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno